kraks vejviser 1940 handelskalender

Modelsnedkerier

Fag-Register for Danmark

VII — 3667

Nykøbin? F.: FABRIKEN GULDBORG g 115 Odense: Fyens Modelfabrik, A Jensen Allég 58 g 6370 Larsen Lauritz Sønderg. 5 g 6111 Silkeborg: j ensen h g 126 V ej le: Nielsen A M Aa gade 9 g 1654 Artikler for Modelsnedkerier. København: Schertiger Vilh. & Co. Nansensg. 61 E g * C. 7140 & By 3532 Modelstyr & Modelskrift.

Pindstofte ’ s Anders A Maskinfabrik, Akts., Tre krone rg. 38 Valby g *Vb. 503 Sommer Hans, Akts., Ny Kongens?. 21.13 g * C. 9618 - Fabrik Fuglebakkevej 110. Titus Maskinfabr. Rødovrev.206,208g* Rød ­ ovre 288 Willumsen Einar, Akts., Studiestr. 57 13 g Cent. 267 & 3968 Skandinaviens største Frugtessensjdbr. Fabr. af fremragende Kvalitetsvarer.

Rønne: Gad Paul $-62 Mineralvandsfabrikken Consol ved Kr. Thinggaard g 33 Silkeborg: Mineralvands'abriken Carls- minde, Frode Sørensen g 493 Skanderborg: Skanderborg Mineral ­ vandsfabrik, L K Sigsgaard g 337 S k e r n : Mineralvandsfabr. „Krystal", Holger Poulsen g 223 Skibb y: Andersen Martin g 132 S t e g e Møens Mineralvandsfabrik, Fr. Pe ­ tersen gi 4548 Store Heddinge: Mineralvandsfabrikken Krem, Aage Peieisen g 275 Mineralvandsfabrikken Stevns, Laurits Nielsen g 115 Svend borg: Mineralvandsfabrikken Ørkild, Akts. Set. Hans V. 9 g 162 & 1562 Sæby: Fabrikken Niels Juel, M C Jensen S ønderborg: Jørgensen Jørgen g) 444 Taastrup: Mineralvandsfabriken Odin ved Hans Olsen g 367 > ^ em: Hørrelund Kilde ved H P Bagger & A Pedersen, Interessentsk. g 56 .Thisted: Thisted Bryghus og Thisted Mi ­ neralvandsfabrik, Akts, g 40 Varde: Thomasen Th. gi 237 V e J 1 6 : Mineralvandsfabrikken Fortuna ved J M Jensen Tønnesg. 7 g) 1795 Premier Squash Havnepladsen gi 1435 Vejle ny Mineralvandsfabrik, P C Nielsen Vissingsg.28® 121 &205 Viborg: „ Odin" Mineralvandsfabr., Akts. st. Sct.Mik- kels G. 7 g 36&1036 Viby J.: Petersen O g 188 2. Forhandlere af Mineralva nd. København: Freilev P A Kgl. Hof-Leverandør Frdb? Alle 84 3 gi* Cent. 279 Kirkeby e A W, Akts., Bemstorffsg. 40 3 g* C. 8180 Pio ’ s F Vinhdl. Østerbrog. 46 El g Cent. 640 &2055 Depot og Udsalg af ægteVicliyvand. Artikler og Maskiner for Mineral ­ vandsfabrikation. København: Anielung C F V Degnemose Allé 55 Brh. g) Bella 101 & Bella 900 Berner Christian, A/S., Amagerfælledv. 27[g] gi Ara. 4873 BieFL. Akts., Valdemarsg. 143 g *C6518 Alle Mineralvands- og Tapperimaskiner. Brinch & Spehr Vesterbrog. 123 13 g Cent. 9704 & 11704 Patentpropper af eget Fabrikat. Cervera C F Acaciav. 7 (3 g V 8828 Dansk Crown - Cérk Fabrik ved Aage Wey- bye-LassenHillerødg.31 &33 INI g Cent. 5480 Specialitet: Danske Crown- Corks. Ene ­ repr. for Danmark : Anton Petersen <& Henius Eftf., HAArntz Uraniav. 14 [3 g *0.5070 Kongsmar Max Hambrosg. 4 13 g Palæ 956 Polak-Schwarz,Ltd., Kbhvn. [3. Nielsen Johannes & Falck Amalieg. 45 E g Cent. 1350 Nordisk Essens Fabrik St. Knuds V. 7 13 g C. 4252- Frugtessenser af udsøgte Frugter. Rene giftfri Farver.

Modejournaler, (se tillige Mønstre).

København: Journal-Iniporten V O H Wielcke Stormg. 35 E g Pa. 6189 Mønster Tidende, (Carl Allers Etabi., A/S.) Vigerslev Allé 18 Valby g * C. 950 Oehlenschlager ’ s O Eftr. Købmagerg. 9 E g * C. 2564, 6564 & 14964 Beyers Modejournaler. Pariser Chic Modeforlag ved B Salvador Vesterbrog. 75 13 g Ve. 7676 Schrøders Victor Bladimport Akts.Østerg. 33 E g Pa. 6362 Skandinavisk Modeforlag, B. T. ’ s Boghandel Raadhuspl. 55 13 g C. 14719 Skandinavisk Nlodeforlag JB. T. ’ b Boghandel Raadhuspladsen 55 — Tlf. Cent. 14719 Alle Mønstre og Journaler. Thomsen Osvald Bernstorffsv.212Charlottl.g Ordr. 658 Modelsnedkerier. Model Makers — Menuiserie pour machines — Modelltischlereien København: Amager Modelfabrik ved ALindHolmbladsg. 122 3 g Am. 5745 Andersen Adolf Ahornsg. 15 El g N 6708 Andersen Lorents F & Søn Stefansg. 7 El g Tg. 5012 Carlsen Vilh. P Kapelv. 56 0 g N 1937x Christensen Arne Faber Blaagaardsg. 19 EJ g No. 6499 Chrsthvns Model- & Bygningssnedkeri ved Christiansen & Graff Dronningensg. 46 E g Am. 5987y Frdbg. Modelfabrik v. E Rasmussen Vo- droffsv. 6 13 g V 8780 Hansen Aage N-Fasanv. 269 EJ g Tg. 845 Hansen A lb. Vølundsg. 10,12 EJ g Tg. 586 Johansen L E Tingv. 10 (g] g Am. 7743 Johansen V Nørrebrog. 50 El g N 2123y Koefoed J Ph. Mosedalv.5Vålby g Vb.1035 Kbhvns Modelfabrik ved KnudAMarcusscn Bragesg. 1 EJ g Tg. 820 ’ Larsen H W Himmerlandsv.3 EJ g Gh. 2639 Olsen Sophus & Lauritz Osgaard Jægersborg Allé 29 Chærlottl. g Ordr. 2296 Olsen W Nøjsomhedsv. 6 ÉJ g 0 4046 v Ploug A Grenaag. 9 lø) g 0 115y Røtkjær Kaj Vedbækg. 4 EJ g ^g. 1612 Westergaard A M st. Kongensg. 44 E g Palæ 663 Zehngraff A Allersg. 8,10 EJ g Tg. 395 Aal borg: Larsen Karl Løkkeg. 19 g 3018 Nielsen Michael & Co. Kattesundet 21 g359 Aarhus: Aarhus Modelsnedkeri ved N C Mikkelsen & Co. Knudrisg. 33 g 2930 Jysk Modelfabrik, E Møller Studsg. 29 g 5984 Brøn der slev: Mogensen Ths. g 97 Hors e n s: Horsens Modelværksted v. O Jensen Falstersg. 20 g 1452

Modevarer. Milliners — Modes — Modewaren (se tillige Damehatte). 1. Modeforretninger. 2. Modevarer en gros og Agenturer. (Artikler for Modeindustnen). 1. Modeforretninger.

K øbenhavn: Agnes v. E & I Leininger Gothersg. 95 E g By 62v Amager Modebazar v. Aage Jensen Ama- gerbrog. 37 [s] g Am. 2954 Amagerbrogades Modehdl. ved Dagny Jør ­ gensen Amagerbrog. 100 [S] g Am. 7178 Andersen Nora Strandv. 163 Hell, g Hell. 2692 Andersson Lilli A agade 112 EJ g Go. 4844 Andreasen Andrea M Jagtv.70 El g N 1714x Bagger Ingrid Værnedamsv. 18 (3 g V 7040 Baltzersen H Hostrups Have 62 3 g N4774x Bendixen Ella Enghavev. 31 (3 g Ev. 4426 Benner Bertha Jagtv. 47 El g Tg. 429 Bon gout v. Anna Hansen Sølvg. 93 E g Bv 309y * “ Bonnesen Anton Vesterbrog. 22 3 g Cent. 10239 Brandt Emmy st. Kongensg. 99 E g Palæ 853y Bredøl Helga Aaboulevard 18 El g N 3476 Brisson v. Martha Jensen Toftegaards Allé 27 Valby g Va. 3877 Brønshøj Modemagasin v. Emmy Berthelsen Frederikssundsv. 143 Brh. g Bella 1042 Carmen ved Nancy Baht Godthaabsv. 32 BE g Gh. 913v Carné ved E ClausenRolighedsv.18 3 g N 723 &N 1299 Carstensen D Kingosg. 1313 g V 5952x le Chapeau v. Fru E Vilstrup Strandv. 149 Hell, g Hell. 1951x Chez Ane, Akts., GI. Kongev. 113 S g Eva 3090 Christensen A Østerbrog. 84 El g 0 625y Christensen UlrikA Østerbrog.39 El g03888 Christensen Ulrik J st. Kongensg. 56 E g Palæ 2314 Christiansen E st. Kongensg. 19 E g Palæ 1309y Christiansen K Istedg. 138 13 g V 42 Ohristophersen Doris Melchiors PI. 8 El Ohristophersen P Kompagnistr. 7 E g By 5074 y la Coquette v. Elisa Hansen Øresundsv. 31A EJ g Am. 7148 Damernes Hatte Magasin, D Lund Valby Langg. 66 Valby g Vb. 2140 Damernes Modemag. v. Fru Karen Rasch Sky- del aneg. 5 (3 g V 1182x Dan-Rasmussen Albert Vesterbrog. 31 3 g V 7931 Danvold K GI. Kongev. 169 3 g Eva 790 Dietrich Ida Lindegaardsv. 2 Charlottl. g Ordr. 1549 Dorchester ved Percy Wiener Bredg. 37 E g Pa. 2955 & Pa. 6781

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker