kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3665

Mikroskoper

Christensen Hans Conradsen ToftegaardsPl. 10 Valby g) Vb. 3130 Christiansen Olga Straussv.7 E g Va. 5617 Clausen Karen Strandboulevarden 60 Él g Øb. 7282 Danske Køkken, Det, Sølvg. 103 IK] g C. 11719 Doithe ’ s Middagskøkken v. Alb. Jensen Amagerbro?. 7 [S] g Am. 3678 Enghave Dinér transportable v. V Sørensen Énghavev. 231 E g Ev. 5087 Engstrøm Jenny Vesterbrog. 75EgEva4733 Frdbg. Middagskokken &Dinér transportable v. A Knudsen Borups Allé 140iN)gTg.5546 Gustafsson Agnes Vermundsg. 2 |0] gRyv. 3890 Hansen Erna Nørre Allé.ll [N] g No. 2043 Hansen Hans Chr. Torveg. 50 É g Am. 9191 Hansen Vagn Melbye Vesterbrog. 114 E g Ev. 4254 Hellerup Middagskøkken v. Frk. Erna Chri ­ stensen Margrethev. 1 Hell, gi Hell. 3999 Holmens Køkken v. Anna Jensen Torden- skjoldsg. 27 IS g By 6998 Jensen E Skyt teg. 7 INI g N 6555 Johansen A Blankav. 35 Valby g Vb. 3529 Johansen Georg Forhaabningsh. Allé 11 E gEv. 2118 Jydsk Køkken v. A Knudsen Baldersg. 49 [N] g Ta. 5676 Jørgensen A & S Rosenørns Allé 8 E g N 6474 Ri sum ’ s Køkken v. Fru Lis Kisum Inge- mannsv. 26 A E gN 5417 Kbhvns Middagskøkken ved Marie Hansen Isafjordsg.l (SJ g Cent.11715 Lyding Karen E GI. Kongev. 164 E g Eva 1792 Madsen Anna, Herluf Trolles G. 22 IS g By. 3436 Madsen C & S Larsen Jernbanev. 31 Lyngby g Lyngby 1838 Middagscentralen v. Anna Møller Svinget 22 [S] g Am. 8210 Milling- Petersen P Stefansg. 46 E g Tg. 2403x Mulbjerg H R Steng. 28 E g No. 3101 Møller Margrethe Jyllingev. 53 Vanl. g Damsø 1146 Nielsen Hel?a Jernbane Allé 50 Vanl. g Dam sø 1023 Nielsen L Baggesensg. 1 INI g N 6341 Nørrebro ’ sny Spisesal v. C Hansen Nørre- brog. 72 E g No. 6676 Olsen Oda Mariendalsv. 34C E g Go. 1866x Pedersen Kathrine Jernbane Allé 97 Vanl. g Damsø 4038v Rantzausgades Middagskøkken v. Frk. A Damhave Rantzausg. 39 E g N 5666 Rosenborg-Køkkenet v.HSeithen Gothersg. 109 A IS g Cent. 2920 SQlbjerg Middagskøkken v. C Frederiksen Solbjergv. 11 E g Fa. 770 Studenternes Middagskøkken v. Anna Han ­ sen Nørreg. 40 IS g By 7370 Sørensen Karen Østbaneg. 37 [ø] g 0 7073 Thind Karen, Adolph Steens Allé 6 E g N 5107 Toldbod Middagskøkkenet v. Anna Fritx Toldbodg. 9 [S g By 6356 Wahlgreen Lukas Strandg.46 BO g Am. 8514 Valby Middagskokken v. Børje Lihlberg Dalgas Boulevard 2 E g Fa. 289 Willum Anni, st. Strandstr. 14 E gPalæl670 Østerbro ’ s Middagskøkken v. Helga Chri ­ stensen I E OhlsensG. 8 0] g 0 8152

Artikler for Metalvaref abrikation København : 77 S V al ^ ema rsg. 14 g >JL o Presser, Slib^og^edt^ 11 ^ OgSyrer ' S, ' *c 78™ JEXTaS ®S 7403 * Stænger, Rør p u g^ p Hader, Pudseskiver og S^r^ L Ghnsema88e - “ e 72 K> S *0. T , Ætaner, Pudsematr. etc WB « * VsV S /?J Akts - S “ -tk u/niiin i a °S Materialer. W alhnJ ASt, Knuds V. 22 E £ Cent. 5468

Mikroskoper. (se tillige Instrumentmagere).

København: Brock & Michelsen Vesterg.23,25Eg^Cent. 5631 Optisk-mekanisk-Institut og Fabrik. Generalrepr. for Carl Zeiss, Jena. Nyrop ’ sCamillusEtabl.,Nyrop ogMaag,Akts., Købmagerg. 43 Eg ★ Cent. 768 & 10028 Thiele F A, Akts., Købmagerg. 3 E g C. 3141 &12141 - Generalrepræsentant for'. Ernst Leitz & W & H Seibert, Wetzlar.

Militærartikler.

V

f

KISSES

K øbenh avn: Militær-Magasinet ved Carl Lønberg Go-

i

filtskwer

i

l

l

SUBEA^^ sk ' HER ’ DRIVREJAME. OLIER. TVIST uU/A.

I

Mineral Salts — Seis mineraux — Mineralsalz København: Grabley MineralsaltAmalieg. 3 E g Pa. 1239x

I

1

PUOSESK'VER ’

I

smergel - anoder . I 11L E REAA'KAllER for I GALVAH.SK BRUG. ROAHMSMU-fc 0,

Mineralvand. Mineral Waters — Eaux minérales — Mineralwasser 1. Mineralvandsfabrikker. 2. Forhandlere af Mineralvand. (Artikler og Maskiner for Mineral vands fabrikation). 1. Mineralvandsfabrikker. Københ avn: Amager Mineralvandsfabrik ved NE Nielsen Amager Landev.174 Kastrup g ★ Kastrup 701 BRYGGERIET STJERNEN, Akts., Dronn. Olgas V. 61 E g ★ Cent. 1919 Apollinaris, Citron-, Orange- og Sports ­ vand - Marsano - Valencia - Tonic. CARLSBERG BRYGGERIERNE Hovedkontor Vesterfælledv. 100g^C7000 CHABESO SELSKABET, Akts., FinsenSv. 39 E g ★ Cent. 13249 & 411 Coca - Cola, Akts., N-Farimagsg. 33 [K] g Pa. 7602 Forenede Mineralvandsfabrikker, De, ved K Knudsen Vermundsg. 11 [ø] g C. 6071 Fort-Bryggeriet af 1939, Akts., Batteriv. Gladsaxe Fortet pr. Herlev St. g Yisa 32 & Yrsa 1 Mineralvands Fabriken Skjold ved ITJørgen- sen Buddinge Hovedg. 110 Søborg g Søb. 2455 Mineralvandsfabr. Als, Christoph ersen & Christiansen Thorav. 20 Ny] g Tg. 4858 Mineralvandsfabr. Apolio ved Biødr. N & R Fuglsang Roskildev. 360 Rødovre Valby g Rødovre 323 MINERALVANDSFABR. BALDERS ­ KILDE, K Knudsen Vermundsg. 11 O g ★ 0.7555 Guldmedaille i Bryssel 1906 for Mine ­ ral- og Saftvande. Tonic Water. Mineralvandsfabr. Bornholm v. H Jensen Buddi. ge Hovedg. 176 Søborg g Søb.2007 Mineralvandsfabr. Citro ved Pedersen &Stef- fensen Vesterfælledv. 58 E g Eva 3272 Mineralvandsfabr.Danmark ved OttoLindorff Egholmv. 60 Vanl. g Damsø 2031 II 80 Depot for Skibsproviantering Havneg. 47 E g Cent. 4980

Middagskøkkener.

København: Alexandrav. A IngerslevIlindeg. 3Ef Palæ 4529 * Andersen Egon Smalleg. 10,12 E gFa.404 & Andersen S Vesterbrog. 20 E g Eva 2970 Andersen Th. Sorgenfrig. 4 E g Tg. 2945 Ankersted Jenny Amagerbrog. 186 ® g Am. 4365 Baars^Alexandra Vesterbrog. 79 E g Eva Bjørnsted Rasmine Aarhus PI. 6 E] g 0 8775 Borgergades Dampkøkken v. Carl Broe Borgerg. 69 Id g) Palæ 57 Brendrup-H ansen H Knuthenborøv. 16Valbv g Va. 1467 8 J Centralkøkkenet ved H P Koch Forchham- mersv. 6 Eg Cent. 12755 Christensen Aksel Birkeg. 4 INI g No. 2924 II 80

Mikanit (se Glimmer).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker