kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Metalvarer

VII — 3664

Nielsen A Chr. Hyskenstr. 16 SS g By 3039 Nielsen Marinus Lindgreens Allé [S] g Am. 4478 - Spec. Masseartikler. Nielsen M & Co., Peder SkramsG. 1 gBy272 •Nielsen Vald.Kongev. 155 Lyngby g Fr.668O Specialitet : Revolverdrejning . Nielsen ’ s Valdemar Metalvarefabrik Thorav. 35 [ nv ] g * Cent. 14196

Møller W & Co. Graven 24 g 5586 & 5587 Ny Metal-Industri ved C &G Christensen Frederiksg. 73 g 4149 Olsen Johs. Bøgeg. 3 g 5954 BoeMunde: Metalvarefabrikken Kotø, G Pinborg Hansen g 31

Københav n (Fortsættelse): Kbhvns Metaltrykkeri&Lysekronefabrik ved RobertBartschGl.Kongev.17213 g V2947y Københavns Tin- & Bly varefabrik, Arendal Petersen Gothersg. 113 Kl g Palæ 2562 Masseartikler i Tin ogBly. Sprøjtestøbn. LangnerEVesterbrog. 119 3 g Eva 656 Larsen Chr. Rosenv. Allé 6 fø] g 0 6465 Larsen P Dam, Knud Jorgensen ’ s Eftf. Griffenfeldtsg. 27 g No. 1180 Martens H Vennemindev. 62 løl g Ry. 1549 N. I Armaturer. Merwede ’ s mekaniske Værksteder, Vibev. IS3 g Tg. 4774 Metalindustrien Godthaab ved Oscar Peter ­ sen Ny Toldbodg. 35 Kl g Palæ 2638 Masseart. Hin og Bly. Sprøjtestøbn. Me-Ta-Li-No ved VHansen Frederikssunds v 264A Brh. g Bella 1626 & Bella 2660 Metalvarefabr. Ad will v. W Pedersen & A Isbrand Aaboulevard 23 M g No. 6282 Metalvarefabr. Baltic, E Sebbelov Ølandsg.l [Si g ★ Cent. 5407 Metalvarefabr. Gefion ved O Petersen Ve- sterbrog. 116 A 13 Metalvarefabr. Kada, L Hindsø Lollandsv 31 IS Metalvarefabr. Kronen, Chr. Christiansen Aaboulevard 20 [N] g N 5266 Metalvarefabr. Magle v. Vald. R. Kjær s Sønner Amager Landev. 189 Kastrup g ★ Ka. 314 ................................. ■ ..... — ■ — — HI I - ■ — Metalvarefabriken (Vald.R.KJær's Sdnner) „MAGLE" | Amager Landevel 1B9 SPECIALFABRIK * Kbh.-Kajfrup FOR: TIF. ★ Kastrup 314 Optrukne Aluminiums-Hylslre Lukker for kemiske og medicinske Fabr.Pudderdaaser og Æsker (runde, ovale og firkantede) med el. uden Farve og Tekst i Aluminium Messing og Blik Fabrikation af Specialartikler . Indenfor Mefalvarebranchen« .9 — Metalvarefabriken National ved Aug. Bauer Venusv. 12 Søborg g Søb. 2152 Bolig Venusv. 11 Søborg g Søb. 2544. • Metalvarefabr. Plata, Akts., S-Boulevard 35A El g Eva 1492 Metalvarefabr. Stansia, Akts., Tranev. 6 [ n 3 g Ta. 4070 Metalvarefabr. Victoria, Aage Jensen Marstalsg. 6 [0] g 0 3559 Metalvarefabr. W Winzen Korsg. 11 L® g N 7946 Metalvareværkstedet Delfin, Daniel Chri ­ stensen Sølvg. 3 E j Palæ 2522 Muller C CRosendalsg. 12 [ø] g Øb. 6691 Mililer Rich., Akts., Metalvarefabrik Raad- inandsg. 55 El g -Ar C. 4604

Brønderslev: Poulsen K g 174

oJiort Jjager-føres i : SANITETSARTIKLER LUFTSKRUER SLANGEFORSKRUWlNGER o.m.m. FORLANG KATALOG.

Gørfleri og Metalstøberi

C.14,196

ALTz. METAL ^^^-•HVIDBRONCEBESLAG Fredericia: VOSS ’ s ERNST FABRIK, Akts. g 1100 (3 Lin,), Stats g 18 Frederikssund: Frederikssund Jernvare- & Kærnestiverfabrik g 367 Holstebro: Grandelag N g 380 Vestjysk Metalvarefabrik, Akts, g 275 H orsens; Metalvarefabriken Chrom ved Aage Oster ­ gaard Fyensg. 13 g 827 Metalvarefabriken CHROM ‘ ved Aago Østerqaard — Fyensgade 13, Horsens . Telt. 827 f ALLE METALVARER V llUlll FORCHROMES. METALTRYKNING I ALLE /AETALLER. ALT PRESSE- OG STANSEARBEJDE UDFØRES. TILBUD GIVES HURTIGT OG GERNE. S pecialitet : MÅSSEARTIKLER. Nielsen ’ s Chr. Eftf. Armaturfabrik, Akts, g 100 & 80 Smedien ved J M Mortensen Sønderbrog. 16 g 2528 - Originale Broncevarer. Hørsholm: Øberg Peter Jul.,Usserød Nykøbing F. : Lundqvist Einar Jernbaneg. 37 gl66 Odense: Grønning ’ s Metalvarefabrik, Akts. Set.Jør ­ gens G. 21 g 660 Høffner P H & Co. Vesterbro 9 g 1058 Paulsen Th. Vesterbro 89 g 2416 Rand ers: Jydsk Metal vare fabrik ved H SchqelThom- sen Gethersv. 18 g 1614 Rander.s Dørgrebs- & Metalvarefabrik, Thomas Kramer Hassagers Boulevard g 555 Randers Metalvarefabrik, Niels Nielsen & Son Kærg. 2 g 283 Slagelse: Metalvarefabrikken Victoria, V Christensen Kalundborgv. 28 g 1909 Snedker S A S-Stationsv. 7 g 1527 Sorø: Sorø Metalvarefabrik ved II Eich&H Langkjær g 35 Sorø Stanse- & Pressevarefabrik ved Dans Michael Hansen g 482 Svendborg: Hansen C Dronningholmsv. 54 g 1494 „Rea* (Indreg. Varemærke). Vejle: Hansen ’ s JC Gørtleri & Metalstø ­ beri Jellingev. 10 g 1536 ’ Petersen Lauritz Sønderbrog. 32 g 1097 Viby J.: Viby Metalvarefabrik, Chr. C Nielsen g 270 Viby S- : Jørgensen Lars g 78

&tcLiAcLere &nføAbri&atijOTL, af GASSLANGE HANEN „ N I F ” os.24. AUTOMATISK REVOLVERDREJ' NING AF MASSEARTIKLER. VALD. NIELSEN ’ S METALVAREFABRIK THORAVEJ 35 • KØBENHAVN NV. Nielsen VIT Soborghus Allé 30 Søborg gi Søb. 70 Nordisk Metalkunst, Akts., Jagtv. 91 INI g Tg. 4370 Nordisk Metalvare-Industri ved J H Bierlich Bygmesterv. 1 [ n 3 g) Tg. 4635 Perina Kompagniet ved NCSørensenØ-Vol dg. 16 Kl gi Palæ 3887 Petersen A Lipkesg.7 |ø] gi 0 9230 Petersen ’ s Axel Enke Amagerbrog. 242 fSl g Am. 1100 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Petersen Chr. Tingv. 7 [S] g Am. 2862 Reimer ’ s Poul Metalvarefabrik & Metal ­ støberi Raadmandsg. 7[® gTg. 6749 Riisgaard ’ s Vilh.Eftf., EPedersen Nørrebrog. 50 O g C. 4149 Schultz Carl Vangedev. 197 Søborg g Sø. 1249 Skeer, Gafler, Hotel- og Hospitalsartik ­ ler i rustfrit Staal og Metal. Schøller Aage, Marienborg Allé 42 Søborg g „Secure** Gasværksv. 8 [3 g Cent. 8556 Seiersen & Hendriksen Kong Georgs V. 57 El g C. 3428 Staalvarefabriken Skandinavien vedWilhelm Halgreen Halgreensg. 6 BÉ g Am. 9106 Soe-Jensen & Co. Kbhvns Dørgreb- & Metal ­ varef abrik Godthaabsv. 6 [F] g C. 3216 Sorensen Axel Lybækg. 15 [s] g Am. 1405 Sørensen Holger E & Co. Enghavev. 6 iVi g C. 6204 Valentiner Th. Dronningensg. 48 Kl g Am. 8801 WeilbachACohn ’ s Fabriker, Akts., Mariendalsv. 57 El g Cent. 1083 & 10083 Staal-, Jern- ogMetalventiler, Haner for Damp, VandogGas,Smøreapp.,Motorbesl. Wendel A H Hviddingv. 52 Rødovre Valby g Rødovre 474 Willig L & Co. Ny vej 16 El g Eva 3541 & V8068 Aabyhøj : “ Scandimeter, Akts., Skandinavisk Maaler- fabrik, Akts. Jacob K nudsens V. g 390 Aalbo rg: Thygesen O & Son Norreg. 20 g •>260 Aarhus: Aarhus Gørtleri ved Christensen & Koch Vesterg. 21 g 5708 Lund J P Klosterg. 16,18 g 48 Metalvarefabrikken Wimetal, GeorgWikke Mejlg. 35 g 10156 Masseudstansning . Værktøj.

FABRIKATION AF PERFOREREDE PLADER. Udstansede Masseartikler. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Moller ’ s Rud. Værktøjs- & Metalvarefabrik Carlsg. 3 [S] g Am. 4589

R ud M øller ’ s VÆRKTØJSFABRIK CARLSG. 3 ♦ TLF. AM. 4589

Jf&c. 'Ud/tugning- MASSEARTIKLER 'samt GæJb'uAafion, nf STAN SE VÆRKTØJ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker