kraks vejviser 1940 handelskalender

Metalvarer Grønvold Sv. Aa. Marienborg Allé 63 Søborg f Søb. 1579 Hafnia [Mekanisk Værksted ved V Tækker Grundtvigs Sidev. 6 [v] j) Eva 3102 Stanseværktøj - Udstansning. Hahn Erhardt Ørholmv.38 Lyngby JlHjorte- kær 130 Hansen Aage, Bjelkes Allé 48 ® $ Ta. 7605 Hansen Anton Kork skærer v. 2 [ nv ] D Tg. 304 & Tg. 5418 Masseartikler i Jern og Metaller. Hansen G & C Christensen Amaliev. 20 [V] $ V 4496 Hansen & Lyngbye ’ s Dørgreb- &■ Metalvare ­ fabrik Øresundsv. 130 [S] $ C. 9098 Hansen Max C Strandv. 106 Hell, j) Hell. 6669 Hardrup Gunnar Rentemesterv. 59 |NV1 ff) C. 11775 AUTOMATISK DREJNING AF SKRUER OG FACONDELE I JERN OG METALLER. Henriksen ’ s Lauritz, Metalvarefabr., Akts., Thorav. 24 fl C. 13258 & 15658 Henze Brødr. Bragesg. 8® ffl ★ C. 3045, 3002 & 6264 Brødr*. Henze ’ ; Stansearbejde Masseartikler Automatarbejde. Hera v. H Grass Bødkerv. 3 I nv I $ Tg. 6230 Hovedstadens Metalvarefabrik ved J Gia- venhorst LillegaardsAllé 43 Herlev ff) Yr. 368 Hørby Henry Brolæggerstr. 11 KJ $ Palæ 3173y Broncevarer. Jensen Chr. A Fiolstr.9K]|lCent.l861&13961 Art.t.Damp,Vand&Gas. Metalstøbegods. Jensen J P Vesterbrog.139 (V) Cent. 12052 ’ J.R JENSEN VESTERSROGADE I39KBHVN.V. TLF. ★ CENT. 120 52 (2 LEDN.) fårejede -fræsede æg rundslebne 11 (^lassjAa/'tLkl^r. Jensen ’ s Magnus Eftf., F Lund Vesterbrog. 109 m f Cent. 7206 fh. Jensen ’ s P A Eftf., J Munk Adelg. 3 K) f C. 248 & 15248 - Grundl. 1873. FABRIK FOR ARMATURER TIL*. HURTIG levCmnrG AR: ADELGADE 3 E TLF.CENT.248t15248 Jeppsson ’ s Metalvarefabrik St. Lians G.3,5 ® & N 5047 Johnsen & Michaelsen N-Frihavnsg. 24 El Jl C. 4952 & 5931 Jorgensen ’ s Barker Værksted, Akts., Herlev llovedg. 12-18 Herlev & Yrsa 192 Jørgensen Carl Fr. O Strandlodsv. 7 [S] f ■ Cent. 2168 Jørgensen E KnudThorshavnsg.3ElfSu.438 K nudsen H V Islevhusv 78 Brh. Bella2694. Koch A M Smedeg. 7 ® J) No. 1495 Kbhvns Metal Kunst ved Nielsen Dahl Kattesund 14C Kl $ C. 662 RAAT METALSTØBEGODS MESSING c RØDGODS. PAJENSEN ’ EETE - J.MUNK 1,1

Fag-Kegister for Danmark

VII — 3663

Dansk Metalvare Fabrik ved J H Fix Nørre- brog. 32 [N] JO Cent. 11763 Dansk Specialfabrik Benko, Akts., Finsensv. 78 E f *C. 1625 Emmeche ’ s E Metalvare-Fabrik,A/S, Nyvej| 17 E j) *V 3332 Fabriken Ambi ved Th. Ammentorp-Schmidt R.yesg. 60 [ø] J) ★ ■C. 3603 AMBI Stansearbejde og Metalvarefabrikation Masseartikler af enhver Art. Se tillige Eksport- Vejviser sidst dette Bind. Fabriken Bama, Akts. , Silkeg. 13 Kl $ Palæ 5890 Fabriken Blifa, Akts., Præstøg. 7 A IS j? Øb. 5972 v Fabrikken Secure. Jul. Wedell Gasværksv. 8 ® j 1 Cent. 8556 Fabrikken Waltrich Finsensv. 12 Ef.C.14474 & Fa. 1020 MASSEFABRIKATION

Metalvarer. Metal Ware — Articles de métal — Metalwaren. Artikler for Metalvarefabrikation se i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Blikemballagefabr. ;Blikvare- fabrikker). Metalvarefabrikker. København: Aagaard Brødr. Kaalundsg. 6 SO J) Eva' 986 FOR KOLDTVALSEDE PLADE-PROFILER AF RUSTFRIT STAAL, JERN, METAL. A. D. A. v. H Rasmussen Raadmandsg. 39® f Tg. 3150 Andersen ’ s Georg Metalvarefabrik Absa- lonsg. 39 E |i Eva 2348 Andersen Sigvald Dronnineensg. 48 IS J) Am. 8801 Antik v P Lund Gasværksv. 9 M J) Ev.3816 Arentved O W Vesterbrog. 27E E $ V3807 Arvedlund K Tjørnebakken 8 Lyngby J) Ly. 283 Auchenberg ’ s E O Eftf. Korsg. 68 ® Jl C. 11863 &N 5345 Alle Artikler for sanitære Anlæg. Beinthin & Co. Borgerg. 67 B IS $ Pa.3528 Birk K A & Co. Prinsesseg.29A[Kj^ Am.1854 Masseartikler. Borgquist G & Co Raadmandsg. 60 El $ C. 1497 & Tg. 4474 Brøndberg&Tandrup st. Kongensg. 27 iKl D Palæ 827 s Bunch Jens, II. C. Ørsteds V. 22A E ff) Ev 2431 * Bønescn NBygmesterv. 4 [ nv | ff) c. 10875 & 10872 N BORRESEW Bygmestervej 4 NV. Tlf. Cent. 10875 & 10872 Spec. Sanitetsarmatur. Grundlagt 1911. Priv. Tlf. Hell. 2657. Celia. Akts., Dronn. Tværg. 55 Kl f Palæ 1955y Christensens Brødr., Metalværksted ved Th. Christensen Aabenraa 15 LS Ji By 6926 Lysekroner, Beslaq, Bygningsarbejde. Christensen Folmer Blaagaardsg. 49 (Hl N6391 Stansearbejde og drejede Masseartikler. Christiansen Poul Smalleg. 18 [F1 $ Gh. 8110 Poul Christiansen SMALLE6ADE 18 £ KAROSSERIARTIKLER METALSLANGER Dafameta, Akts., Helgesensg. 9 [øj $ Cent. 10500 & 352 Dansk Armatur Fabrik ved E A Johansen Nørreg. 35D Kl J) By 7158 & By 7325 Dansk Gørtler- & Metalindustri ved II Jen ­ sen Krystalg. 10 K $ Palæ 4706 Metalarbejder af enhver Art.

CtubomaKsfe. ‘ Drejning X Tft&s .sing af TRoirUaei*, Sfehuei*, GWte ag alle Slags Qacondete. ■ FABRIKKEN WALTRICH METALVAREFABRIK Fl N SE N S VE J 12 C. 1*^74

Frank ’ s Metalvarefabr. Kløvermarksv. 82 [s] J) Am. 6054. Frdbg. Metalindustri ved H A Olsen Vir- giDiav. 10 [0 $ Gh 6053 Frdbir. Metalvare fabrik, Akts. Nitivej 10 El ® Cent. 2326 & 2366 Frydenlund G W & Søn, GW Harnisch Ny- gaardsv. 12 [ø] J) ★ Ryv. 133 - Postgiro KontoNr 933. Telegramadr.„Sølys fabr. u Gloria Metalvarefabr. ved R Schultz st.Kon- gensg. 81 Kl 0 Cent. 15827 Se Ann. un der Elektropletvarer, Bronce- varer og Staalvarer, rustfri. Glud &MarstrandsFabriker, Akts., Up- landsg. 2Q [s] $ ★ C. 1106 Se tillige Eksport-Vejviser sidst dette Bind. Grubert ’ s H A Sønner, A kts., Frankrigsg. 40 IS) J) ★ C. 2276. ★ C. 7477 A 2273 Grøndahl s V Eftf. v. V A Strange Hansen Kastelsv. 6 løl J) C. 14776* Grønning M &, Co. Irlandsv. 5 |S] J) Cent. 1755 M GRØNNING & Co. Irlandsv. 5 Hj af Englandsv. 55 Tlf. Cent. 1755 Fabrikation af Masseartikler udføres paa Træk-, Friktions- & Exenterpresse. — Metaltrykning. Spec: Snit & Stanser. Isenkramartikler en gros.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker