kraks vejviser 1940 handelskalender

Metalpudsemidler

Fag-Register for Danmark

Vil — 3660

H o r sens :

Dansk Metal-Ætseværk, Akts. Fælledv. 30 D 2399 & 2400

Metalpudsemidler.

Metalstøberier.

Metal Polish — Matériaux pour le décapage de métanx — Metallputzmittel (se tillige Pudsemidler). København : Fabrikken Sunshine ved Alfred Rothschild, Bogholder Allé 30 Vanl. jl Cent. 3613 & Damsø 568 Jettadam Fabrikker ved Aug. Fuchs Amagerbrog. 294,296 [s] ® ★ Cent. 7318 &2805 Raaschou PG, Bernh.BangsAlle22flGh.7451 Running P & GjerJøff, Akts., Øresundsg. 26, 28 0 f ★ C. 7717 Amor-Pudsemidler. Nielsen Alb. GI. Munkeg. 19, 21 5079 Aarhus:

Brass Foundries — Fonderies en métanx — Metall- giessereien Artikler for Metalstøberier so i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Gørtlere;Jernstoberier;Maskiner). København : Amager Metalstøberi ved Brodr. Vognsen Syrefabriksv. 56 Kastrup ® Kastrup 163 & Kastrup 964 Auchenberg ’ s E O Eftf. Korsg. 68 EJ ® C. 11863 &N5345 Alt Gørtler- og Metalstøbearbejde udf. Borresen N Bygmesterv. 4 [NV] $ C. 10875 & 10872 - Sandblæst Metalstøbegods. Christensen Edv. Gormsg. 3 Kl $ Ta. 6066 Christensen R Brofogedv. 2 I nv I Tg. 6872 Specialitet Sprøjtestøbegods. Christoffersen R V Sundevedsg. 9A M ffi Ve. 6807v Clausen Eilert Norrebrog. 148 IH $ Ta. 5392 Cohn ’ s Carl SonnerCarl Jacobsens V.26Valby f C. 2533 Kokillestøbegods-Pressestøbegods Sandstøbegods - Varmpressegods Kokillestøbte Bronce-Bosninger og -Stænger. Danish Diecasting Co. Brigadev. 16 (S] II aut Robert Skinderg. 8 Kl j) Cent. 2141 Heide N S Vesterbrog. 137 V 9413x Hvilsted HVesterfælledv. 6 El f V 7120 Jensen Chr. A Fiolstr.9 K £>Cent,1861&13961 Daglig Ekspedition af Støbegods. Jensen Johan & Søn Vesterbrog 134 El $ Cent. 5709 & 5739 JOHAN JENSEN&SØN Vesterbrog. 134 Tlf. Cent. 5709 &. 5739

FÆLL EDXZÉ J 30 HORSENS TLF. 2399 & 2400 herigennem omstilling hl DIREKTØR GRANNER. telegramadr . „ metallo . ’ DANSK 1 METAL ÆTSEVÆRK

l '•

KEMISK-GRAFISK ANSTALT GALVANISK AFDELING MASSEFABRIKATION METAL- og BLIK- SKHJTE FOR OG MASKINER REKLAME. vare A fmærke Skaade pr. Ilojbjærg: Metalodan ved Eli Jensen & F Lauridsen $8 234

Metalrammer.

Aarhus: Bang & Co. Nørre Allé 66 $ 6263 Fabrikat.af Metalrammer tilGrossister.

Metalskilte.

København: Baade Hermann Raadmandsg. 58 IH f Cent. 11881 & Tg. 2495 Dansk Metalætseri Metalskiltefabrik-H. Baade Ældste danske Fabrik for ætsede Metalskilte Metalskilte i Massefabrikation. iQUMM U dansk arbejde ^ DAFAMETA, Akts., Helgcsensg. 9 El"fl Cent. 10500 & 352 DAFAMETA Meta Iski Ite. Dansk Metalskilte-Industri ved Ingeniør KJ Jacobsen Ryesg. 112 [ø] $ C. 13464

Største Produktion af raat Støbegods

Metalslanger.

København: Schmidt Chr. & Co. ’ s Eftf. ved EKLarsen og A Ed. Koefoed Amalieg.24 Kl JDiArCent. 822 P D W M Tombakslanger og Bælge.

Indr. Varomærke. Komplet Lager af Phosforbronceforinger & Stænger Indtil 300 m/m i D. Blanktrukne Manganbronceakslor føres paa Lager indtil 140 m/m i D. Brudstyrke 65 kg. Forlængelse 25°/ 0 . Brinellhaardhed 140. Specialudstøbning i følgende Logoringer: Aluminium, Staal aluminium for Stempler, Monelmetal , Diamantbronce, Nikkelbro nce, Fosforbronce (Maskingods), Fosforbronco for, Tryk (til 500 At.), Fosforbronce for Snekker, Mossing, Kanonmetal, Rødgods, Silumin, Riibelbronce, Syrebronce, Valso- bronce, Mangankobber. Skibspropeller I søbestandipgBronce. Største Støbevægt 1000 Kg. Haand- & Nlaskinformeri og Sandblæseri. Jensen ’ s Magnus Eftf., F Lund Vesterbrog. 109 El f Cent. 7206 fh. JensensP A Eftf., JMunk Adelg. 3 Ej) Cent. 248 & 15248 - Hurtig Levering af Messing- og Rødgods-Støbegods.

Metalslibere. (se Sliberier).

Metalsprøjtning.

København: Dansk Metalsprøjteri (J Chr. Jensen ’ s Galvaniserings Etabi.) Amagerg. 6 Kl ® C. 1718 & 3718 Sprøjte- Galvanisering af Masseartikler og større Arbejder uanset Dimensio ­ nerne. Kobber-Messing- Tin- Bly- Aluminium- og Jernpaasprøjtning. Udearbejde udføres med ambulant Anlæg Metallisator, Akts., Halmtorvsg. 24 El $ C. 11696 Petersen H Frederikssundsv. 50® $ Tg. 505

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hoffer II B Jyllingev. 22 Vanl. f Da. 1823 Larsen Mogens Sopassagen 8 |ø] J) N 2208 x Madsen Axel Vesterbrog. 5 A [VI $ By 3771 Metalskiltefabr. Chroma v. E Christiansen Magstr. 6 C Kl J) By 208x Neergaard H Th. Pilestr. 52 A OS By 2080 Thejll Johs. Frederiksbergg. 23 H2 $ C. 3547

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker