kraks vejviser 1940 handelskalender

Metaller, gamle, en^grofi

Fag-Register for Danmark Dahl Brodr. Akts. Vestcrbrog.l VI fi^Cent. 6585 Duralumin, Nordiske Afdeling, Isidor Meyer st. Kongensg. 67 K fi Cent. 1956 Herlov-Nielsen V Biilowsv. 42 E |N 6608 Holm C J Pilestr. 39 U

Vil — 3659

METAL ­ AKTIESELSKABET STRANDGADE 25 El TLF. * CENT. 15305 TELEGRAMADR. „M E T A L V E R K ‘

Metaller, gamle, en gros. Scrap Møtal, wholesale — Vieux métaux, en gros - Altmetalle, Grosshandlungen København: ANDERSEN ANDERS J, fh. LEVIN & SØNNER ’ s EFTF., Akts., Øster ­ brog. 9 ®fi^Cent. 1375 (3 Lin.) Stats ®84 Jern, Metaller, Skinner, Bjælker, Rør og Brugsjern købes og sælges. Bartholdy O Læderstr. 9 EJ fi Cent.572 forli. li. F F Olsen & Co. Becker J H Ryesg. 43, 45 ® fi N 5843 Christiansen Carl Tryggevældet. 35 Vanl. fi Damsø 828 Gluck B N-Fasanv. 243 Kl fi Cent. 11033 Privat Ø-Farimagsg.32® fi 0 9405. Jensen Severin Adelg. 33 [KJ fi Palæ 262 Jensen ’ s SP Eftf. Rantzausg. 40 KJ fi C.3033 Salg og Køb af alle Slags Metaller. Kristensen Harald N-Fasanv. 242,244 KJ fi Cent. 10550 * Kuba Bruno Ingemannsv. 19 Ivl fi C. 7403 & ★ C. 7856 Bruno Kuba Køb af alle Slags Metalaffald til højeste Dagspriser. Larsen Vald., Carl Jacobsens V. 19 Valby fi Cent. 1072 & 5153 Telegramadr. „Nesral u Metalværk.KøbogSalgafgamleMetaller. LEVIN JOSEPH & Co., Akts., Islands Brygge 35,37 [§] fi ★ C. 2411 Nachemsohn Josef Aaboulevarden 32 |H1 fi Kl 961 Olsen F F & Co. Frankrigsg. 58 [S] fi Cent.1608 PETERSEN & ALBECK Fiskerihavnsg. Engh. Brygge (3 fi ★ Cent. 8273 Thorup-Nielsen S A Strandlodsv. 69 !§] fiSu.548 Aalborg: Antonsen Mejer Nyhavnsg,12fil3355 Pedersen Adolph Bredeg. 7 fi 6569 Horsens. Nielsen Niels Aaboulevarden 36 fil 1934 Nykøbing F .: Storr Arthur Nordre Havn fil 140 • Wismer E Østerbrog. 21 fil 410 Rand er s : Løgstrup Chr. fil 859 & 2859 Grundlagt 1857. Silkeborg: SøndergaardRC 1 1166 Klude, Jern, Metaller, Haar. Struer: Struer Produktforretning fi 359 V e j 1 e : Petersen & Albeck ’ s Filial fi 40 & 541 Petersen & Albeck ’ s Filial, Vejle Tlf. 40 & 541 Telegramadr. „Palbeck “ . Alle Sorter Metaller købes for Eksport. Viborg Viborg Produktforretning fi 555 E. WISMER ØSTERBROGADE 21 NYKØBING F TLF. 410

ALLE METALLER Kobber og Messing i Rør, Plader, Stænger og Traad. Elektrolytisk Kobbertraad og -kabel. Armatur & Lamellekobber. Alle Halvfabrikater i Bronce, Tombak, Aluminium, Tin, Bly, Nikkel, Nysølv, Monel. Letmetaller. Bly, Kobber, Tin og Zink i Blokke. Kondensatorrør, Kondensatorplader. Muntz-Metal. Lejemetaller for højeste Belastning. Petersen & Albeck Fiskerihavnsg. Enghave ” Brygge M fil ★ C. 8273 Petersen & Albeck Rødgods- og Messingblokke i alle Legeringer fra eget Elektr. Smelteværk Petersen Joh. Chr. & Søn,Akts.,Studiestr. 19 EJ fi) ★ C. 300 med Omstilling Alle Metaller, Blokke, Plader, Stænger, Rør og Traad. Eyre's verdenskendte Lejemetaller. Poulsen Georg Østbaneg. 39® fil 0 6985 .RAFFEL ALFRED, Akts., Farverg. 15 00 fil ★ Cent. 6395 Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 M fil C. 14241 - Nye og gamle. Aalborg: Langeft Unmack, Akts, fil 3103(6 Lin.) Aarhus : Dahl Brødrene, Akts. Jydsk Afdeling Grønnég. 56 fil 7000 (7 Lin/, Stats fi 28 Jernkontorct, Akts. Mølleg. 5, 7 fi 9490 (4 Lin.) - Hvide Lejemetaller fra Syracuse Smelting Works. Kier Brødrene, Akts. Mindeg.4fi78,Statsfi2 Schourup Hans, Akts, fi 7500 (6 Lin.) Assens: Plums Handel s-Aktieselskab fi 150,' Horsens: “ Horsens Blyvalseværk & Metalforretniug, Akts, fi 335 £355 Odense: Holbeck Rasm. £Son, Akts.fi 24£99(5Lin.) Randers: ~BoIdsen ’ B Chr. Eftf., Akts.fil8,19, 219&220 Jern- og Metaltraadvæv etc.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker