kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3658

Fag-Regisler for Danmark

Mel 2 Aarhus: • Jydsk Melkontor ved AlfredHausen Nørreg. L 41 1 1250 Nilsson B & Co., Akts. Mindeg. 8 $ 3077 & • 3078 Nørregaard & Clausen S-Allé 33 $ 8800 ?'. (5Lin.) - lelegramadr.: „Noca*. Wolthers Karl Studsg. 16,18 $ 6779 Ostergaard Chr. Assensg. 24 $ 90 Esbjerg: Vita-Møllen, Akts. Hjertingg. 5 $ 2666 VITA-MØLLEN ESBJERG HJERTINGGADE 5 'JeAefiovt : 2 666 MEL en Gudhjem : Gudhjem Mølle, Chr. N P Kullmann $ 4 Had erslev: Nissen & Griin $ 519 & 520 Hjørring: Jakobsen Otto, Akts. $ 1100 (4 Lin.), Stats $7 Hobro : Hansen Christian, Akts. $24,44&333. Stats £ 15 - Telegramadr.: „Melkolonial 11 . Middelfart: Wiboltt J(Toubro & Co.)$ 28&124, Stats $1 Nakskov: Nakskov Dampmølle, Akts, $ 138 & 638 Se Annoncen u. Dampmøller. Nekso ; Hansen Axel $ 216 N ykøbing F.: DAMPMØLLEN I NYKØBING p. F., Akts. $ 143,643 & 777, Stats $ 7 Se under Dampmøller. Nørresundby: Hedegaard&Christcnsen$1150,1167&3539 Kjærgaard Chr., Akts. $ 2921,2922,2923, 1527 & 5378 Odense: Dampmø lien Victoria, Akts. $ 1135 & 1307 Fyens Mel-, Foderstof-ogKornimport,Akts. V-Havnekaj $ 2202 (2 Lin.)& 6702 Hansen L Nørrebro 79 $ 307 Justesen Brødr., Akts. $ 1240 (2 Lin.) København, Nyborg, Odense. Kolding, Aarhus, Ilanders, Aalborg & Frederiks ­ havn. Langelands Korn-, Foderstof- & Gødnings- forr. $3515 (2 Lin.) Wedell Andersen P Å Jagtv. 55 $ 1790 Wilhjelm Paul $ 189 (2 Lin.) Wolthers P Kongensg. 58$ 150 Randers: Valse møllen Olympia, Akts. $ 107,3249 & 3250, Stats $14 Se Annoncen u. Dampmøller. Ribe: Nielsen L C $ 400,401 & 44 — Mel en gros. Rosk ilde : Strandmøllen, C A Lassen & Søn $ 48 Flormel og Rugmel. akts. WUII ’ tOI UltcnOCKHt VITA HT HIK i (S.3IIC HØNSEFODER og KYLLINGEFODER

Svendborg: Petersen Ludvig Møllerg. 64 $ 73 & 61 ØXENBJERG DAMPMØLLE, Akts. $ 11 & 611, Stats $25 ' Telegramadr.: Øxenbjergmølle. Grundlagt 1879. Ve.jl e : Andersen N Kastberg S-Skovv. 9 $ 2670 Christensen Jørgen $ 173 (3 Lin.) Melassefoder. Molasses for Cattle Feeding — Fourrage mélassé — Melassefutter København: Beckett & Meyer Kvæsthusg.6QS$Cent.6161 DANSKE SUKKERFABRIKKER, DE, Akts., Slotsholmsg. 22 H $ ★ Cent. 9030 En gros Salg. Dapco Akts., Vesterg. 20 IH $ C. 6685 & Palæ 6685 - Telegramadr . „Aksdapco*. MatthiessenHolgerStrandg.21-25IB$*Cent. 12245 - Telegramadr. „Fodermattliies* . Randers: Randers Malt- & MelassefabrikRosenørnsg. $839 Vejle: Danske Blodfoderfabrikker, De, Akts. $496 & 497, Stats $10

Messingsenge.

København: Dan-Seng, V A Høffding Akts.,Vermundsg. 5 [0] $ C. 4308 Fjerrenseriet Landemærket 3 & 5 (v. Runde- taarn) $* C. 11968 & 4914 Kbhvns Sengefabrik v. Edv. Herling Øselsg. 7 [S] $ Am. 9361 Pi per Otto Raadhuspl. 14 Cg] $ *Cent . 1616 GttoPiper Fabrik for Messing-, Nikkel- og forkromede Senge. Struensogade Lager Raadhuspladsen 14 ____________ Tlf. j(Ge.nt. 1616. ____________ Oden se: Beck Thomas Albanig. 19 $ 2741 Roskilde: Rosma Metalsengefabrik, C Christiansen $

ROSMA METALSENGEFABRIK c Christiansen Tlf. 742 — Roskilde Fineste Messingsenge.

Metalkapsler. (se: Crown Corks; Kapsler).

Menighedsplejer.

Metaller. Metals — Métaux — Metallo

København: se Afd.V Real-Register foran i dette Bind.

København: Bastiansen Joh. Nybrog. 24 IH $ C. 12625 & By 3151 Telegramadr. „Stavangerstaal" I^encralrepr. for Skandinavien for The Magnolia crtnti-!?nction .Metal C?., London-j/ewYorh fBerlin -Taris. Turbine Cadmium - Turbine - Øil Sngine -^licia - i£exa- .Ma g nolia - Talisman - jfltlas - X? 4 Metal o sv. Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus “ V-Farim'agsg.41 E) $ til Kontor*Cent.8500 Bergsøe Paul & Søn BUlowsv. 34 E $ * Cent. 8731 Paul Bergsøe & Søn BUlowsv. 34 Tlf. * Cent. 8731 Aluminium Aluminium-Legeringer,llødgods- Bronc.e, Ilvidbronce, Tin, Bly, Antimon, Zink, Fosfor-Tin & Fosfor-Kobber Lejemetaller, Loddetin, Bogtrykkeri-Metaller Vore Legeringer betyder Sikkerhed ’ , f. Eks. „SIIS Venus*

Merskumsvarer.

K obenhavn : JØRGENSEN WILH. Østerg. 61 Kl $ C. 672, ★ C. 10674 & Palæ 672 Grundlagt 1870. Udsalg Frederiksbergg.36^$Cent. 3651 „ Frederiksborg g. 41 M $ Cent. 10672 „ Vesterbrog. 15 $\$Cent.lO629

Messing. Brass — Laiton — Messing

København: Nielsen Holger J Studiestr.14 $*Cent.5238 Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts. København E $ * Cent. 8825 Plader, Stænger, Rør, Traad. Profiler. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Messingplader.

København: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V-Farimagsg. 41 ® $ til Kontor *0.8500

Silkeborg: Bach L $ 30

Messingrør.

Christens en Carl $ 300 (2 Linier) Dansk og udenlandsk Flormel. Skanderborg: Bruun Oscar & Co. $ 4 & 15

København: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V-Farimagsg. 41 VI $ til Kontor *C. S500

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker