kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3656 M avs i n i P r : Ke 1 lcru P : Stenholt Niels Vinderslev 46 els pr. Nordborg: Christensen Frederik $ M 17 Mundelstrup: Jørgensen Svenning $Faarup 18 Myg dal pr. Hjørring: Vestergaard Th. $ M 15 Møldrup: Andersen Viggo F $ 38 Mørke: Bredahl Julius $63 Nibe: SimonsenN $ 75 Nordborg: Petersen Hans W $ 115 Nordenskov: Nielsen Niels Jørgen $ 29 Nor s : Andersen Jens Chr. $ 47 Nykøbing M : Sørensen Valdemar $ 562 Norre Nebek NørreNebelMaskinværk ­ sted, Sofus M Hansen $ 100 Nørre Nissum pr. Lemvig: Grønning Evald $ NN 7 Nørre Saltum: Hermansen Hagbard $ Saltum 50 Nørresundby: Dyhr ’ s mek. Værksted $ 3334 Jensen Otto $ 5891 Jespersen Carl $ 6043 Nielsen Algy $ 6755 Oksbøl: Bjerg C $ 134 Padborg: wind H C $ 311 Povlstrup pr. Vraa: Nørkjær Chr. $ P 50 Rabsted : Hansen Andreas $ 4424 Ragebøl: Petersen Jørgen $ Sønderborg 693y Ra m t en: Nielsen P Toitgaard $ Ørum Dj urs 25 Randers: Bach & JensenvedPBachStrøni- men $ 1003 Borgesen Fr. Schousg. 16 $ 634 Hallberg A Nordostv. 14 $ 1519 Kløve M Nielsen Fabrikstr.3 $ 1940 Kristiansen S P Nørrebrog. 3 $ 284 Leijon K E Møllev. 8 $ 2364 Madsen H C Vesterg. 54 $ 528 & 533 Tøttrup P N Vesterg. 44 $ 940 Wendt Philip Vesterg. 17 $ 924 Warmstrøm N A Strømmen $ 1617 Rangstrup pr. Ager skov: Meck Chr $R25

Mekanikere (Jylland) Hornbæk Mark pr.Randers: Bust-Pedersen H $ R 2147 Hornsle t : Jensen Chr. $ 58 Horsens: Christiansen Henry Vesterg.lA $568 Hansen Chr. Set. Helene V. 9 $ 2322 Jensen P, Bækkelund $ H 1667 Nielsen Jens Sonderg. 43 $ 1626 Schmidt Albin Nørreg. 9 $ 1954 Hove pr. Klinkby: Emtkjær Einar $ Torring Huse 51 Hundslund: Rasmussen Niels $ 54 Hundstrup : Jensen L Bjerg $ 8 Huru P : Jensen A Chr. $132 Clausen Johs. $153 Husum pr, Ballum : J en senMartin$B52x Hvidbjærg: s 0 g a ard B $54 Sørensen Niels $ 117 H vidsten pr. Spcntrup: Hansen J Kjær $S36 H ? lke: Pedersen Vilhelm $ 25 U 0 j er: Jensen Peter $ 35 Hørby: Hørby Cykle- & Automobilværksted $ 4 Hørdum: Bojsen & Brogaard $ 66 Klausen Chr. $ 3 Ikast: Jørgensen Svend $ 137 Knudsen B Møller $ 108 Janderup Vestj. : Nielsen J$ 95 J e ^ 8: Frosch A B $ 58 Jernvedlund pr. Gredstedbro: Christiansen S P $ J 15 Jerslev Jyll.: Nielsen Erling $ 48 Rasmussen A $ 55 Klejtrup pr. Hob ro: Hansen Hans $ K 32 • Kristensen Viggo $ K 5 Klim: Klitgaard Thidemand $39 Kliplev: Lausen Peter $ 28 Ley Jørgen $ 26 Klokkerhol m: Graven N P $ 8 Klovborg : Pedersen Jens $ 30 Knudstrup pr. Kollerup; Christensen H $ Torning 33 Kold ing: p a R Klaus Klosterg. 18 $ 423 Damgaard Alf. Haderslevv. 4$ 808 Jørgensen M Sønderbro $ 1505 Jørgensen & Søn Hospitalsg. 27 $ 1856 Nielsen Laurits J Kongehusv. 21 $ 2065 Ko lin d: Jensen Oskar $84 Korsvej pr. Laasby: Mortensen Niels $ L 10 Kragelund pr. Silkeborg: Larsen Chr. $ K 7 Kværs pr. Tørsb øl: Dinesen Iver $ K10 Hundborg pr. Sjørring: Jensby AKjærgaard $ H34 Kvissel : Nielsen Em. $ 50 Kølkær : Jørgensen J S $ 11 Langh olt ; Jensen T C $ 19 Lind ved pr. Vejl e: Jensen G Littau $ L 69 Lyby: Jensen Chr. $ 30 Lødderup pr. Nykøbing M.: Boil Anders $ L 28 Løgstrup : Mortensen Chr. $ 75 L øgstør: Nielsen Christian $ 183 Pedersen Thomas $ 265 Løgte n: Laursen N $ 42 Løgumkloster: Hattmann A $ 102 Larsen Knud $ 171 Løkken; Jensen Ejnar Nørgaard $ 142 Malling: j en sen Harald $ 100 Mariager: Nielsen N Moth $ 28 M

Skern: Hansen Ejnar $ 295 Skive: Andersen S $ 430 Skodkorg Jj Preut H $ 8 Skovsgaard: Larsen Th. $ 38 S kærb æk: Damm Arne $ 140

Skærbæk pr. Ta vi o v: Rasmussen Georg $ S 47 Snedsted: Christensen Aage Kusk $ 55 Snejbjærg pr. Herning: Christensen Johannes $ S 16 Solbjærg M.: Solbjerg Auto- og Maskin ­

værksted, J Vestergaard $ 23 Sommersted: Hede C P $ 19 Dahl H P $ 54 Spjald: Petersen Chr. $ 33 Spørring: Madsen S A $ 44 Staa pr. Vester Hassing: Rydborg Jens $ V H 60 Stakroge: Nyholm G $ 2 Stollig pr. Aabenraa: Lindgreen Bendix $ Aa 602 y Suldrup pr. Støvring: Pedersen Peter $ Su 54 Sju n jL?2 Nielsen Jens Chr. $ 25

Svankær pr. Bedsted: HenriksenNiels Chr. $ S 17 Svejrup pr. Bovrup: Hansen Lorenz $ Felsted 81 u Sønderbor g: Thomsen Thomas Peter $ 844 Sonde r Fel d i ng: MathiasenM $ 1 Søn der Hygum: Gantriis Bertel$ 33 S ønder Onsild pr. Onsild: Christensen Aage Moller $ O 14 Taars : Sanvig Kai $ 50 Tarppr^Guldagen Nielsen Holger $G29 Tavlov : Fabrin Jens Sørensen $ 19 Thiste d: DissingChr. Tjærebor g: Frandsen Niels $ 29 Torsø: Moller Jens $ 60 Tønder: Andreasen Hans $ 310 Dela Carl F $ 396 Tørring: Hansen Martin $ 61 Ulfborg: vittrup L $ 123 Ulkebøl pr. Sønderborg: Bjerring Chr. $ S 589 Ullerup pr. Avnbøl: Bruun Valdemar $ Å 6 Varde: Bertelsen K B $ 250 Jensen Vilh. $ 122 Nielsen Marinus $ 382 Vejle: Bech-HaaseE Vedelsg. 115 $ 1098 Christiansen Johannes V-Engv.l $ 1141 Dalsgaard Hans Dæmningen 16 $ 739 Lauridsen L Aagade 4 $ 1716 Simonsen Einar Vardev. 33 $ 500 Vejrup: Lautrup Henry $ 35 Vesløs: Oddershede Chr. S $ 19 Vester Sottru p: Håkensen August $ 35 Viborg : Christensen C H Set. Mogens G. 26 $382 Jeppesen V M st. Set. Peder Str. 4 $ 1318 Kjær Hedemann Set. Mathiasg. 80 $ 1451 Viby J- : Christensen C M $ 160 Vilsted: Søndergaard Magnus $ 10 Viuf: Andersen Hans $ Alminde 54b Hansen K $ Alminde 70 Vo dstrup pr. Nykøbing M. : Jørgensen J P $ N395 V o j e n s : a smussen Andr. $ 43 Schonwandt Christian $ 72 X° 1( lby : Bloch Oluf Sorensen $ 2 Volleruppr. Bolderslev: Madsen O $ B 4576

Rask Mølle: Sørensen S $ 59 Rends pr. Store Jyndevad: Hansen Lorenz $ S J 4398 Ribe : Eriis Brødr. $ 348& 143 Risskov: Agersbæk V $9672 Christiansen C $9373 Jørgensen Carl Holm $ 9370 Kurup Einar $ 9898 R° s i e V : Hunnerup Kristian $ 86 Ny: Jensen Aage $ 22 Ryomgaar d: KrebsChr | 40 RødeKro: Holst Jacob $ 37 Rønde: Kjærulf Aksel $ 63 Olsen R $ 56

RøndeAuto-Værksted,WintherMadsen$14 S andvad p r. Jellinge: HavnM$S5 Seide pr. Roslev: R e fsgaardCarlTh.$S25 Silkeborg: Christensen Christen & Son $ 943

Nørlund S $ 97 Schou O $ 1348 S i 11 e rup pr. Fjels tru p: Mikkelsen M $ F 72 S inda l: Nielsen Hans $ 36 S jørring: Salmonsen J P $ 49

Sjørup pr. Viborg: Sørensen Anders $ S 16

Skalborg : Jensen J Nørgaard $ 53 Skanderb org: Hald F A $ 271 Skave pr. Holstebro. Vester J ens $ S4 Skelund: ’ 5 0 rupHarald $ 17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker