kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3654

Mekanikere (Sjælland)

Ingslev pr. Nørre Aaby: Jorgensen Børge fl N Aa 149 Ka p p,e n dr u pj Christiansen Christian fl Uggerslev 24 Kerte pr. Aarup: Blæsbjerg Laur. fl Aa 160 Kirk eby: Buch Anders f) Stenstrup 172 Klokkeholm pr. Aarup: Andersen Verner f Fjellerup 37 Korinth: Rasmussen Svend $ 119 Krarup pr. Espe: Ler c he Å fl Kværndrup 40 Nielsen Kjeld f Kværndrup 177 Kværkeb y: Christensen Vald. f) 28y Langeskov : Langeskov Motorværksted, Arnold Andersen fl 78 Larsen Aksel f 88 Lindelse: Rasmussen Axel f Hen net ved 31 Lumby pr. Be ldringe : Lund Chr. fl Lunde 116 Lunde F. ; Rasmussen Alfred fl 91 Lunde pr. Stenstrup : Bjerregaard Chr. f S 201 Lunde borg pr. Gudme: Sorensen S Å fl Hesselager 103 Marslev: Skovgaard E fl 7 Marstal: Jørgensen H Bank fl 50 Mes i nge: Henriksen Charles fl Dalby 30 Middeltart: Nørgaard Jens f 304 Petersen Marius fl 580 Særkjær Tage f 355 Moseholm pr. Vcflinge: Poulsen Henrik fl Hindevad 18 Munkebo pr. Dræ b y : Davidsen Iver Al H fl D 13 Kyborg: Anderson Chr. V F fl 638 Knudsen P Emil fl 705 Lind iXage f 52 Nørre Aaby: j ensen S A fl 93 Larsen J or gen Vald. Lundegaard fl 37 Nørre Broby: Mehlsen Svend Aage fl Broby værk 155 Sejr A fl Broby værk 157 Odense: Andreasen Poul Set. Jørgens G. 168 ® 6892 Clausen Jørgen Th. Sonderg. 5 fl 7225 Edalil Alfred Reventlowsv. 31 fl 8398 Frederiksen Carl Havneg. 1 fl 7907 Gjersing P J Tværg. 21 f 2993 Hansen & Andersen Hjallesev. 8 f) 8407 Hansen Carl Overstr. 8 $ 2929 Hansen Chr. Sigvaldsv. 9 fl 6432 Hansen E S-Boulevard 46 fl 1766 Hansen H Langeg. 8 fl 1467 Hansen HP Grønneg. 11 $ 5026 Henriksen Rich. Dansestr. 12 fl 9650 Jacobsen Niels Lauritz Faaborgv. 98 Post- adr. Fruens Bøge fl Dalum 425 Jensen N V Set. Jørgens G. 50 f 6436 Jeppesen Johs. Nørreg. 39,41 fl 3053 Jørgensen W Gronlandsg. 29 fl 3419 Kronsbjerg AI P Rugaardsv. 148 fl 5122 Larsen Karl Ejler Lumbyv. fl 4161 Larsen L Chr. Thordals Allé Postadr. Fru ­ ens Bøge f Dalum 339 Larsen W G Benediktsg. 42 Lauritzen Hans Nørrebro 43 f 7283 Madsen H Chr. Aliddelfartv. 115 fl 6703 Madsen Jørgen W ilium Nederg. 9,11 $4873 Nielsen Carl A Overg. 18 f) 4936 Olsen Georg V-Stationsv. 46 fl 7821 Petersen Axel Overg. 74 fl 5709 Rasmussen HP, Christen KoldsV. 4 fl 3316 Vanman HI Svanev. 41 f) 3955 Ot te rup: Hansen HU JO 15 O yr e ■ Sorensen J fl Vejstrup 175 Refs-Vinding e: PetersenChr.fl Ørbæk33 Ri Q g c : Andreasen Julius 298 Rudkøb ing: Christensen O f) 463 Schou R |I465 R.ynkeby: Broe J J f 90

Vasby pr. Hedehusene: Jensen HansChr.fi Sengeløse 97 Vemm e 1 ev pr . Fo r 1 e v: Pedersen Henry ’ “ fl V 26 Vesterhave pr. Karrebæksminde: Nielsen Sv. |fk 49 Vester Saaby pr. Hvalsø: Andersen Frode fl Kirke Sonnerup 67 Vetterslev pr. Vrangstrup: Serop Timm fl Skovmark 60 v j b y S - : Andersen H P fl 126 Vind byliolt pr. Fakse. Pedersen Im. ffOrupllOx Viskinge pr. S vebøllc: Nielsen Sv. Aa. f V131 Vord ingborg: Johansen Gerh., Masned- sund f V 577 Ølby Lyng pr. Køge: Jørgensen Lars Ølstykke: R ønn e A jy 155 Ørslev: Scheer Oluf f Bjærgbakke 9 Ørslev p r. Slagelse; Anderslev A J) Sønderup 44 Ørs lev pr. Vordingborg: Ellevang Frits fl 0 38 Ø s ter - Marie: Hansen Reinholdt f 151 Nielsen Charles fl 71 Lolland-F aister . And e r s t r u p pr. Maribo: Albrechtsen il P fl AI 506' Br ands trup pr. Vester Tirsted: Hansen S fl T 44 Dannemare: Jensen S Krøjer fl 23 Døl lefjælde pr. Sakskøbing: Larsen C f> D 13y Eskilstrup: Andersen H ® 9 Nielsen P fl 25 Fjælde pr. Sakskøbing: Fjælde mekaniske Værksted ved H O Hen- ■ riksen f) Slemminge 66u Andersen Holger f) Gr 65y Holeb y: Hansen II fl 64 Jensen Chr. &Knud f 61 Horslunde ; Lange H J fl 94 Idestrup pr. Sonder Ørslev: Nielsen Engberg fl 140u Karl eby: Christiansen AI fl.6v Lille Slemminge pr. Sakskøbing: Pedersen Johs. E fl SI. 24x Maribo: Jørgensen Viggo f) 288 Nielsen Bernth f) 156 Rasmussen & Jørgensen f 423 Nakskov: Clausen J BRødbyv. 24 fl 927 Dideriksen H Taarsv. 10 fl 455 Marcussen P Rødbyv. 143 fl 1010 Rasmussen A Bredg. 12 f) 243 Nykøb ing F.: AndersenE Nygade 23 fl 601 “ Carlsen Ivar Vendersg. f 1196 Friis Robert Rosenvænget fl 1205 Larsen Vald. Rosendalsg. fl 1 181| Lottrup Sv. Aa Slotsg. 49 fl 73 Nielsen C C Kreibergsg. 22 fl 156 Nysted: Truelsen Chr. fl 1174 Norre Åls l ev: Jørgensen Verner fl 110 Mortensen Robert fl 27 N ørre Ørslev pr.Egeb jærg: Hansen Herbert fN 0 34 Orehoved: Hansen Poul f lOy Raagelunde pr. Kettinge: Frejlev: Rasmussen Jens fl 3 Gedser: Nielsen Otto fl 45 Græshave pr . Gloslunde:

S k e 1 b y pr. F i s k e,b æ k : Larsen Georg f S 20

Stokkemarke: Pedersen Osvald fl 64y Stubbekøbing: Bonkc e fl 1196 Jørgensen F fl 1111 Sæby •pr. Nakskov: Rasmussen Sofus f N 569 Toreby pr. Søl lested: Jørgensen Aage fl S 19 Ullerslev pr. Avnede: Valbjørn C Å flU 9x Vester Ulslev pr. Øster Ulsjev: Jørgensen Johannes fl V U 60y 0 nslev pr. Es kil strup: Edske Asger fl 0 42x Østerby pr. Fejø: Madsen Chr. fl Fejø Østerby 43 y Øster Kippinge pr. Nørre Alslev: Svendsen Thorlund f} 0 K 77 u Øster Toreby pr. Nykøbin g F.: Gieje Svend J Westrup fl N 399x Øster Ul slev: Pedersen Hans Fr. f ØU6 Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge. karsle v : Henriksen Ejner fl 170 Aastrup pr. P ejrup: Feltheim Holger f) Faaborg 171 Allested: Petersen Chr. fl 66 An der up pr. Søhus: Eriksen Robert f) Odense 3408 Assens: Gross Robert & Søn f) 31 Jørgensen Jørgen fl 431 Olesen Ingemann fl 93 Avnslev pr. Hjulby. Hindsgaul N fl Skalkendrup 55 Baardesø pr. Otterup: Petersen J P f krogsbølle 66 Baaring pr. Asperup: Bertelsen Jør ­ gen Chr. fl A 141 Frisenberg Knud fl A 2 B e 11 i n g e : Andersen Aage fl 5 Bogense: Jeppesen Carl f 350 Bred: Christensen Poul Lægsgaard f Skalbjærg 65 Bregninge pr. Ærøskøbing: Nielsen Ingemann fl Vindeballe 38 Brenderup F.: j en sen Maegaard f 100 Broby værk: Pedersen Oskar f 2 Rasmussen Osvald fl 109 Dyrup pr. Fruens Bøge: Velund Gunnar f) Dalum 183 Ebberup: p e tersen j fj 124 Ell i nge p r. Ullerslev: Petersen Anton Jj Ferritslev 91 • ® 8 P e: Valentin Th. J fl Van tinge 32 Faa borg: Hansen Frede fl 650 Ferritslev pr. Ullerslev: Lar sen Johs. S®F146 Nielsen Alfred f F 155 Flemløse: Petersen Regner fl Haarby 183 G 1 a ms b j æ rg : Andersen H C f 19 Gribsvad pr. Aarup: Winther L f Aa 164 Haageru p: Albrechtsen H F fl Højrupl63 Haarby: Lehrmaun Alf f 61 Risbjerg Marius f) 55 Harndrup: Rasmussen Jobs. AI fl Fjellerup 38 Harritslev pr. Bogense: Andersen Peter fl B 228 Hesselager: Hansen Marius fl 256 Holme pr. Gelsted: Andersen Chr. fl G 77 Holmstru p: Holmstrup mekaniske Værk ­ sted ved Th. Hansen \ Husby pr. Ej by : Sørensen Kaj f H 60

Ottosen F f Nysted 1229 Ryde pr. Sølle s ted: Jørgensen Herman fl S 58x E 0 dby: Olsen Rohde fl 1213 Sakskøbing: Hansen A fl 4342

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker