kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Sigvard Sv. Jernbane Allé 6 Vanl. f Damsø 2307x Silberg A N-Fasanv. 210 El f C. 13367 & Ta. 3789 Simonsen M S Vangedev. 242 Søborg f Søb. 172 Skovgaard Mortensen Brødr. Aalekistev.150 Vanl. f Damsø 150 & Damsø 151 Staack Louis Frederikssundsv. 11 E3 f Tg. 4988 Steffensen Chr. Vesterløkken 17 Brh. f Bella 2987 Stephensen H Lyngby Hovedg. 80 Lyngby f Lyngby 233 Stilling J Tietgensg. 73 [3 f C. 13802 Suhr R GI. Kongev. GI. Banegaard [3 ® Palæ 5156 Svendsen J J Mitchellsg. 2 [3 f By 236y Svendsen Olaf Mynstersv. 12 [3 f V 1307v Søeborg Ch. Ved Glyptoteket 2 H ® Palæ 1030 Sørensen H W Brovænget 20 Brh. f Be.3423 Sørensen J Aage Tullinsg. 25 13 f V 5627v Taarbækhave Auto- ACykleværksted v. Erla Hansen Taarbækdalsv. 2 Klpbg. f Bvu. 316 Thomsen IH Fiolstr. 34 Kl f By 1617x Thomsen Jean Lyngby Hovedg. 10 Lyngby f Lyngby 749 Thomsen P Svanholmsv. 4 [3 f Ev. 4045 Thomsen Poul St. Peders Str. 26Klf By.6150 Toft Henry Danmarksg. 6 [3 f Eva M26 Wagner M V-Farimagsg. 2113 f By 8278 Wegener M. St. Peders Str. 27 KJf By 1607v Werner H M Kastanie Allé 5 Vanl.®Damsø 1939 Wiinberg Jean Dronn. Tværg. 9 Kl f Palæ 3978 Voss Wald. Hasselv. 38 Vanl. f Da. 5053 Ørndrup O C Trekronerg. 36 Valby f Vb. 865 Ostergaard Otto A Holteg. 4 El f Tg. 6932 Aakirkeby: Hansen Eivind f 195 Aarsballepr. Røn^ie ; Glud Chr. f Klemensker 150x Allin ff e ‘ - Hansen E f 84 Asnæs : Christensen Chr. f 184 Petersen Axel f 128 Bj æverskov : £, arsen Hans f 68 Bodilsker: Mortensen Carl f 65 - Boeslunde: KnudsenBrødr. f 106 B orup : Petersson Joh. f 57 Braaderne pr. Værløse: Gunthel C f Lille Værløse 6 Bøgelunde pr. Sønde r Bjæ rge: Jensen Svend P f Ørslevstrand 8 Jørgensen L f Ørslevstrand 52 Dal mose: Rasmussen Carl f 50 Damme pr. As keby : Christensen Helge f 1) 25 Hansen Hugo f D 8 Nielsen Alb. f D 47 Damsholte pr . Stege: Moller Anders f D7 Ejby pr. Glostrup: Brandt Johs. f Ejbylille433 Espcrgærde: oisen Carl f 214 Esrum : Nicolaisen Poul f 72 Faarevejle St.: Nielsen Frede f 62 F akse Lad eplads: Busk Jens f 141 Jensen Børge f 115 Farum: Nielsen Ejler f 237 Favrbo pr. Snertinge: JensenLPf S105 F jenneslev: Alichaelsen Aage f 42 Frederikssund: Hansen Asger f 567 Jensen Vald. f 213 Jensen Werner f 368 Jensen Viggo f 448 Petersen V O f 199 Fr ederiksvær k: Jensen Vilhelm f263 Kloch Svend G f 390

VII — 3652 Lund V & E Andersen Kompagnistr. 37 Kl f Pa. 8136x Lundgreen H Holbæk". 5 101 f 0 3024y Lonsmann-Henriksen F Hambrosg. 1113 ® By 7961 Madsen Chr. Rantzausg. 30 B El f N 381x Madsen H Vennemindev. 29 [ø] f Ry. 5617 Madsen Harald Middelgrundsv. 6 [S] f Am. 5908 Madsen V & Drew sen Amerikav. 12 3 Mattat ’ s OP Stempelfabrik ’ sEftf.Klosterstr. 10 Kl f C. 4286, By 3334 & By 3434 Kun Stempelarb. Numeratører repareres. Mecanico v. F F Johansen Adelg. 82 K f Pa. 7936 Mekanik ved J Kreutzfeldt Holbergsg. 18 Kl f Palæ 5003 Opfinderes Modeller udf. fint mek. Arb. Michelsen Th. Trunnevangen 16 Charlottl. f Ordr. 331 Mikkelsen E, Prags Boulevard 55 [S] f Su.91 Motorgaarden v. Henning Petersen Holm- bladsg. 34 EJ f Am. 9004 Muller Rich., Akts., Raadmandsg. 55 El f ★ C.4604 Miinnicke J MUglev. 9 [H3f Tg. 679 Møller & Gjørtler Bredg. 43 53 f Palæ 261 Nielsen A P GI. Kongev. 11 Hf V 3556 Nielsen Cilius Jagtv. 101,103 El f Tg. 5202 Nielsen Erik J Ellensv. 4 Holte f Holte 118 Nielsen I Englandsv. 4 [s] f Am. 6366 Nielsen M & Co., Peder Skrams G. 1 Kl f By 272 Nielsen O Sofieg. 1 Kl f Am. 9171 Nielsen S Chr. N-Voldg. 21 K) f Pa. 6930 Nordisk Manometerfabrik ved E Bayjørgen- sen Lykkesh. Allé 33 C O f Eva 3171 Nordisk Mekanik ved J Chr. Jensen Studie- str. 16 Kl f By 1693y Nordisk Optik & Mekanik ved J Wentzel- Hansen Gardes Alle 11 Hell, f Hell.l092x Nydam R H Gothersg. 14 Kl f Cent. 4778 & Palæ 1571 Nørgaard Oluf Sundholmsv. 59 El f Am. 3509 Nørregaard Chr. Nørrebrog. 8 El f N 722y Ohlsen Gottfriedt Overg. o. V. 10 Kl ® Am. 7970 Olesen A Chr. Amager Landev. 106 Kastrup f Kastrup 74 Olsen Jens Hauser PI. 9 K f By 2656 Olsen O F Godthaabsv. 8 A ® f Gh. 5017y Olsen Valdemar,WS Wagner ’ s Eftf., Pilestr. 66 Kl f By 85 Otzen P & Thorstenson ’ s Eftf., P Otzen Haderslevg. 26 [3 f C. 3011 Outzen Hans & Bruno Rasmussen Tagensv. 93 El f Tg. 5754 Pedersen Alfr., Esbern Snares G. 5 13 ® V 6234y & Pedersen Sofus Erik Howitzv. 45,47 El ® Gh. 6470 Pedersen Tage E Rejsbyg. 3 [3 f V 2165x Persson E Lyngbyv. 62 [øj f Ryv. 4085 Petersen Asger Strandv. 24 S3 f Ryv. 1676 Petersen C Sølver. 32 Kl f Palæ 3039 Petersen Fritz' Halfdansg. 2,4 [g] f Am.264j Petersen L J Ved Grænsen 60 El f Damsø 29 Petersen O F Svanev. 18 E3 f Tg. 6917 Philipsen Holger N-Fasanv. 125 É ® Gh. 8285 Piasecki Emanuel Griffenfeldtsg. 8 El ® N 2801x Porsbøl N st. Strandstr. 6 E f Palæ 6707 Rasmussen H P Fiederikssundsv. 197 Brh. f Bella 197 Rasmussen H P & Søn Lykkesh. Allé 5 13 f Eva 3622 Reinholdtsen H Nyhavn 31B Kl f Pa. 3920 Rudolph O Ægirsg. mell. 10 og 12 El f Tg. 3184 Riimenapp S & Co., Akts., Tingv. 48 [S] f Am.4632 Staalmøbler - Kontorinventar. Rønhøj C Strandv. 81 [øl f Ryv. 1063 Sandgren P SøborgIIovedg.l24Søborgf Søb. 922 Shell Service, Ordrup, ved Andreasen & Jep ­ pesen Ordrupv. 39 Charlottl. f Ordr. 5871

Mekanikere (Sjælland) København (Fortsættelse) :

Hansen Chr. Nørrebrog. 211 El f Ta. 4440 Hansen Emil Gasværksv. 8 13 f V 8996 Hansen M & S Christensen Strandv. 106 Hell. f Hell. 2402 Hansen Oluf Indeh. af Brødr. Hansen Sund- krogsg. Kalkbrænderihavnen [ø] f Ry. 220 & Ry. 5320 Hansen O V Valdemarsg. 14 S $ V 7811 Hansen Rasmus GI. Kongev. 43 13 f V 7039 Hein CF W, Herluf Trolles G. 10 Kl Henriksen D Vibev. 11 I nv I f Tg. 2084 Holm A J Sundholmsv. 55 [S] f Am. 8089 Holm Poul Chr. GI.Kongev. GI. Banegaard 13 f By 3932 Holm Svend Nansensg. 61 Kl f By 4969 Holst S Rosenv. Allé 27 B |ø] Houmann Carl Allersg. 6 Ei f Ta. 4599 Hultberg Svend Lyngby Hovedg. 53 Lyngby f Lyngby 1391 Husum Motorbørs ved H C Ohlsson Store- gaardsv. 1, 3 Brh. f Bella 1726 HyebergJ C&J Jensen, Henning Matzens V. 13 El $ Damsø 1984 Jacobsen Brødr. Rentemesterv. 39 ® f Tg. 2739 Janholm Brødr. H & J Frederiksborgv.12 [S3 f Tg. 455 Jensen A & O Nyelandsv. 65 00 f Gh. 4021 Jensen Chr. Prinsesse Charlottes G. 38 El f N 6074 Jensen Chr. A & H PChristoffersen Hysken- str. 5 Kl f Cent. 13435 & 9111 Jensen F Rodovrev. 292 Islev Vanl. f Rødovre 992 Jensen Laur. Frederikssundsv. Slangerup- banegaarden El f Ta. 3758x Jensen N V Degnemose Allé 84 Brh. Jensen Osvald Vesterbrog. 11213 f V 4141 Jensen Otto Steenwinkols v. 6 13 $ N 6996 Jensen Otto Mosegaardsv. 55 Gjentofte.f Gjent. 3344 Jensen R Berner Bakkegaards Allé 2 [3 f Eva 2327 Jensen Søren Falkoner Allé 63 El f Gh.2244 Jensen Wilh. Nygaardsv.12 [øl Jepsen N Fallesen Amerikav. 13 13 f Eva 3136 Johansen P Kastrupv. 40 E j f Am. 9157 Johnsen Thorvald Ingemannsv. lllSf N6600 Jønsson C S Strandboulevarden 60 [øl f 0 8211 Jorgensen ’ s Brødr. mekaniske Værksted Nørrebrog. 52 ED f N 5584 Jørgensen J Frederikssundsv. 165 Brh. f Bella 1032 Jørgensen Victor Vesterbrog. 70 [3f V5370x Jørgensen Villy Dronn. Tværg. 55 Kl $ Palæ 1955x Kaffemøllemekano v. T V Frick Nørreg.26Kl f Palæ 4490 Kempf A Stakhaven 6 Valby f Vb. 1063 Kirkegaard Th. Sommerstedg. 26 13 f V 6971V Klausen J, Erik Ejegods G. 1 El | Ev. 61 Knudsen Cornelius Købmagerg. 150S f Cent. 11538 Koch S A Ingemannsv. 14 13 f N 8220 Kreipke E Kronprinsensg. 8 Kl f By. 7828 Krøger E Vedbækg. 4 El f Tg. 5966 Lading F Graabrodret. 5 Kl f By 7953 Larsen A Lyngbyv. 23 [ø] f Ryv. 1031v Larsen Henrik Fiolstr. 12 KJ f By. 8648 Larsen Kn. Nørre Allé 3 fil f N 7426 Larsen Knud Frdbg. Bredeg. 8 El f Go.3019x Larsen LP Sundkrogsg. [øl f Ryv. 2072 Larsen Otto Hejrev. 6 I n 3 f Ta. 7785 Laursen A Moller Birkeg. 3 EJ f N 2681u Leganger E Finsensv. 14F EJ f Go. 7863 Licht Gerner Lavendelstr. 10 |K| Lind Charles Fenrisg. 2 [N] f Ta. 1768x Lind ErnstGl. Køge Landev. 340 Hvidovre Valby f Hv. 272 Lindemann F W & Sønners mek. Etablisse ­ ment Larsbjørnsstr. 26 K f By 3981 Linder-Madsen A Roskildev. 316 Rødovre Valby f Rødovre 276 Lorentzen Leo Studsgaardsg. 5 Å 0 f Ry.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker