kraks vejviser 1940 handelskalender

(Sjælland) Mekanikere

Fag-Register for Danmark Øster Hejst Andelsmejeri, Øster Hejst g 10 Øster Linderup Mejeri pr. Brønderslev g Hallund 8 y Øster Lindet Andelsmejeri,ØsterLindetgl9 Øster Tørslev Andelsmejeri pr. ØsterTørslev g 13 Øster Vraa Andelsmejeri pr. Østervraa g 6 Øvre Lerte Andelsmejeri pr. Farris g 0 L 5

VII — 3651

Aabenraa: Nielsen C Borregaard gi 595 Olie og tekniske Mejeriartikler. Sønderjydsk Mejeriforsyning, P Petersen g 87 Aalborg: ThomsenN Danmarksg. 88 gi 636 Aarhus: Bonnichsen Jørgen Frederiksg. 5 g 5357 Christensen Bernhard Østerg. 25 $9680 Wedell Andreas Frederiksg. 46 gi 2666 Esbjerg: Rødgaard ’ s J M Importforret ­ ning, Akts. Skoleg. 29 gi 146 F jerritslev : Mejeri-Forlaget Konkurren ­ ce ved Jacob Olsen gi 127 Fredericia: Loehr ’ s C Fabriker g 96 & 596 Mejerisæber & Mælkestensopløsnings ­ pulveret „Mejra*, „Kisso*, m. m. Haderslev: Mikkelsen Michael Lavg. 6 g 840 Herning: Kjærgaard N g 915 H jørrin g: Sørensen Oluf E g) 1031 Horsens: Ploug Robert Løvenernsg. gi 1916 Olie og Drivremme. Nyborg.- J ensen Hans g 412 & 511 Specialitet : Emballage for alle Sorter Export- Oste. Moderne Iryksaqer og Etiketter. Odense: Flora Danica, tekn. kemisk Laboratorium Kastaniev. 66 g 2500 (2 Lin.) Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Rasmussen Just & Co. Karen Brahes V. 10 g 3181 Randers ( Borch AdolfKirkeg.16 g2205&2206 Rudkøbing: Jacobsen Westy g 7 Slagelse: Gerdi 1 Holger, Akts. Løveg. 22 g 318 Bedste og billigste Indkøbssted for tekn. Art. tilMejerier ogFabriksvirksomheder. Svendborg: Andersen C M & Co. Korsg. 10 g 653 Sonderborg : Damm Chr. Hansen g 152 • Kombeck & Sørensen g 733 Nielsen Kalle P g 273 l e: Bilde- Sorensen S B Z Kirkeg. 23 g 963 Holm Ancher Vesterg. 36 g 1028 Mejeriartikler en gros. Olie - Import. Viborg: Støttrup Jacques Jernbaneg. 12 g 183 Mejeriskoler. Brørup: Ladelund Landbrugs-ogMælke- riskole g 6 Hjallese: p a lum Landbrugsskoles Mejeri ­ skole g Dalum 130 C-

Mekanikere. Mechanical Engineers — Mécaniciens — Mechaniker For dette Fags vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Mon, Samsø og Bornholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. København: Aafred L Sundkrogsg. 17 83 g Ryv. 4005 Abacus Specialværkst. v. Tyge Nielsen Vigerslevv. 325 Valby g Vb. 2300 Amager Nøglefræseri & Sliberi v. Chr. Jørgensen. Søren Nor by s Allé 2 [S] g Am. 6847 Andersen Frode Frdbg. Bredeg. 8 EJ g Gh. 6191 Andersen H Ørskov Lyngby Hovedg. 61 Lyngby g Lyngby 30 Andersen Martin Classensg. 7 [0] g C 9655 Andet sen Oscar Vesterbrog. 124 El gEv.531 Andersen Th. & Nielsen Aaboulevard 2^J3 g N 5788 Andreasen K Biilowsv. 50 IS g N 6428 Andresen L Ægirsg. 74 El g Tg. 2764 Auto-Hus v. E Poulsen Sigurdsg. 31 IS) g ★ C. 15775 Autoværkstedet Viben ved J P Eriksen Tuxensv. 1 Brh. g Bella 637 Bagsværd mekaniske Værksted v. Johs. Han ­ sen Bagsværd Hovedg. 94,96 Bagsværd g Bagsværd 185 Bartsch Robert Gl.Kongev.172 E j gV 2947y Alt mek. Arb.Masseartikl.Fapondrejeri. Bertelsen N Frejasg. 13 Kl g Tg. 1716 Bilfeldt Kay Nørrebrog. 175 [N] g Tg. 484v Boysen M P Chr. Tullinsg. 9 IS g Eva 2809 Bruun Georg Forchhammersv. 7 IS g Ve. 3284 Brynildsen Alfred Ved Grænsen 6 lE g Dam sø 64 Braunlich Herbert SL Knuds V. 37 IS g V 7902 Bugge O JægersborgAllé 162 GjentoftegGe. 1(92 Burmeister C, Brydes Allé 9 [s] g Am. 6607 Biilow W Aaboulevard 74,76 E) g N 8670 Bøge H L & Søn Helsingorsg. 4 E g Palæ 66 Christensen C HN-Fasanv. 168 IS) gTg.5722 Christensen Chr. Middelfartg. 3 El g Ryv. 5100 Christensen Ernst Gothersg. 91 E g By 3920 Christensen I & Søn Overg. o. V. 34 E g Am. 7812 Christensen JL Borups Allé 117 IH) g Gh. 1675x Christiansen & Co. Adelg. 77 Kl g Palæ 129y Christiansen H Mikkelbryggersg. 11 Eg By Christiansen J Borgmestervangen 12 Kl g Ta. 7663 Christoffersen A Klerkeg. 15A E g Palæ 3729 Clemmensen O Worsaaesv. 20 El g N 4291 Clemmensen V Øresundsv. 145 O g Su. 1969 Dalberg S W Hillerødg.30 E H Tg. 4728 Dana-Tekno ved Max Arthur Garre Ourøg. 39 El g Ry. 2313v Dehli C H Dannebrogsg. 21 E) g V 9153y Ebbesen Rich. st. Kongensg. 69 A E g By 4645 Spec.:Bogbinderi - Bogtrykkerimaskiner. E igel Poul T Howitzv. 15 El g Gh. 8983 Epstein S Mariendalsv. 25 IE g Gh.2950 Filkan ved Carsten Jensen Frejasg. 14 E g Tg. 6934 Frederiksen H & K Nørrebrog. 212 IH) g Tg. 7397 Gj entofte mekaniskeVærksted vedLP Bendt- sen Baunegaardsv.8 GjentoftegGjent. 748 Grell V J Langagerv. 32 Valby g Vb.4062 Hafnia Mekanisk Værksted ved V Tækker Grundtvigs Sidev. 6 El g Eva 3102

Mejerirekvisitter og -artikler. Dairy Utensils — Appareils et fournit. pour les laiteries — Molkerei-Bedarfsartikel København: Andersen & Bruun ’ s Fabriker, Akts., H V Nyholms V. 24 [F] ★ C. 3232 Aluminiumfolie til Smørpakning, Sta- niol. Ostef olie, Iscrémefolie, Vokspapir til Ispinde. Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 I nv I $ C. 1372 Smørfarve, Ostefarve, Osteløbe, Voks. Bruun H Nørrebrog. 199 O g Tg. 6468 Christiansens CFEftf.lngerslevsg. 118 [v] g V 7573 DANSK ALUMINIUM INDUSTRI, Akts., Englandsv. 32 (SJ g ★ C. 1467 Dansk mælke'eknisk Laboi atorium, Akts., Syndergaardsg. 21 GO g Pa. 5561 Høyberg's Eenvædskemetode til Fedt ­ bestemmelse i Mælk, Fløde og Ost uden Centrifuge. Dansk Pr< ssefabrik, Akts., Carl Jacobsens V. 16 Valby g ★ Cent. 10050 Telegramadr. „Danpresse*. Kapsler og Aluminiumbaand for Mælkeflasker. Danske Mejeriers Fællesindkøb. De, st. Kongensg. 110 K g ★ C. 6781 & 12802 Frdbg. Metalvarefabrik, Akts., Niti vej 10 E g Cent. 2326 & 2366 Transportspande, Malkespande, Mælkesier. Kølere, Iskremspande etc. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hoyberg Company. The, Akts., Svnder- gaardsg. 21 O $ Pa. 5561 Høeg-Larsen S Amagert.'29 Kl g Palæ 7383 GREVENBROICH GLASEMAILLEREDE TANKS. Jørgensens Alfred gærings fysiologi ske La ­ boratorium Frydendalsv. 30 El $ C. 1735 Se Annoncen under „Laboratorier for Gærings fysiologi* . Madsen A jun. Strandv. 138B Hell, g Hell 1766y Specialitet : Vat- Mælkefiltre. Nielsen T, Camilla Nielsens V. 2 QØ gDamsø 1789 Pedersen Peder Tstedg. 62 El g Cent. 9736 Reymann&LøvengreenGl.Kongev. 6 gC2122 Telegramadr. „Churnbrand “ . Smørfarve, Oste farve, Osteløbe. Struers H chern. Laborat. Skinderg.38 Kl g ★ C6nt.l402 herfra Omstilling t. alle Afd. “ s.HØEG-LARSEN TELE6RAMADR.,BRyGINGEN|ØR"

SUHRKE HERMAN AUG. Gasværksv 14 S) g ★ C. 5225 Opdal-Fliser til Gulvbelægning. Thor ’ s kern.Fabrikker, Akts.,Thorav. 12 I nv I g ★ C.2910& 1412,Telepramadr. „Kemithor “ Thorocil - Thorinol - Natriumliypoklorit. Wallin J A, St. Knuds V. 22 El g C. 5468

Mejeri- og Transportspande. (se Mælketransportspande).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker