kraks vejviser 1940 handelskalender

1

Gade — Galle Helliggeiststr., fra 1881 en Del af Niel Hemmingsens G. Tulipang., nu en Del af Suensonsg. (1897) Tvedesv., nu Carl Bernhards V. (1891) Tøjmesterg., nu Vestmannag. (1906) Tømmerpladsg., nu en Del afBernstortfsg. (Stykket Syd for Tietgensg.) (1914) Tømmerpladsv., nu Reventlowsg. (1880) Ulfeldtspl ., nu Graabrødret. (1841) Ulkeg., Holmensg. (1823), nu Bremerholm (1932) Ulveg., nu en Del af OlfertFischers G. (1897) Uttersievv. (langs Bispebjerg Kirkegaard), nu Skoleholderv. (1928) Wagners Allé, nu Beutzonsv. 48 B og 50 A og Langelandsv. 47 B og 49 A (1932) Valbyv., nu Bag Søndermarken (1937) Valdemarsg. i Sundb , nu Normandig.(1901) Valdemars v., nu Bly tækker v. (1930) Valhals Allé, nu Rialto v. (1925) Valmuev., nu en Del afKildebrondev.(1929) Vandmøllestr., nu den sydlige Del af Raad- husstr. (1858) VanløseAllé.Stk.fraGodthaabsv. til Aal,yk- kev* nu en Del af Sallingv. (1939) Vanløsehøjs Allé, nu en Del af Sallingv. (1929' Ved Kristianshavns Vold, nu en Del af Chrsthvns Voldg. (1937) * Ved Dæmningen, nu Dæmningen (1926) Wedellsborgg., nu en Del af Vennemindev. (1922) VedKalvebodstr.,nuKalvebodBrygge(1901) Vej til faste Batteri, nu Artilleriv. (1906) Vej til Raadmandsmarken, nu Heimdalsg. (1880) Venedigv.,nu en Del af Strandlodsv. (1928) 1. Vennemindev., nu Vennemindev. (1907) Venusv., nu Polensg. (1926) Vernersv., nu en Del af Vejlands Allé (1926) Vester-Farimagsg. (fra Vesterbrog. til Boulevardbanen), nu Axeltorv (1917) Vesterfælled Møllev., nu Trøjborgg. (1930) Vesterg. i Sundbyerne, nuSkotlandsg.(1901) 1. Vesterg., nu Grønlandsg. (1901) V-Boulevards Forl., nu enDel af Amager Boulevard (1907) - V-Boulevards første Husnumre, nu Jarmers Plads (1917) V-Kirkegaardsv., nu Bavnehøj Allé (1928) V-Mellemv., nu Gullandsg. (1901) Vibenshusg., nu Reersøg. (1931) Viktoriav., nu Fordresgaardv. (1927) Vilhelminelyst Allé, (indtil 1870 Triers Allé) nu H C Ørsteds V. (Stykket nær ­ mest GI. Kongev.)(1873) Vilhelmsv.,nuen Del af Ingemannsv. (1869) Willemoesstr., nu Shetlandsg. (1901) Vinkelv., nu en Del af Rosenørns Allé (1931) Vinstrupsv.. nu Henrik Ibsens V. (1898) Vodroffsgaards Allé, nu Vodroffsv. (1868) Vodroffspl., en Del af Danasv. (1928), nu Danas PI. (1933) K Zahrtmanns V., nu en Del af Trygge- vældev. (1926) Zibrandtsv., nu Wibrandtsv. (1930) Ægyptensv.. nu Obdams Allé (1904) Øresunds Sidev., nedlagt 1939 Ørnev. i Sundbyerne, nu Kongov. (1901) Ørstedsg., nu Danmarksg. (ca. 1864) Ørstedsv., nu Korkskærerv. (1930) 1. Ørstedsv., nu Toftebakkev. (1923) Øster Allé (i Valby), nu Nordre Allé (1926) Østerg. i Sundbyerne, nu Frankrigsg.(1901) Østerlæ, nu Læstedet (1930) Østre Fasanv., nu en Del af N-Fasanv. (1920) Østre Mellemv. i Nord og Syd, nu Græken- landsv. (1901) Østre Mellemv. i Øst og Vest, nu en Del af Italiensv. (1901) Gaders Banævnelse, Fællesudvalget angaa- ende, Raadhuset O. Borgmester Arne Sundbo, Formand; Forretningsf. Mikkel Christensen, MB.; Folketingsmedlem Frk. Gerda Mundt, MB. Udvalgets Sekretær : Fuldm. u. Magist. O M ackeprang . Gallerikommissionen, se u. Statens Museum for Kunst.

Real-Register for København 1. Nygade, nu Øselsg. (1901) st. Nygade, nu Sverrigsg. (1901) Ny Godsbaneg., nu Esbern Snares G. (1904) Ny Haraldsg., nu en Del af Haraldsg.(1920) Ny Hvidovrev., nu Landlystv. (1930) Ny Kronprinsesseg., nu en Del af Kronprin- sesseg. (1930) Ny Storing., nu S-Boulevard,Halm torvet og Stampesg. (1897) Ny Tojhusg., nu Thorshavnsg. (1906) Ny Valbygaardsv., nedlagt (1928) Nyvej (i Valby), nu Horsekildev. (1926) Ny Vesterg. i Sundbyerne,nu Islandsg.( 1901) Ny Vesterg. Forlæng., nu Tietgensg. (1904) Ny Østerg. (langsNyboder), nu en Del af st. Kongensg. (1874) Nøjsomhedsv. i Utterslev, nu Sokkelundsv. (1917) Nørre Allé (i Vanløse), nu Kirkebjerg Allé (1926) Nørrebrostr., nu en Del af Steng. (1927) Nørretorv optaget i N-Voldg. (1875) Odins Allé, nu Alperosev. (1928) Odinsv., nu Asgaardsv. (1928) Oehlenschlægers Allé, nu Bygholm v. (1926) Ofeav., nu en Del af Limfjordsv. (1925) Oliegrensg., nu Brysselg. (1934) Ordrupg., nu Skodsborgg. (1916) Ove Billes Tværv., nu Otto Buds V. (1929) Palnatokes Allé,nuPæonv. (1928) Parcel v., nu Griffenfeldtsg. (1819) Parkalléen, nu Klædebo Parkallé (1937) Peder Madsens Gang, nu Ny Østerg. (1874) Peter Nansens V., nu Haraldstedv.(1924) PetersensPassage, nu St.JørgensAllé(1898) Petersg., nu Hannoverg. (1901) Pindsvineg. (indtil 1855), fral855-91Lorent- zensg., fra 1891 en Del af St. Pauls G. Prammandens Gang nedlagt og bebygget Prinsensg.paaKrsthvn.,nuPrinsesseg.(1859) Regnar Lodbrogs Allé, nu Kentiav. (1928) 1. Regneg., nu Ny Østerg. (Stykket fra st. Regneg. til Chr. d. 9. G.) (1910) Rembrandts Allé, nu en Del af Sundby ­ vest erv. (1929) Remisev., nu dels en Del af Valby Langg. (det yderste af denne) (1914), dels Skellet (1915) Reverentsg ; , nu en Del af Lakseg. (Stykket nærmest Kong. Nyt.) (1877) Rolf Krakes Allé, nu Funkiav. (1928) Rosag., nu Mimersg., (fra Heimdalsg. til Nør- rebrog.) (1917), (fra Thorsg. til Heimdalsg.) (1927) I.. og st. Rolighedsstr., nu Kraing. (1901) Rosenallé, nu Damstien (1927) Rosendals Tværg., nu Rosendalsg. (1909) Rosendalsv., iju Slagelseg (1886) Rosengaardsv., nu Mellemtoftev. (1926) Rosenv., nu Ved Vænget (1927) Rosenvængets Parallelv. nedlagt (1927) Rosenvængets 1. Tværv., nu AFKriegersV. (1927) Rosenvængets 2. Tværv. nedlagt (1927) Roskildev. (fra Rahbeks Allé til Pile Allé), nu en Del af Vesterbrog.(1871) Rotas Allé, nu Rødelandsv. (1926) Rubens Allé, nu Markskiftev. (1929) Rugbakke Allé, nu Marsalav. (1924) Ruisdals Allé, nu en Del af Solskiftev. (1929) Ryesg. i Sundbyerne, nu Murciag. (1901) Rønne Allé (i Sundbyøster), nu en Del af Italiensv. (1901) Rønne Allé (i Sundbyvester), nu Dovreg. (1926) Rønnebæksv., nu Sonnerupv. (1930) Sallingv., Stk. fra Jyllingev. til Husumv. nu Slotsherrensv. (1939) Salomon Lindcgaards V., nu Gudenaav. (1929) o x Salving., nu en Del af St. Pauls G. (1891) Samfunds Allé,Stykket fra Dalgas Boulevard til Glalins Allé, nu Borgmester Godskesens PI. (1937) Quistsv., nu Guldborgv. (1901) Randersv. nu Priorv. (1928)

V — 2527

Sandgraven (ogsaa Jødevejen), nu Mølleg. (1858) St.Hans G. i Sundbyerne, nu Tyrolsg.(1901) St.JørgensG.,nu enDel afNikolaj PI. (Styk ­ ket fra Østerg. til 1. Kongensg.) (1894) St. Jørgens G. (i Valby), nu Valby Tingsted (1929) St. Markus Sideallé, nu Julius Thomsens Plads (1925) St. Pauls V.,nu Rakelsv. (1927) Sarasv., nu en Del af Tuborgv. ø 910) Schouwsg., nu Vodroffs Tværg. (1882) Sefax Allé,nu enDel afVestermarksv. (1928) Serbiensv., Valhals Allé (1901), nu Rialt ov. (1925) Sibbernsv., (indtil 1892), fra 1892-96 en Del af Gefionsg., fral896 af Strandboulevarden. Siile Beyers V., nu Primulav. (1918) Skidenstr., nu Krystalg. (1818) Skoleg. ved Dosseringen, nu Baggesensg. (1873) Skoleg. ved Hellig Kors Kirken, nu Stru- enseg. (1906) 1. Skolegade, nu Valby Tingsted (1929) Skolev., nu Walesg. (1901) Skvalderg., nu Nikolaj g. (1894) Skæroækg., nu en Del af Slesvigsg. (1920) Sleipnersg., nu en Del af Mimersg. (1931) Slippen, nu Landemærket (Stykket mellem Aabenraa og Gothersg.) (1873) Smalleg. i Sundbyerne, nu Dagøg. (1901) Smedensgang, nedlagt (1932) 1. Sofieg. indlemmet i Burmeister & Wains Fabrikejendom (1868) Sofienhøjv., nu Gyldenlakv. (1925) Sofiev., (Stykket fra Aaboulevard), nu Worsaaesv. (1929), (Stykket fra H C Ør ­ steds V.), nu Steenwinkekv. (1931) Solbjergv. v. Nyelandsv. nedlagt (1934) Soldenfeldtsg., nu Otto Monsteds G. (1936) Solvangsv., nu Koreav. (1927) Solvej i Brh., nu Solkrogen (1928) Springg., nu Pilestr. (Stykket fra Mønterg. til Landemærket) (1881) Stadens Vænge, nu Borgmester Jensens Allé (1928) Steen Blichers G., nu Belgiensg. (1901) Stenkulsg., nu en Del af Ø-Voldg. (1875) Stjærnev., nu Sundholmsv. (1909) Stockholms PI., nii Hjalmar Brantings PI. (1931) Strandpromenaden (indtil 1892), fra 1892-96 en Del af Gefionsg., fra 1896 Strandboule ­ varden. Størrestr., nu Holm. Kan. (Stykket fra Ni- kolajg. til Ved Stranden) (1877) Sundby Boulevard, Sundbyøster Boule ­ vard (1915), nu Prags Boulevard (1926) Sundbyøster Alle, nu Mantuav. (1924) Sundbyøster Boulevard, nuPragsBoulevard (1926) Svanekev. nu Gunhildsg. (1928) Svanemosegaardsv , (Stykket fra H C Ør ­ steds V.)nu Steenwinkelsv. (1936) Svanemøllev. (fra nuv. Svanemøllev. til Strandv.), nu Tingskiftev. (1917) Søborg Allé,nu Risvangen (1926) Søgaardsv. i Vanløse, nu Aabjergv. (1928) Søgade, nu Læssøesg. (1873) Sønderg., nu Krusaag. (1926) Sønderhog., nu Strynøg. (1925) Thorups Allé, nu Thorupgaard Allé (1932) Thranesv., nu Sjællandsg. (1875) Thyrasv., nu Kandestøberv. (1930) Timiansg. i Nyboder nedlagt (1865) Tomsgaardsv. Tværv., nu Møntmesterv. (1933). 1. & st. Torveg., nu Torveg. (1901) Trekronerg. (det første Stykke), nu Mol- bechsv. (1925) Trekronersv., nu Trekronerg. (1903) Trestjerneg.,nu en Del af Kurlandsg.(1935) Triers Alle, se Vilhelminelyst Allé Tiipolisv., nu Hollands Allé (1904) Trompetergangen (indtil 1874), fra 1874 -811. Helliggeiststr., fra 1881 Niels Hem- mingsens G. st. Tuborgv., nu Tuborgv. Hell. (1910) Tugthusporten (indtil 1843), fra 1843-81 1.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker