kraks vejviser 1940 handelskalender

Mejerianlæg, Projektering af

Fag-Register for Danmark

Jensen & Andersen ’ s Mejerimaskinfabrik, Raadmandsg. 38 El D Cent. 2474 & 13174 Jensen & Andersen Alle moderne Mejerimaskiner, Mejeri ­ anlæg, Homogeniseringsanlæg, Konden ­ seringsanlæg, Margarineanlæg etc. KRUGER I, Akts., Ingeniørfirma Chri- stiansg. 22 Kl $ ★ C. 4726 Vandrensnings- & Pumpeanlæg. Luf tsterilisering sanlæg til Kærnestuer. Phønix Mejerimaskinfabrik, P Andersen Rønneg. 8 [ø] $ Cent. 15107 Pindstofte ’ s Anders A Maskinfabrik. Akts. Trekronerg. 38 Valby $ ★ Vb. 503 Titus Maskinfabr.Rødovrev. 206,208Rødovre Vanl. $ ★ Rødovre 288 A alborg: BUAAS ’ MEJERIMASKINFABRI- KER, Afd. af Akts. Paasch & Larsen, Petersen, Horsens, Vesterbro 14 $ 143 Afdelings-Direktør J Olsen $ 3603. Hj ørring: Hjørring Mejerimaskinforretning, Bertel Damgaard $ 273 Holstebro: Meedom C & E $ 564 Horsens: PAASCH & LARSEN, PETERSEN, Akts. $ 207, 807 & 808 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Rauer H M Levysg. 9,11 $ 228 Rauer ’ s Maskinfabrik Levysfl. 9, II HORSENS Tlf. 228 Mejerimaskiner og Anlæg. Kolding: DANSKE MEJERIERS MASKIN ­ FABRIK, DE, A. m. b. A.$2036 (4Lin. Telegramadr. „Mejerifabrik* . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Koge: Ørum-Hansen S $ 1464 Odense: PAASCH & LARSEN, PETERSEN, Akts. Vindegade 74 $ 672 Bestyrer J A Koefoed $ 8672. Randers: Heidemann ’ s F Eftf., Chr. Leth von Hatten Str. 12 ® 249 Westergaard Niels, Storeg. 9 $ 2319. Roskilde: PAASCH & LARSEN, PETERSEN, Akts. $ 402 Bestyrer Harry Olsen $ 1902. Silkeborg; Silkeborg Maskinfabrik, Zeuthen & Larsen Æ 26 (flere Lin.). I Silkeborg Maskinfabrik! Zeuthen

Sønderborg: Kock Peter jun. $ 285 — Weiss Willy $ 438 Thisted: Hillers Valdemar Eftf. ved Kaj Toft $ 46 & 746 — Nielsen Søren Krogh $52 Toder: Muller Aug. $ 136 Tørring; Tørring Materialhandel, Ejnar Hansen $ 11 Vamdrup: Vamdrup Materialhandel, Tho ­ mas Ryelund $ 178 Varde: Torvegades Materialhandel, Palle Kjær $ 120 — Varde SvaneMaterialhandel M Schmidt $ 25 V e j e 11 : Vejen Materialhandel, Aage Niel ­ sen $ 246 Vej ltj: Nørregades Materialhandel, Harry Jensen Nørreg. 16 $ 362 Vejle Materialhdl. ved Cand. pharm. AH Faber ’ s Eftf., E Hvidtfeldt Torveg. 9 $ 96 (2 Lin.) Vestergades Material- og Farvehandel ved Aug. Hansen Vesterg. 29 $ 2274 & 2275 Vibor g ; Mønster A Set. MathiasG.72$208 Reffskier S N Vesterg. 4-8 $ 221 Videbæk: Sønderby F $ 25 Vordingborg: Vordingborg Material-, Ta ­ pet- & Farvehdl., Akts. Brødr. Albertsen $ 40 — Vordingborg Materialhandel v. Aage Jørgensen $ 201 Materialvarer en gros og Artikler for Material h andler e. Druggists ’ Articles, Wholesale — Drogueries en gros ot articles pour drogueries — Drogen, Grosshåndler und Bedarfsartikel fur Drogengeschifte. København: ABRAHAMSON EMIL V Toldbodg.10 Kl $ ★ Cent. 5247 Kemikalier for Industri & Landbrug. Arbo-Bahr & Co., Akts., Vodroifsv. 4 & 6 E $ ★ Cent.4600 (5 Lin.)&4606Postkontol44 Bruhn & Lehrmann, Akts., Valdemarsg. 17 E $ ★ Cent. 2605 Egense Einar Teglværksg. 33 løl $ ★ C.1182, 8295&13292 - Telegramadr. n Esnegeranie “ Fællesindkøbscentr dl for danske Mate ­ rialister. Heimann F & Co. Dronn. Tværg. 54 OS $Pa. 1436 Madsen & Wivel Østerg.26KlLager$ ★ Cent. 1970 Odense: Lotze Gustav, Akts.Fisketorvet9$43(3Lin.)

Mejerianlæg, Projektering af

København : Hansen Edv. Kochsv. 4 E $ Cent. 3497 Horsens: Engberg j F Ingeniør Cand. polyt. Vejlevej $ 78 Projektering af Mejerianlæg.

Mejerier. Dairymen — Laiteries — Molkereien (se tillige Mælkeforsyninger)

For dette Fags vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Mon, Samsø og Bornholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. København: Axelby, Akts., Kødbyen Flæsketorvet 43 [V] $ C. 12178 Brodal Meieri v. R Ljungberg Raadmandsg. 24 El $ Ta. 2284 Danske Mælke-Compagni, Det, Akts., Nye- landsv. 25 (E $ ★ C. 2712 Dronninggaards Mejeri ved P Jensen Hede ­ toft & Sønner Vejlesøv. 20Holte$Holte31 Dyrehavegaards Mejeri ved P Jensen Hede ­ toft & Sønner Lyngby Hovedg. 40Lyngby $ Lyngby 118 Forstædernes Mælkeforsyning, Akts., St. Hans G. 8 El $N7316 Frdbg. Mælkeforsyning ved Johs. Wognsen GI. Kongev. 167 E $ V 3061 Gladsaxe Mejeri ved Chr.Nielsen Tinghøjv. 206 Søborg $ Søb. 250 & Søb. 251 Ipland Th. & Arne Pedersen Elvergaardsv. Rødovre Vanl. $ Rø. 822 Jeppesen ’ s Carl Mejeri Sundevedsg. 2E $C. 7502 Jægersborg Allé ’ s Mejeri ved Viggo Jensen Jægersborg Allé 30 Charlottl. ffl ArOr.6300 & Or. 37 Kjøbenhavns Mælkeforsyning, Akts., Nye- landsv. 25 |F| $ -AC. 2712 Kbhvnske Husmodres Mælkeforsyning, J B HelleMitchellsg. 11 E $ C. 2792 & Palæ 6227 Landbomejeriet, Jensen & Scharbau Vester- fælledv. 58 E $ -A,C, 6165 Lykkehøj Mejeri v. Chr. Pedersen Godt- . haabsv. 225 El $ Fa. 1419 Mejeriet Flora Danica, Akts., Haderslevg;26 E $ Ve. 4735 Mejeriet Frem v. Anker Jensen Worsaaesv. 15B E $ C. 12992 & N 8992 Mejeriet Fremtiden v. M P Jensen & C Han ­ sen Fred. d. 7. G. 18 El $ No. 8150 Mejeriet Funkia v. Ludv. Flodin Østrigsg. 1 |S1 $ Am. 1011 Mejeriet Granlv ved M Arentzen Utterslev Torv 36 E) $ Ta. 3305 & Ta. 3325 Mejeriet Lyshøj ved Hans Otto Knudsen & Otto Riise Knudsen Toftebakkev. 1-7 Valby $ ★ 0.13883 Mejeriet Nakskov, Akts., Nakskovv. 33 Valby $ Va. 2673 Mejeriet Nordal ved Ole&Knud Christensen Madvigs Allé 15 E $ Ev. 4452 Mejeriet Vasa ved Jespersen & Jørgensen & Co. Frederikssundsv. 2 EE $ C. 1150, Ta. 6160, Ta. 1966 & Ta. 1997 Mejeriet Vulkan ved NKNielsen Thorsg.36, 38 El $Tg. 1404 MÆLKERIET ENIGHEDEN, Akts., Lygten 39- 41® $ ★ Cent.2146 (lOLedn.). Indkøbschef $ Tg. 3941

Medailler. (se Emblemer og Medailler).

Medicinalvarer en gros, (se Apotekervarer en gros).

Mejerianlæg og Mejerimaskiner. Dairy Engineers and Machinery — Install. & ma ­ chines pourlaiteries — Molkereianlagen und-maschinen København : Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14E$-ArC.65J8 Skylle- og Aftapningsmaskiner. Industri Eksport Selskabet Balticum, Akts., H C Ørsteds V. 52 A IS $ C. 273 & 4038 Telegramadr. Danbalt. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Hind.

Skousen A Dybbølsg. 27 E $ Cent. 3299 Solbjerg Mejeri, Akts., Nyelandsv. 25 GE ff) ★ C. 2712 &

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker