kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Materialhandlere

VII — 3640

Helsingør: oi sen Einer Steng. 58 £ 2 Pharmaceutisk Materialhandel ved J F Greiffenberg Stjerneg. 17 £ 1188 Herning: Herning Materialhdl., Sv. Gje- ding Thisted £ 35 & 51 Kjeldsen Chr. £ 172 Hillerød : Hillerød Materialhandel v. Skafdrup £110 Schroder ’ s Heinr. Eftf., Herm. L Melskens $ 81 & 555 Hjørring: Hjørring Materialhdl., L Lauritzen £ 70 Hobro: Hobro Materialhandel, Aage Holm Pedersen £ 115 — Sennels R £ 211 Holbæk: Holbæk Materialhandel ved Kaj Andersen Algade 33 £ 32 Holstebro: Holstebro Materialhandel, F Hoffmeyer ’ s Eftf. ved R Madsen £ 75 Horsens:, Horsens Materialhdl. v. C ThorstensenSøn- derg. 32 JO 8 Nors L G Borgerg. 49 £ 343 Hurup: Hurup Materialhandel ved Vil ­ helm Nørby £ 2 Hørsholm: HørsholmMaterialhdl.,OHan- sen £ 47 : Rasmussen Ingeborg £ 9 Kalundborg: Blechingberg O £ 62 Borchsenius E £ 45 Kollerup: Holmberg Arne® 26 Kellerup Materialhandel,P HBus £ 8 Kerteminde : Kerteminde Materialhdl., Edvard Jørgensen £ 34 Kolding: AagaardB Rendebanen 12 JO 269 Kolding Materialhandel ved I Bøttern Hel- ligkorsg. 12 £ 163 Laasbygades Materialhandel ved N A Niel ­ sen Laa sby g. 15 £ 776 Kolind : ThomsenChr. JO 4 Kor sør : Halskov Materialhandel ved Jens Sødring £206 — Hansen Viggo £91 — Korsør Materialhandel ved Carl Larsen £ 178 Kog e: Fursøe Johan L £ 149 — Køge ny Material- og Farvehandel, OskarMorten- sen £ 279 Langaa: Langaa Materialhandel ved Jens Jensen £ 38 Lemvig: Lemvig Materialhandel ved Thor ­ vald Christensen £ 11 — Vestergades Ma ­ terialhdl., Aksel Olsen JO 318 Løgstør: Løgstør Materialhandel v.Knud Lorentzen £ 1 Tøttrup Aug. £ 88 M aribo: Maribo Materialhandel ved P Haugaard-Jørgensen ’ s Eftf. £ 37 Middelfart: Middelfart Materialhandel ved Ove Foersom £ 110 Maldrn P : Hald Peder £ 30 Mørke: Mørke Materialhandel, Arild Hund ­ borg JO 102 Nakskov: Nakskov Materialhandel ved N Børge Ludwigsen Sønderg. 29 £ 124 Neksø: Sonne-Hansen E £ 31 & I1y Nyborg: Nyborg Materialhandel ved C Pommerencke £ 206 Nykøbing F.: Jernbanegades Material- & Farvehandel, Svend Teilmann Jern- baneg. 28 JO 44 Kihl ’ s William Eftf., ■ Dyssel Engel Torvet £450 . Nykøbing M.: Nykøbing Materialhan ­ del, Ludvig Bove ’ s Eftf. ved Magnus W Pedersen £ 68 — Steffensen F £ 294 Nykøbing S.: Lausen Oluf £ 161 Nysted: Nysted Materialhandel, Paul A Rasmussen £ 1055 Næstved: Næstved Materialhandel ved Oluf Berg £ 120 Nørr e sundby : Nørresundby Materialhan ­ del ved cand. pharm. FH Hammer £ 1133

Odder: Odder Material- & Farvehandel v. Johan Christensen £ 45 — Odder Svane- Materialhdl.vedASmedegaardNielsen£118 — Pedersen .Frank £ 84 Odense: Clausen ’ s C H Eftf., Vald. Lar ­ sen Vesterg. 30 £ 313 & 5613 Hansen Einer Christiansg. 77 £ 7744 KRUUSE P A Cand. pharm. £ 227(2Lin.) Lotze Gustav, Akts. Fisketorvet 9 £ 43 (3 Lin.) Materialforretningen Løven, C Andersen Dronningensg. 74 £ 759 Odense Materialhandel ved P A Kruuse Flakhaven 1 £ 227 Præstø: p r æ s tø Materialhandel ved Kai Petersen £ 11 R and er s : Faarup JohannesKirkeg.ll£315 & 727 Randers Materialhandel, Brødr. Miiller ’ s Eftf., H R Norup Torveg. 6 £ 203 Randers nye Materialhandel, C Blaaberg Raadhustorvet 6 £ 870 Vestergades ny Materialhandel ved Joh. Kristensen Vesterg. 21 £653 Ribe: Nibe Materialhandel ved Verner Thun £ 183 Ringsted : Christiansen N O £ 104-Ring- sted Materialhandel, Cand. pharm.FHolm ’ s Eftf.,W Petersen £ 56 Roskilde: Roskilde Materialhandel ved O Haunsø Skomagerg. 20 £ 45 Rudkøbing: Rudkøbing Material- & Medicinalhandel ved Harald Veie £ 475 Rødby: Rødby Material- & Farvehandel, Arnold Hansen £ 1066 Rødding : Rødding Droge- & Fotohandel, Aage Vibe-Petersen £107 Rønne: Nielsen Jens V, Rønne Materialhdl. £ 179 Sakskøbing - Sakskøbing Materialhandel, Egbert Enøe Samsø: Tranebjærg Materialhandel, ANiel- sen, Tranebjærg £ T 36 Silkeborg: Rasmussen Sv. Trøst £ 501 Silkeborg Materialhandel, A Kruse £ 4 Vestergades Materialhandel ved Jens Han ­ sen £ 214 Skanderborg: HalkierValdemar £410 — Skanderborg Materialhandel ved Carl M Nielsen £46 — Torvets Materialhandel, Viggo Møller Pedersen £ 97 Skive: Jensen L Dalgaard, Skive Materialhandel £ 129 Skælskør: Skælskør Materialhandel, F Olsen £ 42 Skærbæk: Petersen Chr. £ 76 Slagelse: Rasmussen William Bredeg. 4 £ 1648 Slagelse Materialhandel Chr. A Teilmann Fisketorvet 4 £ 23 S°rø : Sorø Materialhandel, Sofus Hjorth £ 61 — Sorø ny Materialhandel ved Brødr. Larsen £ 375 Stege: Stege Materialhandel, Cand.pharm.Haagen Jacobsen ’ s Eftf., Aage Løgager £ 4030 Store Heddinge: StoreHeddingeMa ­ terialhandel ved Hakon Christoffersen £ 176 Stubbekøbing: Stubbekøbing Materi ­ alhandel ved H P Jørgensen £ 1038 Svendborg: Svendborg Materialhandel, Å S Nissen ’ s Eftf. ved Ejnar Hansen Gerritsg. £32 Teknisk Material- og Medicinalhandel ved Cand. pharm. Richard Sand Møllerg. 28 £381 Sæb y ; Sæby Materialhandel, ved Chr. Skou £ 35

Aarhus: Aarhus Materialhandel ved Hans Steen ’ s Eftf. N-Allé 78 £ 398 & 399 Hjorte Materialhandelen, Madsen & Son Frederiks Allé 102 £ 955 Nørrebros Materialhandel ved Cand. pharm. Chr. Larsen ’ s Eftf., Ove Edslev Nørreg. 2 £ 487 Ryesgades Materialhandel, Chs. E Petersen Ryesg. 5 £ 1334 Slots Materialhandel, N P Thomsen, Hans BrogesG.14 £ 1744 Svane Materialhandelen ved H Kiihlborn S-Ringg. 29 £ 9311 Teknisk Materialhandel, Niels Andersen Guldsmedg. 9 £ 6790 Assens: Assens Materialhandel, Anthon Poulsen £ 64 Avning: Avning Materialhandel, Halberg Christensen £ 37 Ballerup; Ballerup Material- & Farve ­ handel ved C Reeh & Co. £ 400 Bjerringbro: Bjerringbro Materialhan ­ del, Nielsen & Boller £ 100 Bogense : Bogense Materialhandel ved Marius Rasmussen £ 5 Brabrand: Brabrand Materialhandel ved S B Hadsund £ 119 Bramminge: Bramminge Materialhandel ved S A Nilsson £ 13 Brande: Brande Materialhandel,G Fischer I! 55 Brønderslev: Brønderslev Materialhan ­ del, Nicolaj Hassing £ 25 Brørup: Brørup Materialhandel ved J S Arendttorp £ 9 Ebeltoft: Ebeltoft Materialhandel, K A J Vestgaard £ 21 Esbj e rg: Esbjerg Materialhdl. ved Wiggo Mai Kon- gensg.55 £ 181 Løve-Materialhandelen, An ton Rehkopff Kongensg. 72 £ 750 Faaborg: Christiansen C W £ 55 Faaborg ny Materialhandel, M Henriksen £ 8 Fredericia: E O urnaisEmil Vesterbrog.48 £ 1253 Hansen Johs. Gothersg. 21 £ 343 Spang ’ s P Cand. pharm. Materialhdl. ved P Ravn Vendersg. 25 £ 180 Vesterbros Materialhandel, Søren Pedersen Vesterbrog. 11 £ 335 & 355 Frederikshavn: Frederikshavns Mate ­ rialhdl. v. Holger Hansen £ 46 — Tvede ’ s L Eftf., IC Østerbye £ 25 Frederikssund: Bruun Carl £ 12 Frederiksvær k: Frederiksværk Materi ­ alhandel ved Carl Hansen £ 26 & 306 Fu glebjærg : Fuglebjærg Materialhandel, NP Jensen £55 Gr aas te n: Graasten Droge- og Fotohan ­ del, A Thomsen Nørgaard £ 184 — Graa ­ sten Material- og Sygeplejeforretning ved AK Andersen £ 145 Grenaa: Grenaa Materialhandel v. E Jespersen £ 69 Gørding: Gørding Materialhandel, K Knud ­ sen £ 39 Gørlev S. : Gørlev Materialhandel, Vilh. Scherrig £ 19 Haderslev: Lencer ’ s Paul Eftf., Hans Woltmann Sto ­ reg. 13 f 170 Lindemann Hans Gravene 11 £ 765 Hadsten: Svane-Materialhandelen,Ro ­ bert Jensen £ 15 Haslev: Haslev Materialhdl. ved S W Boers £ 52 — Nielsen J Feldtskov £ 373 Hedensted: Andersen Martin £ 63 Helsinge : Helsinge Materialhandel, Hans Hansen £ 43

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker