kraks vejviser 1940 handelskalender

Maskinsnedkerier og Savværker, Artikler for

Vil — 3637

Fag-Register for Danmark

Schmidt Chr. & Co. ’ s Eftf. ved E K Larsen og A Ed. Koefoed Amalieg. 24 E £-A-Cent. 822 ________________________________ Carborundum & Aloxite Skiver.Sten, Klodser, Pasta og Pulver „Durex**Lærred og Garnet Papir Vingo Staal og Høvlejern. CHR. SCHMIDT & Co. ’ s EFTF. Amaliegade 24 Tlf. ★ Central 822 Wadtland Willy Studiestr.39 E £ Palæ3280 Aarhus: Aarhus Værktøjsmagasin £ 3890 (5 Lin.) Massage. Masseurs & Masseuses — Massage — Massage Massagekursus Massageredskaber se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Læge-Specialister: Fysiurgi). København: 1. Lægeautoriserede Massøser og Massører. Autoriserede af Den almindelige danskeLægo-Forening. 2. Andre Massøser og Masserer. 1. Lægeautoriserede Massøser o g Massører. Aarløkke Heinrich Madvigs Allé4E £V4644 Abel Johanne Nyvej 1 B E) £ V 2303v Agertoft Gerda Parkvænget 13 Charlottl. £ Hell. 4060 Alholm J Trekronerg. 25 Valby £ Vb. 3172v Allerup M Godthaabsv. 129 El £ Gh. 5682v Alm-Larsen Dora Ved Bommen 10 Gjentofte £ Gjent. 555 Andersen Alfrida, Edv. Falcks G.5 EJ £Palæ 4079 Andersen Ulla Hellestedv. 20 Brh. £ Bella 1822 Andersen Ville Tranegaardsv. 6 Hell.£Hell. 4145 Andreasen Johanne Teglværksg. 4 [øl £Ryv. 1566 Arentoft Dagmar Suomisv. 3 El £N 936 Arnvig Vibeke Liselundv. Kommuneskolen Brh. £ Bella 3228 Asplund Anna Forhaabningsh. Alléil El £ V1337y Bang Ingrid Mariendalsv. 85 E £ Gh. 208 Barnholdt Henriette Helfort S-Boulev&rd 74 El £ V 5844u Birkerod Elisabeth Kastelsv. 12 E3 £ 0 3422y Bjarnov Inga Forchhammersv. 4 El £ N4151 Bjørnsen Ebba Junggreensv. 17 El £ Damsø 2513 v Blaamann H Dyrehavev. 17 Klpbg. £ Ordr. 4850y Bondgaard Anna Hjelmsg. 6 El £ Ryv. 1948 Borgbjærg Magda, Holger Danskes V. 56 El £ Gh. 5522x Bottelet A Forchhammersv. 21 El £ V 4723 Brøndstad K M Callisensv. 14 Hell. £ Hell. 591 v Bøje HolchaSølvg. 103 E £ Palæ 7512 Carlsen Inger Onsgaards Tværv. 2 Hell. £ HeH. 1022x Christensen O M, Høje Skodsborgv. 14 Skodsborg £ Skodsb. 354 Christensen Ingeborg, Herman Triers P1.7E) £N817u Christensen Maren Baunegaardsv. 5 Gjen ­ tofte £ Gjent. 1021 Christiansen Sigrid Amager Boulevard 1270 £ Am. 808v Christjansen Agnete N-Farimagsg. 27B E £ By 5174v Clausen Betty Hattensens Allé 10 El £ Gh. 5369v

Vej by pr. Brodal: VejbyMaskinsnedkeri. Thorvald Jensen £ Ramsing 10 Vejle: Nielsen ’ s N P Maskinsnedkeri Vedelsg. 117 £1908 Petersen Jørgen & Co. ved N Chr. Jør ­ gensen Jernbaneg. 18 £ 131 & 1631 Vejle Maskinsnedkeri, Henriksen & Jeppe ­ sen ved Jeppesen Østerg. £ 226 V iborg: Ludvigsen J 1. Set. Hans G. 27 £364 Viborg Damp- Save- og Høvleværk £ 2 & 1302 Viby J .: Koch J Johansen £ 215 Viby S.: Viby Maskinsnedkeri, Henrik Christensen £ 110 Vils: Vils Maskinsnedkeri, JensTherkildsen £37 Vinde pr. Ski ve: Vinde Maskinsnedkeri, Chr. Madsen £ S 975 Vindely pr. Svendborg: KollN P & Sønner £ Troense 30 Vintersbølle pr. Nyraad: Vintersbølle Maskinsnedkeri, M V Nielsen £ Nymark 107 Vissenbjærg pr. Bred: Hansen Niels Jørgen £Skalbjærg 38 Vojens ■ Hove Chr. P £ 7 V ordingborg: VordingborgTrælasthandel, Akts. £ 23 V^Iopskær pr. Randers: Maskinsned ­ keriet Éxpres, Søren S Jensen £ R 2618 Vridsted pr. Skive: c røn bæk E £ V 34 Johnsen Jens £ 84 Ørbæk : Lunding J £82 Øs by: Øsby Maskinsnedkeri, J H Witt &Søn £11 Vinderup: BachN C £ 145 Vinding: Hansen Johs. £ 30 Østbirk: Sandmann Søren £ 53 Øster Horn um pr. Støvring: Haase Jens £ 0 H 3 Øster Jølby pr. Erslev: Søndergaard R L £ ØJ 71 Østerild: Christensen Chr. £ 10 Østrup : Østrup Maskinsnedkeri, L Jensen £ 26 Østrup Maskinsnedkeri, S Sørensen £ 16 Maskiner og Artikler for Maskin- . snedkerier ogSavværker. Machinery <6 Sundries for Manufacturing Joinors Æ Saw Mills — Machines et fournitures pour menuiseries mécaniques et scieries — Bautischlereien und Sågewerke, Maschinon und Bedarfsartikel fur København : Bie F L, Akts., Valdemarsg.l4E £ *C. 6518 Alle Træbearbejdningsmaskiner - Specialmaskiner. GRØNBECH M J & SØN N ELI Amalieg. 9 E £ ★ Cent. 342 Stats £ 82 R a m-og Rundsav e,H ø v l ejern fra Brukskoncernens Værker. Fagerstaverken-JDannemoraverken. KROGER I, Akts., Christiansg. 22 E £ ★ Cent. 4726 Spaantransportanlæg. Trætørring. Lassen Emil, Chr. d. 9. G. 8 E £ Cent. 9112 Madsen J & SønMiddelfartg. 3 0 £ Ryv. 2273 Værktøj for Maskinsnedkerier. Meisterlin & Møller, Akts., Studiestr. 40E £ Cent. 5263 - Maskiner og Værktøj.

S k e 1 u n d : Skelund Maskinsnedkeri, Chr. Sørensen £ 48 Sk e rn : Skern Maskinsnedkeri ved Jens Pedersen £13 Sk ive: Aagades Maskinsnedkeri ved P Pedersen £ 324 Aas Axel £ 97 Kvist JG Madsen £ 59 Sørensen Martin £ 128 Øgaard P £ 778 Skovsgaard: Skovsgaard Maskinsned ­ keri, Chr. Krage £ 41 Skælskør: Meding Carl, Akts. £43 & 8 _____________ Akts. Carl Meding SKÆLSKØR Tlf. 43 & 8 Telegramadr. „Meding*. Filial Sandved Tlf. 122. Bygningssnedkerarbejde, Lister etc. Lager af Eg, Bøg, Elm, Asie m. m. Skørping : Nielsen P M £ 55 Slagelse: LarsenLudv. Valbyv. 23 Slagelse Maskinsnedkeri ved Aage Olsen Jernban eg. 26-30 $ 317 Slangerup: Larsen Emil £ 114 Soderup pr. Tøll øse: Jensen Jens £T 160 Sorring pr. Tovstrup: ” " ” 1 ""*"" Andersen Jens £ S 12 Q S° rø: Andersen N P £ 96 Frederiksberg Maskinsnedkeri ved Anders Christian Larsen £ 369 Staa pr. Veste r H assi ng: gtaa Maskin ­ snedkeri & Tømmerhandel, O P Kristensen Al V H 21 Stenvad: Stenvad Maskinsnedkeri, K M Schou £ 7 Stoholm: Stoholm Maskinsnedkeri og Mø ­ belmagasin £ 27 Store Heddinge: Maskinsnedkeriet „Stevns**, Akts, £ 400 Støvring: Abildgaard S A 1 Svendborg: j en sen H P Korsg. 3 £ 914 Maskinsnedkeriet Sydfyen, P Bach VHsbøll Gerritsg. 32 £ 1224 Svinninge: Nielsen JC£ 63 Søby pr. Kettinge: Christensen Hans £ Nysted 1222 Sønderborg: Christensen Hans £ 566 Sønder Ørslev: Qj sen Ewaldfl)Idestrup50x Taastrup: Hansen Lars £ 29 Terndrup: Terndrup Maskinsnedkeri og Tømmerforretning, K Sørensen £ 29 Thisted: Qravesen Otto £ 404 Tillitse: Tillitse Maskinsnedkeri £ 49 Tinglev: Knudsen Peter £ 4127 Tingsted : Ladevig E £ 21 x Traasbøl pr . Borup: Traasbøl Møbel og Maskinsnedkeri, N Chr. Olesen & Co. £ Felsted 63x Tødsø pr. Nykøbing M.: Balle Odgaard £ T 26 Tønd er: Rasmussen M £1173 Ulfborg: Kjærgaard Niels £ 63 Ullerslev pr. Avnede: UllerslevMaskin- snedkeri, Ejnar Jensen £ U 51 x Ulste d: Hansen Laurits£ 37 Usserød pr. Kokkedal: UsserødMaskin- snedkeri ved Karl Dirach £ Hørsholm 247 Vamdrup: Buchwald Chr. £ 189 Vegger: Vegger Maskinsnedkeri N F Sørensen £ 19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker