kraks vejviser 1940 handelskalender

Maskinsnedkerier og Savværker

VII — 3635 Vangede Maskinsnedkeri ved N Langballe & H Vigh Larsen Ørnegaardsv. 1 Gjentofte f Ge. 630 Vanløse Maskinsnedkeri & Listefabrik, Akts. Aalekistev. Vanl. f Damsø 552 Winther P Laplandsg. 6 [S] f C. 14237 & Am. 9437 Øverød Maskinsnedkeri v. Chr. M Hansen

Fag-Register for Danmark Jørgensen E Fuglevadsv.22Lyngbyf Ly .951 Jorgensen ’ s Lars Enke v. HMJensen-Bryde- gaard Vesselsg. 20 f Cent. 4647 Kastrup Maskinsnedkeri ved Niels Warding Alléen 4 Kastrup f Kastrup400 Klinke A Aalekistev.214,21G Vanl. fflDamsø 2220 Krudtmøllegaardens Maskinsnedkeri, Akts., Kongov. 14 [S] f Am. 5780 Landskronagades Træskæreri & Høvleri ved Chr.ThustrupLandskronag.43[2]flRyv.719 Larsen Ingemann Lindgreens Allé 5 ED U Am. 2926 Ligkistefabr. Danmark ved Hansen, Nielsen & Schmidt Frederikssundsv. 322 Brh. ffi Bella 1166 & Bella 1466 Lyngby Maskinsnedkeri & Tømmerhandel, Akts., Lyngby Hovedg. 85 Lyngby f ★ Lyngby 2088 Maskinsnedkeriet Rygaard ved Liitzhøft Christiansen Rygaards Allé 5 Hell.® Hell. 1882 Maskinsnedkeriet Taga ved Boje Rasmussen & Th. Jørgensen Nørrebrog. 199 [N] f Cent. 12873 Maskinsnedkeriet Thor, Viggo Møller Eskildsg. 23 E f V 8047 Maskinsnedkeriet Ørehøj ved Hansen, Jen ­ sen & Petersen Charlottenlundv. 6 Hell, f Hell. 2369 Møller ’ s Carl Maskinsnedkeri & Listefabrik Enghavev. 14 E f Cent. 2849 & 2851 Møllnitz II, Jakob Dannefærds V. 17 E f No. 8828 Nielsen L Stokhusg. 6 Kl f Palæ 212 Nielsen R & NK Rasmussen Kastrupv. 247 Kastrup f Kastrup 907 Novus Maskinsnedkeri & Trælasthdl. ved V Thomsen & S Svensson Amagerbrog. 289 [S] f Am. 2931 & Am. 5781 Nørrebros Maskinsnedkeri ved Lykke & Mikkelsen Læssøesg. 11 El f N 5051 Olsen Aage Vigerslevv. 274 Valby fl Vb. 1569 Ordrup Maskinsnedkeri & Listefabrik, H Skov Lindegaardsv.44Charlottl.fOrdr.566 Pedersen ’ s HemmingTømmerforr. & Maskin ­ snedkeri, Akts., Mariev. 4 Holte f Holte 139 Pedersen Peder Ringstedg. 2 [0] f 0 7637 Petersen H M Tranegaardsv. 32 Hell, f Hell. 61 6x Rasmussen S Chr. Vesterbrog.l30E ÆV3025 Roland N O Frederikssundsv. 352 Brh. f Bella 877 Roskildevejens Maskinsnedkeri, Akts., Ros ­ kilde v. 71 Valby f Vb. 973 Rødovre Maskinsnedkeri ved H O Sørensen & A Efferbach Jensen Roskildev.286 Rød ­ ovre Valby f Rødovre 157 St. Hans Gades Maskinsnedkeri & Liste ­ fabrik v. S Jacobsen St. Hans G. 3, 5 El f Cent. 8859 &N 578 Schelhase Eigil W, Akts., Murerg. 3[N] f N 5815 Silvan, Akts., Vagtelv. 21 IE f ★ Cent. 1978 Smith APetersen, Christoffers Allé 81 Søborg f Bagsværd 171 Snedkeriet Kontra, Interessentskab ved V Johansen & Co. Frederikssundsv. 288 Brh. f Bella 2261 Snedkermestrenes Træ- & Finérskæreri, Akts., Nørrebrog. 157 El f ★ Cent 978 Sundby Maskinsnedkeri, Akts., Hessensg. 11-15 [s] f Cent. 15147 & Am. 47 Sydhavnens Maskinsnedkeri ved Goos & Vestesen Fredh. Havnev.14 E f Ev. 5566 Søborg Maskinsnedkeri v. L P Larsen Frø- dings Allé 11 Søborg f Søb. 761 Søborghus Tømmerhandel & Savværk Frede- riksborgv. 240 Søborg f Søb. 78 Høvling, Fræsning og Skæring udføres. Materialer hentes og bringes. Sandberg ’ s P C Eftf.Adelg.90 Kl f Cent.5013 Alt Maskinarb. Hurtig Ekspedition. Træskæreriet Lygten ved M Friberg-Jensen Sigurd sg. 37 [Nj f Tg. 2983 Tygesen Laur. Bjelkes Allé 13 IH f Tg.1053

Bj err ingbro: Bjerringbro Savværk f 15, 78 & 57 Bjærgby pr. Erslev: Bjærgby Maskin ­ snedkeri, Chr. Pedersen f B 24 Borri s: Kristiansen Th. Wangsgaard f 43 Bovrup: Brodal Hans Peter f Varnæs 98u Bredal pr. Vejle: Eskelund Knud f B 59 Bredballe pr. V ejle: Bredballe Sav ­ værk & Maskinsnedkeri, Jens Nielsen f Bredal ly Brodal: Brodal Maskinsnedkeri, M Ma ­ thiasen f Lem 25 Brædstrup: Rasmussen Jens f 80 Brøndbyvester pr. Glostrup: Brøndbyvester Maskinsnedkeri, É Larsen f B 231 Brønderslev: Brønderslev Maskinsned ­ keri, Max Emil Christensen f 126 Færch K f 61 Brørup: Brørup Møbelfabrik & Maskin ­ snedkeri, Chr. Askov f 56 Dalmose : Sørensen Aksel f 9 Dronninglund: Torp V f 48 Enges vang: Engesvang Maskinsnedkeri & Trælasthandel, Akts, f 23 Mortensen P L f 44 Erlev pr. Haderslev: Lorenzen J ® H 1216 E sbj erg: Andersen & Engelund Norgesg. 51 f 1102 Jensen ’ s A J Eftf., Chr. Christensen Nor ­ gesg. 31 f 984 Ravn Peter Danmarksg. 57 f 357 Espergærde: EspergærdeMaskinsned ­ keri ved Chr. Thygesen Poulsen f 164 Faaborg: Saugsted Dampsnedkeri, Høv ­ leri & Savværk, Akts, f 154 FakseLadeplads: Fakse Ladeplads Mø ­ bel- og Ligkistemagasin ved V Christensen £34 F arsø: Johansen ’ s Maskinsnedkeri ved P Th. Larsen f 2 Fjelrad : Fjelrad Maskinsnedkeri, AHJen- sen f 44 Flade pr. Nykøbing M.: plade Tømrer- og Maskinsnedkeri, ViggoTange f F13 Fredensborg: Freco,cooperativtSnedkeri fl 373 . Fredericia ; Fredericia Maskinsnedkeri, H L Hanse n & P H Petersen Bjergeg. 35 £ 157 Jorgensen E Raahauge & E Rasmussen , Kobmagerg. 6 A f 684 Madsen L Kobmagerg. 85 f 692 Frederiks: Frederiks Savværk og Maskin ­ snedkeri, Jørgensen & Borrits f 10 Frederikshavn: Frederikshavns Maskin ­ snedkeri ved V Gaden Jensen f 288 — Hjørringvejs Maskinsnedkeri ved Chr. Jørgensen f 767 Frederik ssund: Frederikssund Maskin- snedkeri&Listefabrik ved AP Nielsen f 15 Fred er iks vær k : Frederiksværk Maskin ­ snedkeri ved Carl Dresler f 173 Frær pr. Skørping: FrærMaskin- — snedkeri, P Johnsén f F 9 Fuglebjærg: Fuglebjærg Maskinsnedkeri ALigkistefabrik, Henrik Olsen ’ s Eftf. f 108 Gelsted: Lehrmann Jens f 70 Gesten: Gesten Savværk og Maskinsned ­ keri, Tb. Tarp f 64 Glamsbjærg : Glamsbjerg Maskinsned ­ keri ved Rs. Pedersen f 77 Glostrup; Glostrup Tømmerhandel & Ma ­ skinsnedkeri ved Axel Larsen f 121 Knudsen Niels f 124 G_lumsø: Glumsø Maskinsnedkeri, Vald. Petersen f 154

Øverødv. 65 Holte f Holte 211 Aabenraa: Kruse H C f 721 Nissen JH f 409 Riis-Antonsen M f 304

Jensen Chr. f Aaby-

høj 65 Aabybro: Aabybro Maskinsnedkeri, Jens Jensen f 40 Aa-Hojruppr. BrcnderupF.: Pedersen Vilh. f B 118 Aalborg: Andersen Brødrene Valdemarsg. 29 f 2538 Andersen K Normark Myhresv. 5 f 2638 Petersen Aage Schleppegrellsg. 52 f 4967 Petersen Marcus Sjællandsg. 30 f 4061 Thøgersen M C Absalonsg. 26 f 434 Toft Ingvard Sønderg. 14 f 1711 Aalbæk: Aalbæk Maskinsnedkeri, Chr. Bruun f 38 Aalestrup: Aalestrup Maskinsnedkeri ved M Hoppe f 26 Aarhus: Aarhus Savværk, Akts. Nørrebrog. 43 ffl 6789 (3 Lin.) Telegramadr. „Dampsav* . Jensen Aksel Vesterbrog. 13,15 f 409 Jydsk Maskinsnedkeri v. A Winther & H Kunchel Grønneg.77 f 6329 Jørgensen J P Eckersbergsg. 30 f 10179 Kriegersvej Maskinsnedkeri & Listefabrik, A Pedersen & V Jensen Kriegersv. 27, 31 f 747 & 787 Lauritsen Aksel Vesterg. 50 f 6104 Mejlgades Maskinsnedkeri, E P Jensen Mejlg. 53 f 5572 Mortensen Immanuel Dansg. ll.Kongsvang j) Aar 2170 Nørrebros Maskinsnedkeri v. HChr.Hansen Nørreport 27 f 559 Olesen A Th. Steinmannsg. 23 ® 2851 Stahl P Tunøg. 1 E f 7902 Sørensen J K Vesterg. 58 f 4969 Tømrermestrenes Damp-Save- og Høvle ­ værk, Akts. Hjortensg. 23 f 7100 (3 Lin.) Vesterbro Maskinsnedkeri & Mobelstel- fabrik ved K Mikkelsen Møensg. 8 f 9058 Withen Chr. N Mindeg.6 f 330, 331 & 4431 ^ ars: Aars Maskinsnedkeri, Ant. Christen ­ sen JD 77 Aarslev: Aarslev MaskinsnedkerivedHen- rik Nielsen f 6 Allerslev: AllerslevMaskinsnedkeri, Fr. Nielsen f Enghave 31 Allerød pr. Lillerød: Allerød Maskin ­ snedkeri f A 50 Allinge: Allinge Savværk, Gert Hansen f29 Als Østjyll.: Broch Carl f 5 Arden: Hesselholdt Maskinsnedkeri, Niels Jensen f 48 Jysk Drivhusbyggeri ved Johannes/Peder- sen fl 66 Sæderup & Kjærsgaard A s n æ s: AsnæsMaskinsnedkeri. N P Hviid f 163 Assens: Plums Handels-Aktieselskab f 1 Astrup pr. Hjørring: Astrup Maskin ­ snedkeri, Alfr. Rasmussen f A 29 Bangsbostrand pr . Frederikshavn: Bangsbostrand Maskinsnedkeri ved Munch & Ejsenhardt f F 750 Birkelse ; BirkelseMaskinsnedkeri, J K Pedersen f 29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker