kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3634

Maskinpakuinger Københ avn (Fortsættelse): Berner Christian, A/S, Amagerfælledv. 27 IS1 h! f Am. 4873 - „Allpax “ . ~ Cohn M B Toldbodv.22 E f ★ Cent. 1403

VIGGO PETERSEN CHR. D. 9. GADE 5!£-TLF.CENT. 3GG4C.139G4 JohnCrané Bøjelig metallisk Pakning ’ oA/tid tæt og ingen friktion. Rodkjær & Tvede Toldbodv. 5 A E Cent. 10637 & Palæ 6284 lion Pakninger. StangenbergAxelS A/S(GustavHalberstadt ’ s Eftf.) Fredli. Kan. 4 Ef C. 1004 & 4306 Original Palmetto Pakning. Ringe;« • Rasmussen Oskar g} 24 Vordingborg: Teknisk Lædervarefabrik ved Christian H an ­ sen g) 707 København: Becker & Henmars Maskinsætteri Suhmsg. 1 Kl gi Pa. 8002 Brendstrup ’ s Maskinsats v. Chr. Brendstrup Larsbjornsstr. 5 DS g) By 2773y Byens Maskinsætteri ved Krautwald, Hilbo & Petersen Kionprinsensg. 1 Kl gi ★ Pa. 4722 Ekspres Maskinsætteriet v. Martin Hansen Kompagnistr. 16 E g) By 6051 Eriksen I A & Co., Akts., Peder Hvidtfcldts Str. 9 Kl & By 7345 Frederiksen A Brolæggerstr. 11 [Kl ® Palæ 3173v Hansen Sv. Svaneinosegaardsv.4 [S g) N6597 Jarmer F V & Elof Jacobsen Pustervig 4 Kl 1 Palæ 1394 Nielsen ’ s Chr. Maskinsætteri St. Peders Str. 43 E g By 5984 Aarhus: Aarhus Maskinsætteri, J V Jen ­ sen Kirkegaardsv. 15 gi 5749 Odense: Fy ens Maskinsats, C O Henrik ­ sen Nørreg. 17,19 g 6757 Petersen Viggo Chr. d. 9. G.5 E | Cent.3664 Maskinsats.

Maskiyskriveundervisning.

København: Frdbg., Østerbro & Byens Handelsgymna ­ sium & Sproginst. H N Weiss Biilowsv. 10, N-Frihavnsg. 6, V-Voldg. 213 JO C. 4234 Mercedes-Skolen Kobmagerg. 60 E f Cent. 12999 Nehms Kursus, Akts., Fiederiksborgg. 54 E g By 4090

VERDENSKENDTE PAKNINGER FOR DAMPMASKINER OG DIESELMOTORER

»Reefer? „Spinda? Yellow S al

Maskinskrivningsbureauer. (se Maskinafskrivningsbureauer).

Dikkers G & Co. Julius Thomsens G. 12 [S J} Cent. 12304 FIBROUS METALLISKE PAKNING. Ebbesen & Co. ’ s Fabriker N-Fasanv. 217 EJ $ Cent. 4520, Tg.1700 & Tg.1717

Maskinsnedkerier og Savværker. Manufacturing Joiners & Saw Mills — Menuiseries mécaniquea et scieries — Maschinen-Tischlereien und Sågewerke Maskiner og Artikler for Maskinsnedkerier og Savværker

se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Savværker).

København : Andersen & Gj erlang Kildebakkegaards Allé 150 Søborg g Søb. 1760 Andersen ’ s L Maskinsnedkeri Guldborgv. 22 EU Cent. 1316 &Gh. 2686 Astula, Akts. Søborg Hovedg. 31L Soborg g Søb. 444 Brockhuus V M GI. Koge Landev. 57 Valby g C. 11012 &Vb. 838 Bruun S Holmbladsg. 87 [g] g Am. 6864 Brønshøj Maskinsnedkeri & Tømmerhdl., N Bendixen Frederikssundsv. 190 Brh. g Bella 123&Bella 1223 Spec :Bygningsarb. Buddingevejs Maskinsnedkeri v. AageSøren- sen Buddingev.80 Lyngby g Lyngby 1212 Byens Torrestuer & Maskinsnedkeri, Johan Olsen Sigurdsg. 27 El 1! C. 3010 Bygningssnedkernes Aktieselskab Hillerødg. 30 El g Cent. 11234 & 14769 ChristiansholmsMaskinsnedkeri ved N P Ol ­ sen & Co. Clarasv.10 Charlottl. JO Ordr. 861. & Ordr. 893 Damhusdalens Maskinsnedkeri, Akts., Ros- kildev.247-253R odovre V alby g Rødovre 142 Dreiager Chr. P, Holger Danskes V. 87 E g Gh. 1386 Gronemann J Chr. (H I H ansen ’ s Eftf.) Adelg. 82 E g Palæ 557 Høvling, Fræsning, Skæring. Decupørarbejde udføres. Hansen A P Aalekistev. 81 Vanl. g Damsø 208 & Damsø 2006 Hansen Henry & E Chrillesen ’ s Maskinsned ­ keri Cypernsv. 5 fsl g Am. 8408 Hansen K. A, GI. Kongev. 39 E g Eva 630 Hansen O &RJ Møller Frederiksborgv.70[NV] g Tg. 918 Hellerup Bygningssnedkeri, Axel Balslow Hellerupv.8 Hell. g Hell. 167 & Hell.6208 Hellerup Maskinsnedkeri & Savværk ved Hjalmar Christensen Strandv. 66 Hell, g Hell. 867 Heilev Maskinsnedkeri v. E Bech & HMar- tens Herlev Stations v. Herlev g Yrsa 262 Jagtvejens Maskinsnedkeri, Akts., Jagtv. 4 ED g C. 12198 Møbel- og Bygningsarbejde, Iw. og pi. Brædder, Døre, kehl. Lister, Krydsfiner og Porcelænsskabe paa Lager. . Jensen A C Fuglsang Company, The, Skole- holderv. 32 ES g Be. 4028 Jensen Hans Raadmandsg. 24 El Jensen Valdemar Prinsensg. 19 E g) Palæ 3110 Jeppesen V Gladsaxev. 36-44SøborggSøb.63 Johansen Chr. Haraldsg. 61 El gi Ryv. 3497 Jørgensen Bertel st. Regneg. 19 EgPa.7823

PAKSALVEN teimrøigiis MASKINPAKNING FOR. FLANGER, RØR FITTINGS. STATSPRØVET TIL 175 ATMOSFÆRER. DANSK PATENT. TcdjrikaLum og en gros Salg. E bbesen &6'F abriker NORDRE FASANVEJ • 217 TLH CENT. 4520, TAGA 1700 ATAOA 1717 TEl ’ EORAMADR. . NIMI6O*

Maskinskadeforsikring. 1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 1. Indenlandske Selskaber.

København: Dansk Driftstabsforsikring, Akts., Stormg. • 20 E ® Cent. 15815 Dansk Maskin-Assurance Gensidigt Niels Hemmingsens G. 9 E $ Cent. 3975 Postgiro 1503.

Fabrikken Dansk Maskinpakning, Akts., Amalieg. 41 S3 gi Cent. 12528 & Pal æ2350x Færøisk Industri v. D Danielsen & E Peder ­ sen Islandsg. 30 [S] gi Su. 1774 F. I. Paksalve. Halberstadt ’ s Gustav Eftf., Axel S Stangen- berg, Akts., Fredh. Kan.4 glC. 1004&4306 Se under Stangenberg Axel S AIS. Johansen Brødr. A&O Vesterg. 16 E f ★ Cent. 8296 Nielsen Harald Herredsv.27 Gjentofte ffi Ge. 2255 Fabrikation af Pakninger i alt Mate ­ riale: - Kobber Asbest Pakninger.

2. Udenlandske Selskaber.

København: Fylgia Forsikrings-Aktieselskab Havneg. 51 E g ★ c. 15535 General Accident Fire & Life Assurance Corp. Ltd., Joh. Frimodt Tordenskjoldsg. 23 E f ★ Cent. 1706

Maskinskilte. (se Aletalskilte).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker