kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3630

Maskiner 2

Glamsb j ærg: Maskinfabrikken Hjortholm, Chr. Ander ­ sen g 25 Glumsø : Glumsø Maskinfabrik, H P Ma ­ thiasen g *43 Andersen ’ s A Staalvare- fabrik g 37 Golbækda l pr. Brande: Maskinfabrikken Golbækdal g B 123 Graasten: Ånthon & Sønner, Maskinfabrik og Jern ­ støberi g 50 Grindsted: Hagedorn A C g 158 Gørlev S: Petersen Viggo g 3 Haderslev ; Johannsen ’ s Joh.Eftf., L Alol! Naffet 27 g 244 Jørgensen J H g Ballerup 30 Hasle: Anker Brødrene g 2 Haslev: NielsenH F g 73 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Havnbjærg pr. Nordborg: Nielsen Jørgeng H 12 Hedehusene : JacobsenHN g 26 Helnæs pr. Ebbe rup: Maskinfabrikken Helnæs, Hans J Boe g H 503 H elsing e: Helsinge ny Maskinfabrik, Hjalm. V Pedersen g i92 Helsingør: Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Akts, g 1400 Telegrama dr. „Skibsværftet" . Marine- og Landmaskiner. Tvede A , Akts., I L Tvedes V. 1,3 g 21 A/S A. TVEDE Grundlagt 18t>0 Helsingør Telefon 21 Landbrugsmaskiner, Pumper til dybe Bronde, Centralvarme, Jernkonstruktioner, Masklnreparatloner. Herning: .Boll A g 326 Fabrik for Centralvarmekomfurer. Herning Maskinfabrik, A Flensborg g 83 Johansen ’ s W Enke Maskinfabrik ved' Marie Johansen g 200 Se under Boremaskiner. Mortensen P g 257 Nielsen H P Maskinfabrik g 681 Pedersen Viggo g 385 Hillerød: Christensen C & Co., Akts, g 46 Hillerød Maskinfabrik&Kedelsmedie, Axel Gottlieb g 787 Hviid Hans g 103 Mogensen Im. g 693 Nordsten g 2 & 1002 Specialitet: Landbrugsmaskiner. Hinnerup : NielsenN Chr. g 22 Hjallese : Jørgensen P g Dalum 4 Fabrikation af Landbrugsmaskiner. Hj erm: Maskinfabrikken Møllevang ved A Madsen g 15 Villemoes D g 6 Hjørring : Briiel W, Akts, g 11 & 555 Heidemann Brødr., Akts, g 61 Hjørring ny Maskinfabrik, Jens Mikkel ­ sen g 598 . Petersen Brødr. g 987 ^ ram: Fries Lorenz g 52 G renaa: Meier W g 97 Møller Chr. Storog. 10 g 1077 Hadsten: AmstrupH g 27 S aJs: JohannessenE g 8 Hammel: Pedersen R g 72 Harrestrup Mark pr. Glostrup:

Esb j erg J ern støber i og M askin fabrik, J ensen & Olsen, Akts. Kronprinsensg. 1 g 31 & 2531 Hoffmann Carl B g 296 & 2496 f CARL B. HOFFMANN MASKINFABRIK JERN-& METALSTØBERI

Allingaabro^ Maskinfabrikken Hekla, I Bech g 84 W Nielsen ’ s Anton Maskinfabrik ved P LBay Nielsen g 5 Olsens O II Maskinfabrik g 1 Arden: Arden Maskinfabrik, A C Jensen g 13 Jensen Henry Biilow Asaa: Larsen Brødr., Asaa Jernstøberi & Maskinfabrik g 3 & 9 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Assens: JensenL g 328 B arr it ; Stenhøj Sigurd g 4 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Bjerringbro: Bjerringbro Maskinfabrik ved M Svendsen g 102 Jensen Viggo g 12 Bjælkerup pr. StoreHeddinge: Andersen ’ s Jernstøberi g S H 42 Bjødstrup pr. Rønde: Mogensen Carl g R 123 Bogense: Bogense Jernstøberi og Maskin ­ fabrik, Erik Barfoed g 14 & 314 Nordfyens Maskinfabrik, Chr. A Scheby & Søn g 66 & 164 Bonnet: Bonnet Maskinfabrik ved S S Emtkjærg 12 Borup: Møller p ov l g 27 Brande: Brande Maskinfabrik, Akts. g 87 Broby værk: Nielsen N Chr. g 67 Broløs pr. Vester Tørslev: Bregendahl N C g Skellerup 15 Brønderslev: Cementstøberiernes Redskabsforsyning, Tips mark, Hansen & Høgh g 220 Jysk Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. g 161 & 162 Nielsen Peder, Akts.,Pedershaab g B9 Se under Bygningsbeslag. Pedershaab Maskinfabrik, Akts. g 450 (4 Lin.) Afdeling iKbhvn. FuglebakkevejlO8\Hi%\ ★ G. 14066 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Burgaarde pr. Slagballe: Burgaarde Maskinværksted ved A & H Sørensen g B 29 Byrsted pr. Nibe: Byrsted Maskinfabrik, J Danielsen g B 3 Bækmarksbro: Christensen Jacob g 18 Børkop : Børkop Maskinfabrik,MRasmus ­ sen g 35 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Maskinfabrikken Fiem ved Martin Nielsen gi 28 SchjødtP J g 86 Dalmose: VedelK K g 14 Dongs Højrup p r. K irkeby: Maskinfabrikken Lydda, N Henriksen g Stenstrup 20 Drigstrup pr. Kerteminde: Andersen Pouf g K 296 Dronningborg pr. Randers: Becker H & Co., Akts, g R 2622 & 2623 Dronningborg Maskinfabrik, Akts, g R 517 &1817 Esbjerg: Andersen & Haugaard Skoleg. 28 g 341 Christensen & Schlosser Hjertingg. g 2275 Christola Maskinfabrik Strandbyg. 4 g 6 &2006 Danckwardt ’ s Eftf. ’ s Maskinfabrik Tøm- rerg. 8 g 570

TLF. 296 &, 2^96 TELEGR.ADR.„MANN HOFF." ESBJERG REPA PA TI ON OG LEVERING AF ALT ENTREPRENØRMATERIEL, VAN D-& SAN D PUM PER, KRANER &5PIL, STØBEGODS AF ENHVER ART. STORTOG5MÅAT SMEDEGODS, AUTOGEN- & ELEKTRISK SVEJSEARBEJDE,

X

JERNKONSTRUKTIONER, REPARATION AF VEJTROMLER, GRAVEMASKINER OG MUDDERMASKINER AF EGEN KONSTRUKTION EFTER OPGAVE OG MED ENHVER YDEEVNE. LEVERANDØR TIL DET DANSKE HEDESELSKAB. VANDBYGNINGS ’ * VÆSENET.AMTER OG KON NUNER JAm TA L PIGE ENTREPRENØRFIRMAER. PRISER OG OVERSLAG GRATIS OG FRANCO. SE.U. ARTIKLER FOR ENTREPRENØRER. Laursen C M Nørskov Havnen g 761 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Notlevsen C S Havnen g 762 Rasmussen P & Co. Hjertingg. 12 g 988 Repræsentant for A/S Vøluna. Roust & Nielsen Havnen g 387 Sørensen V Nørreg. 8 g 716 Eskebjærg: Rasmussen Marius g 51 Faaborg: Faaborg Jernstøberi & Maskin ­ fabrik, HJPaulsen g 71 Faaborg Maskinbyggeri,R Henningsengl81 Jensen Johs. g 489 Faare: Otterdahl J g 8 Farendløse: Hansen J Chr.gNordrup 34 Fjerritslev: Jørgensen M g 14 Flemløse : Pedersen Julius g G lamsbj ærg60 Fredericia. GothA&Søn Jyllandsg.56 g 107 Rasmussen E, Akts. Jyllandsg. 69 g 1404 (3 Lin.) Synkesen H M & Søn Gothersg. 4 g 177 Frederikshavn: Bjerrum A Maskinfabr. g 510 & 720 FrederikshavnsJernstøberi & Maskinfabrik, Akts, g 1000 (2 Lin.) Post- <& Telegradr. „Alpha*. Spec.: „Alpha* Dieselmotorer og Raaoliemotorer. Frederikssund: Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik, Akts, g 32 (2 Lin.) - Se u. Jernstøberier og Art. f. Kul- og Kokshandlere. Galtrup pr.Erslev: Heide E B g Øster Jølby 5 Give: Give Maskinfabrik ved EPBrokholm g 56

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker