kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3629

Maskiner 2

Fag-Register for Danmark

Titan, Akts., Tagensv. 86 ED $ ★ Cent. 6131

Aakirkeb y: j enS en H I g 26 Aalborg: Aalborg Ventil- & Maskinfabrik ved Svend Holm Jfr. Ane G. 22 g 5920 Vand-, Benzin- og Centralvarmeskydere. Brandopstandere. Børprøveapparater. Aalborg Værft, Akts. Rørdalsv. g 4101 Stats g 9 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Buaas, Mejerimaskinfabriker, Afd. af Akts. Paasch & Larsen, Petersen, Horsens, Ve ­ sterbro 14 g 143 Hansen Rikard L Ryesg. 40 g 3402 I. C. A. ved Ane Kirstine AndreasenTværg. 4, Vejgaard g Aa 4832 Jensen Jacob Tordenskjoldsg. g 1540 Fabrik for Badsaamaskiner. Kjær ’ s M Smedie & Maskinfabrik Vester- aag. 15 g 2371 & 3443 Ingeniør Thorkild Kjærpriv. g 1901. Lindgren G A Vingaardsg. 13 g 2867 Mortensen Brødr. GI. Gasværk g 3930 Smith ’ ske Jernstøberier og Maskinværk ­ steder, De, Akts. Annebergv. 98 g 6696 (3 * Lin.) Aarhus: Aarhus Maskinfabrik ved N Bunde-Peder- sen S-Kystværnsv., Sydhavnen g 374, priv. g 776 Transportanlæg, Kraner, Pneumatisk Sugeanlæg for Korn. Kul- og Kokes- knusere. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Amstrup A Mejlg. 32, 34 g 2979 Se tilliqe Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Andersen Aug. Dybbølg. 16 g 3069 Christensen Jørgen Grønneg. 50 g 8421 Egekvist Helge, Niels Ebbesens V. 6.8 g 1069 Specialfabrik for Motordele. Fabrikken Universal ved J A Madsen Fredens T. 14 g 1783 & 6746 Holst A M Nielsen Østerg. 40 g 1435 Se under Foderblandingsanlæg. Jensen ’ sViggo Maskinfabrik Jægergaardsg. Krarup K Anholtsg. 12 g 4531 Laigaard M Mejlg. '38 gi 139 Mikkelsen Axel Gronneg. 50 gi 9108 Motor- & Maskinfabrikken Exakt ved Hans Rasmussen Skovv.3 g 2428 Nielsen ’ s Hans Maskinfabrik Toldbodg.22® 3749 & 6159 Nielsen & Hinge Mølleg. 9-13 g 2867 Nielsen ’ s Jonas Maskinfabrik Frederiksg. 15 g 3500 Nielsen N P Sydhavnen g 1988 Olesen A F Skovv. 9 g 2219 Pedersen ’ s E Maskinværksted og Jydsk pneumatisk Valsestøberi Mejlg. 35 g 2543 Bepar. af Bog- og Stentryk-Maskiner. Petersen & Hansen Mindeg. 8 g 7348 Petersen & Mortensen ’ s Maskinværksted Nørreg.41 g 6166 Rasmussen Victor Wiirtz Mejlg. 42 g 8830 Rendbæk Augustinus Mejlg. 44 g 2460

Aktieselskabet SMITH, MYGIND HOTTEMEIER. Maskinfabrik - Kedelsmedie og Jernstøberi. Grundlagt 1872. Norrebrogade 168. Tlf. ★ Cent. 803 Telegramadr.: „Smithhiitte “ Økonomiske Dampanlæg med og uden Dampudtagning. Dampkedler: Skraarorskedler, System S, M & H. Stejlrørskedler, Kanalkedler, Røgrørskedler I Føres paa Lager Mejerikedler J fra 5 til 30 m 2 Automatiske Fyrapparater. Trykluftfyr »o Blæsere. Svejsede og nittede Beholdere, for Vand, Luft, Damp, Olie og Benzin m. in. Centralvarmekedler Generalrepræsentant A/S Dansk Stoker- & Varmekedel-Komp. Raadhuspladsen 2 Kultransportanlæg Siloer og Losningsanlæg. Kraner, Lobekraner, Hejseanlæg. Jernkonstruktioner. Aktieselskabet SMITH, MYGIND HOTTEMEIER. I

Elevatorer Elektromotorer Generatorer Transformatorer

Kraner - alle Arter Hejseværker - Spil Elektriske Taljer Mælkecentrifuger Oliecentrifuger Autom. Slamcentrifuger Industricentrifuger Autom. Fedtsmelteanlæg Renseanlæg for Olier og Fedtstoffer

Titan A /s ■ Tagensvej 86 • Tlf. C. 6131 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Tuxham, Akts., Trekronerg. 122 Valby g ★ Cent. 8816 Se tilliqe Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. VALBY MASKINFABRIK & JERN ­ STØBERI Akts. GI. Køge Landev. 22 Valby g ★ C. 6843 Telegramadr. „ Valmajern “ . Valby Smede- AMekaniske Værksted E II an ­ sen Valby Langg. 55 Valby g Vb. 4263 Reparationer af alle Slags Maskiner. Wegener M St. Peders Str. 27 OKI $ Byl607v „Vølund “ , Akts., Øresundsv.147 [§] g ★ Cent. 5522 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Aab enraa: Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen g 520

Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts, g 369,370, 371 & 351, Stats g 73 - Telegramadr. „Sabroe". Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Seest M, Jernstøberi & Maskinfabrik,Akts Kaløg. 3 & 5 g 9642 (2 Lin.) Vulkano ved Glavind-Kristensen Bane- gaardsg. 9,11 g 3573 ^• ars: Aars Maskinfabrik ved Johs. Jensen g 48 A- aru P : HolzkæmperF g 17

Mortensen Chr. g 504 Aabyhøj: Danish Machine Company ved JE Rasmus ­ sen X 1 Aarhus 1623 Se under Drejebænke og Værktøjs ­ maskiner. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hansen H P f 71 Nielsen H C & H Laursen g 34 Thygesen Hans g Aarhus 3833

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker