kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3628

Maskiner 2

Pedersen & Schmidt, Fred.d. 7. G. 13 E f N 3989 Petersen ’ s Albert Maskinrullefabrik Lyk- kesh.Allé 9 C E fl V 8088 Maskinrftller, elektr. og til Haandkraft. Petersen & Wraae, Akts., Heimdalsg. 30, 32 E Æ *0.16716 ______________________ A /s. Petersen & Wraae Maskinfabrik og Kedelsmedie Heimdalsgade 30 - 32 N Tlf. ★ Central 16716 Telegramadr. „Waarpet “ . Pindstofte ’ s Anders A Maskinfabrik, Akts. Trekronerg. 38 Valby f *Vb. 503 Præcision Værktøjsmaskinfabrik Emdrupv. 28 El f Cent. 284 Rasmussen Brødr. Vesterfælledv. 84Ef Cent. 11202 Rasmussen H P & Søn Lykkesh. Allé 5 E f Eva 3622 Reck ’ s Opvarmnings Comp., Akts., Esromg. 15 E f ★ Cent. 7480 Rekord Tandhjulsfabrik ved Arthur Hansen Tagensv. 97 E f Tg. 3940 & Tg. 4039 Riedel C F & Lindegaard Kingosg. 11 E £ ★ Cent. 2648 Rørfittings- & Maskinfabr. Standard, Akts., Glentev. 59® f Tg. 2935 & Tg. 5635 Sabroe & Petersen Raadmandsg. 34 E ® Tg. 4699v Sandsted Aage Ny Adelg. 10 E By 3405 Sc alex A/S Borups Allé 128 E g) Tg. 2498 Scalex Borups Allé 128 E Tlf. Taga 2498 Dynbal Slibemaskiner Kraftværktøj, Bøjelige Aksler. Scania-Vabis, Akts., Lyøvej 20 E f * C. 11500 % $ ca N ia -V abi $ LYØVEJ 20 0 TLF.* CENT. 11500 POSTKONTO T2.W Simo Maskinfabrik ved J S Jensen & Co. Finsensv. 50 E f *C. 2604 Simonsgaard'Brdr. Jagtv. 155B E f Cent. 8911 & 8910 Haand-lransportvogne af enhver Art. Skandinavisk Jernvarefabr., H Ekblom Jenag. 18 Is] f) Am. 8544 Slagteri-Maskinfabriken Nagbøl & Nielsen, A/S, Absalonsg. 46 E f C. 15534 Slagterianlæg & -maskiner. SMITH, MYGIND & HOTTEMEIER, Akts., Nørrebrog. 68 E f ★ Cent. 803 Se næste Spalte. Stage-Nielsen ’ s O Maskin- & Metalvarefabr. Vesterbrog.89 D Ef C. 12852 Svensson & Thomsen Amager Landev. 87 Kastrup f Kastrup 248 Sædder Aug. Gothersg. 14 E ® C. 503 & Palæ 5206 Sorensen ’ s Aage Maskinfabrik Ravnsborgg. 19 E f Cent. 14582 Sørensen Hans C Rødovrev. 29 Rødovre Vanl. f) ★ Rødovre 802 Tandhjulsfabrikken v. CAStubRaadmandsg. 68 Ef C.15970 & 15974 - Se u. Tandhjul- INDUSTRIGEAR TANDHJULSFRÆSNING .

Maskinfabrikken Skandia ved A Mortensen Vesterfælledv. 6 E j) V 8847 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Maskinfabrikken Titus ved Axel M Jørgen ­ sen, H K Jørgensen, A Bern & A Thomsen Rødovrev. 206,208 RødovreVanl.fl ★ Rød ­ ovre 288 Maskinfabr. Undi ved Uno Jensen Halm- torvgg. 24 E $ Ve. 592 Specialitet: Snit- og Stanse-Værktøj. Specialmaskiner a f enhver Art. Maskinfabriken Økonomi v. H. Einecke Studiestr. 35 E f By 6867 Mathiasen Georg E Øresundsg.12 føj I ★ Cent. 9043 i G MM e Oesinfektionsanlæg Sterilisationsanlæg Tøjrensningsanlæg Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Meteor Maskin- og Motorfabrikken Falko- nerAllé 94EfN5608 Micromax, Maskinfabrik N-Fasanv. 174 E D Tg. 6799 Benzintankmate riel. Micrometer vedJ C Philipsen,Kong Georgs V. 23 E f Cent. 11676 & Gh. 8576 Spec. : Rørgevind. Mikkelsen ’ s P Kedelrensnings- & Repara ­ tionsværksted Jagtv. 101, 103E fl Tg. 3888 Mikroværk, Akts., Vesterfælledv. 6 Ef V8425 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Mortensen R C, Borups Allél48 E J) Tg. 2077 Myhrwold & Rasmussen Ingeniører & Maskin- fabrikanter Vibev. 7 I nv | 9} Cent. 7824, 4324 & Tg. 2030 Pumper-M & R Gearkasser. Muller Rich., Akts., Raadmandsg. 55 E ® ★ C. 4604 Udst. Masseart. Stanseværkt.Perf .Plader Nelholt G Ørnev. 69 ® f Tg. 13 Nielsen C A & Petersen Vesterfælledv. 6D E U *C. 15552 Nielsen CarLRentemesterv. 57 I nv J f Tg. 1114 Nielsen H & Søn Maskinfabrik Aldersrog.37 E f ★ C. 5814 Nielsen Marinus Lindgreens Allé [s] ® Am. 4478 Nielsen ’ s Robert Maskinfabrik, Akts., Ta- gensv. 97 E f Tg. 1937 & Tg. 6598 Nielsen ’ s Søren Maskinfabrik, Akts., Hol- landsv. 5 Lyngby f Lyngby 612 & Lyngby 2612 Nielsen Vilh. Viborgg. 45 KJ f 0 9606 Nordisk Maskinfabrik, Akts.,SøborgHovedg. 31 Søborg f Søb. 630 Norva Maskinfabrik Akts. Skaffcrv. 6 ® f ★ C. 1462 Nyeboe &Nissen, Akts., Vesterbrog. 123 E U ★ C. 5600 Mekaniske Fyrapparater. Pasteuriseringsapparater. Ollo v. Paul Lorenz, Julius Bioms G. 29 E f Tg. 6472 Olsen Adolf ved Camillus Olsen SigbritsAllé 13 [S] f Am. 273 - Bogtrykkerimaskiner. Olsen Aug. Øselsg. 22 [S] f) Am. 2834 Olsen Sven Tingv. 31 [S] fi Am. 3414 Pedersen Aage Finsensv. 47 E f Fa. 132 Vaskerianlæg Køkkenanlæg ÆEM.

København: (Fortsættelse): Johansen F F Søbakkev. 6 Holte Ho. 171 Johansen G Ryesg. 3 EJ N 1600 Jørgensens J Maskinfabrik & Kedelsmedie, Indeh. Ing. Chr. Hollesen N-Fasanv. 93 É f Go. 845 Jørgensen L C & Juul Ryesg. 112[ø] jg 08880 Se u. Hydrauliske Maskiner & Pressere. Jørgensen & Mathiasen N-Fasanv. 91 E f Cent. 8723 KASTRUP MASKINFABRIK, A/S., $ ★ Kastrup 1000 Hovedkontor Nyropsg. 19 IS f ★ O. 2658 Keller & Co. GI. Køge Landev. 39 Valby® Cent. 4142 Kiellerup A Kapelv. 53 Hl f N 1502 x Klee Henning Godthaabsv. 34 E f) ★ Cent. 11055 Fræsning af alle Arter Tandhjul. Knudsen & Homaa Strandg. 10 E^Am.6761 Kjøbenhavns Elektromotor Fabrik ved H M Nielsen Finsensv.29E $ ★ Cent. 12088 & 12285 - Elektromotorer og Slibemaskiner. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Larsen Georg Hermodsg. 3 |N] | Tg. 2330 Larsen Thorvald ValbyLangg. 41 Valby j} Vb. 86 Lassen ’ s A Maskinfabrik Fredh. Havnev. 20 Ef *0.2871 Lindbæk S T Valhojv. 16 Valby fl Vb.2508 Lindholm & Lindholm Hejrev. 31 [ nv ] fl Ta. 2332 & Ta. 7732 Lippert ’ s Brødr. Maskinværksted, Akts., Fuglevangsv. 12 E $ N 5348 & N 1268x Lippert Lauritz Falkoner Allé 14,16 E D V 4346 Ludvigsen L H Vølundsg. 6 E JJ Tg. 3651 Madsen J & Søn Middelfartg. 3 $ Ryv.2273 Malmberg O J Fredh. Havnev. 2 E $ Ev. 5012 Dampkedler og Beholdere. Jernkonstruktioner. Reparationer. Maskinfabrik Aladdin ved A E Birk Vester - brog. 99 C E D Ve. 993y Maskinfabriken Absalon ved Petersen & Rasmussen Frederikssundsv. 274 Brh. jg Bella 3186 Maskinfabriken Alfa, C Monrad Christensen Smedeg. 19 E f) C. 13128 Maskinfabrikken Argus ved C Kongsfelt Ve- sterbrog. 27 E $ Cent. 9490 & V 9780 Fabrikation af mindre Maskiner og Apparater efter Tegning eller Opgave. Maskinfabriken Dania, H Petersen Svane- mosegaardsv. 5 EJ N 6872 Maskinfabr. D. I. A.F., Akts., Vibev.27,29® JP C. 10694 & 14602 Mask, for alle Kem.-tekn. Industrier. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Maskinfabr. E O S v. H Fliis Solvg. 32 E f C. 12989 Maskinfabr. Ergo ved Alfred Pedersen Elmeg. 28 E $ N 8450 Maskinfabrikken Exford ved Thor Hansen & Co. Mælkev. 7 E f Fa. 160 Maskinfabr. Form-Tools, A/S Dortheav. 45 ® $ Tg. 4177 Forme for Fremstilling af Bakelite- Varer. Maskinfabr. Hamo ved H C Kiehn Kastelsv. 6 IS) C.14433 Maskinfabr. Presto ved Jensen & Petersen Slotsherrensv. 203 Islev Vanl. fllslebrolll Maskinfabr. Primo ved Conradsen&Justesen Dronningensg. 7 E D Am. 4094 Maskinfabrikken Rannie, Akts., Tycho Brahes Allé 35, 37 S) $ C. 2571, Am. 8300 & Am. 8380 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Maskinfabr. Selandia, Akts., Overg. n. V. 39 E $ Su. 1788 Automatiske Pakkemaskiner for alle Formaal.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker