kraks vejviser 1940 handelskalender

Maskiner 2

VJI — 3627

Fay-Register for Danmark

Gotthard ’ s I Eftf. v. A Hermansen Hejrev. 3 Ey] D Tg. 392 Kedel-, Beholder- og Maskinr ep aration. Al Slags Korarbejde. Haahr Anton Finsensv. 10 D El D ★ Go.4949 Hafnia Maskin- & Værktøjsfabrik ved E M Johansen Gadekærv. Valby D Vb. 398 Hansen Charles N-Fasanv. 170 INI D Tg.7623 Hansen H C Strøbyv. 37 Hvidovre Valby D Hv. 620 Hansen ’ s J H Eftf. Valbygaardsv. 70 Valby DVb. 54 Hansen Otto Viktoriag. 14 El D V 9787 Spec: Snedkerimaskiner. Hartmann Brodr., Akts., Kanalv. Lyngby D Lyngby 2114 Hartmann K A Vermundsg.5 [ø] $ -A-Cent. 15058 & 14745 Herlev Maskinværksted ved Hagedorn & Maltesen Herlev Hovedg. 12-18 Herlev D Yrsa 11 Hetmar P M, PederSkramsG.10 E D ★ Cent. 5141 Hilbert ’ s Smede- & Maskinværksted, Akts., Østbaneg. 181[0] D Cent. 1916 Hoff & Co. Mariendalsv. 25 El ® Oh. 4036 & Gh. 9456 Kedelrensningsmaskiner, transportable Slibemaskiner. Bøjelige Aksler. Luft ­ værktøj. Enerepræsentanter for Inger- soll-Kand Co., London. Vibrator-Bjælker. Beton- Vibratorer. Høien ’ s Brødr. Maskinfabrik, Akts., Guld- bergsg. 43 E D Cent. 11684 Ingeniør-Forr. Standard Frederikssundsv. 278 Brh. D Bella 1886 Iron, Akts.,Buddingev.347 SøborgDSøb.2062 Jakobsen Helge Backersv. 142E $ Am.4641 Jensen Bernh. Kalkbrænderihavnsg. [S] ® Ryv. 352 Jensen G Meulengracht Eversv. 11 El D Oli. 9496 Jensen Hans Øresundsv. 100 E D Am. 4486 FABRIK FOR TRYKSMØREAPPARATER. Jensen J P Vesterbrog. 139 El D ★ Cent.12052 ----- - — ---------- ----- — J.R JENSEN fårejede- fræsede jog rundstebne Q^lasseartLkler. V- — / Jessen W A & Co. N-Fasanv. 269 Hl D Tg 1415y Johannessen & Lund Ry esg. 51 GU D ★ C. 225 Johannessen & Lund Ryesgade 51 Tlf. ★ Central 225 Fabrikation af: Specialmaskiner Hydrauliske Anlæg Specialværktøjer for Masse ­ fremstilling Forme for Bakelitepresning etc. Afdeling for Projektering og Konstruktion af Specialmaskiner efter Opgave. Tandhjulsfræsning samt alt i Maskin ­ arbejde. Moderne Hærderi. VESTERBROGADE I39KBHVN.V. TLF.*CENT. 12052 (2 LEDN.)

Ulstrup: Sillerslev A $ 98 Ur up pr. Eg: Nørgaard C C f E 21 Vammenpr. Viborg: Vammen Maskinfor- retning, Å Thorsager $ Va. 7 Yard e : Korsholm Anker $ 493 Michelson M N D 539 Poulsen PCD 387 e 1 en: Vejen Cykle- & Maskinlager, H Hansen D 295 Vejen Maskinlager ved H W Jæger $ 244 A ejerslev pr. Torsø: Knudsen Johs. D V 12 V ej le: Have s Chr. Eftf., Johs. Olsen Dæmningen 6 $ 1276 Olesen J S Sønderg. 18 D 1883 Olesen O Chr., Niels Skous V., Mølholm fl V2580 Ver ninge pr. Knarreborg: Petersen A D V 90 Viborg: Villumsen N P Vesterg. 5 $ 209 Vildbjærg: Bjerregaard J Holbek A D 25 Ærø skøbing : Christensen Hans D 20 • København : Aafred L Sundkrogsg. 17 |ø] D Ryv. 4005 Aastrup & Sørig Roskildev. 73 Valby ^ ★ Vb. 1046 A. B. C. Hansen ’ s mekaniske Værksteder, Kontorer: Industribygningen D -A-Cent. 6806 Alekto Smedie- & Maskinfabr. ved J P Jør ­ gensen Skelmosev. 2 Valby D Vb.928& Vb. 3828 Althuon & Nielsen af 1929, Akts., Vester- brog. 123 El D Cent. 9704 & 11704 Special-Maskinf abrik for Bryggerier, Mineralvandsfabrikker, ■ Transportanlæg etc. Amelung C F V Degnemose Allé 55 Brh. D Bella 101 & Bella 900 Andersen Chr. & N Jensen, Akts., Titang. 1 Kl $ Tg. 4246 & Tg. 4298 Se Annoncen u. Apparater og Art. t. Varme- og Ventilationsanlæg. Andersen II VV Bredahlsv. 21 Valby D Va. 947 Specialfabr. for Gulvafslibningsmaskiner. Andersson Carl & Blom's Eftf., C Larsen Sydhavnsg. 1 El D Cent. 1214 Anra Maskin- & Vægtfab ’ ik Andersen & Rasmussen Dagmarsg. 17 E D Ta. 7777 Special Maskiner og Værktøj Telefon Taga 7777. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. ATLAS, Akts., Baldersg. 3®] j) ★ C.4864 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Avnsø Olaf, Skandinavisk Staalremskive- fabrik Fredh. Havnev. 14 El D -fc Ev.5306 Bager I & Co. Akts. Carl Jacobsens V. 13 Valby f C. 4531 Fjederprø vemaskiner for Træk og Tryk fra 1 — 20000 kg. 01 gQd : Nielsen Jens O J) 13 Østbirk: Sørensen S D 35 ® s l er ‘ Mar i e _ : . Hansen H $6 0 ste r Vr aa: Rasmussen Arne $ 31 2. Maskinfabrikker.

BertelsenB Aalekistev.l66Vanl.|)Damsø765 Birk K A & Co. Prinsesseg. 29 A E D Am. 1854 Blaagaards Maskinfabrik Akts., Blegdamsv. 32 El $ C. 6232 Bonnesen & Danstrup Frederiksborgg. 54 E | Cent. 733,3323 & Palæ 2288 Varme- og Ventilationsanlæg. Centralvarmekedler. Borre ’ s Nikolai Eftf. v. Th. Hansen Smalleg. 18 El $ Fa. 153 Brøgger-Jensen H , H V Nyholms V. 6 El D Oh. 4532 Brønnum ’ s M askinfabrik, Akts.,Holmbladsg. 47 [S] f Cent. 1630 Burmeister & W ain ’ s Maskin- og Skibsbyg- geri,Akts., Strandg.4 E f -kC 9870&3225 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Bus CE&WH Bus Gerdasg. 13,15 Valby D Va. 3375 Børresen N Bygmesterv. 4 I nv 1 ® C. 10875, 10872 & Privat D Hell. 2657 „Dan “ Motorfabrikken, Akts., Bragesg. 10E D Cent. 8006 & 8706 Dana-Dis Akts. Harsdoffsv. 5 El D Ev. 4800 Danish Diecasting Co. Brigadev.16 IS1 Fremstilling af Støbeforme. Trykstøbning. Dano ved Ingeniør K Petersen Vadgaardsv Søborg $ -ASøb. 1118 Dansk Pressefabrik, Akts., Carl Jacobsens V. 16 Valby f *Cent 10050 Telegramadr. „Danpresse “ Se endv. under Presser. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Danske Mejeriers Maskinfabrik, De, Borups Allé 130 E D C. 9426 & 10426 EbbesenRich. st.Kongensg.69 A EfBy4645 Spec: Bogbinderi- <& Bogtrykkerimask Effort Maskinfabrik ved Johannes Hassel Jensen, Gladsaxev. 342-354 Søborg ffl Søb. 577 & Søb. 1677 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Eickh off J GAV esterbrog.97 El D ★ Cent.12078 Maskiner for de grafiske Fag. Elektrisk Maskinfabrik Now a ved S P W Ammentofte Frederikssundsv. 88 ®v] ffl Tg. 3036 Elgstrøm Holger Nansensg.61B E DB.y8978 Espholin ’ s Maskinfabrik, Akts., Jagtv. 101E D C. 13069 Kompressorer og Trykluftanlæg. Factio ved A L Hansen Rentemesterv. 53, 55 ® D Tg- 1021 Fischer & Ravn Brobergsg.2,4 E DCent.7988 Fisker ANielsen, Akts.,PeterBangs V. 30,32 El D ★ Cent. 9650 Flamand O& Søn, Indeh. II Flamand N-Fa- sanv. 218-228 É D Tg. 1430 Frdbg. Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts., Falkoner Allé 42 El DCent.2512,5160&8761 Frich ’ sFilial; Akts.,Raadhuspl. 16 El D C. 5749 & 9879 Frihavnens Skibssmedie AMaskinfabrik ved Hill-Madsen Frihavnen Gitterv. ES D Cent. 5269 & Palæ 4969 Funch-Thomsen ’ s H Eftf. v. Axel Schmidt, P Andersens V. 17 El D 0.7446 Ginge Fabrikker, Akts., Peter Bangs V. 34 El D ★ Cent. 11963 & 1963 Gotthard & Hermansen Bragesg. 10 Hl f Tg. 1866

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker