kraks vejviser 1940 handelskalender

Maskinel* 1

VII — 3625

Fag-Register for Danmark

Rikko, Akts., Peder Skrams G. 17 Kl f C. 4699,13559 & 13669 Røssel J Howitzv. 51 [El f Gh. 862 Røssel Vald. GI. Kongev. 33 E f Cent. 5777 Nye og brugte Dampkedler. Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts., Bredg. 75 Kl f ★ Cent. 9842 Saxonia, Akts., Adiniralg. 15 Kl f C. 5838 & 5979 SchluterCF,PederSkramsG.26fC.263&2737 Schmidt Chr. & Co. ’ s Eftf. ved E K Larsen & Å Ed. Koefoed Amalieg. 24K1 f ★ Cent. 822 Schuchardt & Schiitte, DanskAkts.,Nørreg.7 EJ f ★ Cent. 7531 (3 Lin.) SonessonWilh.&Co.,Akts.,NørreFarimagsg. 13 Kl f ★ C. 8363 Værktøjsmaskiner. ' Stangenberg Axel S A/S Fredh. Kan. 4 E f C. 1004 & 4306 United Shoe Machinery Company, Akts., st. Kongensg. 59 Kl f ★ Cent. 5156 Aabenraa: BeyerHans f 73 &53 Dansk Maskinoplag, Akts, f 44 & 45 Paulsen Alfred f 638 A a b y h ø j : Larsen Chr. f Aarhus 3319 Aaibor g : BerntsenChr.Sct.HansG.9 f 982 Christensen Jacob Hadsundv. 78 f 5776 Dyrskjøt S Nyhavnsg. 11 f 611 Hansen Rasmus Boulevaiden 26 f 5414 Isøe Adolph Korsg. 40 f 74 Jacobsen Jul. Løkkeg. 18 ® 582 Aarhus: Davidsen Gøsta, Joh. Baunes PI. 6 f 5756 Jydsk Maskinhandel ved Lendal-Hansen Christiansg. 29 f 2297 Nye og brugte Maskiner. Lyngfeldt ’ s S J MaskinforretningAsylg. 6 f 634 & 7430 Nielsen Sophus Frederiks Allé 117 f 1862 Olsen R Marstrandsg. 15 f 2465 Petersen Chr. Frederiksg. 32 f 1517 Wilhelmsen M, Akts. Dynkarken 10 f 68 A a r s: Andersen Gustav f 88 Nielsen N f 123 Aarslev: Andersen Rasmus f 101 A d s b ø 1 pr. Graasten:^ dsbøl Ma ­ skinhandel, Herbert Knudsen f G 173x Arentsminde: Knudsen Niels f 1 Asaa: Thomsen C f 34 Asnæ s: Bendixen N Chr. f 27 Hansen Laur. f 12 Avnbøl: Callesen Hans J f 1 B agnkop: Bagnkops Maskin ‘ ‘ orretning, Georg P Larsen f 2 Ballum: Jefsen Hans f 4 B e( l 6 r: Petersen Henrik f 28 Borup pr. Randers: Sorensen Maltha f B27 Brande: Brande Maskinforretning ved A Laursen f 95 Bredebro: Petersen ’ s I Enke & Son f 1 Brædstrup : Brædstrup Motor- & Maskin ­ værksted, Kay Clausen f 24 Brønderslev: Sorensen G F f 196 Torpegaard ’ s NJ Eftf., Kr. Jensen f 92 Chr is tiansfeld: Knutzen Iver f 145 E bel toft: Pedersen P f 32 Ej by : Thomsen A E f 3 Faks e: Hoffmeyer Knud f 215 Jensen H A f 30 Fjerritslev : Kvist Chr. K f 140 Oddershede Søren f 50 Flakkebj ærg: Ga de Kristian f 70 Frederici a: Hoffmann KKongensg.68f 775 Lorentzen F Torveg. 12 f 963 Frederikshavn: Maskinhallen, A k ts.f 569 Frederikssund:

Bie FL,Akts.,Valdemarsg.l4E f ★ O. 6518 Boel Jens Lundtofteg. 100 [N] f Tg. 775 Brostrøm Erik Strandg. 30 Kl f C. 3127 Buch Hans & Co. Havneg. 53 Kl f ★ C. 3724 Byrgesen Niels Ved Vandløbet 6 Islev Brh. f Islebro 1Q Cohn M B Toldbodv. 22 El f Cent. 1403 Dantzer & Jørgensen, PeterBangsV. 152[0f Damsø 3077 ELEKTRICITETS AKTIESELSKA ­ BET ASE A Bredg. 45E f Cent. 9396 & 9399 Stats f 151 Telegramadr. „Asea “ Største og ældste Fabrik i Norden. English J W Linnésg. 28 Kl f By 4607 Maskiner og Apparater til kern. Industri og andre industrielle Virksomheder. Eriksen Axel & Co. Farverg. 10 Kl ★ C- 14203 & 14260 Største og ældste Forretning for brugte Værk tøjsm aski ner. Gleiche RNy Vesterg. 7 Kl f C. 3866 Handelsfirmaet Cosmos, A Ballin Hollænder ­ dybet 23 [S] f Am. 7729x Hansen Georg Kødbyen Slagterboderne 4 13 f Eva 4547 Hansen H Lund Reventlowsg. 32E f V7581 Hassenkainm Karl Reventlowsg. 10 E f Cent. 13808 Pumper og Pumpeanlæg. Herstad C A, Akts., Gutenberghus Vogn- magerg. 7 Kl f ^C. 12986 & 12972 Hjortsø A P Gothersg. 158 Kl f C. 11392 & 12381 Hogh Christian & Co. Biilowsv. 50 B E f C. 14277 Hogh Søren, Akts., Trommesalen 5 E f ★ Cent. 7514 Høiness Oscar & Co.. Akts.,Mitchellsg. 13 E f C. 13997 & 11252 Industricentralen, P Bispeskov Ingeniør Kirkev. 18 Charlott], f Ordr. 138 Telegradr. „Ind o ucentra “ - Bepræsent. for Aktiebolaget Abjbrn Anderson, Svedala. Ingeniørfirmaet Eta ved E Bjørnsten Nørre- brog. 230 Hl f Tg. 3866 Jensen Olaf Præstøg. 1 |0] f 0 6419 Johansen V Bruhn, Carl Johans G. 1110] f 0 4436 Jørgensen Jørgen Struenseg. 15 INI f C. 15715 Nye og brugte Maskiner. Kierulf-Lange J Sortedamsdoss. 99 [ø] f 0 2012 Kriiger I, Akts., Christiansg. 22 Kl f ★ C. 4726 Kbhvns Maskinforr., Akts., Maltegaardsv.18 G j en tofte f Gjent. 366 Langreuter ’ s W Eftf., Akts., GI. Kongcv. 3 E f Cent. 1090 Levison Erik, Akts., Vesterbrog.69, 71 Ef ★ C. 3018 Se u. Bogtrykkeri - Art. og - Inventar. LøwenerV Vesterbrog. 9 B E f C. 7885 Se fillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Madsen Oluf Tagensv. 93 iNl f Tg. 7075 Madsen Rich. & Co., Peder Skrams G. 17 Kl f C 4699,13559 & 13669 Maskinimporten ved H Bath Toldbodv. 12 Hf Palæ 3411. Møller Sigurd Westend 33E f ★ Cent.15245 Nielsen Alfied V Blegdamsv. 60 [ø]f ★ C. 1043 Telegramadr. „Fairplay" Alle Arter af Værktøjsmaskiner NØRGAARD CHR. Holger Danskes V. 42 El f ★ C. 9793 Telegramadr. „DampkrafV. Ostermann Ferd.A N-Voldg.46DS f Cent.811 Petersen H C & Co.'s Eftf. Prags Boulevard 41 [s] f*C.628 . „ nn , Petersen Viggo, Chr. G. d. 9. G. 5 El f C3664 & 13964 - Telegramadr. „Viggop ” Kuglelejer, Universalkoblinger, Børbøjemaskiner, Værktøj. Petersson G Ny Østerg. 32 Kl f Cent. 15033 & 15063 Værktøj ogMaskiner for Jernindustrien.

Kors ør: Heining Anna f 492 Koge: Olsen Oswald f 241 Nakskov: Hansen Valborg Klo sterg. 1 f 762 Madsen Ove Løjtoftev. 3 f 836 Nykøbing F.: Nilsson Olul'Tværg. 2 l 1 1015 Næstved: Holst ’ s Maskinafskrivningsbureau, (Syd ­ sjællands Annoncebureau) f 761 (2 Lin.) Næstved Maskin afskrivnings-Bureau ved Olaf S Nellemann f 655 Odd er: Skakke Jf 31 O d ense: Activ Afskrivningsbureau ved ErnaSeebach Vesterg. 57 f 1070 Nordholt A Set. Gertruds Str. 3 f 2250 TingleffK Adelg. 7 f 3869 Randers : Central-Bureauet, H Christen ­ sen Raadhusstr. 7,9 f 1643 Roskil de: Roskilde Maskinafskrivnings- & Duplike ­ rings Bureau, Frida Mathiasen Jernba- neg. 34 Af 1662 Winkel Irene Jernbaneg. 27 f 1541 Rønne: Moegreen G W f 398 Silkeborg: Jørgensen Aage f 871 Slagelse: Dupij C a. O WissingAMicheel- sen Set. Mikkels G. 20 f 33 Store Heddinge: Arnoldi Thyra Alex, f 218 Sønderbor g: ClausenH S f 923 Thi sted : Krogh ’ s Maskinafskrivnings ­ bureau f 282 Topp ’ s Afskrivnings-Bureau f 479 Vejle: Bogh Larsen E Torveg. 32 f 2260 Viborg: Viborg Maskinskrivningsbureau, A Vilh. Jensen Fredensg. 51 f 1015

Maskinbroderi.

København: Hansen Kirstine Krystalg. 5 Kf Palæ2475x Hulsøm-Atelieret ved Mary Wiese Vin- gaardstr. 19 K f By 4415 & C. 6415 Rasmussen Gerda Astrid Østcrg. 13 Kl f By 4813 Spehr Peter Fredensg. 5 KJ f N 49

Maskiner. Machines — Machines — Maschinen (setillige: Jernstøberier; Metalstøberier). 1. Maskinforhandlere. 2. Maskinfabrikker. (Artikler for Maskinfabrikker) 1. Maskinforhandlere. København: A. B. C. Hansen Comp. Industribygningen Vesterbrog. 1 El f ★ Cent. 6806 (M. Ing. F.) Telegramadr. „Abeimpuls" . Se tillige Eksport-Vej viser sidst i dette Bind. Alberg Magnus, Peder Skrams G. 7 B Kl f O. 8041 Ammentorp RE Godthaabsv.77(Ef Cent.9080 Andersen Georg & Co. Grønningen 1 Kl f *C. 6817 & 15643 Archimedes (Ingeniør Holger Jensen) Grøn- dalsv. 49E f Go. 4711 Bendix Brødr. Gammeltorv 18 Kl f Cent. 1050,3950,10350 & 13550 van Berkel ’ s Patent, Maskinfabrik, Akts., GI. Strand 46 K f ★ Cent. 588

Hansen Palle f 91 & 500 Tvergaard Jens Chr. f 58

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker