kraks vejviser 1940 handelskalender

Marmeladefabrikker, Artikler for

VII — 3623

Fag-Register for Danmark

Wied Johan st. Kannikestr. 10 E Palæ 5870 utrl-Jel Tørpectin. Aarslev: Torpeg aard Frugtplantager vedAGundersen £ Davinde 13 Fabrikation af flydende Pektin.

Artikler for Markisefabrikker. København: Hecht-Nielsen K Nørrebrog. 32 El £ Cent. 8010 - Største Laqer i Markiseduge og Markisedele. Koreska Rud. Ørnev. 69 I nv I £} ★ C. 16940

Markiser. Awnings — Marquises — Markisen Artikler for Markisefabrikker se i Slutningen af dette Fag.

København: Amager Al arkisefabr. v. A Ckristensen Bri- gadev. 12 [Si £ Am. 2665 Andersen Paul Stakkesund 1 [g] £ Ry. 5332 Bolisrmontøren ved Edm. P Laursen Viksøv. 4B Brh. £ Bella 2291 Brønshøj Markisefabr. v. J Boesen £ Chr. Persson Toften 34 Brh. £ Bella 2245 Carlsen £ Debois Ny Østerg. 7 E £ By 7603 Christensen Chr. £ William Strandv. 81 10] £ Ry v. 2831 Dahl Helge E N-Voldg. 98 E £ C. 9092 E.UELCE DAHl GRUNDLAGT 1862 Damsø Markisefabr. v. O Nielsen Slots- herrensv. 114 Vanl. £ Damsø 2698 Danmarks Markise-Fabr. v. Carl Lagerstorf, Ole Jørgensens G. 9 E £ Tg. 3750 Dansk Markisefabrik v. E Nielsen Valde- marsg. 69 EJ £ Ve. 3079 Frdbg. Markisefabr. v. Ernst Werners, Fin- sensv. 47 [E £ Oh. 6457 Holm Knud Blegdams v. 50 E3 £ N 2004 Jensen Laurids & Co. ’ s Fabrik, Akts., Peter Ipsens Allé 20 I nv I $ * C. 2410 (5 Ledn.) MARKISER Moderne Udførelser FLERE PATENTEREDE KONSTRUKTIONER. Markisefabr. Aabakken ved Alfred Petersen Glimv. 43 Hvidovre Valby £ Hvidovre 21 Markisefabr. Bella v. A Nielsen Aagerupv. 9 Brh. £ Bella 2844 Markisefabr. Dania v. R Mahlert Klever- bladsg. 11 Valby £ C. 13896 Nielsen ’ s J Markise-, Telt- & Presenningaf ­ deling Nørrebrog. 32 El £ Cent. 8010 Grundlagt 1889. Markiser en gros & en detail. Nilsson O Sølvg. 5 B E Persson Chr. Ferskenv. 2 El Remming 0 Vesterbrog. 128 (VJ £ C. 6224 emming MARKISER engros ÆO O/V en defail VJ« Sundby Markisefabr. v. G Stridsland Th. Philipsens V. 27 Kastrup £ Kastrup 1052 Valby Markisefabr. v. O C Beck GI. Jern- banev. 32 Valby £ Vb. 3882 Aarhus : Jæger M H Mejlg. 48 £ 863 £ 7192 Moderne Markiser. Kbhvns Markisefabrik. EvaldNielsenVester- fælledv. 66 El £ C. 2387

Markredskaber. (se Have- og Markredskaber).

Marmor og Marmorvarer. M&rble & Marble Goods — Marbre et articles en marbre — Marmor und Marmorwaren København: Ankerske Marmorforr.Frihavnen £ C. 8331 Burman ’ s Anker Eftf. v?Chr. & Poul Møller Klerkeg. 11 E £ Pa. 1835 Dansk Kunst-Mar mor-industri v. Carl A Olofsson Tømrerg. 7 INI £ N2205y Hansen H P & Søn Ravnsborgg. 20 C El £ N 1956 Jaatinen&Co. Tranev.21 & 23 I nv I £ Tg. 65 Elektrisk Marmorsliberi. LARSEN HANS & JØRGEN Jyllingev. 52 Vanl. £ Da. 4830 Muus B & Co., Akts., Lavcndelstr. 16 E £ ★ 0.436 Marmor, Skifer og italienske Stenarter. Møller & Handberg ’ s Stenhuggerier og Sten ­ brud, Akts., Dantes PI. 33 [V] £ Cent. 3059 £3051 NIELSEN ’ S E MEKANISKE STEN ­ HUGGERI« Akts., Aldersrog. 10 [0] £ Cent. 3006,8506 £5842 Stenoxyd v. E Hasselbalch Allersg. 10 El Aarhus: Christensen Chr. Frederiksg. 26-30 £ 720 Opsatser, Servanteplader, Biskplader. Kofoed Brødrene Østboulevarden 11 £ 2409 Marmor arbejder af enhver Art. Mid de lf art: Schwaner A M £ 92 Nørresundby: Jensen Aug. & Co. Marmorvarefabr. £ 2036 Sønderborg: Nielsen ’ s L orens Kunstmar- morfabrik

Marmelade. (se tillige Konserves). Artikler for Marmeladefabrikker se i Slutningen af dette Fag.

København: Bang ’ s Konservesfabrik ved AageWad-Bang Kabbelejev. 20 Brh. £ Bella 1300 Dansk-Engelsk Marmeladefabr. v.E Tronier Ragnag. 22 [0] £ Ryv. 3886 Eriksen E Chr. £ Co. ’ s Eftf. v. M E Schou Mariendalsv. 73 El £ Fa. 1204 Flava Akts., Fuglebakkev. 106 El £ C. 9815 Marmelade og forskellige Specialiteter. Frdbg. Marmeladefabrik ved Villy Nielsen La Cours V. 5 (E £ Fa. 1358 Freko Konservesfabr. Frederiksberg Konser ­ vesfabrik ved K Pedersen Rygaards Allé 9 Hell. £ Hell. 1660 Friborg V Teglværksg. 22 |ø] £ Ryv. 555 Geosan, Akts., Tranev. 23 I nv I £ Ta. 3958 Marmelader og Geléer til Taffel- og Ba ­ geribrug. Egen Frugtavl. Gædecken Iohn Nordborgg. 3 [øl £ Tr. 672 Hornbech Johan £ Axel st. Kannikestr. 18 E £ ★ C. 11000 — Marmelader , Geléer, Sukat, Belægnings frugter. Konservesfabrikken Danica, Slagelse og Kø ­ benhavn ved C Stau £ Co.Kronprinsesseg. 14 E £ ★ Cent. 332,6032 £ 13732 Københavns Konserves Kompagni Kvæst- husg. 5 E £ C. 12650. Giro 23050 Marmelade og Pyntfbær. Guldmedaille Tivoli 1933 og Bryssel 1935. Langhoff K H, Akts., FortAllé Lyngbyfortet Lyngby £ Lyngby 1969 Lardi Kongov. 14 E) £ Am. 246 Larsen John Webersg. 21 [ø] £ Pa. 4064 Larsen K H Schønbergsg. 5 SJ £ V 7517 Hadsund : Hornbech Johan £ Axel £ 1 Marmelader. Geléer. Sukat. Belægningsfrugter. H orsens: Sørensen A Bisgaard £ Søn Thorsg. £ 2530 Odense: Fyens Konservesfabrik, Akts. £1470(3 Lin.) Artikler for Marmeladefab/ikker. København: Dansk Frugtpulp £ Pectin IndustriHoI- bergsg. 15 E £ C. 8742 Fra 1. April 1940 N-Farimagsg. 33. Garvin L £ Co., Akts., Fiolstr. 28A Kl £ C. 2631 - Pektin og Frugtpulpe. Lundby Hans Holbergsg. 15 E £ Cent. 8742 £ By 8742 Fra 1. April 1940 N-Fanmagsg.33. Safter, Frugter, Pulpe, Konserveringsmidlet „Cordin ’ '. Tør Pektin „160 “ flydende „Pomolose".

Maskeradegarderober. (se Teaterforretninger).

Maskinafskrivningsbureauer. Typown ting Offices — Copies å la machine

Schreib*

stuben und Abschriften

København: Aaberts Bureau Bredg. 65 E £ By 8674 Abildskov L £ V Bendtsen Chr. d. 9. G. 6 E £ Palæ 3446 Activ Maskinafskrivningsbur.v.Betty Jensen NyeJandsv. 13 [F] £ Gh. 7084 Amager A.fskrivningsbur. v.ElisabethSkovbo Stenlandsv. 3 [S) £ Am. 4203 Andersen Alexandra Vesti Lundtofteg. 84 El £ Tg. 1769x Assista Bureau v.FruIGotthardt Ribeg. 6 (øj £ 0 5077 Avanti Maskinskrivnings- £ Duplikerings ­ bureau v. Fru O Petersen Stenderupg.10 KJ £ V 7819

Forslag uforbindende. Tilfredshed garanteres.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker