kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Margai-inefabrikker, Anlæg af og Artikler for

VII -3622

Nyborg^ Nielsen Lauritz g 106 - Telegr.:„ Winco*. Nykøbing M.: M orsø Frøkontor, Akts, g 314 & 315 Akts. Morsø Frekontor Nykøbing M. Telegramadr. „Morsefrø** Telefoner: 314 & 315. Se under Fro. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Næstved: Sydsjællands Frø Kompagni, Akts, g 777 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Bertelsen Thomas Engclstoftsg. 16 g 930 Lund Hans Thorsg. 10 g 3067 Odense Frøkontor, Ltd. Sønderg. 17 g 1520 Olsen Chr. Frøavl & Frøhandel, . Akts. Vandværksv. 18,20 g 216 Præstø: Petersen Anton g 15 Randers: Dansk Frøavls Kompagni og Markfrokon- toret(Trifolium), Afdeling for Jylland, Akts. Rosenornsg. g 2652 (4 Lin.), Stats g 5 Se Annoncen under Frø. Jydsk Markfrøkontor, Akts. st. Voldg. 4 g 518 Roskilde: Danske Landboforeningers Frøforsyning' Østerg. 2 g 1830 Telegramadr.: „ Frøfor syningen" . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Rudkøbing: Langelands Frøavls-Kompagni, Akts, g 161 Ølandenes Frø Kontor, Akts, g 300 & 307 Telegramadr. „Ølandfrø". Rønne : Bornholms Frø & Saasæd Central, Akts, g 699 S k e r n : Skern Markfrøkontor ved J Bang Nielsen ’ s Eftf. g 26 Skive: Skive Markfrøkontor, Akts, g 94 (2 Lin.) Skælskør: Lotz 1 1 g 178 & 193 Stege: Carøe Hans F g 4014,4015 & 4016, Stats g 13 Christoffersen & Hansen g 4302 & 4303 Lang Ernst E g 4344 & 4345, Stats g 17 Stensballe pr. Horsens: Ostergaard? Frøavl g H 1080 Se under Frø. Se tillige Eksport-Vejviser sidsti dette Bind. Store Heddinge: Richter Chr. g 8 & 118 Struer: Hvidberg Jens g 20 Thisted: Thisted kontrollerede Markfrø ­ kontor g 317 Vejle: Jørgensens MMarkfrøforretning,Grejs ­ dalen, Akts.. Grejsdalen g V 1431,1432, 1433 & 1434 Se under Frø. Vejle Markfrøkontor ved Th. Gorrissen Nørreg. 17 g 9 Viborg: Mørck Karl Vesterg. 7 g 194 Viborg Markfrøkontor ved A Hansen Ny ­ tor vgy de 1 g 49 Store Anst pr. Anst: Berring Hans J g S A 37

Københa vn (Fortsætte!se) : Handelskompagniet Hallas & Co., Akts., Amalieg. 8 E g ilrCent. 3842 Telegramadr. „Hempaturi".

Markfrø. Seeds — Semences agricoles — Såmeroiøn (se tillige Frø).

Æggeblommer - Æggehvider. - Direkte Import at alle /Egprodukter. JAKOBSEN JAKOB & Co., Nytorv 7 E g Cent. 10248 - Telegramadr. „Spray" Æggehvider, Smørfarve, Æggeblommer. Maskinimporten ved H Bath Toldbodv. 12 E g Palæ 3411 Mentor v. Edv. Hansen Kochsv. 4 E g C. 3497 - AompZeffe Anlæg, Køletrom ­ ler og alle Special-Maskiner. Pergament Compagniet, Akts., Kapelv. 47 Eg Cent. 14509 Pergament-Compagniet Margarine- Papir. Reymann&LøvengreenGl.Kongev.6gC2122 Telegramadr. „Churnbrand". Smørfarve. Starup G C, Akts.,Kontor Tordenskjoldsg. 14 E g Cent. 11849 - Smørfarve. Aarhus: Aarhus Bogtrykkeri Grønneg. 93 g 4508 Margarinepapir. Aarhus Emballagefabrik, Akts. g 4556 Fredericia: Loehr ’ s C Fabriker, (Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts.) g 96, 596 & 455 Premier jus og Stock. Horsens: PAASCH & LARSEN, PETERSENs Akts, g 207,807 & 808 S ilkeborg: Silkeborg Maskinfabrik, Zeuthen & Larsen gi 26 (flere Lin.) ________________ Silkeborg Maskinfabrik Zeuthen & Larsen SILKEBORG TIT. 26 (flore Lin.) Telegramadresse ,,Maskinfabrlken “ Kontortid: 8-12 og Specialfabrik for Maskiner til komplette Margarine-Fabrikker. Svendborg: Svendborg Fedtposefabrik g 318 Palminposer. V ej le : Bundgaard Andersen ’ s Eftf.,Vejle Papvare- Fabrik g 1912(2Lin.) -Se u.Æskef abrikker. Viby J: Viby Papvarefabrik g 220 AKTIESELSKAB KAPELVEJ 47® TLF. CENT. 14509

København: Central Compagniet, Akts., Vesterbrog.65E g Cent. 1886 Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), Akts., Kontor, Lager og Ren ­ seri Carl Jacobsens V. 29-33 Valby g ★ C. 84 (5 Linier) Telegramadr. „Trivialis" . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. DANSK FRØ- & SILO-SELSKAB, Akts., Ny Kongensg. 16A E g) C. 12501 & 14531 - Telegramadr. „Ef seed". Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Dansk Markfrøcentral, Akts., GI. Kongev.84 [v|gC6213 - Telegramadr . „Seedbrokers' 1 . Dæhnfeldt L, Akts., Frederiksborgg. 21 E g Cent. 14990 Jensen Bertel, (fh. Jørgen Jensen ’ s Eftf.,) Strandg. 23 E g ★ Cent. 5725 Ohlsens J EEnke Frøavl & Frøhandel Lin- nésg. 14 E g ★ Cent. 1520 Stats g) 30 Veit SimonKronprinsesseg.14 gC6830&7029 Aarhus: Helm-Petersen J C, Aarhus Markfrokontor, Vesterg. 58 g 2110 Kløver-, Græs- & Boefrø. Brønderslev: Winther & Andersen, Akts, gi 1 & 401 Fak se: Fakse Frøkontor g 301 Fakse Kommissionsforretning og Fakse Frø ­ handel ved L Christ jansen g 207 Se under Frø. Glumsø: Petersen Th. g 38 Gørlev S.: Modin O Cg 22 & 23 Had sun d: Christensen JP g 34 Havnelev pr. Rødvig Stevns: Syd-Stevns Frøhandel ved Jens Hansen g H35 Helsinge: Pedersen Valdemar g 13 Hillerød: Lindeskov W g 40 Hjørring: Kraglund N C g 404 & 704 Holstebr o: Frøavlscentret Hunsballe, Akts, g 533 Se under Frø. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Simestcd AI g 32 - Se under Frø. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Horsens: Horsens Markfrøkontor, Akts. Fabrikv. 4 g 1180 & 1160 Kerteminde: Dansk Frøkultur, Akts, g 255 & 264 Kolding: V r ØCONTORET I KOLDING g 43, Stats g 15 Telegramadr.: „Frøcontoret". Se under Frø. Nakskov : Danielsen E & Larsen, Akts, g 825 Hoved ­ kontor Carl Jacobsens V.29-33 Kbhvn. Valby g 84 (5 Linier) WIBOLTT ’ s R FRØAVL & FRØ ­ HANDEL I NAKSKOV, Akts. Mølle

Marieglas. (se Glimmer).

Allé 14 g 128 & 129, Stats g 1 Telegramadr. „ Wibolttfrø t: >

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker