kraks vejviser 1940 handelskalender

Margarine 2

VII — 3621

Fag-Register for Danmark

Skive: SallingMargarinefabrik ved M ichael Peder ­ sen $ 749 Skive Margarinefabrik, Einar Eriksen $ 131 Slagelse: Danske Margarinefabrik, Den, Akts. (Sla ­ gelse Margarinefabrik) Volden $ 1655 Vestsjællands Margarinefabrik, Akts., Slagelse PalminfabrikKalundborgv. 76 $ 254 VestsjællandsMargarinefabrik A ls Slagelse Telefon 254 Telegramadresse: Kolind Fineste Mærker i Palmin, Bord- & Bagerimargarine samt Compound Lard og Spiseolier. Fremstillet af fineste udsøgte Raastoffer. Salgskontor for København Tlf. Central 3525. Slemminge pr. Sakskøbing: Midtlol- lands Margarinefabrik, JK Sørensen$Sl .48 Stege: Mons Margarinefabrik v. Chr. Christiansen $ 4644 Thiste d : Margarinefabrikken Dragsbæk $446 Thisted Margarinefabrik, Gerhard Jensen $674 Toftlund: Toftlund Margarinefabrik vej Peter Berg $ 45 Tved pr. Svendborg: Margarinefabrik ­ ken Sydfyn ved Johansen tøKokmann $ S 1237 Tølløse: Tølløse Margarinefabrik, Akts. $ 3 Tønder; Tønder Margarinefabrik, Akts. $24 Tørring: Tørring Margarinefabrik $ 18 Vamdrup . Vamdrup Margarinefabrik, A C Olesen : Norholt ’ s Margarinefabrik $ 533 (2 Lin.) Varde Margarinefabrik ved N Bjerre $ 434 Vej en: Margarinefabrikiren Alfa, Akts. $ 37 Vejle: MargarinefabrikkenFrem, JBendixen Grejs- dalsv. 4 $2141 - Vejle Margarinefabrik ved Th. Kristensen r Mølleg. 7 $ 1877 & 1878 V e k s o : Margarinefabrikken Bamba ved N Jobs. Brobjerg $ Søsum 67 Viborg: Viborg Margarinefabrik Vesterg. 3 $985 Viby J.: Fællesforeningen for Danmarks Brugs ­ foreninger $ Aarhus 3630 & 3631 O 1 g o d : Margarinefabrikken Hera v. S A Rasmussen & H Henningsen $ 83

Holbæk: Holbæk Margarinefabrik, Akts. Blindestr. 1 $918 Holstebro : Holstebro Margarinefabrik, O J Henriksen $ 303 Horsens: Margarinefabrikken Horzia ved Chr. Ly ­ bro Odinsg. 19 $ 905 Juelsmin de : Credin ved H Schou Palsgaard pr. Juels ­ minde Kontor $ As 61 Fabrik $ As 60 Jyderup : Jyderup Margarinefabrik,Akts. $230 Kalundborg: Kalundborg Margarine ­ fabrik vedThorvaldAndreasJørgensen$90 Margarinefabriken Avanti, Chr. Pedersen $ 383 Kollerup : Holm P$ 112 Kolding : Margarinefabrikken Kolding- hus Grønningen $ 1407 Margarinefabriken Valmar, ved Andreas Hansen Teglgaardsv. 18$ 1844 Korsør: Korsør Margarinefabrik, Akts. $ 218 (4 Lin.), Stats $3

Aabenraa: Aabenraa Margarinefabrik ved N Tholstrup $ 469 Aabybro : Aabybro Margarinefabrik, A Af Dahltrup $ ‘ 24 Aalborg: AALBORG MARGARINEFABRIK, A/S $ 2254 (5 Lin.), Stats $ 1 Telegramadr. „Margarinefabrik u . Margarinefabrikken Axa, Akts. Østerbro 40 $ 3970 & 3971, Stats $ 43 Margarinefabriken Stjernen Vesterbro 79 $3028 Aale stru p: Aalestrup Margarinefabrik, Axel Hollede $45 Aarhus: Monsted Otto, Akts. Vesterg. 11 $3032(10 Lin.) A ars: Aars Margarinefabrik ved Pedersen & Poulsen $ 185 Albertslykke Dr. Æroskøbing: Margarinefabrikken Albertslykke, J ens Pe ­ tersen $ Søby 110 Asnæs: Asnæs Margarinefabrik, C Krabbe 1 ’ 41 Bogense: Bogense Margarinefabrik,Peter Buch $ 222 Brammin ge: p ram m jnge m argarinef a brik , SFarup-Hansen $ 162 Brand e: Brande Margarinefabrik, II Ny ­ gaard Olesen $ 110 Brædstrup : Midtjysk Margarinefabrik, Chr. Rungholm $ 123 Brøndersle v: Brønderslev Margarinefa ­ brik, Hansen & Larsen $ 102 Christiansfel d C hristiansfeld Margarine- fabrik & Ægeksport $ 2 & 83 Faaborg: Margarinefabrikken Meca,Akts. $118 Fredensborg: Fredensborg Margarinefa ­ brik, P Davidsen $ 127 Fredericia: Fredericia Margarinefabrik, Akts., Prinsesseg.12 $ 533 Frederikshavn: Frederikshavn Marga ­ rinefabrik, JNiels Karstensen $ 200 Frederi kssund: Margarinefabrikken Perfect ved Albert Pe ­ dersen $ 331 Gandrup: Margarinefabrikken Østvend- syssel ved H Christiansen $ 83 Gesten: Sydjydsk Margarinefabrik, M Rasmussen $ 20 Glamsbjærg: Margarinefabrikken Vest- fyen, H C Jensen $ 128 Glostru p: Margarinefabrikken Adua,Akts. $ 475 . Grenaa: Margarinefabrikken Djursland ved Jørgen P Rasmussen & Co. $ 319 Grindste d: Grindsted Margarinefabrik ved H Sønderbech Haderslev: Margarinefabrikken Nordslesvig, IS Eiler- sen Slotsg. 17 $ 744 Hadsten: Sorensen R $ 189 Haslev: Haslev Margarinefabrik, Poul Hansen $ 383 Hedensted : Margarinefabrikken Albech ved O Th. Christensen $ 77 Helsingør: Margarinefabrikken Kronborg, Akts. Bjergeg. 27 $ 1055 Herning: Hernaved RS Amstrup $345 Hesselager: Margarinefabriken „Fycn “ ved J Larsen $2 Hillerød: Nordsjællands Margarinefabrik, M Brasen Rasmussen $ 438 Hjallese : Erming A $ Dalum 244 Hjørring: HjørringMargarinefabrik, AC Larsen $541 H obro: Margarinefabrikken Himmerland ved N P Pedersen $ 165

Lemvig : Lemvig Margarinefabrik $ 373 Middelfar t: Middelfart Margarinefabrik, Akts. $ 349 Nykøbing F.: Falster Margarinefabrik, Akts. Slotsg. 45 B $ 83 & 1183, Stats $ 10 Nykøbing F. nye Margarinefabrik ved Char ­ les Winther, Jes Jessens G. 27 $ 1050 Nykøbing M.: Morsø Margarinefabrik v. S Th. Falksen $ 439 N æstved: Sydsjællands Margarinefabrik ved Jens Klausen $ 740 Nørre Aaby: Margarinefabrikken Dan a ved P Knudsen $50&170 Randers: Hjersing ’ s Margarinefabrik Brødreg. 15$ 78 & 79 Thordahl s Margarinefabrik & Ægeksport v. E B ThordahlMariagerv. 65 $ 1063 Ribe Margarinefabrik $ 357 Ri n £ e: Ringe Margarinefabrik vedCBogh- Sørensen $ 35 Ringkøbing; Ringkøbing Margarinefa ­ brik, H H Jespetsen $ 282 Ringsted: tingsted Margarinefabrik, Chr. Fischer $ 460 Rønne: I Bornholms Margarine fabrik, Akts., $ 216 &599 Samsø: Tranebjærg Margarinefabrik, Akts., Tranebjærg $ T 221 Silkeborg : Silkeborg Margarinefabrik, Akts. $ 850 Direktør : S Boserup S k a n d e r b o r gj Skanderborg Margarine- fabrik, Brandt Jensen & Co. Interessent ­ skab $ 403 S k e r n : Skern Margarinefabrik, Anders Pedersen $ 222

Anlæg af og Artikler for Margarinefabrikker.

København: Atlas, Akts., Baldersg. 3 iN) $ ★ C. 4864

MODERNE MARGARINE-MASKINER

4 kwbenhavkh \

Blauenfeldt&Tvede Svanev. 3 $ C. 1372 Smørfarve og Smøraroma. .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker