kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3620

Manufaktur 2

Nielsen Th. Holbergsg. 10 Kl jl Pa. 7848 Nissen S T Aabenraa 29 IB C. 1063 Norstrand Halfdan Gothersg. 133 IB jl ★ C. 5076 - lelegramadr. „Halfdanor*. Olsen Frode Johnstrups Allé 5 El Jl N 5623 Arthur&Compy. (Export) Ltd. Glasgow. Petersen Aage Badstuestr. 20 Kl fCent.6423 Hepr. for Stephan ~Witte & Co., Iserlohn i/ Westf. Naale af alle Arter. Petersen Ole, Chr. d. 9. G. 2 OB j Cent.990 & Palæ 5690 Rasch Carl S & Co. Indeh. Jens G Winkel Vodroffslund 3 El Jl Ev. 4220 Samuel Oscar Larsen GI. Kongev. 109 EJ jl Cent. 4616 Schiøtt J Wedel Østerg. 4 (B jl C. 10825 Schjødt A & Co., Herluf Trolles G. 22 Kl J) C. 10122 Schleimann P M, Fortunstr. 1 IB $ By. 7100 Seehuusen Theodor Vingaardstr. 21 LB ® By 7323 Sjølin O C Kastelsv. 19 [Q] f Øb. f 867 Sørensen Chr. & Co. Gothersg. 49 Kl ® Cent. 3498 & 14298 Voigt & Stærmose Havneg. 7 Kl J) C.4535 København: Baumann Poul Rigensg. 8 IB j) Palæ 1112 Berg ’ s Anthon Chocolade-, Konfekt- & Mar ­ cipanfabrik, Akts., Teglværksg. 31 løl j) ★ Cent. 2095 Galle & Jessen, Akts., Lyngbyv. 8 IB jl ★ Cent. 8185 Jørgensen Jul. A, Akts., Nyhavn 31 Kl Jl Cent. 13693 Kehlet Christian F, Akts., Hørsholmsg. 20® j Cent. 1850 & 9156 NESTLÉNORDISK AKTIESELSKAB Roskildev.43 Valby Telefoner: Expedition ^ ★ Central 6307 Fabrikskontor - - 4016 Direktion - - 4016 PESCH ARDT DITZ & SØN Løgstørg.33 IB J} ★ C. 7793 Søeborg ’ sA Fabriker Jagtv.95 INI jl ★ 'C.2358 Marcip.-,Makron-,Nougat-,Nøddemasse, Aalborg: Nutrient A/S Marcipanfabrik Fredericiag. 3,5.7 jj 2254 (5 Lin.) Aarhus: “ CHOKOLADEFABRIKEN ELVI- RASMINDE, Akts. ®313, 314 & 1094, Statsjl 69 ’ Jørgensen Jul., Akts. Herluf Trolles G. 9 J) 3095 & 3096 Odense : Frandsen Andreas Læssøeg. 67 jl 3540 Odense Marcipanfabrik Indeh. L Thobo- Carlsen ® 1172 (3 Linier) Privat jl 4072 ODENSE MARCIPAN ­ FABRIK ETABL. 1909 Største Specialfabrik for MARCIPAN Kransekage-, Makron- og Bitter- MASSE m. m. Anerkendt Iste Kl.s Produkt. Forhandlere i København: C. Th. Jenson ’ s Enke Telf. Øbro 5709 Brdr. Justesen Telf. Cent. 6035 Marcipanmasse. Marzipan — Massepain — Marzipan (se tillige Konfekturer).

Odense: Hansen Thorkild, Karen Brahes V. 4 f 837 Hjorth G & Co. Vindeg. 14-18 jl 186 (2Lin.) Johansen Børge Østerbæksv. 1 j 8450 Manufaktur-Kompagniet ved Otto Madsen & Ove Kindt Torveg. 9 jl 7650 (2 Lin) Mortensen Max & Co. ’ sEi'tf., P Chr. Peter ­ sen st. Graabrødrestr. 15 j) 788 Møller Chr. W Vesterg. 54 f 6371 Petersen Alfred Drewsensv. 13 j) 9020 Randers: Bøggild Alfred Slyngborgg. 21 jl 2196 (3 Lin.) Hasselbalch ’ s SAEftf., MBrynnum Torveg. 16 j 741 & 121 Voldstedlund Trea Markesg. 16 jl 526 Ribe : Quedens J H ved Peter Sørensen jl 13 Skive: Buemann J j) 7 & 641 Svendborg: Hvidevare-Lageret ved H M Jensen jl 1250 Schmidt J N Møllerg. 37 f 6 Thiste d : Smith Valdemar j) 6,151 & 166 ^ ar ^ e: Lange Julius & Søn jl 28 V e Jl e: Wegener G Torveg. 3 Jl 1455 W inkel G Caprani Nørrebrog. 48 Jl 628 Viborg: Malling Carl Sct.Mathias G.40,42 303 Midtjydsk en gros Lager ved E Schack Set. Mathias G. 38 jl 313 Vinderslevholm pr. Vinderslev: Vinkel Torben, Akts. j) Vinderslev 11 3. Manufakturvare-Agenturer. København: Andreasen Alfred Kronprinsensg. 1 IB $ By 2875 Bagger Gottschalch & Co. Vestmannag. 1 IB j Su. 2152 Berrum & JørckFrederiksborgg. 1 IB j) ★ C. 11120 BjørrildASKøbmagerg.5 Kl J) ★ Cent. 9093 Boas & Gautier Købmagerg. 22 IB ® Cent. 1546 Christiansen Jul., H C Ørsteds V. 34 El ® C. 15125 Claussen Villiam Sortedamsdoss. 79 [01 jl C. 14095 - Hepr. for Willi amThomson <&Co., Manchester. Fischer Ernst Prinsesse Maries Allé 12 El ® C. 11034 Gress Carl, Chr. d. 9. G. 10 IS jl By 2317 Haagensen Einar Admiralg.23[B ®Cent.8639 A8634 Handler Hans Læderstr. 15 Kl j) Palæ 5533 Harman & Andersen Vermlandsg. 4 IB g Am. 9920 Hegelund Petersen Henning, Niels Brocks G.4® |Pa. 2771 Hoff Richard, Peder Skrams G.27KI ® C. 5277 Hoffmann M L & Co. Toldbodg. 10 (B j) Cent. 14402 Holdt Axel V GI. Mønt 14 Kl $ Cent. 14803 Jacobsen Otto Madvigs Allé 7 El J? C. 4408 Jensen Carl E Pilestr. 12 IB j) C. 10116 Kam Rasmus Kronprinsensg.13 Kl Jl By 6053 Koppel Ivan Lakseg. 32 EJ Jl Cent. 4590 Larsen Johannes E st. Kongensg. 32 IB ® Palæ 4894 Larsen Kaj Skinderg. 20 IB j) C. 6683 Larsen Ove Amagerbrog. 2 (SI Jl Am. 2825 Larsen Svend Holbergsg. 1 IB jl Cent. 618 LauritzenPoulKnippelsbrog.4 Kl jl C. 13844 Linneballe Lauritz Kronprinsensg. 6 EJ D Pa, 5440 Magnussen Carlo Biilowsv.9 El f) C. 14430 Moller ’ s E Eftf. Sortedamsg. 3 INI ® N 5752 &N5173 Moller Holten Forchhammersv. 13 j C. 12971 Møller-Christensen N Kronprinsesseg. 54 Kl $ Palæ 3520 S

Margarine.

Margafine — Margarine — Margarine 1. Margarine en gros. 2. Margarinefabrikker.

(Anlæg af og Artikler for Margarine ­ fabrikker).

1. Margarine en gros.

København: Aalborg Margarinefabrik's Hovedoplag Markmandsg. 2 |S] § C. 10254 Alfa Margarinefabriks Hovedoplag Ham- brosg. 6A El $ ★ C. (517 Andersen & Burchardt Helgolandsg. 13 El f V 3754 & V 3797 Bang ’ s Konservesfabrik ved Aage Wad • Bang Kabbelejev. 20 Brh. jl Bella 1300 Cohen&vander Laan ’ sMargarineoplag, Akts., V-Farimagsg. 35 El Jl C. 9065 & 7105 FrobergFr., Akts., Hambrosg. 6 A EJ $ Cent. 5914 Axa Margarineoplag. Haldorf Bruno Hvalsøv. 27 Brh. jl Bc. 2818 Jensen Jesper Gammeltoftsg. 24 IB 1' Palæ 1433 Kbhvns Margarinefabrik, Akts., Otto Møn- steds G. 7 El j> C. 542 & 10542 Lund F M Borups Allé 194 I nv J jl Ta. 4086 Navrbjerg E Sønderjyllands Alle 13 (El jl Damsø 1457 Rambak Alb. Brorsonsg. 3 El $ V 7234 Rego ved J J Lorenzen Biilowsv. 38 El Jl ★ C. 10927 Ricks Th., Henrik Ibsens V. 14 El jl Ve. 1960 u Skandinavisk Export Compagni ved P Jen ­ sen V-Voldg. 8 El jp C. 9322 Vestsjællands Margarinefabrik, Akts., D C. 3525

2. Margarinefabrikker.

København: Adola (Akts. Kbhvns Margarinefabrik) Otto MønstedsG. 7 El j) C. 12100 Afdeling for Bagerimargarine. ’ Danske Bageres Industri- & Handelsakts. Telemarksg. 3 IB jl ★ C. 8916

DANSKE BAGERES INDUSTRI - aH ANDELS - AKTS.

TELE/AARKSGADE 3 TLF.* CENT.8916

FINESTE KVALITETER I BAGERI-OG SPISE/AARGARINE COMPOUND LARD OG PALAAIN TVEBAKGELE - B1TTER/AASSE /AAKRON-OG KRANSEKA6EAASSE

Korsør Margarinefabrik, Akts., V-Fari- magsg. 37 El $ ★ C. 2914,2901 & 2961 Kbhvns Margarinefabrik, Akts., Otto Møn ­ stedsG. 7 El f C. 542 & 10542 Margarinefabr. Credin, Akts., Telemarksg. 3 [Hf* C.8916 Margarinefabr. Kronen ved K A Knudsen Jyllingev. 56 Vanl. jl ★ Damsø 85 & Dam ­ sø 985 Margarinefabr. Manna Akts. Vermundsg. 19 IB jl C. 6953 Mønsted Otto, Akts., Otto Mønsteds PI. 9 El j) *0.9292 SOLOFABRIKEN Akts., Dahlerupsg. 1 El jl * C. 7543 Stats Jl 485 Telegramadr. „Solofabrik 14 . Ekspedition Dahlerupsg. 3 El jl ★ C. 1231 Søborg Margarinefabrik v. Fru Anna Bram ­ mer Gladsaxev. 22-26 Søborg jl Søb. 507 Thorsen ’ s Emulsionsfabrik Ryesg. 23 Él ® No. 7317

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker