kraks vejviser 1940 handelskalender

Manufaktur 1 (Jylland)

Fag-Register for Danmark

VII — 3618

2. Manufakturvarer en gros.

Geist-Petersen st. Strandstr.9 KI4Cent.479^ Gjellerup C P Frederiksborgg.50K)4By3431 Gjodvad Th. Købmagerg. 56 Kl 4 C. 1'2342 Graucob John Amal i eg. 45 Kl 4 C- 9264 Grøn M E & Søn, Akts., Solbjergv. 3 El 4 ★ C. 6790 Hansen Arvor & Jørgensen Linnésg. 24 E 4 Cent. 5733 Hansen Frode Lauge, Anker Heegaards G. 7 EJ 4 By. 7222 Hansen Otto Nikolaj PI. 26 Kl 4 Pa. 1512 Havemann Joh. Vesterbrog. 74,76 & 78 El fl Cent. 15898 & 4262 - Postkonto 74. Heggum E & Søn Læderstr. 11 Kl 4 By 1099 Hilligsøe, Køedt & Co. Købmagerg. 42 Kl 4 ★ Cent. 766 Hirslund N, Akts., Kobmagerg. 52 Kl 4 Cent. 5293 & By 3593 Hoffmann P Kultorvet 4 A E $ Cent. 2038 Hvalsøe & Erlandsen, Akts., Nytorv 5 Kl 4) ★ C. 16708 Høy Bernhard Madvigs Allé 4 El 4 Ev. 541 Jahn AntonVesterport El 4Cent.llO28 Jensen Carl Ryesg.34A El 4 C.2862 & 14762 Jensen N A Østergaard Pilestr. 12 Kl 4 C. 10116 JepsenV S & Co. Holm. Kan. 9KI4P a læ4551 Johansen Johan, L I Brandes Allé 4 El 4^0. 7194 Jæger Gunnar & Co. st. Kongensg. 14 Kl 4 ★ Cent. 14049 Jørgensen Børge K GI. Kongev. 27 El 4 Ev. 2056 Jørgensen Johannes V-Boulevard 44 El 4 By 4034 Jørgensen Sven Vesterbrog. 5 B El 4 C.1046 Kaarsbcrg Valdemar Gothersg. 155 Kl 4 By 3818 Kabell Søren Livjægerg. 19 [0] 4 0 6425 Kildsgaard Chr. Badstuestr. 11 DS 4 Pa.8087 Kjeldsen Jørgen Istedg. 68EI 4 V 3669 Kjær Bernhard Ryesg. 106 |g] 4 C. 1293 & 1295 Kjærgaard Chr. RosenørnsAllé64 EI4N8585 Koppel L,Akts., Købmagerg .50 Kl 4 ★ Cent. 7296 Kornerup Jørgen, Akts., Farverg. 6 Kl 4 ★ Cent. 6881

Vem b: Nielsen ’ s Søstrene Manufakturhdl. ved Rasmine Nielsen 4 11 V erst: Grove J $ 57 Veslø s: Christensen Jens 4 13 Vester Hassing: Holm & Skovgaard 4 53 Vestervi g: Jensen HV $7 — NielsenB Julius 17 Viborg : Andersen ’ s Martin Eftf. ved An ­ ders Larsen Vesterg. 5 4 219 Christensens CarlEftf.Nytorv 1 4 90 &91 Christiansen C Wille Set. Mathias G-. 48 4 273 Jørgensen Johannes Set. Mathias G-.66 JQ161 Klitgaard Mogens st.Sct.MikkelsG.27 4'333 Lautrup M Set. Mathias G. 32 4 1022 Mathiasgades Varehus ved Viggo Jensen Set. Mathias G. 25 4 43 Mondrup Johs. Set. Mathias G. 72 4 932 Schaarup Vilh., Akts. Set. Mathias G. 54 ® 630 J-: Andersen Anna 4 241 Book Aage 4 42 Videbæk ; Haahr H 4 26 Stranddorf Jørgen 4 15 Vildbjærg: Pedersen Arthur 4 2 Skov Chr. 4 77 Vinderup: Friedrichsen Johannes G $ 75 — Hansen H S D 61 Viuf ; Andersen Andreas 4 Alminde 93 a Vivi IL Elgaard Em. 4 34 Mortensen Th. 4 31 Vodskov: Færgegaard H 4 57 Kjærgaard A 4 6 Vojens: Carstensen Julius 4 79 — Jensen Kurt Jp 57 — Petersen Sophus 4 77 Vorbasse; Ravn Pf 41 Vorgod pr. Herning: Vorgod Manufak ­ turforretning ved C Mørch J) V 10 V raa : Hansen Mary 4 62 — Madsen Chr. H $ 19 — Thomsen Jacob, Vett & Wessel ’ s Ud s. 4 24 Vd.by: Larsen MI 4 25 Øig 0( i : Crome & Goldschmidt ’ s Udsalg, J Chr. Frøsig D 36 — Flensborg Lager i Ølgod ved Jens Johansen 4 31 — Schmidt I C 4 87 — Ølgod Kontantforretning ved Ove Nielsen 4 79 Ølholm: Knudsen Jørgen 4 44 Ørby: Madsen Ane f 7 Ørnhøj: Jørgensen Chr. G 4 12 Petersen I Rahbek 4 27 Ørsted : Hagensen Edv. 4 13 Ørting: Nielsen Kr. £163 Ørum pr. Ørum Sønderlyng: Øs by : Hedegaard H Chr. 4 93 Østbirk: Graversen G 4 3u Hansen H 4 6 Jensen Oskar 4 13 Øs terild: SunesenElse 4)29 Øster Lindet: GabelMariaf 43 Lytken M 4 12 Øster Snede pr. ‘ Løsning: Markussen Gerda 4 ØS 57 Øster Tørslev: Madsen N F f} 32 Øster Vraa: Bruun Oscar 4 5 Jensen Jens 4 2 Jensen Kristense 4 21 Øs trup: Jensen Otto G 4 13 Artikler for Manufakturhandlere. København: Nordisk Etiketkunst Frederiksborgg. 22 Kl 4} C. 11887 KunstvævedeEtiketter til Fabrikspr. Wissing & Bindseil Dalslandsg. 11 IH 4 ★ Cent. 4678 Alt i Garner. Jørgensen P 4 Ørum 55 SonnesenHD | Ørum 48

København : van Aller Børge Vimmelskaftet 41 Kl 4 C. 10732 Altrico, Akts., Toldbodg. 10 Kl 4 Cent.14402 Altschul J Sortedamsdoss.91|øl Andersen FW & Son Havneg. 51 Kl 4C.6742 Andersen H C st. Kongensg. 40 G Kl 4 Pa»læ 23Go Andersen Ib & Stender Amagert. 29 [S 4 Palæ 2390 Andersen L F Gothersg. 91 Kl 4 By 4422 Andersen V ilhelm Vimmelskaftet 47 Kl 4 Cent. 15372 Kjoletøjer og Silkestoffer en gros. Baandimporten. C Steensen-Leth Bach Willy Madvigs Allé 9 El 4 Cent.14053 BECH HARALD & Co. Nørreg. 7 Kl 4 ★ Cent. 5525 Telegramadr. „Haraldbech “ Foerstoff er. Hvidevarer. Flonel. Blank L Svendsg. 2 El 4 V 2611 TLF.V 2611 POSTGIRO KOrtTO tiR. BBS HAARNET- IMPORT KUN EN GROS. Bregenstrup IF Mosebuen 31 Gjentofte 4 Søb. 2605 Carlsen ’ s Lauritz Eft., S D Sørensen Revent- lowsg. 30 ffl 4 V 3319 Carno N forh. L Koppels Fabrik Elmeg. 5 El 4 ★ C. 9722 Christensen ’ s I Chr. Eftf., JFischer Solsortv. 79 E 4 Gh. 2248 Daells V arehus Nørreg. 12 Kl 4 ★ Cent. 7825 Dan-Fin, Akts., Vesterport El 4 C. 10378 DANSK FARVERI & MERCERISE- RINGS ANSTALT, Hasselbalch & Co. Kejserg. 2 Kl Lager j) Cent.9255 & 9274 Kontor 4 ★ Cent. 380 Telegramadr. „Mercerisering* . DANSK GARDIN- & TEKSTIL FA ­ BRIK, Hasselbalch & Co. Kejserg. 2 Kl 4! ★ Cent. 380 Telegramadr. „ Gardinf abrik* . DanskLingerifabrikV esterbrog.34E14 V4583 Se under Lingeri en gros. DANSK MANUFAKTUR IMPORT, Akts., Frederiksbergg. 24, 26 Kl 4 ★ C. 5112 Telegramadr. „Danmaim* . Dansk Textil-Import v. Erik Prip Vester- brog. 30 KJ 4 Ve. 7703 EckardtGeorg Købmagerg. 60 Kl 4! ★ Cent. 5357 Ellermann ’ s G Eftf., Vesterbrog. 14B El 4} C. 3303 Engelbrecht P S Jægersborg Allé 37 Char- lottl. 4) Ordr. 1562 Engelhardt & Lohse Studiestr. 34 KJ J ★ Cent. 813 & 11813 Postkonto 13 Telegramadr. „Williams 11 Import og Eksport af Tekstilvarer. Erion ved de Iongh & Schjøth Skinderg.29 Kl |)Pa.3O4O - Fabrikation af Strandtasker. Fabr. Ulva v. Klingenberg. Strandv. 27 |0] 4l Ry. 3349 Falch E, Akts., Vimmelskaftet 42B Kl 4 By. 3455 Falk-Larsen Silkeg. 13 Kl 4 C. 7149 & 10446 Fog & Nielsen Markmandsg 8 [S] 4 Am. 9404 Friese Jensen Einar, Herluf Trolles G. 25 Kl 4 Palæ 6152 Gay Peter Frihavnen Manufakturhuset OSl 4 Pa. 6530 Gedde Oluf N-Voldg. 27 Kl 4 By-917x Turesensg.6 Kl 4 * C. 13791 LATEX Strømpeholdere. jvendsg.2 j

JØRGEN KORNERUP% FAPVEPGADE 6 TLF. CENT. 6881 SY- OG BESÆTNINGS

*

ARHKLER FABRIK FOR

MODERNE DAMEKRAVER LOMMETØRKLÆDER

Kragh Knud, Chr. d. 9. G. 4 Kl 4 O. 7802 Krøigaard N Møller, Akts., Raadhuspl.45 EJ 4 ★ Cent. 5196 Akts. N. Møller Krøigaard Import - Manufaktur en Gros - Eksport

Raadhuspladsen 45 Telegramadr. „Kroigoods" Tlf. *Cent. 5196

Krøll ’ s Chr, Eftf. Gothersg. 30 Kl 4 C. 2780 & Palæ 7292

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker