kraks vejviser 1940 handelskalender

(Sjælland) Manufaktur 1 Jacobsen Laurits Nørrebrog. 26 El fil Cent. 6823 Bp. Drosselv. 48 El fil Gh. 2704 Jacobsen M K Borups Allé 31 El fiGh.5265y Jakobsen Paula Nansensg. 62 Kl fil By 1456y Jensen A Finsensv. 49 El JO Gh. 4980 Jensen Aa. E Roskildev. 270 Rødovre Valbv 5 Rø. 1200 Jensen Arne Jernbane Allé 28 Vanl. fi Da. 1258 y Jensen Ellen Holmbladsg. 81 [S] fi Am. 2645 Jensen F A Ryesg. 88 [øl fi 0 778 Jensen Ferd. Købmagerg. 36KI fil Cent. 6526 Jensen F Fjord, Søborg Hovedg.l4A Søborg fil Søb. 2104 Jensen ’ s F J Eftf. v. O Mogens-Norddin Læderstr. 13 Kl fil By 2541x Jensen G Dela Stationsv. 20 Holte fil Holte 484 Jensen Hans Bellahojv. 149 [ f ] fil Da. 3665 Jensen Harry, Ø-Farimagsg.53 [ø] fi04791 Jensen Henriette N-Fasanv. 1 El fil Gh. 2076 Jensen Henry FalkonerAllé 31E) filGh.2291 Jensen Hjalmar Annebergv. 10 Brh. fil Be. 4285 Jensen J Dalgaard Ny Carlsberg V. 12 E fil V3031 Jensen Kate Lyngbyv. 89 ED fil Ryv. 909y Jensen Laura Søborg Hovedg. 41 Søborg fil Søb. 867 Jensen L Chr. Løjtegaardsv. 31 Kastrup fi Kastrup 758 Jensen N Øllgaard Isafjordsg.3[s] filAm.4488 Jensen Ruth, II P Ørums G. 1 ED fi Ryv. 667 Jensen Vilh. Ryesg. 62 [ø] fil N 2460y Johansen A Loll Nørreg. 2 Kl fi Cent. 9617 Johansen C Frederiksborgv.64®v]filTg.5458y Johansen Ellen Strandv. 279 Charlottl. fil Ordr. 2041 Johnsen Fanny Ainagerbrog.37 [S] fiAm.713v Johnssen B Frdbg. Allé 51 E fil Eva 161x Juhl OttoRyesg. 59 ED fil N 2166x Juhl W Lyngbyv. 27 B ED fil Ryv. 291y Just Gudrun Hyldegaardsv. 27 Charlottl. fil Ordr. 576 Jydske Væveriers Udsalg ved Josefa Koch Ahornsg. 11 El fil N 4414v Jørgensen B Øresundsv. 26 [S] fil Am. 648 Jørgensen P Nansensg. 19 Kl fil By 8561 Kaja ved Ebert Jensen Østerbrog. 43 ED fi 0 4452 Kallenberg Emmy Valby Langg. 94 Valby fil Vb. 166 Kalom Holger Falkoner Allé49 El fiGh.2853 Kastrup Manufakturforr. v. Agnes Strecker Kastruplundg. 9 A Kastrup fil Kastrup 6 Kibenich Andrea Raadvadl2 Springforbi fil Skodsb. 174 Klug Alfred Frederikssundsv. 243 Brh. fil Bella 836 Knudsen A Ordrupv. 57 Charlottl. fil Ordr. 2562 Knudsen Holger Fensmarkg. 27 Kl fil N 56x Kolbe Dagmar Lyngbyv. 3 ED fi Ry v.148 Kold Johan S FalkonerAllé 58E1 fiCent.6112 Kongslet Dagmar Kildevældsg. 21 0 fil Ry. 45 v Kontantforretningen ved Frederik Petersen Vigerslev Allé 122 Valby fil Vb. 858 Kontantforr. 67 v. Rob. Andersen Amager ­ brog. 67 g] fil Am. 67 Kristensen Margrethe Hvidovrev. 342 Hvidovre Valby fil Hvidovre 253 Kronprinsessegades Manufaktur Messe ved Ester Ottosson Nielsen Kronprinsesseg. 54 Kl fil Palæ 3821 Kroger Erna Vendersg. 23 Kl fi Cent. 4960 Kuhre M Rigensg. 34 Kl fil Palæ 1386y Kultorvets Messe v. C F Bokkenheuser Købmagerg. 67,69 Kl fil Cent. 13516 Kurant v. Hans H Nielsen Frederikssundsv. 39 ® fi Tg. 559 Kæregaard M Leifsg. 7E fi Am. 8357 Kbhvns Manufakturhdl. Import ved Chr. Agger Larsbjørnsstr. 16 KJ fil By 3203 Lange-Nielsen E Kurvej 15 Bagsværd fil Bagsværd 398 Langen Johannes v. st. Regneg. 2 Kl fi Palæ

VII — 3609 Goos Max Nørrebrog. 207 El 5 Tg. 874x Gracia v. Lilly Ehlers N-Frihavnsg. 53 0 fi Øb. 9403 Grand-Magasin ved Aage Strand GI. Kon- gev. 157,159 E fi Cent. 10967 Grøndals Messe v. Ingrid Laursen Godt ­ haabsv. 203 E fi Gh. 6578 Grønne Æske, Den, v. Chr. Christensen Keplersg. 4 [S] fi Am. 8273 Hammeken ’ s C Eftf. v. L KPedersen Sunde- vedsg. 3 E fi V 3150 Handelshuset City v.E Funch, Lyngby Hovedg. 40 Lyngby fi Lyngby 801 Hansen Aage Snogegaardsv. 101 Søborg fi Søb. 1658 Hansen ’ s AMEftf. v.E Olesen Burmeistersg. 2 Kl fiAm. 2650 Hansen Christa, GI. Kongev. 127 E 3317 Hansen Erna Skovbo Søndervangs Allé 63 Valby fil Vb. 5015 Hansen I&Co.,N-Farimagsg.23KIfiBy5258x Hansen Knud Ordrup Jagtv. 44 A Charlottl. fi Ordr. 4878 Hansen L Danmarksg. 11 E fi Ev. 1899 Hansen Ludvig Kohavev.43 Vedbæk fi Trørød 91 Hansen Margrethe Badstuevælen 2 Dragør fi Dragør 172 Hansen Marius Baldersg. 51 El fi Tg. 4107 Hansen Oscar Rantzausg. 18 El $ N 3895v Hansen P Lundtoft eg. 107 El fi Tg. 4316 Hansen Richard Hjorth Dronn. Tværg. 23K1 5 Palæ 1109y Hansen Svend Elmeg. 5 El fil N 6617 Hansen Th. Holbergsg. 13 Kl 5 By 1811v Hansen WVestbanev. 2Valby 5 Vb. 117x Hansen Vagn Techt Godthaabsv. 51 E fil Gh. 1923 Hansen Vilh.Skarøg. 7 ED fi Ryv. 1537y Hasselmann A Jyllingev. 77 Vanl. fil Damsø 2548x Havemann ’ s Magasin Vesterbro ved Joh. Havemann Vesterbrog. 74-78 E fi ★ C. 6198 HAVEMANN ’ S MAGASIN, VESTERBRO Heede A Blegdamsv. 78 ED fi No. 7908 y Heide Sofie, Niels EbbesensV.18 EfiV5195y Hellerup Messe v. Poul Fr. Pedersen Strandv. 143 Hell, fi Hell. 3895 Herby H Enghavev. 62 E fil Eva 1294 Hermansen Jens, Søborg Hovedg. 55 Søborg fi Søb. 1219 Hindsbøl Karla Jernbane Allé 94 Vanl. 5 Damsø 895 Holbech ’ s J P Eftf. Østerg.60E 5 ★ C13835 Holbech Simon & Co. Lyngbyv. 30-34 ED fi Ryv. 1458x Holm Sofus Frederiksborgg.32E 5 By7381 Holmbladsgades Messe v. A Petersen Holm ­ bladsg. 62 E fi Am. 2693 Holtzmann Georg S Rundforbiv. 1 Vedbæk fil Trørød 126 hos Mortensson Sundevedsg. 14 EfiV697y Ilultin Edit Frederiksborgv. 171 Ev] fil Sob. 2948 Husum Messe v. Hjalmar Olsen Frederiks- sundsv. 217 Brh. fi Bella 373 Hvidevarelageret Bonzo ved N Skeymer Ve ­ sterbrog. 83 E 5 V 8505 Hvidovre Messe v. Iris Norlin Hvidovrev. 92 Hvidovre Valby fi Hv. 542 Hyltebjerg-Messe v. Hugo å Porta Hylte- bjerg Allé 16 Vanl. fi Da. 5060 Ibsen Georg Landskronag. 4 [01 fi Ryv. 474 Ilium A C Handelshus Akts. Østerg. 52 Kl fi ★ C. 4002 Ilium's A O Udsalg ved I Clemmensen Strandv. 163 Hell. fi Hell. 324 Istedgades Varehus, Ingeborg Olsen,Istedg. 85 El fil V 8667 Ionch Dagmar Rolfsv. 18 E fi Gh.l938y Jacobsen Ellen Prinsesseg.52 Kl fi Am.3195x

Fag-Register ior Danmark Centrum v.N Sørensen Smalleg. 20 B El fi Gh. 7696 Charlupski Gerda Griffenfeldtsg.30 El fi! No. 1527 v Charlupsky I Holmbladsg. 36 |S] fil Am. 446x Christensen Bruno F Stiandv. 17 [0] fi Ryv. 4495 Christensen Emma Classensg. 35 [ø] fi0278v Christensen Helene S-Boulevard 36 E fi V 5593x Christensen Helge Elbag. 40 [S] fi Am. 9369 Christensen S Ahlmann Flensborgg. 32 E fil Ve. 8018 Christiansen Betty Roskildev. 313 Rødovre Valby fi Rødovre 95 Christiansen Ernst st. Strandstr. 6 E | Palæl654x Christiansen Harry Lyngbyv. 155 [ø] fil Ryv. 5259 Christophersen E Amagerbrog. 133 EJ fi Am. 791 Crome & Goldschmidt, Akts., Østerg. 32,34 Kl fi ★ Cent. 9222 Télegramadr. n Cromegold*. Cuno, V Wessing Godthaabsv. 57 OS fil Gh. 556v Dahl Anna Andersen Smalleg. 4 El fi Go. 4712 Dahl Halvor Amagerbrog.186 [s] fi Am.4447 Dahl Oscar J Frederiksborgg. 31 Kl fi Cent. 3368 Damgaard ’ s Frølund Magasin ValbyLangg. 187 Valby fi Vb. 2343 Damgaarden ’ s Messe v. K Øhrgaard Valby Langg. 226 Valby fi Vb. 2084 Damsø Manufaktur v. O Magnusson Aale- kistev. 86 Vanl. fi Damsø 2458 Damsø Manufaktur-Messe ved C Hagstrøm Damhustorvet 5 Rødovre Valby fil Rødovre 364 Danske Tekstilfabrikkers Udsalg ved IH Hildebrandt Lyngby Hovedg. 54 Lyngby fi Lyngby 9 Danske Væveriers Udsalg, De,ved Bernhardt Bjørnelund Valkendorfsg.l5Kl fi By 2267 Davidsen S Aa.Borups Allé 179[NV]fiTg.2679 Dicksen Chr. Nørrebrog. 66 El fi Ta. 5667 Edda ved Børge Clausen Rantzausg. 23 iw i C. 10076 Ehlers A C Amagerbrog. 111 [S] fi Am. 422x Ellegaard H Gjentofteg. 68 Gjentofte fi Gjent. 721y Engelberg Carl Frederiksborgg. 17 Kl fi ★ Cent 7817 Enghave Messe v. A Jensen Enghavev. 28 B ffl | V9295x Eriksen Charles Aarhusg. 95 ED fi 0 376y Eriksen Chr. Vesterg. 5 KJ | C.1324 & 10324 Eriksen Chr., fh.Kjøng Fabrik Vesterg. 5 Kl fi C. 1324 & 10324 Fapu, Det gode Køb ved Svend Hornum Fal ­ koner Allé 41 El fi Gh. 663 Feder Benny Borgerg. 58 Kl fi Palæ 1759 Fester Axel, Peter Bangs V. 60 ElfiGh.6788 Fix & Færdig ved Georg Prener Nørrebrog. 183 Kl fi ★ Tg. 3003 & Tg. 3103 Fløilshuset, Arthur Willumsen ’ s Eftf. Køb- magerg. 28 EJ fi C. 6716 Fornæs Elna Horsholmsv. 18 Rungsted Kyst fiRu.332 Forup E Elmeg. 8 El fi N 1361x Franck Anne Marie Østerbrog. 148 ED fi ED 5112 Frederiksen Inger Tagensv. 96 ElfiTg.2544y Frisenette Karen Lyngby Torv 8 Lyngby fi Lyngby 117 Fulbius Edv. Eftf. vedD Dinesen Kompagni- str. 3 K fi By 3516 Fusgaard II N Griffenfeldtsg. 26 El fi N 151 Gardin- og Sengeudstyrsmagasinet v. A Henriksen Amagerbrog. 53 El 5 Am. 4910 Geismar ’ s Væverier, CF Geismar£Co.,Akts., Udsalg: Peter Bangs V.26 El fi ★ C. 390, aaben 9-6 Udsalg:Amagert,13K f ★ C.8373,aab. 9-6. Gerlach Adolph Dronn. Tværg.31 KlfiC.7203 Godthaabs Messe v. Vald. Nielsen Godt ­ haabsv. 31 E fi Gh. 2774 Goldschmidt ’ s Magasin Silkeg. 6 Kl 5 Cent. 825

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker