kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Andersen Holger Vognmandsmarken 4 A g Ryv. 3795 Andersen K Sparre Frederikssundsv. 278 A Brh.g Bella 2301 Andersen hf Bavnehøj Allé 1 El g V 2027u Andersen Marie Valby Langg. 132 Valby g Vb. 1809 Baage Martha Bentzonsv. 21 E g Gh. 3425x Bauditz G A Kildevældsg. 62 [ø] g Ryv. 3131 Beck Otto Aalekistev. 26 Vanl. g Damsø 4134 Bendix M Frederiksbergg. 2 Kl g C. 2399 Besætnings Huset ved H V Seiersen Peter ­ sen Østerbrog. 53 (øj g 0 8219 Bispebjerg Messe v. C Oest Møller Toms- gaardsv. 81 iNvlg Tg. 2060 Blaa Butik, Di n, ved Cay Brøndum Frede- rikssundsv. 58 A iNVlg Tg. 2810 Bobbi ved Viggo ChristensenAmagerbrog.55 [S] g Am. 451 Borch Knud Strandv.169 Hell.g^Hell.3812 Borups Messe v. Joh. JespersenBorupsAlléS SI g Gh. 6031 Bottelet Alb. Sønderjyllands Allé 7 E g Damsø 1043 Brick E Vigerslev Allé 26 Valby gVb. 2927y BrixPoul Amagerbrog. 34 [S] g Am. 5150 & Am. 5184 Bruhn C Vilh. Stefansg. 34 SI gi Tg. 6^08 Bryn E O Holsteinsg. 29 B |ø] g) Øb. 2989v Brønshøj Manufaktur & Trikotage Messe ved Knud Kristensen Frederikssundsv. 187 A Brh. g) Bella 2438 Buddinge Messe v. Else Juul Seerup Bud- dinge Hovedg. 124 Søborg g} Søb. 3054 Buldog ved E Bryde Nielsen Nørrebrog.16 S) g ★ C. 2235

VII — 3608

Maltbyg Nykøbing F.: NIELSEN A & CO., Akts, g 183, 122 & 622, Stats g 9 Odense: Maegaard Wilh. R g 56 (4 Lin.) & 1356, Stats g 17

Manilamærker. (se Sækkemærker).

Mannequiner.

København: Kbhvns Revy & Mannequin Skole Fuglebakkev. 76 E $ Go. 7580 Kbhvns Revy a Mannequin Skole DIREKTION:ARVID RINGHEIM FUGLEBAKKEV. 76 F TLF.GH.7S8O

Maltkaffe.

København: Hansen Chr. P Købmagerg. 55 Kl g ★ C. 5242 (5 Lin.) Aarhus: AarhusMalt-KaffeKompagni,CE Christensen & Co. Frederiksg. 2 g 3775

Aa/mi&ge AfocteAute i. MANNEQUINER.

SPECIELT UDDANNEDE DAMER TIL RE •> KLAMEUDGTILLINGER.BAZARER oj FESTIVITETER

Maltpræparater. Malt Products — Produits de malt — Malz-Priparate København: BenzonAlfredAkts.,Halmt. 29 El g ★ C. 194 Evers CR&Co. N-Fasanv.101 E g ★ C 3282 FORENEDE BRYGGERIER, DE, Akts., Hovedkontor V-Boulevard 22 El g ★ Cent. 8170 Telegramadr. „Centrum 11 . Svendborg Bryghus, Akts., Hovedoplag for Kbhvn. H Schrøder Hansen N-Farimagsg. 62 Kl g Palæ 1227 Avena- (Havremaltekstrakt-og Malt-) Øl. Wales, Nørrebrog 55 E g C. 1297 Wander, Dr. A. Akts., Frederikssundsv. 378 Brh.g^Yr. 314 Ovomaltine Maltekstrakt. Ho bro: Bie ’ s H I Bryggeri g8 Hovedoplag vedOtto Suenson & Co. Dronn. Tværg. 7 Kl g C.482 Rand ers: Bryggeriet Thor, Akts, g 23 & 523 Tlior Maltekstrakt og Maltøl. R i n gkøbing: Nielsen ’ s J P Fabrikker g 52 „ Aromatisk Maltsaff* og „Ringkjøbing Maltin* til Ølbrygning, gffks aa Viborg: BAYERSK- OG HVIDTØLSBRYG- GERIET „ODIN “ , Akts. st. Set. Mik ­ kels G. 7 g 36 & 1036 Grundlagt 3. December 1832.

Manometre.

Køb enhavn: Danske Manometerfabrik, Den, ved A V Søegren 1. Strandstr. 18 B Kl $ Palæ 1048 OtzenP&Thorstenson ’ sEftf. Hadersi evg.26E) g C. 3011 - Største Fabrik for Manometre, Vacuummetre og Tællere. A arhus: Madsen Math., Akts. Ny Munkeg. 8 g 5002 M etro, Akts. Eckersbergsg.3 g 2504 (2 Lin.) Pyrometre. Termografer, Termometre — Export — Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Manufaktur. Drapers — Lingerie confoctionnée — Manufaktur- warengesch&fte 1. Manufakturhandlere. (Artikler for Manufakturhandlere).

„BULDOG" Nørrebrog. 16 1® Tlf. ★ Central 2235 8 Ledninger med Omstilling til samtlige Afdelinger. Herreafdeling Nørrebrog. 5 [N] Tlf. Cent. 4938 Broderiafdeling „ 5 „ „ Nora 6369 „ N-Frihavnsg.lO[0] „ Øbro 192 Manufaktur- &. Skotøjsafdeling Nørrebrog. I ............................. ,, Cent. 4703 Buldogs Møbellager, Akts. Nørrebrog. 3 |_N] ................... „ Nora 9110 Direktør E Bryde Nielsen Sindshvilo Avlsgaard pr. Kvlstgaard ................................ „ 14 Inspektør 0 Hansen Ries Knuthenborgv. 22 Valby ........ „ Va. 4482 Bull ’ s F Eftf., E Skifter Købmagerg. 8 Kl g O. 15488 Bundgaard E M Borgerg. 134 Kl g Pa. 559v Bøge M Torveg. 62 KJ g Am.4398 Bøge ’ s Waldemar Eftf. ved Elly Jensen Amagerbrog. 86 [SI g Am. 76y Børre I & Co. ’ s Eftf., Akts., Jernbaneg. 5 El g Cent. 1532 Carentius Z Lyngbyv.37 ES g Ryv. 537x Carlsen Thyra Aalholmsv.2 Valby gVb.1228

2. Manufakturvarer en gros. 3. Manufakturvare-Agenturer. 1. Manufaktu rhandlere.

For dette Fags vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Mon, Samso og Bornholm Lolland-Faister Fyen med Langeland, Ære og Taasinge Jylland Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. København: Aabye C A Falkoner Allé 106 E | N 3855 Aagaard P Roskildev. 368 Rødovre Valby g Rødovre 190 Aagesen Marie Gyldenlovesg. 21 El g Palæ 6368 x Aalholm Messe v. Harry Johnsen Peter Bangs V. 223 Valby g Da. 3172 Ada v. Vald. Andreasson Langagerv. 11 Valby g Vb. 3222 Agersborg ThorvaldTorveg.26Kl g Am.5845v Amager Kjoleklædehus ved Sv.OChristensen Amagerbrog. 8 [£] g Su. 704 Andersen G Lundegaard LyDgbyv. 235 Hell, g Hell. 3105 Andersen H Lyngbyv. 235 Hell. g Hell.3105 Andersen Hans O Valby Langg. 132 Valby g Vb. 1809

Manchetlinned en gros. (se: Herreekvipering;Herrelingeri; Skjorter).

Mangfoldiggørelsesapparater. Copying Apparatus — Multicopie — Vervielf<i- gungs-Apparate (se tillige Duplikatorer). København: Aamodts Axel E Eft.Kg.Nyt.l8gC106&9206 Aamografen og Schapirografen. Gestetner (Lillelund) Bredg. 45Klg^C.2898 & 3434 - Se u. Duplikatorer. Roneo, Akts., st. Kongensg. 72 Kl g C.8790 &8791 Zeuthen & Aagaard, Akts., Toldbodv. 6A Kl g *C. 3795 & 1C095

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker