kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3607

Malt 1

Fag-Register for Danmark

Horsens: Østjydske Bryggerier, Akts. N-Torv 1 P 2055 (3 Lin.) Kalundborg : Kalundborg Bryggeri Akts, P 55 Lettebæk pr. Fruens Bøge- Jensen Markus p Bellinge 95 Nørre Alslev: Hemmingsen A F p 170 Stubbekøbing : Bennedsen Johs. £11058 Syst ofte pr. Nykøbing F.: Hansen L p N 5409 Thisted: Nielsen C P W, DragsbækpT104 Bruun Johannes p Vester Skerninge217 Ve J * e: Vesterbros Bryggeri og Maltfabrik ved Jacob Nielsen Vesterbrog. 47 $ 211 Ønslev pr. Eskilstrup: Ønslev Maltgøreri, Kristian Poulsen P Ønslev 49 v Øster Skerninge pr.Ollerup: Rasmussen Frits p Vester Skerninge 25 Toreby pr. Flintinge: Rasmussen C ® Grænge 45 y U1 bolle: 2. Malt, Import og en gros. København: Korner&KettNorsvej 6 A M p ★ C. 2005 Repr. for lgnaz & Wilhelm Briess, Ex- portmalzfabriken, Olmiitz (Mdhreri). Maltbyg. Malt Barley — Orges pour brasseries — Braugerste København: Nielsen & Smith, Holm. Kan. 5 0 P ★ C. 15758 & ★ C. 3858 Stats p 404 & 405 Korn, Maltby g, Saasæd. Aarnus: Holst ’ s S M Eftf., Akts. Havneg. 8 p 8101 (4 Lin.) - Telegramadr. „Kornholst* . Assens: Assenskorn, Akts. $ 26 & 245 Ebeltoft: Lundberg ’ s S B Maltfabrik, Akts. P 11 Ke r t e minde: Muus Elias B, Akts. p 3 med flere Linier Telegramadr. „Muus*. Kolding: Jydsk Saasæd & Kornexport, Akts. Told- bodg. 4,6 p 1072&1372 Maribo: Qvade C A & Co., Akts. p 121 & 291, Stats P 14 - Telegratnadr. „ Qvade*. Nakskov: Christensen Alfred & Co. Havneg. 2 D 131 &

Hansen Strange Kongev. 155 Lyngby f ★ Frederiksdal 6396 & Frederiksdal 6399 Priv. Tranegaardsv. 77 Hell. p Hell. 4890 „BENZONA “ Malkemaskinen. Saxonia, Akts., Admiralg. 15 H p C. 5838 & 5979 — ,,Westfalia “ Malkemaskiner. Aaben raa : Dansk Maskinoplag, Akts. p 44 &45 Aarhus : Nielsen Sophus, Frederiks Allé 117 p 1862 Malkemaskinen „Manus*. K o 1 d in g: Gascoigne Malkeanlæg, Akts. Laasbyg. 32 p 1236 — Jensen Poul & Co., Akts. Torveg. p 2315 Sørensen Ole & Co., Akts, p 133 & 466, Stats p 10 Malkemaskinen „Manus*. Vejle: Nielsen Moltke Grønneg. 10 P 136 & 300 Viborg: Boving Trading Company v.E Boving & Co., Erik Menveds V. p 1138 B. T. C. Boving Trading Company Enggaarden, VIBORG Tlf. 1138 Den 100% danske Malkemaskine „ODIN “ København: Dansk Maltcentral, Akts., Vesterbrog. 140 E 1 ★ C. 13531 - Eneforh. af Kongens Bryghus Bageriprodukter?«. m. DANSKE MALTFABRIKKER, DE, Akts., Gasværksv. 16 13 f^Cent 2784 Telegramadr. „Maltfabrikkerne*. Holtegaards Fabriker vedVilh. Valle Ko- havev. 49,51 Trørød Vedbæk p Trørød 19 Specialitet : Portermalt. Prima Farvemalt. Karamelmalt. Lundberg ’ s S B Maltfabrik, Akts., Repr. v. Alfr. V Jensen Vesterbrog. 4 A KJ ® Cent. 14963 Lundberg ’ s S B Maltfabrik, Akts, pil Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Frankfri pr. Knarreborg: Frankfri Maltgereri, M J Chr.WashuusflVerninge77 &* s l ev: Jørgensen W P 30 Grenaa: Grenaa Maltfabrik, K Pedersen p 109 Haderslev: Fuglsang Sophus,MaltfabrikRibeLandev.12 p 2015 & 2016 ' 1 *^ SOPHUS FUGLSANG EXPORT- MALTFABRIK MALT-KARAMELMALT og farvemalt AF FINESTE KVALITETER . ■ Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Telegramadr. „Malfaco*. Bullerup pr. Agedrup: Wiggers Viggo p Dræby 95 Ebeltoft: HADERSLEV J^ EFO . N n ^ 2015 og 2016 Malt. Malt — Malt — Malz 1. Maltfabrikker. 2. Malt, Import og en gros. 1. Maltfabrikker.

Malerartikler.

København: Danske Sprængstoffabrikker, De, Akts., Farverg. 15 Kl $ ★ Cent. 760 C ELLU** EAAAILLEP. LAKKER.

GRUNDFARVER.

SPARTELMASSE.

SLIBEMASSE.

SYHTOLUX

SYNTETISK EMAILLE. Espholin ’ s Maskinfabrik, Akts., Jagtv. 101 El $ C. 13069 Sprøjtemalingsanlæg . Farvemøllen A/S.,Grønneg.33 D ★ Cent. 1096 Krause Vilh. & Co., Akts.,Øresundsv.l40 ★ C. 8320 - Farve- & Lakfabr. Magid E Classensg. 17 [ø] D Øb. 729 Moller Viggo Aabenraa 15 Kl D Cent.4776 Overføringsbilleder efter enhv. Tegn. Aalborg : Aalborg Kridtslemmeri, Indeh. M Krage ­ lunds Fabrikker, Jfr. Ane G. 16 D 2300, Stats $ 52 Esbje rg-: Nielsen Morten & Co., Akts. ® 573 Odder: Ladeeaard & Co., Akts. ® 34 & 215 ______ LADEGAARD & Co- Akts. Tlf. 34 ODDER Tlf. 215 Sprøjtemaleanlæg ________ stationære eller transportable ________ Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Stege: Stege Materialhandel, Aage Løgager$4030

Malerskoler. (se Tegneskoler og Malerskoler).

Malkemaskiner. Milking Machines — Machines å traire — Melk- maschinen København: Bendix Brødr. Gammeltorv 18 Kl D C. 1050, 3950,10350 & 13550 Benzon Trading Company Finsensv. 78 00 ® ★ C. 1625 BENZON TRADING COMPANY

FINSENSVEJ 78 TLF. ACENT. 1625 DANSKE MALKE ­ MASKINER FREMSTILLET PAA EGEN FABRIK.

Dansk Alfa-Laval, Akts., Molleg. 26 [N] g) ★ C. 7429 (5 Lin.) Stats p 72

ALFA-LAVAL Vejen til bedre Malkning

Lolland-Falsters Andels Foderstofforening, L.M. A. F. p 110,113 & 117 Schrøder Carl & Co. Nygade 3 p 30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker