kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Marslev ; Rasmussen C $ 49 Marstal: Christensen Erik g 168 — Niel ­ sen Chr. g 170 Martofte; j ens en Chr. g Dalby 223 - Tagesen Alfr. Mejlskov : ^Reisen Mads g Brenderup 185 Middelfart: Hansen Albert N | 229 — JørgensenHJuel g 318 — Jørgensen Svend g 159 — Schwaner Anton g 67 — Schwaner G Th. g 245 Mornd: Madsen Aage g Bredbjærg 97 Mullerup pr. Ullerslev: Petersen H P g U 100 Nyborg: Bondesen Harald g 672 — Chri ­ sto ti ersen Raymond g 836 — Eriksen K Alg 283 — Hansen IIerbert g 726 — Johansen Henry M g 423 — Krøytzer C W — Larsen N P g 687 — Nielsen Axel gi 135 — Nielsen Svend Aage gi 128 — Pe ­ tersen A lb. g 510 — Petersen Chr. & Søn gi 472 — Sørensen Bernh.A gl76 Nybolle pr. Espe: Biohofm Laurits gVantinge9 Næsby F.; Jørgensen L C g Odense 6177 Larsen M Chr. g Odense 5132 Næsb.vhoved Broby pr. Odense: Nielsen Aiels Al g Allese 2 NørreAaby . Brøndum P & V Hansen g 174 — Hansen H M g 120 — Hansen Val ­ demar g 164 — Nielsen N H g 29 Nørre Broby: Hansen Aage g Brobyværk 135 Lindberg Aage g Broby værk 93 Nørre Longelse pr. Spodsbjærg: Hansen Al g L 63 Petersen II P g L 82 Nørre Lyndelse pr. Aarslev: Åabjerg Jens gi Nørre Søby 122 Nørre Søby: Guldbrandsen M g 104 Knudsen Alarius g 127 Ode nse: Albrechtsen H Sadolinsg. 98 g 4296 Andersen Axel Dronuingensg. 74 g 140 Andersen Chr. N Vesterbro 85 g 3925 Andersen H B Kræmmervænget 3 g 7648 Anders en & Holst Ø-Stationsv. 13 g 284 Ånde: sen P Ny Kongev. 18 g 8013 Andersen R Al & Sønner Dronningensg. 74 g 40 Andreasen Anton Adams?. 15 g 7435 Balslev Johs. Albanig. 46 g 509 Bergmann Frede Dronningensg. 35 g 7539 Blæsbjerg Holger Dronningensg. 48 g 8420 Bred K H Nyborgv. 94 g 1722 Christensen Lauritz Sct.Knuds G.40 g 4082 Christiansen G Tietgens Allé 45 g 7489 Christiansen Oluf Rosenlunden 15 g 556 Cooperative Malerforretning, Den, (S. m. b. A ) Odinsg. 31 g 3957 Ebner Georg Guldbergsv. 13 g 2551 Eriksen S B & Søn Klosterv. 17 g 1202 Frederiksen A M Norreg. 39 g 4322 Frederiksen R J Kancelliv. 26 g 7510 Gierahn Chr. Nederg. 42 g 1758 Gøttsch Anton Rugaardsv. 61 g 2735 Hansen Alb. st. Glasv. 43 g 45*4 Hansen Andreas Set. Jørgens G. 84 g 7809 Hansen Carlo S-Boulevard 250 g 8373 Hansen C H Godthaabsg. 44 g 5667 Hansen H Adamsg. 4 g 167 Hansen H E st. Glasv. 42 g 3632 Hansen Johs. Faaborgv. Postadr. Fruens Boge g Dalum 390 Hansen Svend Aage.Sof ieBreumsV.7g3629 Hansen Svend A H Alarienlystv. 17 g 5176 Hansen I h V-Stationsv. 67 g 3752 Hansen Valdemar Læssøeg. 194 g 7594 Hansen Victor, Oluf Bageis G. 27 g 7280 Have Frits Pjentedamsg. 29 g 7760 Hermansen Herm. J Steinsg. 2 g 6171 Hjæresen Johs. Frederiksg. 31 g 2901 Jensen Alfr. Pjentedamsg. 22 g 4416 Jensen Brødr. Bredstedg. 12 g 2275 Jensen H A Set. Jørgens G. 58 g 3896 Jensen M Tværg. 30 g 4705 II 76

(Fyen) Malermestre og Malere Seden ; Christensen Th. g Odense 1721 Skaarup F.: J ør gensen A g 111 Skaastrup pr. Mejlskov: Jensen A g Brenderup 163 Skamby : Christiansen CarlgUggerslevl73 Skovby pr. Ærøskøbing: Rasmussen Hans Jørg. g Søby 79 Sletterød pr. Harndrup: Jensen A g Fjellerup 22 Slukefter pr. Korup F.: Kliiwer Carl g Bredbjærg 115 Stenløse pr. Sankt Klemens: Madsen M P g Dalum 361 Stenstrup: Ludolph Peder g 84 Stoense pr. Store Snøde: Rasmussen Aksel g Sn.14 Stokkeby pr. Ærøskøbing: Albertsen LNgÆ168 Store Snøde: Petersen Marius g Sn. 124 Strib: Petersen Johs. g 52 Svendborg: Albertsen Jakob Kloster vænget 16 g 1606 Albertsen P L Set. Jørgens V. 35 g 408 Askegaard Søren Tuxensv. 7 g 1680 Bang L P Møllerg. 85 g 847 Caspersen Erhard Svend Nannasv. 24B g 1399 Dreyer Carl N Linde Allé 3 S) 1369 Eilertsen Ove Vesterg. 38B g 1017 Hansen H A Møllerg. 53 g 1740 Hansen Thorvald Carl Nyborgv. 67 g 1695 Hansen Ulrik Jcrnbanev. 10 g 636 Holm Peter Bagerg. 11 g 576 Jensen Carl Glasdam Nyborgv. 97 g 309 Jensen Johs. B 'gerg. 22 g 1783 Jensen Vilh. Møllerg. 62 g 671 Jørgensen Jens Pasopv. 93 g 1436 Jørgensen M Chr. Teaterg. g 223 Kaae Søren Højebøgev. 28 g 588 Larsen ’ s H Sønner Brogade 10 g 1016 Larsen Marius Øxenbjergv. 20 g 1971 Madsen Aksel M Gormsv. 6 g 1707 Madsen Karl Vesterg. 113 g 1678 Møller Joh. Dronningemaen 14 g 1601 Petersen Rasmus Valdemarsg. 34 g 553 RasmussenChristofferKedelsmedstr. 9 g623 Rasmussen Svend K Sø

VII — 3601 Jensen Poul Segelckesv. 1 g 5629 Jensen Uno, Chr. d. 9. G. 21 g 9060 Jeppesen P Albanig. 29 g 6885 Joensen Mario Pilev. 28 g 4330 Johansen I V, Karen Brahes V. 8 g 3539 Johansen LA Albanig. 40 g 1764 Johansen N P Tværg. 24 g 8079 Jørgensen J Nyborg Landev. 176 g 5028 Jørgensen J J Reventlowsv. 74 g 8552 Jørgensen Poul Rasmus Tværg. 28 g7849 Karlsen Enrico Læssøeg. 128 g 5135 Knudsen M Reventlowsv. 55 g 2723 Kocli Bendix Dronning Louises V. 9 g8576 Kylborg Axel Sadolinsg. 28 g 6364 Lange Helge Oppermannsv. 1 g 4505 Larsen Chr., Jens Benzons G. 34 g 5029 Larsen Eigil Vesterbro 116 g 8267 Larsen Peter & Søn st. Glasv. 53 g 4228 Laursen Johannes Dalnmv. 94 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 400 Linnemann John Reventlowsv. 25 g 3841 Lund Valdemar Henriettev. 1 g 6209 Lynge Harry Georgsg. 32 g 7504 MadsenChr.&AlfredJensen Døckerslundsv. 31 g 5503 Aladsen H R Anna^holmsg. 47 g 2471 Madsen N Middelfartv. 104 g 7328 Mazanti Carl Nørrebro 37 g 995 Nielsen A Th. Frederiksg. 46 g 4596 Nielsen Hans S-Boulevard 268 g 3304 Nielsen Ingvard Dalumv. 3 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 180 Nielsen Josef Rytterg. 13 g 8490 Nielsen K C Bispevænget 4 g 7688 Nielsen N F, H Rasmussens V. 10 g 4459 Nielsen N M Hjallesev. 163 g 6797 Nielsen N P, Chr. d. 9. G. 29 g 4047 Nielsen P J Vesterbro 47 g 3737 Nissen G F Nyborgv. 61 g 8361 Olesen O C Thorsg. 22 g 6848 Olsen N P Bøgebjergv. 26 g 5610 Olsen Olaf A Bredstedg. 7 g 2049 Palstrøm N Alunkebjergv. 6 g 4848 Pedersen Aage S-Boulevard 44 g 6661 Pedersen August Krudthusg. 25 g 8553 Pedersen Lauritz Kronprinsensg. 10 g 4354 Pedersen N Chr. Klareg. 20 g 3143 Pedersen P M Gert hasminde 7 g 2847 Petersen Gunnar, H Rasmussens V. 8 g8314 Petersen Niels Christiansg. 11 g 4376 Rambøll Otto Vindeg. 38 g 4959 Rasmussen H Nederg. 7 g 3156 . Schmidt Carl Dronningensg. 8 g 2550 Schmidt Th. Hjallesev. 70 g 7935 Stærmose M H Vindeg. 41 g 1059 Sørensen Vald. Enighedsv. 38 g 5201 Thorslund A Tarupv. 9 g 4061 Th rane Ferd . Hans Tausens G. 12 g5499 Thrane W Albanig. 51 g 3551 Larsen Emil Lahnsg. 2 g 5127 Larsen G Fengersv. 20 g 5126 Viran Alfred Kragsbjergvænget 7 g 5532 Wirring Othar Allég. 71 g 2411 & 5059 Worre R J Gormsg. 4 g 3754 Ollerup : Hansen Alfred g Vester Skerninge 292 Otterup: Andersen Georg g 41 Hestehauge G g 70 Lykkegaard Carl g 102 Radby pr. Nørre Søby: Madsen P Schøtt g Allested 107 R i n e: Albrechtsen V g 56 — Lund Holger g 59 — Mortensen H Chr. g 246 — Recke S g 164 Rosilde pr. Lamdrup: Jensen J Asbjørn g Nyborg536 • Rudkøbing: ChristiansenJohannesg25 — Hansen CM — Holm-Hansen g 347 — Knudsen J — Nielsen H J — Rasmus ­ sen Jens g 398 — Skou Johan g 388 Rynkeby: Petersen Marthinus g 120 Ryslinge: Erichsen C E g 66 Ryslinge He stehave pr. Ryslinge: Hansen L E g R 28 S and ager p r. Assens: Jensen Johs. g Salbrovad 25

Andersen Othar g O 7339 Hansen Holger g O 8676 Nielsen Jørgen Chr. g O 2008 Tommerup ; Andersen C g 10 Rasmussen Goth.g 16 Tranderup pr. Ær øskøbing: Nielsen N L g Vindeballe 63 Tranekær: FeldtFgl21 Troense: Christoffersen Hans g 104 Tved p r. Svendborg: Aallmann IR g S 1687 Tvinde pr. Rynkeby: Nielsen N P g R 66 Ulbølle: Rønnelund H P g Vester Skerninge 63 Ullerslev: Andersen Anton g 21 Vantinge pr. Ringe: Andersen C C g V 70 II 76

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker