kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3600 Ullerslev pr. Avnede: Mogensen E ® U 60 Nakskov C P ® U 6u Utterslev pr. Kastager: Klinke H ® K 52x

Malermestre og Malere (Loiiand-Faister) Nykøbing F. : Berner Chr. Gedserv. 21® 405 " Dyrhauge Valerius Vendersg. 22 ® 181 Hansen Ernst Heiberg Grønneg. 2 ® 1314 Hansen Vilhelm Skoleg. 15 ®384x Hjortshøj N Østerg. 35 ® 659 Holm Jens Gronneg. 51 Jensen Sv. Ingemann Grønsundsv. 41 ® 1079x Jepson Lauritz Dronningensg. 25 ® 913 Jørgensen Aksel Friseg. 34 ® 979 Jørgensen Chr. Th. Friseg. 19 ® 961 Larsen Carl Tværg. 38 ® 361 Larsen Fr. Colbjørnsensv. 44 ® 1062x Larsen Sv. Borch Østerbrog. 14 ® 424 Lorenzen L N-Boulevard 16 ® 937 Madsen A Sundv. 12 ® 1263 Meyer Chr. Asylstr. 5 ® 291 Møller Viggo Jernbaneg. 9 ® 294 Nicolaisen O N st. Kirkestr. 6 ® 982x Poulsen Alfr. Thorsensv. 58 Poulsen & Andersen Gaabensev. ® 282 Poulsen Sander Grønneg. 47 ® 1292 Sell K & H Abraham N-Boulevard72®729x Siebenhaar M Ryesg. 5 ® 598 Spjellerup-Jensen J Højbroen ® 828 Nysted: BjerregaardRM®1116 — Madsen H G 1 1145 — Nielsen Gregers Nøbbet pr. Svinsbjærg: Jensen J G ® N 47 y Nielsen Carl ® N 32x Nørre Alslev: LarsenH E $ 162 West Lars ® 76 u Nørreballe: Lindhardsen Konrad ® Østofte 19 Nørre Vedby pr. Nørre Alslev: Larsen HP® Orehoved 26x Nielsen E & K Erreboe ® Orehoved 49y Nørre Ørslev pr. Egebjærg: Nielsen Axel ® NØ 24 x Orehoved: Hansen Henry ® 75 Radsted pr. Sakskøbing: Andersen H P ® S 8415 Rødby: HansenHC — JensenAlfred®1126 Jørgensen Robert ® 1160 — Poulsen Poul ® 1149 Sakskøbing: Hansen Martinius Bol vig® 4318 — JohausenCF — LarsenHE, Rørbæk® S4169 — Rasmussen Aksel 94031 — Witt K, Rørbæk ® S 4328 Sandbjærg pr. Horslunde: Olsen Hans Jørgen 9 Løjtofte 17x Sandby pr. Harpelunde: Gunnersen B S ® S 37u Skelstrup pr. Maribo: Lund Carl ® M 514 Skovbølle pr. Købelev: Madsen W ® K 61 Soesmark pr. Guldborg L.: Pedersen Harald ® G 42x Sort sø pr. Stubbekøbing: Rasmussen R Chr. ® So 32x Stokkem arke: Pedersen Axel ® 55v Stubbekøbing: Christiansen LP ®1129 — Dahlstrøm-Madsen J ® 1133 — Hansen NC — Lund Chr. ® 1081 — Rasmussen O ® 1043 Stubberup pr. Tingsted: Andersen Johannes ® T 48x bøllested: Hansen Jul. ®66 — Jensen E A ® 89u Sønder Ørslev: Nielsen Eiler ® Idestrup 72 x Taars pr. Sakskøbing: Nielsen Hans ® Kallø 25 T aarup p r. Stubbekøbing: Løjmand Vilh. ® Torkilstrup 73x Andersen Neumann ® S 8463 Jacobsen E Brandt ® S 8405

D s P e • Jensen P ® Van tinge 33 Faaborg: Andersen JP ® 516 — Andersen KP — Bordier A ®403 — Fentz N ® 305 — Hansen IIP ® 596 — Hansen Syrak ® 223 — Knippel EN® 233 — Knudsen O Tvede ® 89 — Madsen Niels ® 927 — Møller Niels ® 287 Fangel: Nielsen MA® Bellinge 118 Ferrit slev pr. Ullerslev: Pedersen Peder C ® F 160 Flemløse : Larsen Christoffer ® Haarby 191 Flødstrup pr.Ullerslev: Jensen J P ® U 111 Gamby: Nielsen HI® Hindevad 134 Gammel Skrøbelev pr. Skrøbelev: Larsen Chr. P ® Longelse 70 Gelsted: J ørgensen Henry ® 111 Gestelev pr. Ringe: Broholm Hans É ® R 364 Q'i s l ev: Hansen C H Bechmann ® 27 Glamsbj ærg: Mogensen Saro ® 51 — Petersen Emil ® 229 Gribsvad pr. Aarup: Hestehauge R ® Aa 208 Gudbjærg pr. Gudme: Petersen Chr. ® Hesselager 91 Gummerup pr. Glamsbjærg: HansenL Chr. ® GI. 268 Gundstrup pr. Otterup: Hansen Thorvald ® Krogsbølle 53 Haarslev pr. Gamby: Schmidt Aksel ®Hindevad 152 Harndrup ; Hansen Peder ® Fjellerup 64 Herrested pr. Ørbæk: Rasmussen Marius E ® 0 9 Hjallese: Hansen K ® Dalum 404 Holmstrup: RøhrmannLJ®Bellinge 158 Husby pr. Ejby: Danevig Lauritz ® H85 , Højby F.: Rasmussen Niels ® 17 Højrup: Jørgensen Axel ® 125 Højrupled pr. Glamsb jærg: Nielsen N P ® G 201 Jullerup: Hansen Kay Marius ® Særslev 172 Ka ppendrup: Andersen Johannes ® Ug ­ gerslev 3 Bruun Chr. ® Uggerslev 45 Kassemose: Eriksen A ® Bogense 281 Kavs l unde: Andersen Anton L ® 109 Kerteminde : GregersenHerm.,Interes ­ sentskab ® 99 — Jantzen Chr. ® 35'5 — Jensen L Marius ® 299 — Juel Chr. ® 181 — Lange Erhard ' Kir keby : Knudsen JAage ® Stenstrup 177 K narrebbrg : Jørgensen N P & Son ® Tommerup 65 Kor inth : Zachariasen C Kustrup: Clement Valdemar ® Kavslunde 71 Kædeby: Hansen S ® Humble 44 Kølstrup: Nielsen Chr. ® Rynkeby 72 Langeskov : Pedersen Martin ® 79 Lejbølle: Weesch D ® Tranekær 103 Lnmby pr. Beldringe: Petersen Ove ® Lunde 98 Lumby Torp pr. Beldrin & e : Hansen Chr. ® Lunde 114 Lnnde F.: Madsen M H ® 10 Magleby pr. Nordenbro: Clemmensen A C ® Tryggelev 55 Magtenbølle pr. Skalbjærg: Jensen J ® S 60 Fæbæk pr. Lejbølle: Lund Carl ® Snøde 134 Petersen P ® Rynkeby 111 Landet pr. Svendborg: IH olmskov Søren ® L 59

Vesterbor g: Hansen Jobs. ® 19 x Vester Karleby pr. Nakskov: Olsen Johs. ® Løjtofte 25 v Vester Kippinge pr. Nørre Alslev: Jensen Anton ®Vaalse26 Vester Skørringe pr..Ryde: Nakskov R ® Vejleby 7 y Vindeby pr. Onsevig: Jochumsen Carl ® V 32 Væggerløse : Jensen Aug. ® 97x Jensen H Arndt ® 70u Ønslevjm E skilstrup: Larsen ®0 27x Østerby pr. Fejø: Jørgensen P ® Fejø Østerby 27 Øster Nordlunde pr. Nakskov: JensenChr. ® Nordlunde 8v Øverup pr. Tingsted: Larsen Emil ® T 53y Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge. Aarslev: Hansen Rasmus ® 143 Schaumann J ® 15 Aarup : BæhrendsenH — RovangA® 168 Allested: Madsen J A ® 44 Andebøllepr. Bred: Fuglsan g Ditlev ® Hindevad 177 Asperup: Nielsen Johannes ® 106 Assens: Ernst Chr. L ® 253 — Jeppesen Sophus ® 474 — Larsen JA® 394 — Lys- holt P ® 265 — Nielsen Johannes ® 205 — NielsenNL 1 350 Bagnkop: R amus Chr. ® 36 Ballen pr. Ollerup: Jespersen J P| Vester Skerninge 242 Be der s lev pr. Kappen dr up: Clausen Rasmus ® Uggerslev 176 Bjerne Mark pr. Faaborg: Christoffer ­ sen Peter ® Horne 167 Bjerreby pr. Svendborg: Recke H ® B 28 Blommenslyst pr. Holmstrup: Blæsbjerg Chr. ® B 57 Bogense: Pedersen NP | 298 Bre d: CorneliussenKnud ® Skalbjærg 133 Bredbjærg pr. Langesø: Nielsen Niels ® B54 Bfegninge pr. Ærøskøbing: Jensen Albert ® Vindeballe 101 Brenderup F. : HansenR P ® 134 Pedersen M ® 154 Bubel pr. Ejby: Nielsen N L ® E 130 Bønkel pr. Lamdrup: Rasmussen Carl ® Nyborg 452 Dalby: Rasmussen Rasmus P ® 161 Winther L Juel ® 213 Diernæs pr. Faaborg:

Wikkelsø M ® E 342 Dræb y: DuchC®70

Dyru p pr. Fruen s B oge: Olsen Jens Peter ® Dalum 435 Ebberup: M alvang H P J ® 86 Mortensen H P ® 67 Simonsen H L ® 59 Ejlby pr. Guldbjærg: Jacobsen H ® Særslev 98

Ellested: Andersen Chr. ® Ørbæk 215 Emmelev pr. Otterup: Bruun p e ter ® O 276

Toreby pr. Flinti nge : Steffensen J ® Grænge llu

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker