kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3598

Malermestre og Malere (Sjælland)

Lundforlund pr. Slagelse: Jensen M $ L 59 Lyderslev pr. Store Heddinge: Pedersen Hans $ L 52 Kyuge : Christiansen Aage $ 120 Lynge Eskilstrup pr. Sorø^ Espenhain Carl $ Kongskifde31 kø? e: Fagerlin Alb. $ 28u Maaløv: Steffensen C $ 238 Magleby: j en senHans W Postadr. Klip ­ pinge $ K 5 Jensen Jobs. Postadr. Borre $ B 2088 Post Axel Postadr. Borre $ B 2060 Mandemarke pr. Borre: Post Aage $ Busemarke 2483 Meløse pr. Skævinge: Lassen Fred. Mulstrup pr. Ringsted: Mogensen Th. $ Nordrup 36 v Munkerup pr. Dronningmølle: Eriksen Karl Bøgvad $ D 77 Mørkøv: Hansen N P $ 62 Nielsen Johs. $ 5 Neble pr. Stege: Sørensen Aksel $ S 4692 Nejlinge pr. H elsinge: Henriksen Peter $ H 39 Neksø: Hansen J P $ 22v — Hansen Kla- rup Andreas $ 174 — Ipsen Børge $ 181 — Kofoed Ringhardt $78 — Larsen L J $ 73 — Lund Carl $ 2 — Nielsen Carl Nordrup pr. Slagelse: Jørgensen Wilh. $ Skaftelev 17 Nykøbing S.: Christoffersen P $ 116 - Petersen Chr. $ 139 Nyrup : Andersen Ulrich $ 29 x Nyrup pr. Nykøbing S. : Jensen N P $ Højby 61 v NyÆbelnæs pr. Stege: Mogensen Frederik $ Damsholte 5 Næsby pr. Glumsø: Andersen Jens Carl $ G - 114u Næstved: AndersenChr. $804 — BrautschL Chr. $ 448 — Carstensen Kai $ 743 — Christensen Villy $ 172 — Gerwasius -Rasmussen — Gundmann H $ 559 — Hansen Steffen $ 1492 — Hast Axel$ 1475 — Houmaae Axel $ 830 — Jacobsen O S $ 1186 — Jensen Fr. O $ 248 — Jen ­ sen Georg $ 771 — Jensen Herm. $ 365 — Jørgensen & Petersen $ 81 — Larsen Ejner $ 739 — Larsen H P $ 734 — Ma ­ thiesen Paul Oluf $ 995 — Nielsen I Vilh.$ 681 — Petersen Emil $ 1301 — Sauer E $ 632 — Wollander Carl & Evald Nielsen $659 Nørup pr. Regstr up : Andersen J Chr. $ Søstrup 45x Orup pr. Faks e: Nielsen HP N$ O 51 Petersen Thorkild $ O 88 O sted Heste have pr. Lejre: Jensen Jens P $ Kirke bjærg 53 Pedersborg pr. Sorø: Møller JB $S659 Pedersker: p a lck j a $ 51 Povlsker pr.Nekso : Westh H C $ P 53x Præst ø: Christiansen H $ 116 — Hansen H V $ 236 — Hansen Johs. $ 48 — Peder ­ sen Viggo $ 202 Raabylille pr. Stege: Olsen Viggo $ Keldby 3269 Raadbjærg pr. Jyderup: Nielsen K $ J 139n Raageleje pr. Vejb y: Andersen Viggo $R41 Raklev pr. Kalundbojrgj Christensen HP $ R 64 Reerslev pr. Hedehus ene: Olsen J P $ Tjørnehøj 17 Regstrup: Andersen Hans $ Søstrup 87 A

Jægerspris: Petersen Hjalm. $ 113 K a 1 u nd borg: HøyerEmil $ 418 — Jensen A Schwartz- bach $ 639 — Jensen M $ 440 — Knudsen J $ 437 — Kock P O | 107 — Nielsen Emil JQ618 — NielsenOtto $447 — Nielsen Osvald$452 — Olivius Otto$417 — Petersen Alfred $ 510 — Petersen Elo $ 420 — Rasmussen Poul Bloch $ 17 — Raun N $223 - RønkelAlfr. $ 631 Karise: Jensen Hans $ 53 Karlebo pr. Kokkedal: Nielsen A $ Ka 65 Karlebo Overdrev pr. Hillerød: Wieben A $ 11757 Karlslun de pr. Taastrup: Mathiassen IP $ K 1 Petersen Chr. $ K 43 Karlst rup pr. Taastrup: Poulsen Hans $ K 15 u Karrebæk pr. Karrebæksminde: Kristiansen Karl F ^Karrebæksminde 111 Keldby pr. Stege: Kraul-Jensen$K3143 Kildebrønde pr. Taastrup: Jørgensen Carl $ Greve 35 Kirke Hyllinge: Hansen J ens Peter $ 85 Sørensen Viggo $ 158 Kirke Værløse pr. Værløse: Larsen Alb. $ K V 75 Klarskov: Rasmussen A R $ 8 Klemenske r: Mogensen Karl $ -76 Klippinge: Schmidt Hans $ 61 Klovtofte pr. Taastrup: Bull Vilh. $ T 121 Knabstrup: Hansen Charles $ 9 Knudsker pr. Rø nne : NielsenChr. $ 669y K° rsør : Hansen Thorvald $ 104 — Krogh Emil $ 49 — Kruhøffer C J$ 474 — Peter ­ sen Rasmus $ 355 — Svare C $ 577 — Weidemann Th. $ 260 Kundby pr. Sandby: Hansen Ejnar $ K25 Petersen H Rosendahl $ K 42 Kvanløse pr. Holbæk: Andersen Å$ Sønder J ærnløse 70 Kyndby pr. Krogstrup. Adrian Chr. $ Dalby 27 K g g e • Gottschalck C J $ 337 — Hansen Adolph $ 1439 — Hansen Hans P $ 505 — Hansen LE f 2 — Hansen O P | 342 — Hansen Viggo E — NielsenSv. $ 81 — Olsen H Herm. $ 649 — Rasmussen Knud B $ 199 — Østed H P $ 70 Køng pr. Lundby: Nielsen Einar $ Kostræde 60 Lave pr. Helsinge: Andersen Alfr. $ Lundebjærg 26 Lellj nge: Andersen Villads P $ 40 Christensen Erik $ 5 Lille Grandlø se pr. Holbæk: Jensen Kristian $ Vipperød 59 Liller ød: Markussen H O | Allerød 233 Olsen P V $ Allerød 6 Lille V ærløse pr. Værløse: Petersen A $ L V 12 Petersen Holger $ L V 38 Kongsted pr. Rønnede: Christensen Chr. J $ R 85y Søiensen A P $ R 75

Ringsted: Danholm A $ 395 — Hansen Lauritz $ 240 — Jacobsen Axel $ 226 — Jacobsen Chr. $609 — Jensen Ejlif $445 — Jensen Niels $ 204 — Møller V $ 115 — Pedersem HU $494 — Petersen Bendt $ 791 — Rindal Edv. $ 600 Roskilde: Andersen Sophus FRingstedg. 11 $ 1533 Bondesen A Godthaabsv. 2 $1049 Børresen C A Borgediget 18 $ 1166 Christensen A Grønneg. 11 $ 347 Christensen Chr. Østerg.36 $ 1218 Eriksen Carl Blaagaardsstr. 15 $ 2069 Frederiksen V Aavej 1 $ 528 Grann W Møllehusv. 28 $ 888 Haagerup S Helligkorsv. Eorl. $ 1767 Hacke & Søn Vesterg. 5 $ 164 Jacobsen F AJlehelgensg. 26 $ 274 Jensen A P Blaagaardsstr. 6 $ 228 Johansen H Birke Allé 6 $ 2031 Larsen C Smedeg. 12 $ 1002 Lindskog K Skoubog. 22 $ 865 Munk Herman Frederiksborgv. 33 $ 649 Møller Axel Støden 4 $ 264 Nielsen Alfr. Bredg. 13 $ 52 NielsenM C Algade 31 $1357 Olsen A K Grønneg. 13 $ 866 Petersen Edv. A By volden 34 $ 1694 Petersen L Algade 31 $ 1360 Rørbech Axel & Chr. Christensen Bredg. 26 $ 1539 Striberg O L Møllehusv. $ 845 Zentio Niels P Haraldsv. 2 $ 557 Rosted pr. Slagelse: Nielsen Simon $ Duemose 36 Rude: Christensen S P $ 61 Nielsen M A $ 75 Røddinge pr. Stege: Schmidt A G $ Damsholte 212 v Rødvig Stevns: Hansen Charles $ R 17 Nielsen Axel $ R 102 Rønn e: Andersen W $ 253 — Hansen G K $ 320 — Heino Aage $ 48 — Ipsen Peter $ 514 — Jensen H C $ 361 — Jensen Philip $ 238 — Kofod Ludvig $ 438 — Lau P J $ 221 — Nielsen Jørgen $ 840 — NielsenVictor $ 273 — Pedersen&Hansen $ 752 — Pedersen Jens $ 87 — Pihl Victor $ 689 — Thorngreen C $ 551 Rønnebæk pr. Næstved: Larsen Thor ­ kild $ Næstelsø lx , Samsø: Buhr Hans, Tranebjærg $ T307 — Christensen V, Pillemark $ Tranebjærg 384 b — Fris Christensen, Brundby$Trane- bjærg 170 b — Johnsen Joh.,Nordby $ T 54 — Larsen Jens, Nordby $ N 89 — Mortensen R, Tranebjærg $T300 — Nielsen Ejler, Østerby pr. Tranebjærg$T118 — OlsenChr., Tranebjærg $ T50 — Pedersen Kristian, Kolby $ Tranebjærg 91 — Rasmussen A, Kolby $ Tranebjærg 202 b — RasmussenJ, Kolby Kaas pr. Kolby $ Tranebjærg 59b — Sørensen Anthon, Tranebjærg $ T 73 — Vohnsen Sofus, Brundby $ Tranebjærg 316 Sandved: Hansen Leo $ 25 Nielsen Karl $ 105 Sandvig: Nielsen Ludv. $ 11 Sejerø: Andersen Oluf P,Stats $ 14 Sengeløse pr. Ta astrup : Andersen Anton $ S 70 Sigerslev pr. Store Heddinge: Hansen Aksel $ S H 248y Skamstrup pr. Mørkøv: Larsen Carl $ M 822 Skellebjærg: Petersen Edv. $ 76 Skibby: Andersen Ludvig $ 102 Brandtberg H $ 98 Skibstrup pr. Aalsgaarde: Christensen Einer $ Saunte 57x Skotterup pr. Snekkersten: Christensen Folmer $ Espergærde 159 Rorby pr. Kalundborg: Christiansen H $ Åarby 64u

Listed pr. Svaneke: Holm Valdemar $ S 86y Lobbæk: Jensen Aksel $ 112 Jørgensen L$ 53 L° t : Olsen Valdemar $ 83 Lundb y: PetersenJ Chr. $ 118 Lundegaard pr. Præst ø: PetersenS $ P 17 ly

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker