kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Thomsen & Berlyng, PederHvitfeldtsStr. 6 E g By 8302 Thomsen E J Kingosg. 7 E g V 3758 Thomsen Ernst Saltøv. 4 Brh. g Damsøl912 Thomsen Kristian Valborg Allé 9 Valby g Va. 5445 Thomsen NI Rødkildev. 70 E g Gh. 5388x Thomsen Th. Tesdorpfsv. 98 E g Fa. 1546 Thorgersen Th. F Brosty kkev. 138 Hvidovre Valby g Hv. 622 Thorndahl L Enighedsv. 6 E Charlottl. g Ordr. 5999y Thorsen A Halfdansg. 15 E g Am. 793 Thorsen Chr. & Søn Arresøg. 1 IH) g N 5859 Thorsen Godtfred Backersv. 135 E g Am. 1080 Thorsen Thor Artilleriv. 52 E g Am. 5192v Thorsen Viggo Vagtelv. 64 E g Gh. 5747x Thrane Niels Heimdalsg. 42 |N) g C. 2591 Thygesen J Guldborgv. 16 E Thøgersen SN Rosenv.Sideallé7|0]g01099x Tornum Jens N-Fasanv. 154 E g C. 4484 Toxværd Edvard Svanholmsv. 3 E g V 755y Trads F A Ryesg. 6 [Ni g N 7820 True Chr. E. Dr. Priemes V. 12EgEva2744 Tønnesen E N-Fasanv. 201 IH) g Ta. 3163x Uhlott Kay Tryggevældev. 73 Brh. g Damsø 2814 Ullmann Ingvar Hostrupsv. 10 E g N 586 Ulriksen H Liljev.26 Gjentofte g Gjent. 183 Wahl H Lyngholmv. 21 Vanl. Wahlgren Oscar Lykkesh. Allé 35A E g V 6982y Walin SL N-Fasanv. 136 E g Fa. 1432 Vargils E Viktoriag. 3 E g V 797u Vaupel A 0 verødv. 17 Holte g Ho. 1626 Weber Edvard, Stenagerv. 4 Hell, g Gjent. 1398 Wedén Arn. VigerslevAllé36ValbygVb.815 Weilstrup Christian Arresøg. 6 [Ni g N 7824 Weiss Oscar Howitzv. 21 Eg Gh. 4097 Werge E Kløverbladsg. 6 Valby g Vb. 656v Westenberg-Jensen I Classensg. 55 [ø] g Øb. 5576v Westh Johan, Amager Strandv. 468 Kastrup g Kastrup 60 Wichmann J Fælledv. 25 IH) g N 6424 Wichmann K Istedg. 67 E g Eva 2384y Vidførle Sigv. Duev. 120 E g Gh. 3237y Wiggers Brødr. Taarbæk Strandv. 45Klpbg. g Bvu. 154 Wildner Valdemar Baunegaardsv. 16 Gjen ­ tofte g Gjent. 158 Vilfort V Humlebækg.29 [N] Vindriis Th. G Landerslevv. 30 Søborg Vinther Viggo, Harald Kiddes V. 4 Valby g Vb. 3980 Winther Jensen Ch. Havneg. 43 E g Palæ 1802 Wisborg Vald. Valløv. 23 Brh. g Bella 2003 Wismann L Duev. 108 E g Gh. 1479y Vold & Holle, N-Søgade 33 E g Palæ 479 Voldby Rud. J Vojensv. 22 Hvidovre Valby g Rødovre 254 Vollmer Fr. Callisensv. 12 Hell, g Hell. 1133 Vonsyld Johs. Rigensg. 32 E g Palæ 1386x Vornoe H Enghavev. 20 A E g V 651 6y Zabell Wilh. Enghavev. 108 E g V 7163 Ølby Fr. Fredensv. 55B Charlottl. g Ordr. 2260

VII — 3596 Schrøder Johan N, N-Farimagsg. 67 E g Cent. 974 Schrøder O Huusfeldt Aalekistev. 171 Vanl. g Damsø 128 Schultz' C E Ved Glyptoteket 2,4 E g Palæ 751 Schultze A Strandboulevarden 27 [0] Schwanenfliigel W Bogenseg. 5 i 1 0 2271 Schiibeler ’ s H Sønner, Slagelseg. 5 [0] g C. 4206 Schulein C H Vesterbrog. 100 E g V 4441 Schiitze & Ankjær Johansen Blidahpark 33 Charlottl. g Hell. 5868 Schiitze H Tesdorpfsv. 29 E g Gh. 2441 Schæbel Knud Blegdamsv. 10 El g N 677x' Schødt E Christiansmindev. 9[ø]g Ryv. 2455y Schødt H, Jens Juels G. 27 |0) g 0 4120v Seehusen Axel Tagensv. 97 [N] g Cent. 3670 & Tg. 4301 Seligmann Max Kronprinsesse Sofies V.23 E g Gh.4323 Siegler Anton Kingosg. 17 E g V 4753 Simonsen PF V Nansensg.5 E g C. 5278 Simonsen R H Smalleg. 20 B E g Gh. 125y Skinder Ivan Nørrebrog. 228 (N) g) Ta. 2405y Skjøt K Jensen Kapelv. 46 E g N 5241 Skov L Klovborgv. 19 Hvidovre Valbyg Hv. 138 Skov P M, Zeuthens Allé 8 Hell. g Hell.317y Skriver P Stokrosev. 2 [s] g Am. 3995 Sommermark Marius, Søren Norbys Allé 1E g Am. 3956 Staack W Blekingeg. 6 E g Am. 1158 Stecher Fr. Grøndalsvænge Allé 58 E g Fa. 167 Steffensen Johannes Brobergsg. 6 E g Am. 8415 Steffensen R A Bogov. 7 E g Gh. 5503u Steffensen V Frimann Esbjergg. 15 |0] g 0 5015 Stegemann Ludvig Smedeg. 9 El g N 1053y Stensler-Thomsen Knud Strandv. 92 Hell, g Hell. 5353 Stilling L V Jernbane Allé 67 Vanl. g Damsø 656 Stilling V &Kai Mantziusv. 3 Hell, g Hell. 1333 Stokholm Ejlif Søllerødg. 41 |N] g Tg. 4067 Strunge A & Malta Poulsen Solsortv. 59 E gGh.2111 Svendsen Carl Nyvej 8B E g V 2777x Svendsen H VE Baggesensg. 33E) g N 287 7y Svendsen Richard Limfjordsv. 41 E g Gh. 597 9u Søfeldt Vilh. Kingosg. 2 E | V 6317x Sølvholm Herman Lombardig. 25 E g Am. 7511v Sørensen Alfr., P Knudsens G. 22 E g Ev. 5149y Sørensen Alfred Rolfsv. 4 E g Gh. 9511 Sørensen A M Bjødstrup Godthaabsv. 81 E g Gh. 3179x Sørensen Frederik Havneg. 47B E gPalæ 6851x Sørensen HenrikPress Valby Langef. 72 Valby g Vb. 108 Sørensen Herluf Bøytler Frederiksborgv. 234® g So. 1907x Sorensen H Rømer, CFRichsV. 96 E g Fa. 1163 Sorensen K Landskronag. 65 [ø] g Ryv. 3076x Sørensen N P Australiensv. 24 E gRyv.1438 Sørensen O Absalonsg. 36 B E g V 2875y Sørensen Olaf H Aggersborgg. 4 [ø] g 09492 Sørensen Severin Bosendalsg.l4|g) g 01436v Talleruphuus A Dortheav. 56 [NV] g) Tg. 4384 Talmer G,H C Ørsteds V. 16 E g Ev. 5511 Tastum Jens Vesterbrog. 148 E g V 7620 Temberved Victor Haslev Fiolstr. 34G E g Palæ 2432 TeudtN,Størrestr. st. Magleby g) Dragør 520 Thaarup H Fredensv.9 Charlottl. g Ordr.618 Thaarup H Skovgaardsv. 1 Charlottl. g Ordr. 3969 Therkildsen I Birkebakken 10 Valby gi Vb. 209 Thomsen Aage & Otto Petersen,Lauritz Sø ­ rensens V. 12 E g Gh. 3828 v K

Malermestre og Malere (Sjælland) K øbenhavn (Fortsættelse): Petersen Marinus Allég. 8 B E Petersen P Højmosev. 13IWI g Søb. 2416 Petersen Peter Korsg. 23 IHI g N 4093y Petersen Richard Windsorv. 33[g] gAm. 7265 Petersen S R Kapelv. 11 A IHI g N 4738x Petersen Svend Godthaabsv. 22EgGh.l486x Petersen Svend Malmmosev. 55 Holte g Holte 845 Petersen T E Fiskedamsg. 29 [0] g 0 9080 Petersen Th. Holteg. 5,7 ED Petersen V Skovduestien 6 I nv | g Ta. 5652y Petersen Vald. Rinpstedg. 4 [0] g Øb. 2764v Poulsen Kai BorupsAllé 154 INI g Tg. 542u Poulsen O E. Henrik Rungs G. 11 [Hl Poulsen P E Tirsbækv. 1A Vanl. g Damso 4480 Poulsen P J Dronn. Tværg.19 Kl g Palæ 162 Poulsen Svenn Erik Sauntesv.l3B Gjentofte g Ge. 3444u PreislerBahne, N-Paradisv. 12 Holteg Holte 470 Puck H C Njalsg. 16 [S] g Am. 5662 Raaskou Edvard Teglgaardsv. 16 Charlottl. g Ordr. 380 Rand Arnold Colbjørnsensg. 32 E g V 8690 Randrup K A Grønneha veAllé 14 Valby g Vb. 2109 Rasmussen Bent S-Fasanv. 46 Valby g Va. 3425 Rasmussen Børge Arnesv. 6 Brh. Rasmussen Carl Værnedamsv. 14 A ® J V 6687u Rasmussen Charles Raadhusv. 3 Charlottl. g Ordr. 281 Rasmussen Fr. Klein Hjertingv. 29 Vanl. g Damsø 2528 Rasmussen HLyshøj Allé 18 Valby Rasmussen Holger Ryparken 166 Él g Ry. 2821y Rasmussen J Flensborgg. 53 E $ V 7066 Rasmussen K O Stevnsg. 45 IHI & No. 2631 Rasmussen Laurits Jagtv. 208 [0] g 0 1267 Rasmussen Martin Glænøg. 5 |ø]gRyv.3660y Rasmussen Niels Nørrebrog. 12 INI g N 8078 RasmussenP J Margrethev.4Hell. gHell.102 Rasmussen Reinholt Irlandsv. 85 [S] g Am. 9267 Rasmussen Robert, kgl. Hof-Dekorations ­ maler Amalieg. 3 E g C. 202 & 11302 Malerfirma Berrih. Schrøder, Nielsen & Hansen. Rasmussen Th. Bremholm Brødhøj 11 Gjen ­ tofte g Gjent. 1855 Rehm Rich. Amagerbrog. 83 [S] g Am. 9605y Reichstein R Gy velv. 9 E g Gh. 7482 Riis Harald Njalsg. 47 [SI g Am. 1137v Riis-Sørensen .1 Dr. Hindhedes Allé 16 Vanl. g Damsø 3448 Rohr Frantz Nørrebrog. 215 A [N] gTg,1901y Rosberg J O Rughavev. 7 Valby g Vb. 2778 Rønne E KlædeboParkallé 25 løj g Ryv. 2984x Sand N E Hessensg. 63 (S] g Am. 5417v Sandfeld H Hummeltoftev. 40 Lyngby g Lyngby 95 Sandstrøm Alfred Borups Allé 102 [N] g Tg. 510y Sandøe Halfdan Lyngby Hovedg.44 Lyngby g Lyngby 386 Sarvig Carl E Skotterupg. 14 H) g Tg. 2804 Schaloffsky C W A Vinkelagcr 6 Vanl. g Da. 4729u Schelhase A,Kjærstrupv. 35 Valby g Damsø 2297 Scheuer&OlsenGyldenløvesg. 6E gBy5037x Schiller Hans Ægirsg. 24 É g Tg. 1310 Schlein A Sundby vester PI. 4 [s] g Am. 9796 Schleisner Chr., N-Søgade 47 Kl g By 3754 Schmidt A N-Farimagsg. 33 Kl g Palæ 7187 Schmidt E Marstalsg. 7 [ØJ Schneider Chr. Visbyg. 6 [ø] g 0 4097x Schou Alf. Koldingg. 12 løl g 0 6579 Schou H Hej rev. 40 I nv I Schrader P Kohavev. 3 Vedbæk g Trørød 33 Schrøder Bernh., Nielsen & Hansen Inde ­ haver: Robert Rasmussen kgl. Hof-Dekora ­ tionsmaler Amalieg. 3 E g O; 202 & 11302 Schrøder F Lyngbyv. 124 ® g Ryv. 4407

Aagerup pr. Ros k ilde: Jensen J R g Gundsølille 25 u Jensen Søren g Gundsølille 25 x Aaker p r. Aakirkeby: Jensen P g Aakirkeby 159y

Aakirkeby: Hammer N — Ipsen Sigurd g 139 — Jensen Ove g 272 — Lundberg V g 185 — Nielsen Andr. g 85 A alsgaarde: Hansen Imm. g HellebæklOO Holm L g Hellebæk 89 Aase pr. Glum sø: Sørensen K g G 188 Allerød pr. Lillerød: p ou lsen SgA15B

Allinge: Jacobsen L Nielsen Carl P g 105 Alsted pr. Fjenneslev : Hansen Poul g Alstedby37

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker