kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3590

Madrasser

Simonsen K E & Co. Strandv.21[ø] f) Ryv. 59 Østerbros Madrasfabrik v. Emil Sørensen Carl Johans G. 14 [ø] f Øb. 7618 Aalborg: Aalborg Madrasfabrik, J P ChristensenHol- bergsg. 16 D 2677 Aarhus: Beider ’ s Chr. Madrasfabrik, Akts. Montanag. 29 $ 2556 Frank C, Akts. Norreport 22 ® 2912 & 3312 Spiral-, Fjeder-, Krølhaars- ogBolster- ^Jrnadrasser. Dronningborg pr. Randers: Dronningborg Vat- og Madrasfabrik, W Johansen, Dronningborg gj R 2192 Fabrikation af: Polstervat, Madrasser og Soveposer. Dræby Fed pr. Dræby: Hansen Peder $ D 23 Esbj erg: Esbjerg Senge- & Møbelfabr., Akts., $ 380 &2380 A /s ESBJERG SENGE" a MØBELFABRIK. IA MÅ N T ”

Københ a vn (Fortsættelse) : Dansk Engelsk Madrasfabr., Akts., Dronnin ­ gensg. 66 KJ * C. 11148

SPRINGMADRAS ER DET MEST IDEELLE SENGELEJE

<3

BEHAGELIG BLØD OG HAR SAMTIDIG

®

UBEGRÆNSET HOLDBARHED OG ER I FORHOLD TIL

@

KVALITETEN DEN

• BILLIGSTE AF ALLE. FORUDEN DENNE FØRER VI ALLE KENDTE GODE SPRINGMADRASSER.

DANSK ENGELSK MADRASFABRIK4

ESBJERG TELEFON 38Oa . 2380

DRONNINGENSG. 66 0 TLF.*[ENT. 11148

NORREPO TELEFON 7817

Gedsted: Gjedsted Tang- og Madrasfabrik, Akts. $ 12

Lohmann ’ s Chr. H Eftf. Dronningensg. 45 [Kl D Am. 85 Specialfabrik for Springmadrasser & stoppede Madrasser af enhver Art. Kvalitetsvarer. Forlang Tilbud.\ Madrasfabr. Norden v. Jobs. Nielsen Nørre- brog. 63 [N] f N 8887 Madrasfabr. Royal Akts., Niels Finsens Allé 31,33 Søborg $ Søb. 1222 N. F., Akts., Strandboulevarden 30 [0] f *C. 1825 &*C. 7205 Olsen N & Søn Tagensv. 93 [N] j) C. 14920 Patentmadrasfabr. v. L Claussen Storing. 20 ® $ C. 6428 Penther Sophus Gothersg. 48 E f} C. 7545 Zj.Patentmadrasser og Møbelfjedre. Piper OttolRaadhuspl. 14 (V) * C. 1616 CttcPipeø Raadhuspl. 14 Tlf.*Cent.l616 PIPERS SPRINGMADRAS. Rasmussen Jens Dronn. Tværg. 9 DS f Cent. 9124 r Jera er den bedste SPIRALMADRAS. Anvendes meget som løse Tilder i drøbler Dansk .Arbejde, fremstilles kun hos.- JENS RASMUSSEN OR.TVÆRGADE 9. KBHVN. K. TLF.CENT. 912*+A Madrassen

Divan-Fabrikken St. Hans G. 12 og 14 v. Oluf Jørgensen St. Hans G. 12 [NI ® *C. 14985 ■ Divan-& Madrasfabr. Aktuel ved A Larsen &Enkebøll St. Hans G. 17 f) No. 7814 Divan-Stel- & Madrasfabr. Nora, K Kjer St. Hans G. 21& 23 Elf*C.14965&N4620 Engelberg Carl Frederiksborgg.17 g)*C 7817 i Se næste Spalte, øverst. Fjerrenseriet Landemærket 3 & 5 (v.Rundetaarn)f*C. 11968 & 4914 Frederiksen J&Co.l.Kannikestr.3 f)Cent.5848 Vatmadrasser. BaronesseDahlerupsMa- drasser, Bomuld til Madrasfabrikation. Good Rest, Akts.,Bad stuestr.l8E)|)Palæ5266 Hovedstadens Madrasfabrik ved C Aa. Jørgensen st. Regneg. 19 OS $ By 6895 Kaytex Gummi Kompagni, Akts., Bredg. 45A KIJJ) *C. 12804 Svampegummi - Madrasser. Korch Johs. Kastelsv. 27 [0] $ 0 7119 Krøluld Fabriken Lama, Akts., Ørholm Lyng ­ by $1 Hjortekær 155 (3 Ledn.) KRØLULD FABRIKEN LAMA A /s ØRHOLM PR. LYNGBY. TLF. HJORTEKÆR 155 3 LEDNINGER.

i MÆRKET FOR KVALITET.

Kbhvns Madrassefabrik ved Severin ogAnton Jensen Vinner, Yrsav. 15 E $ Gh. 111

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker