kraks vejviser 1940 handelskalender

Maatter

Fag-Register for Danmark

VII — 3589

Stiirup Kirstine Frøken Frdbg. Allé 60 E & V 7058 Thornval A Axeltorv 6 0$ C. 5878 Westergaard Aage Skoubog. 4 KI JO By 7975 Willaume-.Jantzen S V Overlæge Falkoner Allé 88 E D N1241(13 1 / 4 -14 1 / 4 ) Lord, dog kun 10 - 11 Aabenraa: Abild Laurids gl 192 Aalborg: BjornssonKr. 0steraag.9 5(2111 Heilskov Chr. Wibroesv. 6 g) 202 Peschardt Carl Budolfi Pl. 1 J} 2222 Aarhus : Hagerup Gunnar st. Torv 1 5 482 Lange Ejnar st. Torv 6 gl 8074 Petersen Paul Østerg. 30 gl 1553 Esbjerg: Nielsen S Fr. Kirkeg. 20 gl 2212 Hillerød: Kettel Karsten gl 1472 Hjørring: Buch Anton f 880 & 1050 II olbæk: Skovmand C 5 15 H olstebro: Tvermoes Vagn g) 210 Horsens: Jeppesen Hans Sønderg. 11 gl 1003 Stensballe S Torvet 24 5 791 (12-3) Kolding: Hvidt Chr. Slotsg. 3 5 382 Nykøbing F. : Hagens Gunnar Jernbaneg. 15 g) 220 Vibede Axel Schou Torvet 5 071 Odense : Andersen H C Overlæge Flak ­ haven 1 Jp 1176 Guldager Erik Flakhaven 1 g) 1176 Larsen Børge Overlæge, Dr. med. Vesterg. 48 5 7114 Schousboe H J Fisketorvet 1 5 139 Konsult. 11-2 Randers: Møleaard PHandelsbankengl233 Thomåsen Frederik, Carlsens Allé gl 3013 Klinik: Handelsbanken. Cons. 12-3. Roskilde: Mørch Paul Skomagerg. 8 51048 Svendborg: Thranc K Møllerg. 2 $ 388 Sønderborg: SchmFdTHP 5 417 Thisted: Bertelsen Peter Johs. g) 68 V edbæk: g e Kbhvn. Vejle: HallasE AN-Torv 7 5 110 Viborg: Videbech Hemming st. Set. Peder Str. 7 fl 337 Årti k ier for Læger . Physicians ’ & Surgeons ’ Sundries — Fournitures pour les médecins — Bedarfsartikel fiir Arzte ' København: Brock & Michelsen Vesterg. 23, 25 El Jp ★ Cent. 5631 Mikroskoper. Kvartslamper. Generalrepr. for Carl Zeiss, Jena. Dansk Røntgen-Teknik Akts. Jernbaneg. 6 E | Cent. 4229 & Palæ 1575 Røntgenapparater. Diatermiapparater. Lysbadeapparater. Drenck Carl Aaboulevard 32 ESI gl^C.10975 priv. Hostrups Have 31 5 gl Nora 1970 Foersom Vald. Amagert. 27 Kl gl Cent. 4310 & By 4310 Ibsen & Jacobsen Ellevahgen 26 Brh. ® Bella 3138 JacobFC GlasteknikHauserP1.18KlglBy3591 Læge- Termometre. GI as-Instrumenter. Larsson Georg Fyensg. 6 EJ gl C. 11774 Fabr. f. Klinikinventar og Staalmøbler. NYROP ’ s CAMILLUS ETABL.jNyrop og Maag, Akts., Købmagerg.43 Kl ® ★ Cent. 768 & 10028 Pedersen & Schmidt, Fr.d.7.G. 13 El glN3989 Fabr. af „Lumex a Røntgen-App ar ater.

Siemens Elektricitets Aktieselskab Røntgen- afd. Dagmarhus Eg ★ Cent. 9748

Maalere. (se Oversigten Maalere i Fag- og Varefor ­ tegnelsen paablaaBlade foran detteRegister).

c Røntgen- og r-.i-aJr-tsic- Elektromedicinske SIEMENS M Apparater. Repræsentant for: Siemens-Reiniger Werke, Berlin. Simonsen & Weeks Handelsselskab A/S Købmagerg. 20 E 5 ★ C. 832 Struers H chem.Laboratorium Skinderg.380 5 ★ Cent. 1402herfra Omstilling t.alle Afd. S truers Søderberg Torben Ny Østerg.12 Kl gl C.10232 Specialitet'. Electrocardiograf-Anlæg. Aarhus: Dansk Røntgen-Teknik, Akts. Mølleg. 30 5 6545 - Røntgen- og Elektromedicin ­ ske Apparater.

Maaling. (se Vejning).

Maatter. Mats — Paillassons & nattes — Matten

København : Automaatter, Akts., Automobilmaattefabr. St. Regneg. 17 KJ g) Pa. 1193 Bil-Maatter Carl Plougs V. 6 E gi Ev a 722 „BIL-MAATTER “ v. Aage Zeberg Grundlagt 1923 Carl Plougs Vej 6 (nær Forum) København V. Telt. Eva 722 Automaatter alle Vogntyper, Gulvmaatter alle Størrelser. Auto Vaskeskind 6 l / 2 □ Fod. DANSK MAATTEFABR1K Brønshøj Maatteindustri ved Hother L Jør ­ gensen Gaunøv. 25 Brh. gi Bella 457 Kokos- Gummi-Maatter og -Løbere. Alt efter Maal og Tegninger. D. K. M.(DanskKlampe-&Maatte-Industri), Akts.,Rosenv. Allé 15 [g] gl 0 5611 & 0 5612 Expanko-Kompagniet, Akts., Godthaabsv.142 [0 g ^C. 948 Gummi-Reklamemaatter. Frederiksen M Kaalmarken 34 Søborg ®Søb. 2874 Frederiksen ’ s Th. Enke Reventlowsg. 18 E gi V 7248 Graschitz OC, Akts,, Jagtv.91EI f^Tg.5014 Johansen Victor A Ved Stadsgraven 7 [S] g ★ Am. 3375 Jørgensen Alfred Havneg. 41 KglCent.2322 HAVNEGADE ^1 TELEGRAM-ADRESSE „ALGARN" TELEFON CENTRAL 2322 •• <4122 POSTKONTO 2322 KJERSGAARD S &Co.l.Strandstr.20 E g ★ Cent. 12388 (5 Linier) Strøbech P Roskildev. 398 Rødovre Valby g) Rødovre 320 Spec. : Gummimaatter Industri foren. Diplom <6 Præmie. Vallensbæk p r. Glostrup: ’ Mortensen ’ s Mounts Automobil- & Kokos- maattefabrik gi Brøndbyvester 385

Læggekartofler. (se Kartofler en gros).

Læseselskaber.

København: Hagerup II Fiolstr. 10 Kl gl ★ C. 675 Ny inden- og udenlandsk Litteratur. Private Læsekredse. Kvindelig Læseforening, GI. Mønt 1 Kl g} C. 9413,13783 & By 3252-ZresesaZe ogBogud- laan.

Læstefabrikker. Lasts — Fabr. de formes et embauchoire — Schuhleisten

København: Hellerup Skolæstfabrik, Hjalmar Madsen Aldersrog. 3 [0] gl Cent. 7519 & 9775 Hellerup Skolæstfabrik Skandinavisk Skomodelfabrik Telegramadr. „ALDERSROLAST" H-ellerup ' Kbhvns Læstefabrik ved J Petersen Ruus VesterfæUedv. 13 M gl Cent.3977, Odense: Odense Læste- & Bøjlefabrik v. Harald Madsen Kong Georgs V. 27 gi 3263

Madrasser. Mattresses — Matelas — Matratzen Artikler for Madrasfabrikker se i Slutningen af dette Fag.

København: Christensen K Ølund Vesterbrog. 55 A E gl Ev. 3450 Chrsthvns Divan- & Madrasfabr. v. A Lund St. Annæ G. 6 Kl gi Am. 7411x

Løg. Onions — Oignons — Zwiebeln

København: Andersen A Vendersg. 3 & 5glC.7064&5064

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker