kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3588 Odense: j ac oby Paul S-Boulevard 29 $ 102 Wegge Kai Hjallesev. 45, 47 $507 Randers: Hansen Niels Hobrov. $ 43 Roskilde: Christensen Helge Klostervang 17 $ 1480 Skanderbor g: Ottosen David $ 440 Svendborg . PaabvALSct.NikolaiG.9$212 V e j 1 c: Jørgensen Viktor Aage Amts ­ sygehuset $ 1742 Viborg: Overgaard Kristian Sygehuset $ 1490 København: Blegvad Olaf Frederiksbergg.l AE $ By7788 Brøns J Amagert. 2 E $ ★ C. 13738 Dalsgaard-Nielsen Ester Nytorv 3 E $ C. 13026 Diemar Svend Hellerupv. 5 A Hell. $ He. 5039 Edmund Carsten V-Boulevard 27 E)$ C.6375 Edmund El Prof. Dr.med. V-Boulevard27 El $ Cent. 6375 Konsultation 12-1 og 2-3 Ehlers Holger Jernbaneg. 4 El $^Palæ6737 Frandsen Helga Dr. med. Amagert. 29 E $ By 7501 Træffes 12i/ 2 -14 Heegaard K S, N-Voldg. 80 E $ C. 807 Konsultation 1 - 3 HeerfordtDr. med. V-Boulevard 43 (v.Glyp- toteket) El $ By 1370 Konsultation Hver ­ dage 3-4 ’ / 2 dog Lordag 2-3 Hertz Valdemar Skjoldsg. 11 El $ 0 8380 Konsultation 12-13 l / 2 samt efter Aftale Hoff Holger Overlæge Frederiksborgg. 3 E $ By 4387 Konsultation 13-15 og M.& F. 16'/ 4 -17 Holm Ejler Prof. Dr.med. Østerg. 27 E $ By 5842 Konsultation 2-4 Kali Erik Købmagerg. 22 E $ By 4322 Larsen Victor Østerbrog. 60 [øl $ Øb. 7560 Lottrup Andersen Chr. Dr. med. Hauser P1.32 E $ Cent. 8683 Konsult. 10V2-13 og Aftale Meisling A Dr. med. Østerbrog. 29 El $ 05140 Konsultationl 1 /a-2 1 /2 Møller Hans Ulrik Sigridsv. 4 Hell. $ He. 3412,OverlægeDr. med.Konsultation: V-Voldg. 7,9 El $ ★ C. 2065 & 15192 (1-272 °£ e ft er Aftale) Møller Poul, Fred. d. 5.V. 11 El $ N 7035 Rønne Henning Prof. Dr. med. V-Boulevard 4 El $ ★ C. 1326 (14V 2 -16) Tychsen C Nørreg. 18 E $ By 2140 Konsultationstid 12-2 Østerberg G Østerg. 18 E $ ★ C. 11077 & 11247 Aabenraa: Beyer Alfred 767 Aalborg : Kindt Frederik A A Øjenlæge Algade 28 $707 j s s Nordsted Aksel Østeraa 9 ® 3204 Aarhus : Nielsen Johs. Banegaardspl. 6 $ 7026 Sander-Larsen Sigurd Sønderg.66, 68 $1704 Thomsen Hugo Dr. med. st. Torv 1 $ 1782 Fredericia: Møller Albrecht Kirkestr. 3 $ 143 Hjørring: FledeliusMogens $ 122 Holstebro: AnthonisenHarald $808 Horsens: Høeg Niels Øjenlæge Konsult. Sønderg. 38 (ll-3)$1051priv.Carolinelundsv. 53$1052 Kold ing : Kjølbye Johs. Slotsg. 2 $ 1137 Nykøbing F.: Hartley C C Løveapoteket $ 1408 Næstved: Rasmussen Chr. A H $ 1155 Odense: Éhnhuus E Overg. 11 $ 2096 Ladekarl Peter Albanitorv $ 8712 Saunte O H Flakhaven 1 $ 1176 Øj ensygdo mme.

Fag-Register for Danmark

Læger, Anerkendte Speciallæger Nyborg: Thranegaard Oluf Kaae $ 78 Nykøbing S.: Ortmann C $ 81 Ravn Jørgen $ 46 O dens e: Neve G Vesterg. 59 $ 4824 Risskov: -^ggers-Hansen Herdis Frk. $ 9234 Roskilde: Clausen Paula Frk. Skomagerg. 11$ 541 Dickmeiss Poul Set. Hans Hospital $ 1190 Eller mann Mogens Set. Hans Hospital $ 1947 Madsen Jørgen Algade 1$ 2128 Schwalbe-Hansen Andreas Østerg. 18 Thalbitzer S Set. Hans Hospital $ 816 Vadum: Møller J p G A $ 5 ibo rg: Bindslev Marie-Louise Frk. $1391 Thomsen Anton Frøkjær, Sindssygehospi ­ talet $ 51 Yde Alf Sindssygchospitalet $ 202 Vord ingborg: Askgaard Vagn, Oringe Sindssygehosp. $ V795 Hahnemann Victor $ 113 Undersøgelse og Behandling med Røntgenstraaler samt Radium. K øbenhavn: Antons Kai Chef for Militærhosp.'sRøntgen- afd. Blidahpark 13 Charlottl. $ Hell. 438 Baastrup Chr. I, Jens Kofods G. 1 E $ C. 10740 Biering Georg Overlæge Ny Vesterg.18 EJ $ By 4005 Christiansen Harald Sallingv. 4 0$ Fa- 693 Collin Edv. Gammeltorv 10 E $ By 8222 Finsen V Røntgenklinik Raadhuspl. 45 El (Absalons Gaard) $ By 8259 Tr. 14-15V2 og efter Aftale $ Gjent. 1321 Heise Agnete Østerg. 18 OS $ ★ C. 11077 & 11247 Honoré P F Rosengaarden 12 IH $ By 2065 Jensen Anton Kochsv. 3 El $ Eva 2323 Larsen Sven Børre GI. Kongev. 161 E)$ Eva 3565 Meyer Torkild N-Farimagsg. 74 E ® By 4278 Møller Flemming Vesterbrog. 140 El $ V 7085 Postkonto 1537 Prof, i Radiologi v. Univ. Dr. med. Chef for Rigshosp. ’ s Radiologiske Afd. Røntgenkl., H C ØrstedsV.70 El $Cent.78O6 (13-14 1 /,) Nielsen Jens Strandboulevarden 49 [ø] » ★ C. 850 Samuelsen E Bulowsv. 48A El $ N 5502 Scheuermann H Amalieg. 49 E $ Palæ 2102 Kons. 2-3 Wissing Ove Bredg. 43 E $ Palæ 4326 Dr. med. Konsultation Kl. 1 — 3 Wolff Aage O Ø-Farimagsg. 95 El $ 0 6592 Worning Børge Østerg. 27 E $ Palæ 5118 Aalborg: Eiken Th. Amtssygehuset $ 533 Aarhus: Kaalund-Jørgensen Charles Guldsmedg. 1 $ 1310 Krebs Carl L Kampen, Strandv. 104 $ 1602 Nielsen Aage Kommunehospitalet $ 105 Wagner Aage, Tage Hansens V. $ 6868 H jørring: Rask-Nielsen H C $ 1050 Horsens: Busch K F B Overlæge, Dr.med.Kommune- hospitalet $ 534 Kolding : Ebbehøj Erik Castenskioldsv. 2 »2310

Roskilde: Heerfordt Chr.Dr. med. Byvolden 25 $ 484 Sla gelse : ’ Weeke Valdemar Jernbaneg. 2 $374 Svendborg : Anderskouv C Lundev. 13 $396 Moller H Frederiksg. 7 $ 1755 e J 1 e : Jensen H Fabricius Sønderg. 2$625 Viborg: Lodberg C V 1. Sct.Pcder Str.$875 Øre-, Næse- og Halssygdomme København: Barm water K F Strandv. 114A Hell. ® Hell. 4503 Bentzen Sophus Overlæge v. St.Elisab.Hosp. Kons.V-Voldg.2(ll-l)$By4665Pr.$C9565 Biering-Petersen Erik V-Boulevard 4 El ® By 8958 Blegvad N Rh. Nytorv 3 E $ Cent. 13026 Borries G V Th. Dr. med. Palæg. 5 E $ By 8019 Boserup Otto GI. Kongev. 120 E)®Cent.7168 Bramsen J Strandv. 114 A Hell. $ He. 4503 Broste Kurt V-Boulevard 44 EJ $Palæ 5826 Dederding DidaDr.med. GI. Kongev. 164 El $ V 9845 Ebskov Charles E Norrebrog. 220 INI $ Tg. 870 Elmenhoff-Nielsen B Vesterbrog. 10 El $ Eva 4610 Engel S N-Frihavnsg.27 El $ 0 2616 Træf ­ fes 1-3 Bp. st Kongensg.93 E $ Cent.6606 Falbe-Hansen Jørgen Gothersg.35 E ® Pa. 545 Fog Reinhold Munthe Frederiksborgg. 54 E $ By 4825 Konsult. 2-3 undt. Lord. 10-11 og e. Aftale Hansen B Rottboll Østerg. 18 E $ ★ C. 11077 & 11247 Heiberg Svend V-Boulevard 4 El $ By 4666 Hcnius Paul Østerg. 27 E $ Cent. 6207 Konsultation Kl. 11-12 oc 1-3 Hvidberg H Østerbrog. 50 E $ 0 242 Jacobsen C T Frederiksborgg. 1 A E $ By 3706 Jessen Jes Kong. Nyt. 24 E $ Palæ 4125 Jørgensen Arnold Frederiksborgv. 176 Hl $ Tg. 2239 Klein Vald. Næse-, Øre- og Halsklinik Nør- reg.4 E$ By 4500 & By 4545 (8-10,12-14) Kragh Jens, Chr. d. 9. G. 1 E $ Cent. 11206 Kristensen Johs.Blegdamsv. 10 HJ$ No. 8130 Lindenov Harald Rolighedsv. 6 El $ N 4674 Lund Robert Dr. med. V-Boulevard 13 El $ Cent. 11078 Magnus Rigmor v. Frue Jernbaneg. 4 El $ ★ Palæ 6737 Mailand Carl Østerg. 27 E $ By 6553 Melbye Douglas Jarmersg.2 El $Cent.l0189 Mygind S H Frederiksborgg. 50 E $By8822 Møller Jørgen Dr.med. fh.ØrelægevedFrdbg. Hosp. V-Boulevard 13 El (ll-12 1 / 2 og efter Aft.). Privatbp. Lykkesh. Allé 8 El $ Cent. 8160 Norsk F V-Voldg. 7-9 El $ ★ & 2065 & 15192 Kons. 3-4 og efter Aftale Lørdag kun efter Aftale Nørgaard Aage Vognmagerg.7 E $ Palæ 838 Olrik Birger Vesterbrog. 82 El $ C. 14330 Plum Aage Bredg. 3 E $ ★ Cent. 13178 Pontoppidan Fr. Dr.med. Vesterbrog. 15 El ® V4101 Riemke V st. Kongensg. 49 E $ C.9895 Røber-Christensen V Frederiksborgg. 41 E $By2132x Salomonsen Knud E Gyldenløvesg. 3 El $ ★ Cent. 2012 Schmidt Viggo Raadhuspl. 45 El $ By 8540 Schmiegelow Ernst Prof. Dr. med. Nørreg. 18 E $ Cent. 3149 Schroeder Reidar Jarmersg. 2 E]$Cent. 1899 Strandberg Ove Bredg. 33 E $ C. 4316 Strandbygaard E Frue Lyngby Hovedg. 56 Lyngby $ Lyngby 1475

Hansen Axel $ 69 Nykøbing M.: Nordentoft Jacob $ 580 Næstved: Faber Børge $ 1120

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker