kraks vejviser 1940 handelskalender

Læger, Anerkendte Speciallæger

VII — 3587 Sørensen EinarJDr. med.Raadhuspl. 4 IS $ Kons. Mand.','Onsd. & Fred. 3 - 4*/ 2 Winther Knud Dr. med. V-Voldg. 7, 9 E $: By 2458 Konsult/Mand., Onsd., Fred. 2 1 / 2 -4 1 / 2 Wiirtzen C H st. Kongensg. 110 E $ Palæ 2329 Aalborg: Hofman-Bang A Vesterbro 51 $6577 Aarhus: Gulstad Otto st. Torv 6 $ 3575 Jessen Haagen Set. Clemens Str. 7 $ 6711 Bregning pr. Børkop-.w ’ j Larsen Erik J Afdelingslæge Omstilling over: $ Sellerup 2 Dianalund : Schou Hans I $ 33 Stubbe Teglbjærg Hans Peter $ 88 Hviding St.: Rosenstand Knud $ Ribe 434 Kolding: Fuhrmann Georg Jernbaneg. 19 $899 Mid delfart : Petersen Sigurd $ 149 Nyborg: Thranegaard Oluf Kaae $ 78 Nykøbing S.: j aco bsen Otto $ 146 O dense: Neve Georg Vesterg. 59 $ 4824 Roskilde: Ellermann Mogens Set. Hans Hospital $ Madsen Jørgen Algade 1 $ 2128 Schwalbe- Hansen Andreas Østerg. 18 Thalbitzer S Set. Hans Hospital $ 816 Vordingborg; Askgaard Vagn Overlæge Oringe Sinds- sygehosp. $ V 795 Tirsdag, Fredag 14-15 samt e. Aftale. Lind Henry, Oringe $ V465 København: Berntsen Aage Østerbrog. 5 El $ 0 8620 Guildal Poul Overlæge Frederiksg. 1 E SI Palæ 3803' Mandag KJ. 15 og efter Aftale. Aftale træffes telefonisk Ma.,Ons.,Fr..K1.14-14 1 / 2 Kiær Sven, Gustav Adolfs G. 3 É $ 0 7646 Monberg A, Chr. d. 9. G. 10 Kl $ Palæ 2110 Aarhus: Bentzon P G K Overlæge ved ortopædisk Hospital, Dr. med. Banegaardspl. 2 $ 9502 Kons. Tirsd. Torsd. 3-4 og efter Aftale. Esbønderup pr. Esrum: Dahl Hans Broge $ Esr. 93 Odense: Sodemann Thor Albanitorv 5 $ '6720 Sønd erborg: Overgaard J $ 509 Ortopædiske Sygdomme. (Skævheder og Vækstfejl etc.).

Fag-Register for Danmark Rr Pedersen Ellen Frk. (Indvend.Sygp.)$7 Skive: Baastrup Skat (Indvend. Sygd.) $ 413 Skælskør: JSTyfel«!t Aage (Indvend. Sygd., særlig Infektions-,Mave-ogBlodsygd.)$ 322 Skørping: Biken Hjalmar (Brystsygd.) $ 23 Slagelse: AastrupHenning(Indvend.Sygd) Nygade 7 $ 1890 Spangs bjærg pr.Esbj e rg: Lorenzen J N (Indvend. Sygd., særligHjerte-,Lunge- og Stofskiftesygd.) $ E 857 Sønderborg: Leschly W (Indvend. Sygd. særl. Nyre-, Hjerte- & Stofskiftesygd.) Statshospitalet Konsult.: Mand., Onsd., Fred, U/2-3 $759 Løvschall Aage (Indvend. Sygd.) $ 63 Ve j 1 e : Buchholtz J (Indvend. Sygd., særlig Nyre-, Hjerte-og Lungesygd.) Overlæge Dr. med. Jellingv. 4 $ 1646 - Konsultation daglig 1-2 (dog ikke Fredag og Lørdag). Viborg: PoulsenNFSG (Indvend. Sygd.) Set. Mathias G. 38 $715 Sebbesen Martin (Indvend. Sygd.) Gravene2 $428 Ørbæk: Ege Alfred R(Indvcnd. Sygd.) $ 16 København: , Arendrup BH Østerg. 18 Kl $ -fc C. 11077 & 11247 Tirsd. & Torsd. 1-2, Lord, efter Aftale Bp. Tranevænget 4 Hell. $ Hell. 4255 Borberg N Chr. Dr. med. Gyldenløvesg. 3 E $ ★ Cent. 2012 (15 - 16) Christensen Erna Nytorv 3 Kl $ C. 13026 Clemmesen Carl Amagert. 2 Kl $ By 3395 Dr. med. Overlæge v. Bispebjerg IIosp. Kons. Mand., Onsd. & Fred. 14 1 /?-15 I /2 Dalsgaard-Nielsen T Jernbaneg. 4 E $ ★ Palæ 6737 Fog Mogens Sollingsv. 17 Charlottl. $ Ordr. 6038 Geert-Jørgensen Einar Hareskov Kuranstalt Bagsværd $ Bagsværd 348&Bagsværdll8 Koch PD Dr. med. Ellinorsv. 14 Charlottl. $ Ordr. 2368 Krabbe K H Dr. med. Overlæge. Konsult. ogPrivatbp. Dronn. Tværg. 6 Kl (Mand., Onsd., Fred. 1-2) $ Cent. 9084 Laursen Laur. Halls Allé 1 A [V] $Ev.3711 Spec, i Nervesygd. Kons. Gothersg. 35 Kl $ Pa. 7690 - Ti., To. &L. 2-4 ‘ Levison Ph. Overlæge Vodroffsv. 50 A IS $ N403 (Tr. Mandag, Onsdag, Fredag 1-2) Malling Knud Overlæge Dr. med. Ham- merensg. 6 El $ Palæ 5853 Konsultation 11-1 Marthinsen Reidar Rosenørns Allé 2 E fl No. 7386 Munch- Petersen C J Gothersg. 35 K $ Palæ 7690 Mandag, Onsdag & Fredag 14-16 NeelAxel V Dr. med. Østerbrog. 60 løl $0 3660 Klinik for Nervesygdomme 15 ’ / 4 -16 3 / 4 Nielsen O J ul Afdelingslæge v.Frb. neurolog. Poliklinik Smalleg. 46E $ C. 1582 Tr. dag ­ lig undt. Torsd. & Lerd.K1.13 ’ / 2 -14 I /2 samt Fredag Aften 1872-19. Kortbølgebehand ­ ling Reiter Paul Østerg. 27 E $ C. 6207 Sandstrøm Lilly Kronprinsesseg. 32 Kl $ Pa. 8003 Konsultation Mand., Onsd. & Fred. 2-3 Smith J Chr. N-Søgade 7 E $ Palæ 6586 M ekano - og Fysiotherapi. (se Fysiurgi) Nervesygdomme.

Hørring'Otto Hauchsv. 20 E $ V 3846 Munck Willy T t Dr. med. Fred. d. 5. V. 9A [ø] $ N 6540 Møller Poul, Fred. d. 5. V. 11 10] $ N 7035 Ohlsen A E Søeborg GI. Kongev. 4 127 E $ V8742 Petri SvendJØregaards Allé 27 Hell. $ Hell. 3215 Seemann II Gyldenløvesg. 3'E $ -AC. 2012 Vimtrup B J Slotsv.28 Charlottl.$Ordr.l936 Aarhus: "Gregersen Fr. Prosektor. Statsobducentjf^"' Jylland. Adr. Patologisk Institut, Kommunehospi ­ talet, Aarhus, Lund Tage Munch Kommunehospitalet. Odense: Jørgensen JVesterdal Filosof ­ gangen 15E $ 102 Sindslidelser og nervøse Tilsta nde. (Psykiatri). København: Arendrup B H Østerg. 18 E $ ★ C. 11077 &11247Bp.Tranevænget4Hell.$Hell.4255 Borberg N Chr. Gyldenløvesg. 3 E $^Cent. 2012 (15 -16) Bredmose Georg V 0- Søgade 18 E ® By 3048 Clemmesen Carl Amagert. 2 Kl $ By 3395 Dr. med. Overlæge v. Bispebjerg Hosp. Kons. Mand., Onsd. & Fred, W/a-lS ’ /s Koch P D Dr. med. Ellinorsv. 14 Charlottl. $ Ordr. 2368 Marthinsen Reidar Rosenørns Allé 2 E $ No. 7386 Munch-Petersen C J Gothersg. 35 Kl $ Palæ 7690 Neel Axel V Østerbrog. 60 (0) $ 0 3660 Nielsen O Jul Smalleg. 46 [0 $ C. 1582 Tr. daglig undt. Torsd. & Lord. 13 1 / 2 -14 1 / 2 samt Fred. lS 1 ^ - 19 Reistrup Herman Raadhuspl. 45 E $ Pa. 3983 Kons. Tirsd., Torsd. & Lord. 16 - 17 Reiter Paul Østerg. 27 E $ C. 6207 Smith J Chr. N-Søgade 7 Kl $ Palæ 6586 Sørensen Einar Dr. med.Raadhuspl.4 E $ Palæ 1696 Kons. Mand., Onsd. & Fred. 3 - 4 ’ / 2 ' Aalborg: Hofman-Bang A Vesterbro 51 $ 6577 MelbyeChristian F Nyhavnsg. 9 $3232 Aar hu s: Gulstad O st. Torv 6 $ 3575 Jessen Haagen Set. Clemens Str. 7 $ 6711 Nielsen Holger E Amtssygehuset $ 6868 Augustenborg: Schmidt Max Overlæge Dr.med. Palæet$92 Birkerød : Olsen Aksel $ 425 Træffes Mandag - Torsdag 13-14 Bregning pr. Børkop: "LarsenErik J Afdelingslæge Omstilling over : $ Sellerup 2 Dianalund : Faurbye Arild Schou Hans I Overlæge Dr. med. $ 33 Stubbe Tegl bjærg Hans Peter $ 88 Ebberødgaard pr. Birkerød: Nør vig Johs. $ B 52 Hviding St.: Rosenstand Knud $Ribe434 Kolding: Fuhrmann Georg Jernbaneg. 19 $899 Middelfart: Hendriksen Valdemar $ 146 Petersen Sigurd $ 149 Radiologi. (se Undersøgelse og Behandling med Rontgenstraaler samt Radium).

Patologisk Anatomi og Væv smikrosk opi.

Københ avn: Bang Fridtjof Amagert. 2 Dg] $ ★ C. 13738 Eskelund V N Islands Brygge 19 (S) $ Am. 6650 Fogh Rolf Kildegaardsv.23 Hell.$ Hell. 3323 Freudenthal Poul Overlæge Dr. med. Nytorv 3 Kl $ C. 13026 & 13027 Kl. 1 - 2 Privat ­ klinik, Bolig H C Ørsteds V. 52 A 13 $ No. 7721 Friedenreich Viggo Dr. med. Jagtv. 193 l£3 $ Ry. 4031 Heerup Lorentz, Prosektorv.Frdbg. Hospital Peter Bangs V. 108 E $ Damsø 902

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker