kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Diana lund: Christiansen Hjalmar Faurbye Arild Gothen E $ 115 Philbert Tage G $ 53 Schou Hans I $ 33 Stubbe Teglbjærg Hans Peter $ F8

VII — 3577 ^ ar8ø: Levinsen Henrik $ 120 Møller Cordt $ 110 With V J $ 39 Farum: Castberg Erik $ 2 Felsted: Jørgensen Halfdan $ 4 Ferri tslev pr. Ullerslev: Meier Vald. $ F 2 Fjelrad : Bindslev Hans $ 2 F j enneslev: Dorph-Petersen Anton $ 40 F jerritslev; CrandalB $ 5 Pedersen E P $ 114 Flakkebjærg: Thorsteinsson S $ 1 Flavenskjold; Clausa ger-Madsen A P $ 22 Fredensborg: Andersen Viggo $ 230 Bistrup Poul $ 16 Christensen Jørgen Buchardt $ 20 Frederici a: Agerbæk Elisabeth FrueVen- dersg. 5(> $ 514 Becker J V Vendersg. 26 $ 250 Buhl Tage Danmarksg. 15 $ 22 Gerdes J U Prinsesseg. 26 $ 139 Gjessing E Prinsesseg. 65 $ 519 Hasle F V Danmarksg. 8 $ 600 Jarnum Botli Danmarksg. 13 ffi 88 Jarnum Kamma Frue Danmarksg. 13 $ 88 Kærn Hjalmar Bajonetten 9 $ 369 Konsultation i kir. Sygd. M. O.F.2-3. Liebe J G J Fyensg. 12 $ 132 Matthiessen Wichmann Gothersg. 57 $ 432 Myling-Petersen Aage H Danmarksg. 14 $ 1073 Møller Albrecht Kirkestr. 3 $ 143 Frederikshavn: Blok-Andersen Rud. $ 37 Eriksen Einar $ 71 & 871 Erlendsson Valdemar $ 110 Knudsen Ole $ 700 Ramlau-Hansen Otto $ 45 Sø'ensen Bodil Frimodt Frue $ 580 Traustedt Erling $ 602 Frederikssun d: Asmussen N $ 470 Barchalia Stephan $ 56 Gejlager Svend E $ 347 Scheibel O II $ 144 Frederiksværk: Balslev Laurits $ 160 Gottlieb A J V $ 22 Gram Jens $ 67 Fruens Bøge: Bentsen Axel $ Dalum 15 Frør up: Forsberg Gunnar $ 130 Fuglebjærg: Fock Ejnar $5 Nielsen Andr. $ 98 Fæ mø: Andersen Carl $ 5 Gadbjærg: Hjortved Jens $40 Galten: Christensen Christen $ 20 Rævskjær Svend G amby: Bøttiger Peter $ Hindevad 19 Gedser: NutzhornH Ehlers $23 Gedsted': Lundkvist Aage $ 6 Gedved pr. Horsens: Høegh-Guldbcrg Ove $ G 8

L»gøi ’

Glumsø: Jensen Georg $ 21 Kabell Peter $ 11 Graasten: Emborg Svend Trøst $ 270 Nielsen Viggo $ 10 Reuter Waldemar $ 9 Storm Hans $ 7 Storm-Hollensen Marie Frue $ 7 Gram :

Dronninglund: Hansen Hugo $ 57 Kragelund Svend

Madsen Jørgen $ 13G Teilmann Folmer $ 24 Zerlang L Helge $ 4 Gredstedbro: Deigaard Harald $ 2 Grejs pr. Grejsdal: p a ludan Julius $ Grejsdal 7o Grenaa: Christiansen Borge $ 185 KlindtAxel $ 282 Laursen Per $ 290 Grindsted: LangeK W $ 17 Mynster Frits $ 42 Næsted B $ 12 Græsted: Henrich 1 enR W $ 5 Grønbjærg: Køhr Ove Heilmann $ 50 Guderup: Jensen H C $ 42 Gudh j em : Hansen Emil $ 16 Koefoed C J $ 44 Gudumholm : Petersen Erik $ 2 Guldborg L,: Dalsgaard C $ 19 Gylling: Didriksen J $ 4 Gørding: Andersen Aage $ 102 Jensen J K $ 4 Gørlev S.: Ingerslev Gunnar $ 21 H aar b y ; Mathiassen Ejnar $ 6 Haarlev ; Møller Axel $ 82 Haastrup pr. Fredericia: Hansen Sigurd Rosendahf $ H22 Haderslev : Fischer Bernh. Gammelting 3 $ 905 Hansen Harry Nørreg. 30 $ 627 Lassen Frida Frk. Jomtrustien 7 $ 182 Lauritzen Ellen Frue Nørreg. 21 $ 1112 Lauritzen L B Nørreg. 21 $ 1112 Lunn Knud Ribe Landev. 41 $ 811 Meyer O N ørreg. 40 $ 124 Norn Mogens, Hiort Lorenzens V. 19 $ 898 Paulsen J ohannes Storeg. 14 $ 1300 Petersen Hans Meyer Nørreg. 32 $ 135 Refslund Hakon Apotekerg. 13 $ 108 Ruhwald Erik Norrev. 32 $ 135 Ryon-Hansen Georg Nørreg. 38 $ 93 Schultz Jes Nørreg. 12 $ 693 Schødt Willy, Laurids Skaus G. 11 Fricke Henry $ 78 Herfelt M C $ 141 Kirketerp Ove $ 256 Paludan Hroar $ 275 Hald pr. Viborg: Jacobsen Holger $ V 1201 H a 11 un d pr. Brønderslev: Herget Olaf $ H 2 Hal s: Schelde Christian $ 12 H a 1 sted Kloster pr. Avnede: Kiær Rud. $ Skovlænge 2 Hal vrimmel : Julsgaard A $ 50 Ham mel : Ravn Jens Munch $ 74 Uldall CE$ 37 Ham mers høj: Thomsen Knud $ 3 H a r e s k o v : Larsen A A $ Hareskovby30 Hari ev: Abrahamsen Poul $25 H arndrup ; Janniche Hakon $ Fjellerup 127 Harridslev pr. Randers: Haderup pr. Skive: Kastrup Thorvald $ H 7 Hadsten: Helms J R $ 63 N ørbæk S A Bichel $ 35 Hadsund: Fensbo O $ 33 Hansen H J Hugo $ 53

Sorensen J PIngenuus$ 4 Dræby: Lankjær L S $ 75 D»rup: MensbergK 0 $ 14 Dybvad: Kjelgaard Poul Wiirtzen $ 9 Ebberup: steiness Vald. $ 48 Ebberodgaard pr. Birkerød: Nørvig Johs. $ B 52 Ebeltoft: Hansen Egino $ 56 Vuust Peder $ 111 Egtved: Pedersen POP $ 1 D j by< Christensen Jens Chr. $ 13 Mygind A $ 156 Ejstrup pr.E j struph olm: Olsen Frantz $ Ej struph olm 20 Elmelunde pr. Stege: Damsbo Erna Frk. $ Keldby 3017 Endelave pr. Horsens: Moestofte Margrethe $ E 23 Errindlev: garup H V $ 22 Esbjerg: Alstrup Kaj Englandsg.il $1666 Andersen S A Havneg. 71 $ 625 Carstensen Povl Englands g. 8 $ 79 Cold Emil Nygaardsv. 65 $ 531 Frandsen Karen Frk. Østerg. 4 $2058 Graabek Axel Kongensg. 87 $ 985 Guldager Axel Esbjerg Kommunes Sygehus $2626 Hanssen S A Havneg. 35 $ 14 Jacobsen IngeborgFrueHavneg. 31 $ 2020 Jacobsen L M Havneg. 31 $ 2020 Jakobsen Marius Skoleg. 52 $ 80 Jessen E V Danmarksg. 27 $ 408 Krag J Kirkeg. 18 $ 492 Larsen H P Storing. 4 $ 1006 Larsen Sv. K Nørreg. 29 $ 719 Nielsen S Fr. Kirkeg. 20 $ 2212 Pedersen Hans Jessen Kongensg. 79 $ 191 Rosleff Magnus Kongensg. 57 $ 1011 Svenningsen O K Finsensg. 23 $ 2236 Esbonderup pr. Esrum: Dahl Hans Broge $ Esr. 93 Pedersen Gunnar $ Esr. 96 Eskilstrup: Gulmann F $ 2 Espergærde: Finsen Halldor $ 323 . Heiberg Peter Rørdam $ 176 Everdrup pr. Bøgesø: Larsen LK $ E 12 Faaborg: Bay H W $ 50 Bohn-Jespersen Ejner $ 655 Christensen R E $ 901 Ejlers Ejler $ 212 Faaborg pr. Varde: Lund Hans $F.25 Faarevejle: Mathiesen Axel Frederik $ 46 Faarup: Larsen Kai $ 2 Fakse: Jørgensen Ingrid $ 275 Rasmussen J P $ 198 FakseLadeplads; Petersen H O $ 111 Faksinge Sanatorium pr. Præstø: Rahbek J Chr. $ P 149 Fangel: Hansen E Trier $ Bellinge 85 Fa nn er up pr. Kolind: J ustesen P Th. $ F 47 ? anø: Anthonisen Niels, Nordby $ F 22 Vestergaard Jens E, Nordby $ F 142 Svenné Hans $ 19 Thomsen Erik $ 93 Rasmussen N Fr. $ 80 Rise Poul Pagh $ 477 Staggemeier A $ 108 Varnek J

Gelsted: Jensen HCT $27 Ger lev J.: Vester Aage $ 23 Gern : RaadalA$ 16 Gerrild : Stefarisson Arni $ 6 Gesten : Tønnesen V E $ 22 Gilleleje: Fremming K A $ 204

Gislev: Aagaard Erik $ 20 Di ve: Gullestrup Aage $ 5 Haldbo Christian $ 24 Glamsbjærg : Bisgaard Holger $ 6& 217 Egeblad Knud $ 188 Gloslunde: feldthus N F $ Græshave 10 G lostrup: Ammitzbøll Lars $ 35 Glente Axel $ 1

Hansen Axel $ 355 Kylling Helge $ 40 Melchiorsen M $ 192 Stage Lorenz Carl Uhl Erik $ 152

Jeppe-Jensen J N $ R 452 ^ as ^ e: Borresen Peder $ 7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker