kraks vejviser 1940 handelskalender

Læger

VII — 3575

Fag-Register for Danmark

Wroblewski DJ C Vesterbrog. 36 E g hem ­ meligt Nr. Wulff Ferd., Niels Andersens V. 74 Hell, g Ge. 3588 Wulff Hans, Niels Andersens V. 65 Hell, g ★ Ge. 1200 Wulff Ove Raadhusstr. 1 Kl g By 6684 Wiirtzen C H st. Kongensg. 110 Kl g Palæ 2329 Værnet Carl Platanv. 22 E g C. 3739 & 7404 ZachariaePoul Amagerbrog. 31 Elg Am.1549 Zahrtmann M K Havneg. 13 Kl Øhlenschlæger Herm. Amagerbrog. 172 (§] g Am. 2016 Øigaard A V-Boulevard 4 Eg ★ 0.1326 Specialitet: Hjertesygdomme. Øllgaard C Valdemarsg. 19 E g V 75 Ørbæk W Vesterbrog. 22 EgV2855 Ørum HPT Sortedamsdoss. 23 INI g N 3875 ØsterbergGustavØsterg.l8Kl g ★ C. 11077 & 11247 Østergaard Chr. Rahbek Absalonsg. 5 E g Ev. 4053 Østergaard Erling, Juliane Maries V. 10 Elg N7716 A abenra a: Abild Laurids g 192 Beyer Alfred g 767 Butzbach Wilhelm g 113 Callsen Jiirgen g 884 Gabe Ernst ffi 365 Hammer Kai Overlæge g 120 & 206 Huss Otto F D g 245 Jacobsen M g 65 Petersen Marcus g 911 Wollesen Jens g 2001 Aabybro: Dybkjær Jens Christian g 10 Aabyhøj: Heise Kai g 2 08 Krue-Sørensen Svend Aage g 322 Nielsen Herman g 8 Aaga ard : Winther Carl g 27 Aakirkeby : Madsen Edgar g 11 Nissen Vagn g 23 Aalborg: Amstrup H, Jens Bangs Stenhus g 352 Andersen C Norden Østeraa 9 g 326 Bangslev Carl, Vej gaard Apotek g Aa 3046 Bendix-Poulsen H Algade 54 g 353 Bjømsson Kr. Østeraag. 9 g2111 Buchwald Emil v. Østeraag. 6 g 683 Christensen Astrid Jernbaneg. 7 g 5656 Elsnab Jens Algade 28 g 6292 Geisler Asbjørn Vesterbro 58 g 178 Germer Kurt Hasserhg. 10 g 6088 Gimsing Tage Amtssygehuset g 5725 Hansen Christian Richard Amtssygehuset Heilskov Chr. Wibroesv. 6 g 202 Hjertholm Poul Jernbaneg. 16 g 781 Hofman-Bang A Vesterbro 51 g 6577 Isager Karsten Amtssygehuset g 5725 Jensen Jens Johs. Vesterbro 1 g 2009 Johansen Georg F Boulevarden 7 g 4335 Kindt Frederik A A Algade 28 g 707 Kjeldsen Dorff, Jens Bangs Stenhus g 5055 Krogsgaard Nik. Vesterbro 18 g 4545 Kruse-Jacobsen A Boulevarden 6 g 2575 Larsen A Østeraag. 2 g 1903 Larsen J P, Vejgaard g Aa 187 Lauesgaard Svend Nørreg. 28 g 484 Lerche Georg Nytorv 13 g 1344 Lyngbye Knud Vesterbro 54 g 670 Melbye Christian F Nyhavnsg. 9 g 3232 MeBemgaard Alfred Bispensg. 16 g 6061 Mouritsen Anna Frk. Vesterbro 5< g 4155 Moller Harald Urbansg. g 279 Nielsen K R R Algade 28 g 306 Nordsted Aksel Østeraa 9 g 3204 Nordsted Christine Frue Østeraa 9 g 3204 Olesen V Algade 31 g 473 PeschardtCarl Budolfi Pl. 1 g 2222 Poulsen Aage Østeraag. 4 g 288 Raetzel Rich. Reberbansg. 25 g 3940 Schiødt Erik Amtssygehuset g 5725 Schnohr Edgar Amtssygehuset g 5725 Michelsen Mads g 132 Nielsen H H C g 287 Olsen Orla g 106

Wandel Chr. Kongevejen 25 Holte g} Holte 800 Kons. dgl. 13-14, Tirsd.&Fred.kunli-18. Vangsted A Fuglebakkev. 78 IE g Gh. 4043 Wanscher Emil V, N-Farimagsg. 41 Kl g Cent. 4712 Warburg Erik Dr. med. Professor Fred. d. 5. V. 3 ElgCent.4948 Konsult. Mand., Onsd. og Fred. 2-3 x / 2 . Warhuus Amma Frøken Kronprinsesseg. 32 Kl gi Palæ 3247 Warhuus Kai Aalholmsv. 1 Valby g Vb. 3715 Wassmann E Nørrebrog. 160 |N] gi Tg. 126x Vedsmand Helge Vesterfælledv. 66 E g) V 8631 Weeke Ejgil Tølløsev. 20 Brh. gi Bella 798 Weeke Tage Enghavev. 234 E gi Ev. 5311 Veje J Amagerbrog. 69 [S] g Am. 86 Wendelboe-Jørgensen Jørgen, Borgmester Jensens Allé 10 El g) Tr. 719 Personlig 8 — 8 x / 2 og efter Aftale. Vermehren Paul C Raadhusstr. 3 Kl g Cent 327 Verning E Frederikssundsv. 112 I nv I gi Be. 3636 Verning P Overlæge Vodroffsv. 50 B E g Cent. 3620 Kvindesygd. & Fødselshjælp Klinik Vodroffsv. 50 B E g Cent. 15816. Wessel Carl Prof. Dr. med. Østerbrog. 140 El g 0 9884 Konsultation 13 -14. Vestergaard Hagbard Lindegaardsv. 20 Charlottl. g) Ordr. 350 Westergaard Aage Skoubog. 4 Kl gi By 7975 Weygaard Ilia Frøken .Jernbane Allé 25 A Vanl.® Damsø 2956 Konsultation 15 - 16, Mand. 18-19. Wieth-Pedersen Gunnar, Høyrups Allé 1 Hell, g Hell. 3387 Wieth-Pedersen Prisca Frue Høyrups Allé 1 Hell, g Hell. 3387 Wildt Eigil Nørrrebrog. 49 INI g) N 6861 Træffes efter telefonisk Aftale. Willaume-Jantzen S V Overlæge Falkoner Allé 88 E g N 1241 Øre-, Næse- og Halssygd. Hverd. 13 x / 4 -74i/ 4 , Lørd. dog kun 10 — 11. Wiltrup Gerhard Annettev. 19 Charlottl. ® Ordr. 2672 Dr. med. Konsultation og Klinik GI. Kongev. 1EW g C14259. Tr. eft. Aftale. Vimtrup B J Prosektor Dr. med. Slotsv. 28 Charlottl. gi Ordr. 1936 Windfeld P Blegdamsv. Rigshosp. El ® N 2538 Winge Knud Bredg. 3 Kl g ★ C. 13178 Overlæge Dr. med. Kons. Tirsd., Torsd., Lørd. 1 x I 2 -3. Winsløw Emil Jagtv. 203 El g Ryv. 512 Winther Knud V-Voldg. 7,9 E g By 2458 Dr. med. Kons. i Nervesygd. Mand., Onsd., Fred. 2 x ! 2 -4 x f 2 . Wissing Ove Bredg. 43 Kl g Palæ 4326 Dr. med. Røntgenklinik. Konsult. 1-3. With Sigurd Dr. med. V-Voldg. 9 E g-^-C. 11883 Kons. Mand., Onsd. <& Fred.l3^f 2 -14 x f 2 . Bp. Strandboulevarden 35* El g Tr. 198 Vogt-Møller P Raadhuspl. 4 E g Palæ 1696 Wolff Aage O, Ø-Farimagsg. 95 løl tø 0 6592 Vollertsen Edgar Martensens Allé 4 A E g C. 10069 Kons. Ma. To. Lørd.l x f 2 -2 x 2 og eft. Af tale. Vollmond Erik N-Farimagsg. 41 IE g By. 6093 Voltelen C J Plantagev. 45 Gjentofte g GjeDt. 2945 Worning Børge Østerg. 27 Kl g _ Overlæge. Dr. phil. Konsultation 14 - 16 Røntgenklinik. Vorslund-Kiær L P St. Hans T. 32 NI g N 2932 Vosbein Erich B Østerbrog. 60 El g Øb.6057

Straarup Agnes Frue Strandv. 173 Hell, g He. 2803x Konsultation 13 — 14. Strandberg Ove Bredg. 33 Kl g C. 4316 StrandbygaardEFrue Lyngby Hovedg. 56 Lyngby g Lyngby 1475 Strandgaard Julius Beringsv. 4 0 | Fa. 755 Strodtmann Chr. Frederikssundsv. 127 Her ­ lev g Yrsa 111 Studsgarth O Vesterbrog. 177 E g V 7979 Sturup Kirstine Frøken Frdbg. Allé 60 E g V 7058 Sveistrup Karen Marie Torveg. 25 Kl g Am. 8011 Svensgaard Elisabeth Rosenørns Allé 2 E P 1137 Dr.med. Specialist i Børnesygd og medi ­ cinske Sygd. Konsultation: Rosenørns Allé 2 E Trf. 15-16 undtagen Lørdag g N 1137. Sylvest Ejnar, Tyge Krabbes V. 1 El g Am. 6677 Sølling-Jørgensen G Taarbæk Strandv. 97 Klpbg. g Bell. 152 Søltoft-Jensen M Markskellet 1 Vanl. g Damsø 2303 Sørensen Einar Raadhuspl. 4 E g Palæl696 Dr. med. Kons. Mand., Onsd <& Fred. 3-4 x / 2 . Sørensen Hans Overlæge Klinik Østerg. 18 Kl g Palæ 6220 Teglstrup K E Jægergaarden Jægersborgv. 1 Lyngby g Lyngby 2221 Kons. 8 l / 2 -9, 13-14' Fred, kun 17-18. Teilum Gunnar Godthaabsv. 127 [F] g Gh. 5499v Teisen Svend Lyngby Hovedg. 40 Lyngby g Lyngby 32(5 ThalbitzerHFrederiksborgg.41 KlgCent.9717 Thamdrup Hans Østerbrog. 108 EJ g 0 6010 Thaning A C Rolighedsv. 14 E g N 1076 Therp Holger Alhambrav. 3 E g V 4082 Thisted Axel Lyngbyv. 214 Hell. ® Hell.2696 Thomsen Einar Østerbrog. 40 El $ 0 1106 Thomsen Sv. Vigerslev Allé 92 Valby g Vb. 3856 Thornval A Axeltorv 6 E g C. 5878 Thorsen Carl,Niels Juels G. 11 Kl g Byll81 Thorsen M C Bernstorffsv. 162 Hell. g Ordr. 4626 Kons.8-8 X I 2 ,13-14 Onsd. till.l7 x l 2 -18. Thrane Axel Trianglen 4 El g Cent. 5786 Thune W Andersen Reservelæge Dr.med. østerg. 18 Kl g * C. 11077 & 11247 Konsult. Mand., Onsd., Fred. 13-14. Thygesen Jørgen E Vanløse Allé 8 0 jl Damsø 2752 Thygesen Per Vesterbrog. 66 E g Ev. 1100 Thygesen Sv. Kons. Grøndals Parkv. 110 Privat Rødtjørnev. 21 Vanl. g Damsø 1617 Thykier Ellen Frue Bagsværd Hovedg. 52 Bagsværd g Bagsværd 276 Tingman Inga Jagtv. 113 NI g Ta. 2524 Tingman Th. Refsnæsg. 46 INI g No. 7545 Tobiassen E S st. Kongensg. 36,38 Kl g ★ C. 9656 Tobiesen Fr. Østerbrog. 44 El g Cent. 6326 Toft Andreas Nørrebrog. 185 [N] g Tg. 503x Tofte Axel Gyldenløvesg.3 E g ★ C. 2012 Topp Andreas Amager Landev. 15 Kastrup g Kastrup 386 Toussieng P Jægersborg Alle 90 Charlottl. g Ordr. 227 Trier Hjalmar Gothersg. 109 S3 g By 6595 Trier Kaj, V-Voldg. 90E gBy 8323 Trolle Axel Dronn. Tværg; 40K) g) Cent.7960 Dr. med. Fordøjelsessygdomme. Tryde Ernst Adam Nørrebrog. 26 IN) g N 600 Kons. 13-14 Fred. till. 18-19 og e. Aftale. Tvilstegaard Anton Sortedamsdoss. 99 ElgØ 5091 Tychsen C Nørreg. 18 [S gi By 2140 Konsult. i Øjensygdomme 12-2. Terning Kjeld Raadhuspl. 45 E g) By 8259 Ulrich Chr., Niels Juels G. 13 Kl g) By 176 Wandall E A Nørreg. 18 K gi By 8747

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker