kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3574

Fag-Register for Danmark

Læger

Ronnel V G Lyngby Hovedg. 17 Lyngby g Lyngby 865 Salomonsen Knud E Gyldenløvesg.3 E g ★ Cent. .2012 Samuelsen E Bulowsv.48A E g N 5502 Sand Knud Kildeskovsv. 81 Gjentofte g C. 4075, N 333 & Gjent. 333 Sander C Lyngby v. 62 føl g Ryv. 1068 Sander P M, Frodings Allé 4 Søborg g Søb. 501 Sandstrøm Lilly Kronprinsesseg. 32 E gPa. 8003 Saugman Em. Ved Banen 9 Gjentofte g Gjent. 128 Schade P A Finsensv. 10A 00 g Gh. 8726 Scheuermann H Amalieg. 49 É g Palæ 2102 Schierbeck N J Rygaards Allé 29 Hell, g Hell. 4140 Schiødte M Salomon Frue Margrethev. 28 Hell, g Hell. 43 Schiødte Nicolai Bredg. 77 E g Pa. 8217 (12-13). Dr. med. Medicinske Sygdomme. Overlæge v. St. Josefs Hospital. SchiødteVilh. Margrethev. 28Hell. gHell.43 Schiøler Erling Brønshøjv.30 Brh.g Bellall5 Schiøler Karen Margrethe Frue Brøusbøjv. 30 Brh.g Bella 115 Schlanbusch Johannes Bag Torvet 1-5 Søborg g Søb. 55 Schlanbusch KFrueSøborgHovedg.86 Soborg Schlanbusch Preben Bag Torvet 1-5 Søborg g Søb. 55 SchmidtViggo Raadhuspl.45 Eg By 8540 Schmiegelow E R Jagtv. 113 E g Tg. 3005 Schmiegelow Emst Nørreg. 18 EgCent.3149 Schouw Joachim F Strandpromenaden 11 føl g Ryv. 2848 Hudspecialist.Konsultation efter Aftale. Schroeder Reidar Jarmersg. 2 E gCent.1899 Schultz Gerda Ordrup Jagtv. 15 Charlottl. g Ordr. 1132 Konsultation 1-2 samt Mand. 17'/ 2 -18. Schultzer P Østerg. 18 Eg ★ O.11077&11247 Schwartz Ejnar Aaboulevard 50 E g N 5508 Schåffer Einar Nørrebrog. 168 (Ni g Tg. 327 Secher Knud Prof. Dr.med. Overlæge Bispe- bjergv. Bispebjerg Hosp. I nv ) g Tg. 1257 Kons. i med. Sygd. Mand , Onsd., Fred. 15-16 Nytorv 3 g Cent. 13026. Sederberg-Olsen Gudrun Ordrupv. 67C Char ­ lottl. g Ordr. 3642 Tlftid 8-9 Kons. dgl. 1-2 samt Fred. 5-6. Seedorff Johan Tagensv. 18 E g ★ C. 16100 Seemann H Gyldcnløvesg. 3 E g-ArC. 2012 Siemsen Hugo Borups Allé 1 E g Gh. 8635 Konsult. 15-16, Torsd. till. 18-19. Simonsen Jens Frederikssundsv. 168 Brh. g Bella 2082 Simony Otto Onsgaardsv. 14 Hell, g Heli'. 22 Sjørslev N L Bredg. 43 E g Palæ 4304 Smidt M A Lyngby Hovedg. 33 Lyngby g Lyngby 376 Smidt-Nielsen Hans Aaboulevard 50 E gN 14 SmithHelge, Kristian Zahrtmanns PI. 80 (El g Gh.1323 Kons. Borups Allé 1,12-13 Tirsd. till. 18-19. Smith J Chr. N-Søgade 7 E g Palæ 6586 Solov O Oxford Allé IC [s] (ved Amagerbrog. 206) g Am. 8608 12'j 2 -13'j 2 , Onsd. kun 18-19 & Lørd. 9-10 Sonne Carl Fred. d. 5. V. 1 (S g Cent. 7340 Spodsberg K E Jyllingev. 42 Vanl. g Damsø 153 Starup C, Herluf Trolles G. 21 E g Palæ 5685y Stein Johan Strandv. 160 føl g Ryv. 4147 Stenaae G Griffenfeldts". 58 E g No. 1083 Stochholm-Borresen C Chr. Kronprinsesseg. 14 E g C. 1896 Kons. Mand., Onsd. & Fred. 13 — 15. Stockfleth Viggo Nyvej 12 A E g Eva 833 Konsult. Hverdage 13-14, Onsd.till. 18-19. Stokkebye Thorvald, St. Peders V. 1 Hell. g Hell. 888

Piper Agnes Frøken Vigerslev Allé 62 Valby g Vb. 1401 Plum Aage Bredg. 3 E g ★ Cent. 13178 Polack Arthur GI. Kongev. 43 E g C. 5075 Polack Edmund Frdbg. Allé 47 E g V 7715 Pontoppidan Fr. Dr. med. Vesterbrog. 15 E g V 4101 Konsult. i Øre-, Næse- ogHalssygd.2 — 3- Pontoppidan P V Kronprinsesseg. 14 E g Cent. 1896 Portman A A Nytorv 3 E g Cent. 13026 Portman Ingeborg Jernbaneg. 4 E g By 7423 Portman Kai Jernbaneg. 4 E g By 7423 Poulsen Bjørn Østerbrog. 140 (øj g 0 514.5 Poulsen K A, St. Knuds V. 8 E g Eva3417 Poulsen Niels Strandv. 429 Vedbæk g Ved ­ bæk 200 Poulsen Vald., Drosselv. 38 (F] g Cent. 3557 Prag V Rustenborgv. 3 Lyngby g Lyngby 5 Prip Torben Rungstedv. 2 A Rungsted Kyst g Ru. 173 Raaschou-Nielsen H Østerbrog. 104 føl g 0 8626 Rademacher Poul Nørrebrog. 220 E g Ta. 6666 Konsultation 15-16, Torsd. 18-19 Rames Ejnar O Strandv. 36 A Hell. gRy.5136 Rask AageE N-Frihavnsg. 14 El g 0 2666 Rasmussen Fritz Amagerbrog. 59 [gj g Am. 13 Rasmussen HJ Fælledv. 6 E g No. 6295 Rasmussen Holger Overlæge Linnésg.lOAE g C. 4007 Postkonto 2127 Træffes 12-1. Privat g Byen 8153. Rasmussen KnudAageVesterbrog.67EgEva 2268 Reinert Svend Amagerbrog. 59 E g Am. 13 Reinhard Hedvig Dr. med. Frederiks ­ borgg. 19 E g By 649 Spec. : Børnesygd. Hverd. 12'/ 2 -l'l 2 . Reistrup HermanRaadhuspI.45EgPalæ3983 Kons. Tirsd., Torsd. & Lørd 16-17. Reyn Arne Trondhjemsg. 13 El g 0 6730 Riemke V st. Kongmsg. 49 E g C. 9895 Ringsted Bendt Vibe, I E Ohlsens G. 19 føl g 0 7866 Kons. 13-14, Torsd. till. 18-19. Ringsted Hans Chr.Rothesg. 6 føl gC. 6469 Rischel A Østerg. 27 E g Palæ 5118 Rode Kjeld K Nyelandsv. 76 El g Gh. 2020 Rosenthal Max Strandboulevarden 27 [ø] gØ 2223 Rosing-Schow O A Gjentofteg. 15 Gjentofte g Gjent. 892 Rosling E, Niels Andersens V. 65 Hell, g ★ Gjent. 1200 Rottboll Hansen B Østerg. 18 Eg ★ C. 11077 Rottensten Anker Hellerupv. 15 Hell. g Hell. 6745 Rovsing Christian Rosenv. Allé 34 føl g Cent. 11143 Konsult. i kirurgiske Sygdomme Mand., Onsd. & Fred. 2 — 3. Bp.: Rosenv. Allé 38 føl g jØ 6143. Rud Einar V-Voldg. 7,9 E g ★ C. 2065 & 15192 Overlæge Dr.med.Tr.Tirsd.&Lørd.l5-16. Rud Holger Amagerbrog. 7 O g Am. 5303 Rukov Henry Toftegaards Allé 41 Valby g Va.5151 JTonsuRa/ion 13 — 15, Fred. till. 18 — 19 Rydberg Erik Juliane Maries V. 18 [ø] g N 6060 Ryder Vilh. V-Boulevard 40 E g C. 4333 Rydgaard Frode Overkirurg Bredg. 3 E g ★ Cent. 13178 Tr. dagi. 1-2. Spec.: Kir. Sygd , særlig kir. Kvindesy g d..Nyre- og Blæresy g d. Bp. UlrikBirchsAllé 25,27 E g Am. 5642 Ræder J C Gammeltorv 10 E g By 4591 Rober-ChristensenV Frederiksborgg 41 E g By 2132x Rønne Henning Prof. Dr. med. V-Boulevard 4 E g ★ C. 1326 Øjensygdomme (14 l / 2 -16). ' Reiter Paul Østerg. 27 E g C. 6207 Rekling Eigil Bernstorfflund Allé 76 Charlottl g Ordr. 141

K øbenhav n (Fortsættelse): Nielsen Ove Gyldenløvesg.3E g^Cent.2012 Nielsen Paul Lundehusv. 1 (øl g Ryv. 4444 Nissen N 1 Falkoner Allé 19 (E g Gh. 1202 Nissen V, Niels Brocks G. 4 E g Cent. 7011 Konsultation i medie. Sygd. 12-1. Nolfi Kirstine FrueHavdrupv.91 Brh.gBella Norgaard Axel Upsalag. 22 (øl g 0 1240 Kons. Chr.d.9 G.l E Mand., Onsd.,Fred. 2-3 g By 8166. Spec: Medicinske Sygd. Norsk F V-Voldg.7,9 E g ★ C. 2065&15192 Nyeborg Otto Brede. 70 K 1 g Palæ 4130 Kvindesygd. & Fødselshjælp. Privatkli- nikKons.Mand.,Onsd.<& Fred.2-3 og efter Aftale. Bp.Bøgev. 2 Hell, g Hell. 2030. Nyfeldt Aage V-Boulévard 47 E gi ★ C.1920 Kons. Lørdag 1-4. Nygart F Storing. 35 Hl g By 600 Næser Johanne Frue Gjentofteg. 14 Gjen- tofte g Gjent. 2514 Næser Vincent Gjentofteg. 14 Gjentofte gi Gjent. 2514 Nørgaard Aage Vognmagerg. 7 Kl gPalæ838 Nørgaard Martha Frue, Pelargoniev. 2Valby g Vb. 2160 Nørgaard N Pelargoniev. 2 Valby g Vb.2160 Nørskov AP Andersen, P. Bangs V. 121 (F) gDamsø4040 - Se Andersen APNør skov. Ohlsen A E Søeborg GI. Kongev. 127 E gV 8742 Olafsson O A Schetlandsg. 2 [S] g Am. 9426 Olesen John Studiestr. 63 E g ★ C. 9100 &Palæ 5615 Olesen Thomas Sindshvilev. 1 CEJ g Go. 7281 Olrik Birger Vesterbrog. 82 E g C. 14330 Olrik Mogens Amagerbro". 28 [Sj g Am. 1996 Olsen Anda Frue, H C Ørsteds V. 42 E g N 6236 Olsen Emil Aaboulevard 31 E g N 1416 Olsen Henry Dosseringen 32 UH gN 7112 Olsen Richard S-Fasanv. 93 2 th. Valby g Vb. 1030 Bp. Bjerregaards Sidev. 7Valbyg Vb. 2070 - Kons.: Kl. 11-12' 1 2 Fred.till. 18-19 Olsen Wm. Amagerbrog. 72 (§] g Am. 6823 Konsultation dagi. 12-13Frea. till.18-19 Olu fsen Axel GI. K ongev. 102 E g V 9896 Osiier Arne Dronn. Tværg. 26 E g Pa. 5243 Osiier Ivan Vesterbrog. 18 E g C. 12312 Oswald PoulE, Rosenv. Sideallé l[g] g 0393 Ottesen William Belgiensg. 8 [g] g Am. 6506 Ottosen Elga Frøken Sortedamsg. 9 E g N 7808 Parsberg N Nørrebrog. 42 Hl g No. 269 Paulin L F Strandv. 3 føj g Ryv. 3348 Paulsen C M Kronprinsensv. 66 Eg Go. 4217 Pedersen Aage Bernstorffsv. 69 Hell. g Hell 5028 Privat: Svejagerv. 13 Hell, g Hell. 47. Permin G E, St. Markus PI. 12 E g N 640 Peronard Pierre Frederikssundsv. 5Ev]g Ta. 164x Petersen Aage Nørrebrog. 27 (H g N 6858 Petersen A D Frøken Frederiksborgg. 25 Kl g By 7062 Petersen Estrid Frøken Bernstorffsv. 119 Hell, g Hell 1536 Petersen Hjalmar Frederiksbergg. 30 E g By 3761 Hud- og Kønssygd. Hverd. undtagen Lørdag Bf <>-3 samt Mand. 6'l 2 -7'j 2 Bp. Alhambrav. 20 E g V 4568. Petersen Otto VCE,N-Farimagsg 13EgBy. 7346 Konsultation 12-1 undt. Lørd. Hjerte ­ sygdomme. Petersen Vald. Nørrebrog. 142 [N] g Tg. 1638 Petri Max Kastelsv. 1 i f C. 4294 Telefontid 8-8' / 2 , Kons. 12-1, Lørd. 11-12 Petri Svend Dr. med. Prosektor Øregaards Allé 27 Hell, g Hell. 3215 Peytz Erik Brannersv. 5 Charlottl. g Or.6320 Philipsen Michael Holmev. 17 Vedbæk g Vedbæk 390 Philipaon Tage Byparken 108 føl g Ry. 362

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker