kraks vejviser 1940 handelskalender

Læger

VII -3573

Fag-Kegisler for Danmark

Morville Poul Prof. Overkirurg Kbhvns Amtssygehus Hell. $ Gjent. 2838 Mand., Onsd , Fred. 2-3. Munch Just Blidahpark 7 Charlottl.$He.5651 Munch-Petersen C J Gothersg. 35 E $ Palæ 7690 Mandag, Onsdag og Fredag 14-16. Munck Jørgen,Dronn. OlgasV 2[E$Gh.76O6 Munck Viggo Østerbrog. 142 [ø] $ 0 1475 Kons: 12-13 d- Fred 18-19. Munck WillyT, Fred. d. 5. V. 9A [0]$ N6540 Munkholm Ingrid Petersen st.Møllev. 2 [S ’ $ Su. 2319 Muus N, Høje Skodsborgv. 20 Skodsborg $ Skodsb. 356 Mygind S H Frederiksborgg. 50 E $ By8822 Muller Poul S-Fasanv.80H Valby $ Vb.3843 Møller Carl Søbakken 15 Charlottl. $ Ordr. 743 Møller Carla Flemming Vesterbrog. 140 E $ V 7085 Konsultation 12-13, Mand. till. 18-19. Møller C O Falkoner Allé 2 [Fl $ V 8222 Møller Eggert Østerg. 18 E $ Pa. 6513 Møller Eli Frue Barsehøj 10 Hell. ® Gjent. 502 Møller F L Petersborgv. 4 [ø] $ 0 1165 Møller Flemming Vesterbrog. 140® $ V7085 Postkonto 1537 - Prof, i Radiologi v.Univ. Dr. med. Chef f. Rigshosp. ’ s Radiologiske Afd. Røntgenklinik H C Ørsteds V. 70 E $ C. 78(i6 (13- 14*/ 2 ) Møller Fritz Ordrup Jagtv. 52A Charlottl. ® Ordr. 4290 Konsultation 1-2. Møller HansUlrik Sigridsv. 4 HelL $ He. 3412. Overlade Dr. med. Konsult. i Øjensygd. V-Voldg. 7, 9 E f * C. 2065 <& 15192(1-2' f 2 og efter Af tale). Møller Harriet FiueSt. Thomas Allé 15 E $ V 3261 Moller Jørgen, V-Bculevard 13 E Dr. med. Konsultation i Ilals-, Næse- og Øresygdomme. Søgnedagell-12 l l 2 samt efter Aftale. Privatbolig Lykkesholms Allé 8 Cent. 8160. Moller K .1 R. St. Jakobs G.5 [0] f 0 7013 Moller K Schultz Frdbg. Allé 47 E $014447 Moller Otto. Frdbg. Allé 42 A E $ C. 7712 Se Klinikker. Møller Otto, Ernst Bojesens V.1 Holte ® Holte 155 Møller Poul, Fred. d. 5. V. 11 10] $ N 7035 Møller Poul St rand v. 100 Hell. $ Hell. 1530 Mørch Johannes Ved Hegnet 1 Rungsted Kyst $ Ru. 109 Nandrup Svend Smalleg. 34 E $ Gh. 90 Nathan Mogens,St.ThomasAllé3 E $ V3005 Neel Axel V 0sterbrog.60[ø| $036(50 Neergaard Chr. F Rolighedsv.l5E ®Cent.6525 Neergaard J C Falkoner Allé 26 AE ® Eva 2577 Neermann Niels Allég. 25 E $ Gh. 6871 Nellemaun Poul Frdbg. Allé 51 E$Eva4858 Nielsen A Kyed Frederikssundsv. 215 Brh. $ Bella 10 Nielsen Anna Lund Frue Amagerbrog 15 S) $ Am. 804(5 Nielsen Ejnar Vogn magerg. 7 Kl $ Palæ 3087 & Palæ 4048 Nielsen Jens Strandboulevarden 49 ISI $ ★ C- 850 Nielsen Johs. Frdbg. Allé 51 E $ Eva 35 Fra 1ste April Halls Allé 1 Kons. Mand. Onsd. Fred. 13'12-15 og e. Aftale. Nielsen K Brunnich Amagerbrog. 51 SI ® Am. 116 Nielsen Michael V-Voldg. 7 E $ ★ C. 2065 & 15192 daglig 74 1 / 2 -16 1 / 2 undt. Lørd. Dr. med. Kimir gi. Kvindesygd. og Fødselshjælp. Bp. Østerbrog. 96® $ 0 9565 Nielsen O Jul Afdelingslæge v. Frdbg. neu ­ rolog. Pol iklinik. Specialist i Nervesygd. og medicinske Sygdomme, Kort ’ olgebe- handling Smalleg. 46 E $ C. 1582 Træffes daglig undt. Torsd & Lørd.lT^- 14 l lz samt Fredag Aften 18'/ 2 -19.

Kragh Jens, Chr. d.9. G.l B | ( Kragsberger C Frdbg. Allé 3(5 E Kock Aage Østerg. 18 E $ t A t C.11077&11247 O veri. Dr. med. Kirurgiske Sygdomme. Mandag, Onsdag og Fredag 12'f 2 -14. Korsbjerg P A Frederiksborgg. 12 E $ By 8912 Krabbe K H Dronn. Tværg.6 E$ Cent. 9084 Overlæge Dr. med. Nervesygdomme. (Mand., Onsd.,Fred. 1-2). Kraft Ludv. fh. Overkirurg Danasv. 2 E $ Eva 466 . 1 E $ Cent. 11206 ® V 4554 Krarup J C GI. Kongev. 120 E $ Cent. 8852 Krasilnikolf Mogens St. Peders V. 7 Hell. $ He. 296 Kons. 13 -14 Onsd. till. 17' f 2 - 18. Kristensen Anders Karl Strandv. 165 Hell. $ He. 6764 Konsultation 16-17. Kristensen H P, Søborg Hovedg. 33 Søborg $ Søb. 2 Kristensen Johs. Blegdamsv. 10 [N] $ N 8130 Kristjansen Aage Dr. med. Overlæge v.Rud. Berghs Hospital Fiolstr. 14 E $ By 3332 Dagi. 13'12-15, Mand 17-19 & Fred. 19-21. Kristjansson Halldor Amagerbrog. 26 [S] ® Am. 2025 Dr. med. Kons. Amager Boulevard 133. Krogh Marie Frue, Juliane Maries V. 34 ES $ N 5090 Krogsgaard H R Lyngbyv. 77 [ø]$Ryv. 1829 Kons.l3-14Fred.till.l8-19 Postkonto4315. Krøll ToniFrue Raadhuspl. 45 E $ Palæ3983 Træffes 13-14. Kuhn Johan Strandv. 163 Hell. $ He. 730 Kyst Johs. Frederikssundsv. 152 A,B Brh. $ Bella 3300 Konsultation 14-15, Torsd. till. 18-19. Konig Povl Jagtv. 183 [0] $ Ryv. 2772 Lager Eigil E Raadhusv. 2 Charlottl. J) Or. 1825 Lauge G GI. Kongev. 150 E $ Eva 2663 Overlæge Dr. med. Konsultation i medi ­ cinske Sygdomme, spec. Mave- & Tarm ­ sygdomme. Konsultationstid 13-14. Lange V Suhr Strandboulevarden 110 [øl $ 0 8670 Larsen Aksel Linde Allé 41 Vanl. $Da.5137 Konsultation 13 — 14. Larsen Alfr. Ingeborgv.25 Charlottl. $ Ordr. 1409 Larsen Poul Overg. o. V. 44 E $ Am. 9288 Larsen Sven Borre GI. Kongev. 161 E $Eva 3565 Larsen Victor Østerbrog. 60 [0] $ Øb. 7560 Lassen A F, Chr. d. 9. G. 1 E $ By 7693 Lassen Chr. st. Kongensg. 36,38 E $ ★ C. 9656 Lassen C Kattrup st. Kongensg. 83 E $Cent. 12208 Lassen Ernst Rodovrev. 102 Rødovre Vanl. $ Rødovre 383 Lassen H Krieger Bispebjergv. Bispebjerg Hosp. I nv ] $ Tg. 1429 Lauritzen A G Vesterbrog.57 E $Cent.8233 Lauritzen Marius Stockholmsg.23[ø] $03326 Laursen L Alhambrav. 1 E $ C. 930 < Laursen Laur. Halls Allé 1A E $ Eva 3711 Spec, i Nervesygd Kons. Gothersg. 35 E $ Palæ 7690 ■ Ti., To & L. 2-4. Lehmann Karl Strandv. 9 ® $ Ry. 1411 Dr. med. Konsultation 13-14. Lemche Johan Rustenborgv.7 Lyngby $ Lyngby 67 Lendorf A Prof. v. Univ. Dr. Overkir. v. Rigshosp. Jul. MariesV. 2[0]$N7612 Kirurg. Sygd., særlig Blære- og Nyresygd. Tr. hv. D. Kl. 2 paa Klinik. Sortedamsdoss. 83 $ C. 4737 LenstrupEjnar N-Farimagsg. 1 E $By3504 Lerche Mogens GI. Carlsberg V. 4 Valby $ Vb. 1004 Lersey Peter V-Voldg. 96 E $ C. 7540 Specialist i II ud- & Kønssygdomme. (Lys- og Røntgenbehandling, Diathermi). 12-1. Lørdag ingen Konsultation.

Levison Ph. Overlæge Vodroffsv. 50A E N 403 Spec.: Nervesygdomme. Tr. Mandag, Onsdag, Fredag 1-2 Licht H H de Fine Danas PI. 10 E $ C. 9958 Lind Gerh. Lergravsv. 11 [S] $ Am. 2696 Lindenov Harald Rolighedsv. 6 E $ N4674 Lindhardt Anna Margrethe Frøken, Myn ­ sters v. 8 E $ V 3858 Lindholm Arne Jægersborg AllélOCharlottl. $ Ordr. 1249 Lindholm Helge Ingolfs Allé2[S] ® Am. 4861 Lomholt Svend Raadhuspl. 45 E $ C. 13185 Lottrup Andersen Chr. Dr.med. Hauser P1.32 Kl $ Cent. 8683 Spec.: Øjensygdomme 10'1 2 -13 og Aftale. Lou Hans Rosenørns Allé 2 E $ No. 5580 Lou IngeborgFrue Rosenørns Allé 2 E$ No. 5580 Ludvigsen Svend Erik Lyngbyv. 319 Gjen- tofte $ Gjent. 2086 Lund A E V, Valby Langg. 73 Valby $ Vb. 3380 Lund M J Kronprinsesseg. 38 E ®Cent.26O8 Lund Robert, V-Boulevard 13 E $ Cent. 11078 Lund Steffen Ass.v.Kommunehosp.Øjen-Afd. Havneg. 9 E C. 1446 Træffetidl3-15'f 2 og efter Af tale Telefon ­ tid 10-15'f 2 Bp. Dagv. 7 Hell $ Ile. 5406. Lundh Karl Strandv. 19 [ø] $ Ryv. 56 Lundsgaard Einar Dr. med. GI. Kongev. 105 E $ V 7-146 Kons. Hverd. ll l l 2 — 12 l /2 og Fred. 6-7 Liibschitz Karen Frue Gjentofteg.54AGjen- tofte $ Gjent. 2857 Løbg< r G C Stabslæge Amagerbrog. 17 [Si ® Am. 3834 Kons. 14'l 2 -15'l 2 . Torsd. till. 18-19. Madsen Erling G Landlystv. 1 A Valby ® Va. 4155y Madsen Stephan Nørrebrog. 44 Hl $ N 35 Magnus Rigmor v. FrueJernbaneg. 4 E ® ★ Palæ 6737 Mailand Carl Østerg. 27 E $ By 6553 leMaire M, N-Farimagsg.15 E $ Cent. 8162 Malling Knud Dr. med. Hammerensg. 6 E ® Palæ 5853 Nervesygdomme {11-1). Malver Aksel Frederiksbergg.lOE $By8719 Manicus-Hansen Claudia Frøken Gjentofteg. 36 Gjentofte $ Gjent. 33 Marner Aage Norrebrog. 142 E $ Tg. 1638 Marthinsen Reidar Reservelæge Rosenørns Allé 2 E $ No. 7386 - Kons. 14-16. Meincke Henrik Lakseg. 6 E $ By 3119 Meisling A Østerbrog. 29 E) $0 5140 Melbye Douglas Jarmersg. 2E $ Cent. 10189 Melchior Max, Peder Skrarns G. 5 E ® Palæ 2268 Metz Otto V-Boulevard 13 E $ C. 11078 Konsultation efter Aftale. Meulengracht EGyldenløvesg.3 E$^Cent. Meyer Adolph H Dr.med. V-Boulevard 51 E $Cent.4O83 - Konsult.iBørnesygd. 1-2. Meyer Benny Gothersg. 141 E $ Cent. 5276 Konsultation Kl. 14-15. Meyer Erik Lupinv. 17 [E $ Gh. 4580 Meyer Henry Kristianiag. 18 [ø] $ 0 7878 Meyer Olaf, Johan Kellers V. 18 E $ V7767 MeyerTorkild N-Farimagsg.74E ft By 4278 MikkeLen K Zachæus Borups Allél79 Iwl ® Tg. 5085 Mikkelsen Otto Ø-Søgade 18 E $ By 6517 Moesgaard Jørgen N-Fasanv. 51 El $ ★ C. 1912 Mohr Harald st. Kongensg. 27E$Palæ2850 Moltke Otto Frederiksbergg. 1AK!$ By7788 Monberg A, Chr. d. 9. G. 1U KJ $ Palæ 2110 Monrad S Prof. Dr. med. Kronprinsesseg. 36 E $ Cent. 7867 - Børnesyqd. Mand., Onsd. <£• Fred. 1-3. Mortensen Søren Grøn borg Urbansg. 1 ® $ Tr. 333 Konsultation 3-4.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker