kraks vejviser 1940 handelskalender

Læger København (Fortsættelse): Hagedorn H C, NielsSteensens V. 4 Gjen- tofte g ★ Gjent. 1900& Gjent. 2282- Hagemann Eduard Reventlowsg. V4695 Hahn J BMølleg. 28,30 E) g N 2441y Konsultation 12-13, Tirsd. till.l7 x / 2 -18 x / 2 . Priv. Bp. Nørre Allé 17li [Ni g N 9143. Halberg Viggo PileAllé 9 E g Eva 1073 Hall Einar ValbyLangg.49 Valby gi Vb. 301 Træftes Hverdage 12-14 samt Fredag 18-19. Hamburger Ove Blomstervænget 39 Lyngby g Lyngby 1853 Hansborg Harald Griffenfeldtsg. 42, 44 Kl g Cent. 4162 Hansen B Rottbøll Østerg. 18 E ★ C. 11077 & 11247 Hansen C T Bredg. 4 E | Cent. 6316 Stabslæge. Hud- og Kønssygd. Hverd. 11 -1. Hansen Eskild st. Kongensg. 36, 38 Kl g) ★ C. 9656 Hansen Evald Kronprinsesse Sofies V. 23 E g Go. 4682 Konsultation efter Aftale. Hansen Karen Marie, N-Farimagsg. 13 Kl g By 7661 Hansen N J Fælledv. 6 E0 g N 8748 Hansen Preben Jernbaneg. 4 E g ★ Palæ 6737 Hansen Svend Italiensv. 1 [s] g Am. 7506 Hansen Søren Sølvg. 20 E g Palæ 610 Harsløf Vald. J Brønshøj Kirke v. 3 Brh. g Bella 45 Harstad Johannes Dyssegaardsv. 27 Hell, g Gjent. 2610 Hartmann I P Dronn.Tværg.6EI gCent.8503 Haslund Otto Vesterbrog. 46 Eg V 7090 Konsult. lS^li-PI^Mand. og Fred. till. 7-8 Specialist i Hud- og Kønssygdomme. Hassager Carl Kuur-, Frdbg. Allé 5 El g C. 9096 Hassing V St. Peders V. 1 Hell. gHell.1443 Has'trup R N-Voldg. 9 Eg!By 7898 Hauch E Prof. Dr. med. Overlæge Juliane Maries V. 8 [ø] g) Cent. 7799 Haxthausen HToldbodv. 18 E g Palæ3112 Hebel Evald Vejlesøv. 8 Holte g Holte 912 Hecht Johansen AxelGyldenJøvesg.3 E g ★ C. 2012 Mandag, Onsdag & Fredag 2-4. Heckscher Hans Frederiksg. 10 E g Palæ 3212 Heegaard K S N - V oldg. 80 E g C. 807 Konsultation 1-3. HeerfordtCF, V-Boulevard43 E gByl370 Heerup Lorentz, Peter Bangs V. 108 E g Damsø 902 Heiberg Augusta Ø-Sogade 20 E g By. 6257 Konsultation daglig 11-12 samt Tirsd. 18 x / 2 ■ 19 HeP erg Børge Ø-Sogade 20 Eg By.6257 . Heiberg K A Frederiksborgg. 44EgBy949u Heiberg Svend V-Boulevard 4 E g By 4666 Heidemann Harrv Tagensv. 58,60 El g Tg. 5001 Heine Axel Hovedvagtsg. 8 E g C. 6420 Spec: Mave- og Tarmsygdomme. 11 X I2-13. Heise Agnete Østerg. 18 E g ★ C. 11077 & 11247 Helweg Hj. Kastelsv. 1 [ø] g Tr. 31 Helweg Johs. GI. Kongev. 1 E E g C. 14259 Hempel- Jørgensen Preben Valby Langg. 17 Valby g Vb. 38 Hendrichsen Aage Vigerslev Allé 38 Valby gVb.300 Konsult. ll-lS 1 /^ Torsd. Aft. 18-19. Hendrichsen E Schønbergsg. 4 E g V 531 Henius Paul Østerg. 27 E g Cent. 6207 Konsultation (11-12 og 1-3). Spec.: Øre-, Næse- og Halssygdomme. Hennings T F .] Smalleg. 1E g Gb. 4834 Henningsen Einar Lakseg. 6 E g By 3563 Henriksen H P Lyngbyv. 1 E) g Ryv. 197

Fag-Register for Danmark J ensen Svend Hulgaardsv. 4A E g Fa. 921 Jensen T A Refsnæsg. 46 |N) g No. 7545 Jensen Tage Buddingev.15 Lyngby g Lyng ­ by 1823 JeDsen Viggo R Tværvangen 1 Brh. g Bella 1966 Jerlang H Th. St. Nikolaj V. 13 E Jersild O Kronprinsesseg. 2 E g Cent. 9050 Jersild T Sollerødv. 38 Holte g Holte 1370 Jespersen Jul., SophusBauditzV.5 Charlottl. g Ordr. 376 Jespersen K Tordenskjoldsg. 1 E g C. 4282 Jessen H Tenge N-Fasanv. 180 [N] g Tg. 3837 Jessen Jes Kong. Nyt. 24 E g Palæ 4125 JohannessenArne Diakonissestiftelsen Peter Bangs V. 1 E g ★ C. 823 J ohannsen Erik W Kronprinsesseg. 96 E S Palæ 3070 ansen Alfred Hellerupv. 20 Hell, g Hell. 2165 Johansen Elisabeth Frøken Hulgaardsv. 54 E g Fa. 646 Johansson B Frederikssundsv. 18A [ nv ] g Ta. 2166 Konsultation 11-12. Johnsen K Christiansv. 4 Charlottl. j Ordr. 5869 Johnsen Margrethe Frue Valdemarsg. 29 E g V 9868 Johnsen Rich. G Valdemarsg. 29 E g V 9868 Johnsen Sven Jægersborg Allé 57 Charlottl. g Ordr. 2847 Jonsson Stefan Lyngby Torv 1 Lyngby g Lyngby 2133 Josephsen G N-Frihavnsg. 5 (øl g 0 5665 Jtirgens Axel Dronn.Tværg.lOE gPalæ 2311 Jørgensen Arnold Frederiksborgv. 176 I nv ] g Tg. 2239 Jørgensen Gerda From Frue, Gustav Adolfs G. 5 lø] g 0 7788 Jørgensen Gustav Østerbrog. 142 [ø] g 02674 Jørgensen Poul Amagerbrog. 32[S] g Am.800 Jørgensen Stefan Vældegaardsv. 6 Gjen ­ tofte g Gjent. 41 Kali Erik Købmagerg. 22 E g By 4322 Kanneworff J Elektrav. 1 Rødovre Vanl. g Rø. 698 Kapel Otto, Niels Andersens V. 65 Hell, g Gjent. 828 Keiser-Niélsen Else Frue Fredens Pl. 1 Charlottl. g Ordr. 1260 Keller Otto Kong. Nyt. 24 E g Palæ 2130 Privat: Toldbodv. 5 g Palæ 4280 Kellermann Asger GI. Kongev. 138A E g Eva 3257 Kemp S V-Voldg. 7, 9 E g ★ Cent. 11883 Kemp Tage Solvænget 6 [ø] g Ryv. 3205 Kent Vilhelm Nannasg. 18 Hl g Tg. 5457 Kirstein Olaf Boserup Romersg. 7 E g C. 5510 Kistrup Poul Østerbrog. 114 [ø] g 0 90 Kiær Sven, Gustav Adolfs G. 3 [ø] g 0 7646 Konsult. Mand. Kl. 15 og efter Aftale. Bp. Sclierftgsv. 7 [ø] g Byv. 2606 Kjer Eigil Vesterbrog. 82 E g C. 14330 Kjer Kaj Lindev. 2 (VI g V 8312 Kjer-Petersen R Ingerslevsg. 148 E g V 4167 Kjærdal Niels Torveg. 21 E g Am. 1413 Kjærgaard S, Juliane Maries V. 6 [ø] g Cent. 4183 Klein Vald. Nørreg. 4 E g By4500&By4545 Næse-, Øre- og Halsklinik (8-10, 12-14). Knudsen Halfdan Linnésg. 6 E g By 7729 Knudsen Hans Erik N-Søgade 17 E g Palæ 546 Efter Aftale. Knudtzon Torben Overkirurg Dr. med. Ø-Farimagsg. 3 E g By 4240 Kons. Mand., Onsd. & Fred. 1-2. Koch P D Ellinorsv. 14 Charlottl. g Ordr. 2368 Kiær Aage E N-Farimagsg. 9 E g Cent.8280 Kirurgiske Sygdomme og Kvindesygd. Hverdage 12 x l 2 -Pj 2 . Privatklinik.

VII — 3572 Henriques Allan V Østerbrog.42 E) g06564 Specialitet : Børnesygdomme. Konsultation Kl. 1-2. Herborg G, Peter Sabroes G. 22 E g Ev. 5100 Hertz Povl Serridslevv. 4 El g Øh. 7036 Jfo/isuZiafion i Børnesygdomme 1-2. Hertz Valdemar Skjoldsg. 11 E) g 08380 Kon s. i Øjensygd.l2-13 l l2samt efter Aftale Heyerdahl C Godthaabsv. 58 E g Gh. 431 Hindhede M Frdbg. Allé 28 E g V 7395 Hindsberg K J Støvringv. 20 Vanl. g Damsø 44 Hoff Holger Overlæge, Øjenklinik Frederiks- borgg.3 Kl (13-15 og M.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker