kraks vejviser 1940 handelskalender

Læger

VII — 3571

Fag-Register for Danmark

Freudenthal Poul Nytorv 3 E g C. 13026 & . 13027 KI.J.-2 Overlæge Dr. med. Privatklinik, Bolig H C Ørsteds V. 52 A El L No. 7721. Friborg Jobs. Amalieg. 3 E g Palæ 327 Konsultation daglig 12'/ 2 -13'l 2 . Frideiichsen Carl Grønningen 15 E g Palæ 3231 Overlæge Dr. med. Børnesygd. Tr. fra Kl. 1. Tid e. Aftale. FriderichsenHans Frdbg.AllélOEl gV9813 Friderichsen Johan II Strand v.2 15 Charlottl. g He. 5227 Fridericia. L S Blegdamsv. 21 [0] g 0 8193 Friedlænder A Romersg. 5 E g Cent. 3680 Friedlændcr Axel Amagert.2E g ★ C. 13738 Friis Ivar Østerbrog. 74, 76 [ø] g 0 782x Friis-Moller V Frederiksborgg. 31 E g By 6123 Frøik AndreasE II st.MolleV. 7 [S] g Su. 386 Frolich E Palæg. 4 E g Cent. 11075 Frorup Ewald Norrebrog. 120 Kl g N 4234 Fuglsang-Frederiksen Anders Flinterenden 1 [s] g Su. 777 Funding Gudmund, H C Ørsteds V. 22A El g Eva 11 Gabe C DuntzfeltsAllé 10 Hell, g Hell. 553 Gad Oluf Schonbergsg. 2ElgEv.5363 Galvard H Rødovrev. 97 Rødovre Vanl. g Rødovre 479 Konsultation 13-14 Fred. till. 17-18. Garn Otto Amagerbrog. 224 [S] g Su. 428 Garde Erik Toftegaards Allé 34 Valby g Vb.1520 Garnum Otto Amagerbrog. 49 [S] g Am. 9448 Geert-Jørgensen Einar Dr. med. Hareskov Kuranstalt Bagsværd g ★ Bagsværd 348 & Bagsværd 118 - (bedst 13 x f2-14 eller efter Aftale). Priv. Konsultation kun efter Aftale paa Kliranstalten. •' Geert-Jørgensen H , Overlæge Linnésg. 16A E g C. 4007 (12-1) Postkonto 2127 Privat: Fælledvej 19 ® g Nor a 7347. Geill Torben Østerg. 18 E g ★ C. 11077 & 11247 Gelbjerg-Hansen G V-Voldg. 7,9 El g By 7502 - Kons. i Hudsygd. 1-3, desuden Mand, og Torsd. 5-6,privat$Hell. 6322 Genner Viggo V-Boulevard 4 El g By 4342 Gerdes-Hansen C A Østerbrog. 138 É1 g C. 9511 Gjellerup O C Schonbergsg. 2 El g Ev. 5363 Træffes 13-14. Gjorup Ernst V-Voldg. 7,9 El g ★ C. 2065 & 15192 Gleerup Alfred Islands Brygge 5 (S) gAm.505 Gottlieb Emil Ryvangs Alle 86 Hell. gHell. 3090 Gram Anne Marie Østerg. 18 E g^C. 11077 & 11247 Gram Chr.N.J.OverlægcDr.med.V-Boulev 4 El g ★ 0.1326 Hjertesygdomme. Gram H C Prof. Bredg. 51 E g C. 10880 Gregersen J P Amagert. 2 Eg ★ C. 13738 Gregersen N Fr. Østerg. 18 E g ★ C. 1.1077 & 11247 n

Emanuel S A st. Strandstr. 19 E g Palæ2140 Konsultation 1-3, Mand. &■ Torsd. 5-6. Engel S N-Frihavnsg. 27 10] g 0 2616 Specialist i Øre-,Næse-£Halssygd.(l-3). Bp. st. Kongensg. 93 E g Cent. 6606. Engelbreth C Norrebrog. 32 [N] g Cent. 6555 Engelbreth-Holm Vilh. Østerbrog. 142 [ø] g 0 2570 Erichson P Klauman Saltværksv.58 Kastrup g Kastrup 117 Eriksen Karl, Dalgas Boulevard 59 E g Go. 4398 Ernst P J Vesterbrog. 46 El g Ve. 4032 Eschricht N F Allég. 17 E g Fa.1891 Eskelund V N Islands Brygge 19 [s] g Am. 6650 Faber Knud Bredg. 43 E g Palæ 4304 Fabricius FB Vesterbrog. 90 El J V 8375 Konsultation 12' f 2 -14, Fredag till. 18-19. Falbe-Hansen Jørgen Gothersg.35 E g Pa. 545 Falbing Niels Platanv. 5 El g Cent. 6134 Fanee Gregers Kobmagerg. 67,69 E g By 2648 Fasting-Hansen C R H, Chr. d. 2. Allé 4 [S] g Am. 7501 Feilberg Johanne Frøken Amagert. 31 E g By 4122 Kons. i Hud- og Kønssy g d. f. Kvinder og Børn. Hverd.2-3, Mand, og Torsd. tillige 7-9Aft.Privbp.Valkendorfsg.2O$By7375 Feilberg Knud GI.Kalkbrænderi V. 2|ø] g 0 3106 Felding Svend Jarmersg. 2 El g By 6377 Fenger Mogens, Peter Bangs V. 1 E g ★ C. 823 & Privat g Fa. 1111 Overkirurg Dr. med. Konsultation: Mand. Tirsd.. Torsd. & Fred. Kl. 14 — 15 paa Diakonissestiftelsens kirurg. Afd. (2. Sal). Tlf.tid: 8 — 8 x / 2 og 13 x / 2 — 14. Tlf. C. 823, Lokal 52. Fenger Vilh. Asp Hofmedicus Bredg. 56 E g Palæ 2877 Kons. 1-2. Telefontid 8-9. Fiehn Herman Kong.Nyt.18 E gCent.12110 Finsen H Østerbrog. 53 [ø] g 0 7850 Priv g Ordr. 2325 - Konsult. i Hudsygd. Iiverd. 1-3 samt Mand. £ Onsd. 6 x fi-8. Finsen V Røntgenklinik Raadhuspl. 45 El (AbsalonsGaard) g By 8259 Tr. 14-15 x f 2 og efter Aftale g Gjent. 1321. Fischer-Nielsen J Hulgaardsv. 72 E g Gh. 2252 Flensborg Immanuela Frøken Vesterbrog.94 El g V 7025 Træffes 12-13. Spec: Kvindesygdomme og Fødselshjælp. Fløystrup G Dr.med.Bredg.73E gPalæ3748 Spec: Medic. Sygd., særlig Hjerte- og Lungesygd. 1-2 & - Lørd. undt. - 5 - 51/å. Fog Elin Edwards Sollingsv. 17 Charlottl. g Ordr. 6038 Fog Mogens Sollingsv. 17 Charlottl. g Ordr. 6038 Fog Reinhold Munthe Frederiksborgg. 54 E g By 4825 Øre-. Næse- og Halssygd. 2-3 undt. Lørd. 10-11. , Foged J Østerg. 18 E g ★ C. 11077 & 11247 Konsultation Mand., Tirsd., Torsd. & Fred. 15-16 efter Aftale. / Fogh Knud Strandv. 59 [øl g Ryv. 1260 Fogh Rolf Kildegaardsv.23 Hell, g Hell. 3323 Forchhammer H Østerbrog.29 [0] g 0 5240 Francis Emil Østerbrog. 84 G3 g 0 202 Francis Torben Søbredden 17 Gjentofte g Gjent. 3292 Frandsen Helga Frue Amagert. 29 E g By 7501 ' T . 3 Frederiksen J Ad. Ved Lindevangen 4 E g Gh. 6729 Freuehen Ib Bredg. 20 E g Palæ 5577 Freudenthal Ahlmann, Peter Bangs V. 61 E g Gh.2290

Christiansen Max Vesterbrog. 175 E g V 3940 Christiansen Niels Amagerbrog.37 [S)gAm. 6862 Christiansen Sven Amagerbrog. 173 [S] |Am. 1516 Kons. 13 1 / 4 — 14' / 4 , Torsd till. 18 — 19. Christiansen Tage Bredg.3 Eg^Cent.13178 Christoffersen N R Overlæge Dr. med. V-Voldg.8 El g By 3854 Konsult. l 1 / 3 -2 1 / 2 Bp. Rathsacksv. 25 El g Eva 88 Spec: Medicinske Sygdomme. Christophersen C F Mad\ igs Allé 9 El g E v .2272 Konsultation efter Af tale. Christophersen Viggo Aaboulevard 4 K) g Cent. 9203 Claudius Marius Dalgas Boulevard 68 E g Gh. 157 Clausen Georg Amicisv. 14 El g Cent. 2643 Glemme sen Carl Amagert. 2 E g By 3395 Dr. med. Overlæge v. Bispebjærg Hosp. Kons. Mand., Onsd. & Fred. 14 x l 2 -15 x f 2 . Clemmcsen Svend Dr. med. Amagert. 2 E g By 3395 Overlæge v. Kommunehosp. Fys. Kl. Kons. Tirsd. £ Torsd. 14 x f 2 -15 x f 2 . Cold Sigurd, Carl Nielsens Allé Øresunds- hosp. (øl gi Ryv. 1428 Collin Edv. Gammeltorv 10 E g By 8222 Dahl-I versen E Prof. chir. Dr .med. Ø-Sogade 32 E g By 2039 Dal sgaard-Nielsen Esther Nytorv 3 E g C. 13026 DaFgaard-Nielsen T Jernbaneg. 4 El ® ★ Palæ 6737 Dam Einar Brogaardsy.,28 Gjentofte g Gjent. 1240 . < S- • 3 Damm FN Jarmersg. 2EI g By 6377 Deden Carl Falkoner Allé 8 E g Ev. 75 Konsiiltation efter Aftale. Dederding Dida GkKongev. 164 El g V9845 Deigaard N Islands Brygge 3 (g] g Am. 4000 DevantierHC V-Voldg. 7,9 EJ g ★ C. 11883 Dr. med. Kons. Mand., Onsd £ Fred.3-4 KirurgiskeSygdomme, Kvindesygdomme og Fødselshjælp. Dich Poul Stationsv. 11 Dragør g Dragør 7 Diemar Svend Hellerupv.5 AHeil.gHe.5039 Øjenlæge. Kons. 13-15 og efter Aftale. Dige-Petersen Oluf Hovmesterv. 1 ÉY1 g Ta. 616 Konsultation 13-14 till. Onsd. 18-19. Lørd. dog kun 9-10. Djørup Johannes Fiolstr. 28 E g By 8842 Dorch J H F Serridslevv. 8 i |0 5261 Dornonville de la Cour Poul Raadhusv. 5 Charlottl. g Ordr. 2069 Drucker P E Breder. 51 E g Palæ 3630 Dujardin ’ s Klinik for Ansigtsbehdl. Daglig 10-170sterg. 58 Kl g C. 14730 Konsultationstid Tirsd. £Fred.l5 — 17. Dyhre P Amagerbrog. 45 [SJ g Am. 410 Kons. 12-13, samt till. Fred. Aften 18-19. Dyssel L WFredensv. 8 Charlottl.gOrdr.688 Ebskov Charles E Norrebrog. 220 [Nj g Tg. 870 Edmund Carsten V-Boulevard 27 ElgC.6375 Edmund E Prof. Dr. med. V-Boulevard 27 El g C. 6375 - Øjenklinik 12 — 1 og 2 — 3. Effersøe Kjartan Vesterbrog. 63 El g Ev.160 Egede-Lassen Vagn Strandv. 4K |øi g Ryv. 1534 Egehøj Hans Gothersg. 35 E g Palæ 4151 Ehlers Holger Jernbaneg. 4 El g ★ Palæ6737 Eilschou Holm V Østerbrog. 70 IÉ g 0 785 Eldahl Arnold, HC ØrstedsV.34EJgEval 570 Eliassen I Brinck Gothersg.2 E g Palæ 4944 Dr. med. Fysiurgisk Klinik. Kons.13-15. Ellehauge A Taarnbyv. 6 Kastrup gKastrup 588 Ellum I F GI. Koge Landev. 276 Hvidovre Valby g Hvidovre 186 Elmby AL P, VE Gamlorgs V. 9 E g Gh. 1384x Elmenhoff-Nielsen B Vesterbrog. 10 E) g Eva 4610

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker