kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3568

Fag-Register for Danmark

Læder og Skind 2

Fog Carl D Jernbanev. 2 Lyngby g Lyngby 2036 Fogh Viggo Strandv. 84 Hell, g Hell. 3696 Hansen ’ s ValdemarLædervareforr.Jagtv.169 El gi Ryv.3120 Heros Lædervareforr. Købmagerg. 20 E g Palæ 5385 Herrmann R St. Peders Str. 49 E gi By 2851x Hoffinger Solvænget 16 [ø] g C. 4329 Hollywood ved Carl Hansen Søborg Hovedg. 72 Soborg g So. 2410 Jason ved .luhl,Hansen&JuhlKattesund4E g ★ Cent. 5770 Knudsen A Amagerbrog. 107 [S] g Su. 14LQ Knudsen Aage R Holmbladsg. 59 [s] g Am. 4707 Krusbo Irene GI. Kongev. 165 [3 g V 643u Kuffert-Sørensen Torveg. 49 E g Am. 4088 Kuma ved K M Petersen Norrebrog. 176 IH g Tg. 4788 Læderhuset Hansa, Akts., Vesterbrog. 10 E g> C. 7749 __________________ LÆDERHUSET Vi r ’ vesterbrogade 1OØ TLF.* CENTRAL 7749 k ________________ _ _______________ Lædervareforr. Ego v. Edv. C Larsen Ama ­ gerbrog. 101 O g Am. 749 Madsen L P, S-Boulevard 46 13 g Ve. 147 Magasin Calmi ved Jens Christiansen Læder ­ varefabrik & Udsalg st. Kongensg. 47 E g Palæ 1565 Magasin Kosmos ved Aage Geisler Nørre- brog. 35 El g N 127x Moesgaard Jakob L Aaboulevard 50 Hl g C. 3183 NEYE JOHANNES Vimmelskaftet 28 E g ★ Cent. 2046 Postkonto 1150. Nielsen Gudrun Amagerbrog., 144 [S] g Am. 5673v Nordstrøm A Brolæggerstr. 4 E g By 139y Ollerup A C H Istedg. 122 13 g V 4866 Pedersen P O, Akts., st. Kongensg. 21 E g Palæ 437, Palæ 4437 & Palæ 5037 og Fal ­ koner Allé 75 Eg Gh. 1624x Petersen C F Badstuestr. 15 E g By 1134y Petersen Knud M Nørrebrog. 11 El g N 7454 Pompadour ved S Henriksen Godthaabsv. 55 S3 g Gh. 6302 Preisler G E Valby Langg. 30 Valby g Vb. Rasmussen V E Slagelseg. 11 ES g 0 2359x Søndergaard H, GI. Kongev. GI. Banegaard 13 g By 4859 Sørensen Hans Gregers Falkoner Allé54 IB g N 3189 Thornam Ad. st. Kirkestr. 3 E g By 2878 Vesterbros Lædervaremagasin v. P E Jacob ­ sen V-Farimagsg. 113 g Palæ 3622 Væring AxelYFrederiksborgg.l4EgBy895x Prøvemapper & Reparationer. Rejseartikler. Egen Fabrik. Aarhus: Aarhus Taske- & Kuffertforr. Nørreg. 29 g 2837 Bison ved H Petersen Sønderg. 1 B g 949 Kroon C A jun. Guldsmedg. 22 g 6895 Leth Aage S Ryesg. 28,30 g 6593 Fredericia: Chic, Vilhelmine Nielsen Jyl- landsg. 39 g 1096 H ad ersle v. ’ Concordia. Carl HennigTorvet8 Hillerød : Andersen Emil g 1075 Horsens: ChristensenNic.Smedeg.41 g660 Kage: Schwaback C g 178 Middelfart: Rasmussen Maricxg 401

Svendborg: Larsen ’ s Hans Eftf. ved O Holmquist Mol- lerg. 40 g 431 & 1731 V ejle: Vejle Saalelæderfabrik, Akts., Sønderbrog.4 g 1722 & 1723

Nykøbing F.: Neye ’ s Johannes Udsalg ved V Kristoffer- sens Boghandel g 292 Odense: gerthelsen M Kongensg. 42 g 1168 Petersen P Chr. Vesterg. 52 g 1012 Randers: Jensen Osvald Torveg. 4 g 692 Justesen ’ s AC Lædervarefabrik g 506 Ribe^Kastrup Brødr. g 356 Roskilde : Petersen P & Søn g 283 Svendborg: Lund Alfred Kattesundet 3 g 331 Tønder: Timm W Chr. g 152 Viborg: True Hakon Vesterg. 7, 9 g 956 Vordingborg: Qlsen Helga g 520 København : Almborg Axel Emdrupv. 28 El g Ryv. 4357 & Ry v. 4295 Fabrikation af Portef euillelæder Forparter, Ruge og Spalt. Andersen & Holm, Akts., Petersborgv. 6 ES g C. 10300 Aston Lædervarefabr. ved E Bannow Søren ­ sen st. Kongensg. 311) E g Palæ 6688 Babitzkow M Aagade 106 [N] g No. 2730 Bardram ’ s M Eftf. v. Peter Jensen Vesterg. 17 E g By 3850 Berent S, Anker Heegaards G. 2 3 g By j 7318 Brandt ’ s Kirsten Lædervarefabr., Akts., Aaboulevard 32 El g No. 5072 Brandt R Em. Classensg. 7 ES g ★ Ø 9781 Burdack's M Eftf. v. H Ehlers Godthaabsv. 106 IB g Go. 7230 Christensen E Westend 12 S g Eva 2901 VI Christensen Jobs. Howitzv. 64 [0 g Go. 2411 Clausen M A, Niels Finsens Allé 48 Søborg g Søb. 692 Disamas, Akts., st. Kongensg. 55 E g Cent. 5569 S pecialfabrik for firere DAMETASKER D.K.M., Akts., Rosenv. Allé 15 [ø) g 05611 & 0 5612 Hampton ’ s V F Eftf.N-Voldg.22E gPa.4716 Hansen Harald &Co. J ernbaneg.313 g C14 166 & By4165 - Udenlandsk Repræsentation Lædervarer & Rejseartikler. Hansen Louis V Vesterbrog. 5113 g C. 7884 Hansen Povl Mariendalsv. 25 S3 g Go. 8383 Hansen Willy Meiling Jægersborgg. 40 El g Tg. 6835 • Hedbak N E Brænder Gormsg. 12A INI g Tg. 6459 Hedegaard Øj vind GI. Kongev. 9113 g Cent. 13586 & V 5400 Hertz Brodr. Købmagerg. 11 E g Cent. 4954 & Palæ 5930 Holte Lædervarefabr. v. T Jeppesen Bro- vænget 41 Holte g Fr. 6148 Hornbech I Udbyg. 12 El g N 4501x Impa v. Sv. Skjød Wiedeweltsg. 46 g0.5633 Jacobsen A Asylg. 4 E g Pa. 5103 Jensen B Ravn Peder Skrams G. 26 B E g Pa. 6033 Jensen Elvin Tryggevældev. 9 Vanl. g Da. 3020 2. Fabrikker ogen gros. FABRIK 06 KONTOR ST. KONGENSGADE SS* TLF. CENT. S5 6 9

Lædersværte og Lædercréme. Blacking & Boot Polish — Cirage — Lederputz - und Konservierungsmittel København: Bro M, kem. tekn. Fabrikker Danasv. 32 (3 & Cent. 7208 Dahlman ’ s Sværte fabrik Fortunstr. 5 E | C. 3286 Hvitalin- & Fedtemulsionsfabr. ved V Molin & Sen, Peter Rørdams V. 13 Lyngby g Lyngby 391 Madsen Heinrich Frilageret Amalieg. E $ Cent. 2873 - Telegramadr. „Nesdam “ . Nissen C Thorvaldsensv. 27 (Y) g) Cent. 11918 „Kiwi* Skocreme. Vibe-Hastrup ’ s kem. Fabrikker vedBetty Vibe- Hastrup Howitzv.52 S3 g ★ Cent. 2731 Aarhus: Nielsen Alb. GI. Munkeg. 19,21 g 5079 H aderslev: Aga Kem. tekn. Fabrik, Akts. g 625 Odense: Sværtefabriken Sanct Hans ved Paul Knudsen KronprinsenSg. 32 g) 4498. O ure; Hovmand Laur. g} Vejstrup 123

Lædervarer og Læderarbejder. Leather Goods — Peausseries et maroquineries — Ledenvaren und Lederarbeiten 1. Udsalg. ' 2. fabrikker og en gros.

(Artikler for Lædervarefabrikker) (Maskiner for Lædervarefabrikker) 1. Udsalg.

København: Axelborg ’ s Lædervaremagasin, Akts., Ham- merichsg. 2 [3 g} By 4712 Bardram ’ s M Eftf. v. Peter Jensen Vesterg. 17 E g By 3850 Bartrumsen A Blegdamsv. 48 {øj g N 6529 Bison ved P E Jacobsen Frederiksbergg. 14 E g Bv 5798 Braun A Smalleg. 25 [0 g Gh. 7280 -Christiansen Carl Værnedamsv. 1713 g ★ Cent.8186 Fil. Amagerbrog. 11 OED g Am. 6196. Ouba v. Ellen Skaarup N-Frihavnsg. 23 (0) g 0 5778 Oanielsen V & Co. Indeh. Vilh. Jørgensen Kong. Nyt. 21 Kl g Cent. 3473

KONGENS NYTORV 21 ® TLF. CENT. 3473 V.. ___ ___ _____________________ Derby v. Fru A Devantier Frederikssundsv. 15 (W) g Tg. 1894 Drachmann O Lindegaardsv. 52 Charlottl. g Or. 3674 Erdmann & Hellborg Sværteg.5EgBy6773

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker