kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3567

Læder og Skind 2

Nørgaard Aslak st. Kongensg. 63 E $ C. 3644,11545 & Pa. 1704

Sv endborg: Christoffersen Alfred Vesterg. 59 $ 937 Dreyer P Møllerg. 68 $ 840 Svendborg Læderhandel v. V Koch-Chri- stensen Gerritsg. 22 $ 1470 Sæby: Myhrmann Oluf $ 23 Sønderborg: Sønderborg Læderhdl.v.PeterPåhlsson$510 Tondering P, Jacob Mahler $ 464 Thisted: Thisted Læderhandel vedTh.Agerholm$lll Tønder: Haase Erik $ 293 ^ ar( ^ e: Varde nye Læderhandel v. N Pal ­ lesen $ 67 Ve jle: Ballins M J Sønner, Akts., Kbhvn. Lager og Udsalg Vesterg. 13 $ 134 & 135 Christensen Carl Sønderbrog. 30 $ 472 Knudsen ’ s P Eftf., ved A Moltrup Vesterg. 24 $ 367 Schmidt I Grønneg. 6 $ 79 Viborg: Sørensen Karl Dumpen 20 $ 199 Vojens: AndersenE $ 56 Vordingborg: Larsen ’ s J C Læderhandel, Marie Larsen $ 128 København : Andersen I jun. & Co. Dronn. Tværg. 6 E $ C 663 & 15663 Andersen NK Bernstorffsg.21 E $Cent. 112 BallinsMJ Sønner, Akts., Bryggeriv. 7 Valby $ ★ Cent. 7504 Lager af alle Sorter inden- og uden ­ landske Læder og Skind. Berggren Sv. Rosengaarden 14A E $C.7585 BjorløwH O, Chromlæderfabrik A S. Tre- kronerg. 126 Valby $ ★ Cent. 14882 Bjørnelæderfabriken, Akts., Bryggeriv. 7 Valby $ Cent. 7218 Specialfabrik for Chrom-Underlæder. Bonde-Nielsen E Frihavnen Manufaktur ­ huset [øj $ Cent. 12508 Danielsen Knud, H C Ørsteds V. 32 E $ V 3410 Dansk Læderforsyning, Akts., Smalleg.il El $ ★ C. 13083 Graplio v. Th. Christensen Nørrebrog. 27 E) $ No. 7523 Haake Fritz Gothersg. 14 E $ Cent. 3001 Hansen Lauge Viktoriag.8 E $ Cent. 8581 Stort Lager af Saalelæder. Hendriksen Asger Vesterport® $ C. 13937 Houmann Reinert, H C Ørsteds V. 33 E $ Ev. 4443 Jensen Carl, Læder & Skomagerartikler en ” gros. Akts., Gothersg. 8 E $ Cent. 12011 ’ & .13901 Jeppesen Brødr. Løngangstr. 37 E $C14114 Josias Max Maglekildev. 13 E $ V 4335 Jørgensen Anders Raadmandsg. 40 E ff) Tg. 4230 Lehmann Willie A Elmeg. 8 EJ $ N 7502 Madsen Heinrich Frilageret Amalieg. E $ Cent. 2873 _________________________ Heinrich Madsen Frilageret Amaliegade E Tlf. Cent. 2873 Telegramad 1 '. „Nesdatn 1 * Skind og Læder en gros. Mogensen George Islands Brygge 17 [S f Am. 7632 Nathan Louis Ny Vesterg. 21 E $ C. 984 &:684 t AW New Castle Leather Company, Inc., Akts., Bernstorffsg. 21 E $ Cent. M2 Nielsen Aksel J, Carl Nielsens Alle 3 0^ Ryv. 4817 Nielsen Anton E & Co. Bredg. 63 E $ Cent. 14077 - Du Pont Kunstlæder. 2. Læder o g Skind en gros .

Horsens: Horsens kontante Læderhandel. Akts. Jessens PI. 3 $ 582 Sjøgren Kai, Lauritz Jensen ’ s Eftf. Nør- reg. 8 $ 892 Skindhuset ved Villy Christensen Smedeg. 16 $ 518 Kolding: DinnsenAndreasVesterg. 17 $798 KoldingLæderhandel ved Chr.Nielsen Søn- derg. 3 $157 Korsør: Korsør Læderhandel,K Jørgen ­ sen $ 585 Kø g e : Johansen O A | 478 Lang ’ s F A Eftf., I F Møller $ 83 Lemvig: Fynboe Anthon $ 41 Løgstør: Løgstør Læderhandel, Holger J Sørensen $ 55 Maribo: HinrichsenP $ 159 Poulsen Carl P $ 71 Marstal : Petersen ’ s CF Enke Middelfart: Middelfart Læderhandel, Henry Andersen $ 565 Nakskov : Ballins M J Sønner, Akts., Kbhvn. Lager & Udsalg Nygade 23 $ 239 Poulsen Carl P Sønderg. 36 $ 60 Nyborg: Nyborg Læderhandel ved Th. Hansen $ 433 Nyk ø bing F.: Ballins M J Sønner, Akts., Kbhvn. Lager og Udsalg Friseg. 3 $ 152 Nykøbing F. Læderhandel ved Helge Lar ­ sen st. Kirkestr. 5 $ 508 Næstved: Knudsen F $ 440 Rasmussen ’ s A Chr. Eftf., P Mathiesen $ 253 Odense: | Billenstein Aage & Co., Akts. ‘ Mageløs 9 $ 5890 (2 Lin.) Dreyer ’ s Wiggo Eftf. Gravene 6 $ 568 Frost Sven Nørreg. 28 $ 811 Odense Læderhandel, Akts. Ø-Stationsv.36 $4956 Petersen Conrad Nørreg. 20 $ 583 Spetzler Carl Kongensg. 59 $ 590 Randers: Falkenberg ’ s L F Eftf., Chr. Olsen Hou- meden 15 $ 465 Fruergaard ’ s Martin Eftf., Georg Nielsen st. Voldg.10 $ 616 Randers Læderhandel ved Peder Andersen Adelg. 14 $ 744 Kibe* Hansen J C $ 28 Ring e: Andersen N $ 29 Ringkøbing: Hansen P $ 176 Rings t ed : Rj n g S ted Læderhandel ved Peter Laurits Madsen $ 155 Roskilde: Nielsen ’ s N Læderhandel, Akts. Raadhustorvet2 $ 455 Rasmussen H Ringstedg. 13 $ 329 Winther ’ s Hans Læderhandel Allehelgensg. 2 $ 12 Rudkøbing: Christensen Henry $120 Rønne: Pedersen Morten $ 600 Sakskøbing: Jensen Ingemann $4112 Silkeborg: Jaede's Johan Læderhandel, Akts. $ 172 Schulz ’ Egede Læderhandel, A Ross $ 23 S kern: spang E $ 197 . Skive: skive ny Læderhandel, J C Sø ­ rensen $ 708 Thomsen L $ 275 Slagelse: Jensen Oskar Schweizerpi. 7 $ 988 Mikken-en A & Son Løveg. 1 $ 158 S to re H ed di ngo j ( , rgenS en Poul C $ 79 Struer: Husted Henry $ 363 Stubbekøbing : Bramsen A

ST. KONGENSGADE 63 TLF. CENT. 3644 6.11545 TELEGRAMADR. »ASLAK«

V VASKE-, HANDSKE-, BEKLfcDN-, OG PORTEFEUILLESKIND L/EDER OG SKIND FOR SKOTØJSINDUSTRIEN MED TILBEHØR Nørgaard Knud Købmagerg. 24 IK1 $C. 3759 &» Palæ 5955 Otto Carl Dronn. Olgas V. 21 [S $ G h. 580 Pfeiffer ’ s Karsten Eftf. Linnésg.28 E$^C- 13910 Polack Ivan, Akts., Vandkunstenl2 E $*Cent.7963 Polack Jørgen J Ny Kongensg. 16A E $ Pa. 808 & Pa. 8012 Poulsen & Ragoczy A/S Amalieg. 35 E $ ★ Cent. 6381 Stats $ 119 POULSEN RAGOCZY A/S Amaliegade 35 Tlf. -fc Central 6381 Statstlf. 119 Telegramadr. „Læderagent". Læder en gros. Rosted Johs. Indeh. F Jacob & P Andersen Vesterbrog. 107 C E $ ★ C. 2420 Rønne & Ronne Amalieg. 3 E $ Cent. 14200/ & Palæ 3232 Samson A Gothersg. 158 E $ Pa. 1440 Skandinavisk Læder & Skind Co. ved L Nak- skouv Petersen & J orgen CHendil st.Kon- gensg. 14 E $ C. 13323 Stilling A & Co. Sortedamsg. 3 E $ C. 12047 Sørensen Marius M & Søn Gothersg. 109 E $ ★ Cent. 6588 - Telegramadr. „Sorson". Tonsoaard Søren, Akts.,Silkeg.l3E$*Cent. 6981 ___________________ Søren Tonsgaar d, Akts. Silkegade 13 Tlf. ★ Central 6981 Telegramadr. „Pentagram*. ■ Dansk og udenlandsk Læder og Skind en gros. Tvergaard Fiede Ny vej 14 B M $ V 4750 Westrup Tage Krystalg. 3 E $ Pala 1 4372 Wolf Kai L, Carl BernhardsV. 13A E $ Ev. 3378 Aalborg: Aalborg Læderhandel, Akts. $ 195 Mikkelsen H Richter Algade 28 $ 1609 Aarhus: Bent zen J Nørregaard Set. Pauls G. 5 $ 3971 & 3837 Flach's Carl Læderfabrik, Akts. Fiskerg. 51 $307 Odense: Weimar n ’ s Skindhandel ved M C Johann Weimann Kaåtaniev. 5 $ 2092 Spec.: Skind til Handsker og Beklædning^ Rønne: Andersen ’ s N P Eftf., Akts. $ 50 Kun en gros.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker