kraks vejviser 1940 handelskalender

Ly skopier in g

Fag-Register for Danmark

Vil — 3565

Aabenraa; Hansen Hans $ 857 Aalborg: Elektrisk Lyskopieringsanstalt, Peter Petersen Valdemarsg. 34 $ 1332 Holst Adolph, Akts, f 2712 (3 Lin.) Lyskopi, Ocalid, Miralin, Zinktryk. Ordres ekspederes samme Lag, de ind g. Aarhus: Aarhus Lys- & Zinktryksanstalt, AHøjring & L Karkov Frederiks Allé 60 $ 5003 ZINKTRYKSANSTALT &]ZINK ’ ® TrtX?. £. Jføj'/æzr og JLbeJlej- bLeklra.

Lysestøbere. (se tillige Stearinlys).

Lysbilleder.

København: Elfelt Østerg. 24 Kl & Cent. 425 & 4556 Fremvisning, Fremstilling, Udlejning. Richter V Vesterbrog. 2C GO f) ★ Cent. 7112 Største danske Specialforretning med Lysbilleder, Udlejning, Salg. Skandiopol, Akts., V-Voldg. 115 fj By. 3836

København: Asp OF, Akts., Asp-Holmblad,Fabrik Bleg- damsv. 104 IÉ $ ★ Cent.2443 & 123 Udsalg Østerg. 61 E $Cent. 66 & 1682 Se under Stearinlys. Dansk Stearinlysfabrik, Akts., Blegdamsv. 114,116 (0) f C. 15133 & 11421

zn

/ tryk - lys A I KOPIERING 1 VlASKIMSKRIVw V hihg .

QjføarirL

FREDERIKS ALLE 60 TLE 5003 AARHUS

Lysekroner. Chandeliers — Lustres — Kronleuchter (se tillige Lamper).

DANAE.YS GfaCenfla.vn.® tfifegclanisiiej lV/JIG. nnÆS5nj_ Uetefon Gent ral 15133 £11421 O^osthonto : iNr. 480. Holmblad L P, Akts., Asp-Holmblad, Fabrik Blegdams v. 104 |ø] $ ★ Cent. 2443 & 123 Udsalg Østerg. 61 E $ Cent. 66 & 1682 Mosegaard N P Valhøjv. 12 Valby ® Va. 1182 Will ’ s Fabrik v. AV Jensen Lotusv. 60, 62E D Am. 3806

København: Aladdin, Dansk Kunst Industri ved Brødr. Nielsen Linde Allé 38 Vanl.$ Damsø 3257 Jernly sekroner. Ammentorp Carl, Akts., 1. Strandstr. 14 E D Cent. 13253 - Se u. Elektr. Artikler. Andersen A P N-Voldg.27 E $ Cent. 8021 Belysnings-Magasinet v. Harry Levy Grif- fenfeldtsg. 30 EO $ N 8012 Bjørndrup Kaj Amagert. 1 E $ Cent. 8585 Brock S G Fredericiag. 13 E Pa. 7755 Dansk Lampe- & Metalindustri ved Morten Hansen Vesterbrog. 137 KJ $ Eva 2313 Dansk Lysekronefabr. ved Alfr. Olsen Broagerg. 4 El $ Eva 4724 Fritzsche C E, Akts., kgl. IIof-Glashandel Nygade 4 E $ ★ C. 16980 Friichten M & Søn S-Boulevard 34 13 ® V3102 Glyngsbo Vesterbrog. 70 Ivl $ Eva 2629 Grubert ’ s H A Sønner, Akts., Frankrigsg. 40 [S] & ★ C. 2276 ★ C. 7477, & 2273 Hvolby E st. Kongensg. 58 E $ Palæ 3019 Jarlsby Svend Kong.Nyt.26(Hj.af Gothersg.) E U Cent. 12136 & Palæ 136 Kemp & Lauritzen V-Voldg. 9 CS $ ★ C936 Kbhvns Lampe- og Lysekronefabrik, Akts., BJankav. 32 Valby $ *C. 9446 Lampeboden v. Frøken E Andersen Blaa- gaardsg. 53 El $ N 8316 Lippert Alfred Kobmagerg.9E|J^By7709& By7708 - FilialØsterbrog. 132®$ 08075. Metalvarefabr. Adwill v.W Pedersen & A Is ­ brand Aa boulevard 23 El $ No. 6282 Nama v. A Andersen Livornov.9 (BlfilAm.222 Nielsen Ewald & I, Linde Allé 38 Vanl. $ Dam sø 3285 Se Ann. u. Pergamentskær me. NIELSEN s OLUF GLASHANDEL Kong. Nyt. 23 E f Cent. 1381 Nordisk Jernkunst Snareg.10 E $ Palæ6171 & Palæ 61 Petersen Johann & Alfred Madsen Zinnsg. 5 [ø] $ Tr. 578, Priv. Søborg 611 Rasmussen Lauritz Raadmandsg. 16 E " & Cent. 5762 & Tg. 1325 Kgl.Hof-Broncestøber. Grundlagt 1853. Kirkekroner og Alterstager. Skandinavisk Jern-& Metal- Kunst ved Got ­ fred Benso Korsg. 66 IS1 $ N 5067 Thomsen Emil Blaagaardsg. 41 El $ No. 6221 Turley G Pilestr. 63 E $ By 6965 Varehuset Lisko v. W A Wodskou Kir- steinsg. 2 |ø] $ Tr. 404 Helsingør : Nordisk Rammefabrik ved Hugo Helbøg Bjergeg. 8 $ 781 Tølløse : Lumina, Akts. $ 90 Vallekilde: oisen E & Sv. f Hørve 98 Vejle: Christensen Holger Vesterg. 6 $1915&1955 I

Artikler for Lysestøbere.

Holstebro: Wille Joh. P f 890 Horsens: Schack-Nielsen A Torvet 6 $ 1711 Lyskopi, Zinktryk, Maskinskrivning. Kolding: Deleuran J P Jernbaneg. 23 ®1112 Herlevsen Holger Laasbyg. 47 f) 824 NykøbingF.: Harkild J VKirkepi. 15 U 657 y Næstved - Sydsjællands Lyskopierings- Anstalt, J V Claussen jj 1033 Odense: Fyens Lyskopierings Anstalt, K Lumby Rasmussen Klareg. 23 $ 6666 Randers: Randers Lyskopierings An ­ stalt, Marinus Nielsen Hadsundv.46 $2676 Silke bor g: Busk A $ 1074 Sønderborg: Lyskopieranstalten ved Anna Frøhlich J) 198 Viborg: Lyskopieringsanstalten Fix, J Madsen Set. Mathias G. 62 $ 604 København: English J WLinnésg. 28 E K By. 4607 Ru ­ dolf Werth, Berlin SUPRA “ Lyskopieringsmaskiner. Kemp & Lauritzen V-Voldg. 9 B C.936 Lundbeck Hans Ottiliav. 7, 9 Valby $ C. 14720 {Repræsentanterfor : R. REISS, BAD LIEBENWERDA FABR. ’ KANT AF DE ANERKENDTE LYS* KOPIERINGSMASKINER OG - APPARATER . Apparater til Lyskopiering .

København : Københavns Tin- & Blyvarefabrik, Arendal Petersen Gothersg. 113 E

Photographic Printers (Architects ’ & Engineers ’ ) — Reproductions héliographiques — Lichtpausanstalten

Apparater til Lyskopiering se i Slutningen af dette Fag.

København: Abrahamsen, Lyskopieringsanst. Vimmel- skaftet 42 B E J? C. 9301 Aga Lyskopieringsanst. v. J Holm Dronn. Olgas V. 2 IFI D Gh. 4968 Atelier Alfa ved Marius Pindborg Frede- rikshorgg. 1 E $ By 7237 & By 35 Zinktryk, Lyskopi, Maskinskr ji > / / Atelier Elektra Kompagnistr. 22 E x ■' 10717 Zinktryk. Lyskopi. Maskinskrivning. Boesen ’ s Jac. Musikforlag. Akts., Frederiks- bergg, 11 E j? ★ C. 2960 ______________ BOESEN-FOTOKOPI Frederlksbergg. II - Tlf. * Cent. 2960 Fotokopiering af Dokumenter af enhver Art, ligegyldig hvilken Stand. Caroc ’ s Lyskopierings-Anstalt Rosenv. Allé 46 0 0 6772 7 Dansk Lyskopi, A/S, Kronprinsesseg. 54 E ® C. 1976 & 7629 Forretningsf ører Erik Koefoed Privat Ørliolmv. 33 Holte Jp Holte 1533 Falkenberg HartvigStudiestr.3EKCent.9127 Frdbg. Lyskopierings Anstalt ved V Erd ­ mann Lindev. 5 El $ V 5789 Hellerup Lyskopieringsanst. ved Marius vi- bæk Callisensv. 7 Hell. ^ ★ Hell. ~ l 08 Lyskopieringsanstalten Lyn, V-Boulevard 4 E® By 8354 Tutein & Koch Farverg.8 E f ★ Cent. 4740 Zinktryk og Lyskopi.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker