kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3564

Lufttrafik Køben havn (Fortsættelsen

Fag-Register for Danmark — IVAN LYSTAGER SKANDINAVISK LYNLAASFABRIK

Danske Luftfartselskab, Det, Akts., Hoved ­ kontor Kbhvns Lufthavn,Kastrup ^ ★ Ka- strup 1212 Luftrejsebureau Dagmar hus (V) $ * C. 8800 & C. 3848 Telegramadr. „Luftfart" Se foregaaende Side. Nordisk Lufttrafik Akts., Københavns Luft ­ havn, Kastrup Jg Ka. 868

Lygter.

København: Frydenlund G W £ Søn, G W Harnisch, Nygaardsv. 12 [ø] Jg ★ Ryv. 133 Hermansen £ LannoyVesterbrog.29jg C2745 Kbhvns Lygtefabrik v. Carl Møller, Abel Ca- thrinesg. 14 El jg Ve. 2912 y

FABRIK KØBENHAVN NORDRE FASANVEJ 186 LAGER &EKSP. TLF.* C.168B5 ING.IVAN LYSTAGER PRIV. TLF. FREDERIKSDAL 6888 ING. F. GORMSEN PRIV. TLF. TAGA 195^.

Lynafledere. Lightning Conductors — Paratonnerres — Blitzablhiter København: ANDERSEN A P Lynafleder Bureauet N-Voldg. 27 Kl jg Cent. 8021 Brohusværk, Carl J iirgensen ’ s Fabrik Bro ­ husværk Gjentofte Jg Ge. 1480 Lynafledermateriel. Colding £ Sandersen Ahrenkildes Allé 4 [S] D Am. 3803 (M. Ing. F.) Tilsynsførende ved Statens Bygninger. Dansk Lynaflederetabl. ved F Ovesen Ved Klosteret 6 føl Jg Ryv. 2235 Grundlagt 1907. Tilsynsførende og Leve ­ randør til Stat, Amter og Kommuner. Fulmo v. F PrehnJapanv. 24 (S] Jg Su. 915 Hassel £ Teudt Bredg. 43 Kl jg ★ C. 250£478 Kemp £ Lauritzen V-Voldg. 9 É jg ★ C936 Kbhvns Lynafleder Central v. Ove Prehn Højskole Allé 24 Kastrup Jg Kastrup 822 LYNAFLEDER BUREAUET ved A P AndersenN-Voldg. 27 OS jg Cent. 8021 Aarhus: Aarhus Lynaflederfabrik, Harald Nielsen Strandv. 30 B f) 10214 Odense: Fyens Lynafleder Comp, Jg 1083 Randers: Randers Lynafleder Co. ved L M Jensen Vesterport 4 Jg 1882 Vord ingbor g: Sydsjællands Installations Comp., Elektrisk Lys- £ Kraftanlæg v. Cai Borello Hansen Jg 527 København: Baltisk Lynlaas- £ Fjederfabrik, Akts., Hillerødg. 30 [Ni f) C. 12025 Branner Troels £ Co. Amagert. 29 03 ® C. 13274 £ 12241 Lightning Fasteners Ltd., Birmingham. Lager i København af Lynlaase. Dansk^Lynlaasfabr. ved B Danielsen Falko ­ ner Allé 94 E jg C. 10063 DANSK LYNLAASFABRIK ALLE LÆNGDER OG FARVER Lystager Ivan, Skandinavisk Lynlaasfabrik N-Fasanv. 186 [N] jg ★ C. 16885 Se næste Spalte, øverst. Mutator, Akts., Badstuestr. 11 Kl Jg By. 1003 £ Pa. 3631 Lynlaase.

OVERALT I EUROPA, AABNE 06 LUKKEDE MASKINER,FØRT AF PAALIDELIGE PILOTER

A /s NORDISK LUFTTRAFIK Provins Luftfartsselskabet (P. L. S.), Akts. Kbhvns Lufthavn Kastrup jg ★ Ka. 1212 Aalborg: Danske Luftfartselskab, Det, Akts., Aalborg Lufthavn Jg 6573 Esbj erg: Danske Luftfartselskab, Det, Akts., Esbjerg Lufthavn $ 2071 Vestjydsk Flyveskole, P Perch Esbjerg Lufthavn j) 423 & 2071 Skoleflyvning - Passagerflyvning Luftfotografering - Reklameflyvning Rundflyvning - Kunstflyvning Silkeborg: Danske Luftfartselskab, Det, Akts., Silkeborg Flyveplads Jg Gammel Rye 15

FABRIK VIBY JYLL. TELEFON AARHUS 7255 '• VIBY J. 154

LYSTA

fåedste Danske LYNLAAS

Wendt Carl Aug. St. Mølle V. 10 [Sj jg Am. 7606 Generalrepræsentant for Metallbesatz G. m. b. H., NUrnberg TRIX-Lynlaase Viby J.: Skandinavisk Lynlaasfabrik ved Hj. Lyst ­ ager, Viby J. Jg Viby 154 £ Aarhus 7255

Udenlands ke Luftfart selskaber repræsenterede i Danmark. København: Deutsche Lufthansa A-G (Berlin) V Boule ­ vard 12 E] $ ★ C. 8800 & 3848 Hollandske Luftfartselskab, Det kgl.,K. L. M. Raadhuspl. 16 O jg C. 1822

Luftværktøj, (se Trykluftværktøj).

Lys. (se: Lysestøbere; Stearinlys).

(se Badeanstalter). Lysbade.

Lydisolering. (se tillige: Isolering; Isoleringsmateriale). København : Internationalt Isolations Kompagni, Akts. IKAS Aaboulevard 74 ED J) C. 2723 & 2793 Isolering mod Forplantning af Lyd og Rystelser. Masonite (Axel Prior, Akts.,) Bredg.33 Kl jg ★ C. 23 £ 5877 SnedkermestrenesTræ-£Finérskæreri,Akts., (Celotex), Nørrebrog. 157 IH f) ★ Cent. 978

E.WITTENBERfi iCO.

Lysbilledapparater.

København: Kongsbak £ Colin Vimmelskaftet 43 03 ® ★ C. 2569 Richter V Vesterbrog. 2C 13 1) ★ Cent. 7112 Største danske Specialforretning for Lysbilledapparater. Skandiopol, Akts., V-Voldg. 115 EflBy.3836 Odense: Gersig P A Passagen Jg 4819

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker