kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3563

Lufttrafik

ITassenkamm Karl Reventlowsg. 10 (S $ Cent. 13808 Auer Gasbeskyttelsesmateriel. Meisner-Jensen H Biilowsv.3 jp LY] -ArC.16770 Nordisk Luftangrebsværn, Akts., Kronprin- sesseg. 20 K $ C. 18G8 NORDISK LUFTANGREBSVÆRN KRONPRIHSESSEG.2Q TLF. CENTRALd 868 ALT MATERIEL OG INVENTAR TIL BESKYTTELSESRUM MANNESMANN LUFTBESKYTTELSESMATERIEL Gassikre SK-Døre 3 mm Gas- og sprængstyksikre SSK-Dore 15 mm (Staal 52) Gas- og sprængstyksikre SK-Beskyttel- sesvlnduer Gas- og sprængstyksikre udvendige Skodder Obs! Tættes ikke med Gummipakning, derfor ingen Vedligeholdelse, altid i brug ­ bar Stand. Kegleformede Panserceller for 1-2 og 3-4 Mand Fremstillet af 10 mm Specialstaal, 4 Ud ­ kigssprækker, Anordning til Befæstigelse i Betonunderlag, Øje i Toppen til Kran ­ transport. Til Beskyttelse af Maskinvagter, Hjælpe ­ mandskab, Observatører, Husbrandvagter etc. Forevises paa Forlangende* Forlang Tilbud og Brochurer. S. A. Svendsen Nyhavn 14 - Telef. Central 14922 Telegramadr. „Siron “ Viking Rubber Company v. H & Aa. Rasmus ­ sen Kollegiev. 4 Charlottl. f Or. 6062 Viruco Gasdragter. København: A. E. H.-Luftfoto Kronprinsens?. 1 K ® Palæ 2876 A.E.H.-LUFTFOTO KR0NPRINSENSG.1 E asien LUFTFOTO REKLAMEFOTO Luftfotografering. VORE INGENIØRER GI. VER SAGKYNDIG VEJLED* NING OG TILBUD. Svendsen S A Nyhavn 14 Kl J? C. 14922

Aero Express, Arvid Hansen & Frode Ander ­ sen Milanov. 10B Is] ji Am. 9750

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A /s Hovedkontor Lufthavnen Tlf. ★ Kastrup 1212 Omstilling til Direktion Centralbooking - aabent hele Døgnet Trafikledelse Teknisk Ledelse Gods-Afd. Kasse - Bogholderi Værkmester - Hangar Direktør Knud Lybge Bolig Ved Stadsgraven 1 Tlf. Amager 9695

AERO EXPRESS

STORT BILLEDARKIV

Leverandør til: Stat og Kommuner Ingeniørfirmaer Arkitekter Bøger og Tidsskrifter Reklamer m. m.

Nordisk Lufttrafik Akts., Københavns Luft ­ havn, Kastrup $ Ka. 868

Luftkompressorer, (se Kompressorer).

Dagmarhus - Raadhuspladsen Tlf. Central 15480 Luftrejsebureau Dagmarhus - Raadhuspladsen Tlf. Central 8800 & Central 3848 Propaganda-Afdeling

Luftkonditioneringsanlæg. Air Conditioning Plants — Installations de conditionne- ment d ’ air — Luftkonditionieranlagen. København: Åir-Condition ved Erik IIoff-Hansen Fredh.Havnev.14 E $ ★ Ev.3693&Ev.3493 Buch Hans & Co. Havneg. 53 OS f ★ C. 3724 FR. SAUTER A.-G. BASEL Apparater for enhver Art automatisk Regulering af Varme- og Luftkondi- ___________ tioneringsanlæg. ___________ Dansk Carrier Luftkonditionering Vesterbrog. 5 E D Pa. 935 Dansk Ventilator Co., Akts., Vesterport [V] D C. 15770 - Se Ann. u. Ventilatorer. GLENT & Co., V-Boulevard 4 lYl ® ★ C. 13900 KROGER I, Akts.j Christiansg. 22 (S ® ★ C. 4726 Luftrensnings-Anlæg og -Apparater. København: KROGER I, Akts., Christiansg. 22 Kl ® ★ C. 4726 Luftfiltre og Luftrensningsanlæg af enlwer Art. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Den hurtigste og korteste Rejsevej.

Daglig Forbindelse ad Luftvejen med . Europas større Byer.

Flyvebilletter til alle Verdens Luftruter.

Luftringe. (se: Automobilgummi; Cyklegummi ; Motorcyklegummi).

Generalagent for alle udenlandske Selskaber, der beflyver København.

Lufttrafik. Aerial Traffic — Trafic aérien — Flugverkehr Udenlandske Luftfartselskaber repræsenterede i Danmark se i Slutningen af dette Fag. København: Aero Express, Arvid Hansen & Frode Ander ­ sen Milanov. 10 B [S) $ Am. 9750 AERO EXPRESS

Taxaflyvning Kunstflyvning Reklameflyvning Skoleflyvning

Europas ældste Luftfartselskab

Faget fortsættes ræsto Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker