kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3562

Lokomotiver

Horsens: Andersen Søren Havnen g 1400,1401 &555 Koldi ng: Hansen Viggo E Havnen g) 27 & 1727 Nyborg: BasballeHenrikg 351 - LosningtiLadning. Nørre sundby: Dansk Pakhuskomp.,Akts. g4302,Statsg54 O dense: Simonsen&MøllerNorrebro47g36 R anders: Christoffersen S & Co. Told- bodg. g 2663 Stru er: Knudsen Sv. Smith gi 254 Thisted:

Lomme-Vejvisere.

Lokomotiver. Locomotives — Locomotives — Lokomotiven København: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus “ V- Farimagsg. 41 O $ til Kontor^Cent.8500 Cederberg Wilh. V-Boulevard 4 [3 glC. 11463 Aarhus: Frichs, Akts. g) 3030 og Kbhvn. gl Cent.5749 D iesel-Lokomo tiver og Personvogne. Brønderslev: Pedershaab Maskinfabrik, Akts. gl 450 (4 Lin.) - Afdeling i Kblwn. Fuglebakke- vej 108 (N) gl ★ C. 14066. Benzin- og Diesel-Lolcomotiver. Lommetørklæder. Handkerchiefs — MonchoirB — Taschentiicher (se tillige Manufaktur). 1. Fabrikker. 2. Lommoterklæder en gros. 1. Fabrikker . København: Bloch Oscar, Akts., Biilowsv. 34 [3 g ★ Cent. 5957 Dansk Lommetørklæde Fabrik (Dalo) Knippelsbrog. 4 E | C. 13844 'DANSK LOMMETØRKLÆDE FABRIK KNIPPELSBROGADE 2-4 TLE CENT. 13844 -fax,: Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Skandinavisk Lommetørklæde-Industri; Biilowsv. 34 El $ ★ C. 5937 Aarhus: Møller & Pedersen Skoleg. 7 g 2383 Fabrikation af Lommetørklæder. Wiggers & Co. Hallssti 49 g 10205 Horsens: Schmidt N C Solvej 1 g 1532 Se Annoncen u. Forklædefabr. København: Bloch Oscar, Akts., Biilowsv. 34 El g «■ c. 5957 Éckardt Georg Købmagerg. 60 KJ g ★ Cent. 5357 * Kornerup Jørgen, Akts., Farverg. 6 Kl g ★ Cent. 6881 JØRGEN KORNERUP Vs ’ i FARVERGADE 6 - TLF.CENT.6881 ALT I M _ _ _ _ _ _ _ LOMMETØRKLÆDER Larsson Sigurd W, Holger Danskes V. 77 E g Gh. 4257 Kun en gros. Etableret 1901. Michelsen ’ s Jul. Eftf., Akts., Biilowsv. 34 13 1 C. 4558 Telegramadr. „Julmich “ . Thomsen T C Firma Vesterport 13 g By 8017 Lommetørklæder kun en gros. 2. Lommetørklæde r en gros.

København: Kraks Lomme-Vejviser Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 Kl g ★ Cent. 308

KRAK 5 LOMME-VEJVISER 31. AARGANG Beliggenheden af Gader, Veje, Torve m. m. i København og Omegn.

Bjerre Sextu3 g 107 & 207 Telegramadresse: „Sob “ .

V e J l e: Vejle Stevedore- & Speditionsfor ­ retning ved R Vilhelms en Havnen g 929

Udkommer hvert Aar i Januar

Faas i alle Boglader.

Lotterier.

København: Klasselotteri, Detkgl., Suomisv.2 El g C. 900 & 912 Landbrugslotteriet Vendersg. 33 K] g O. 10113 & 10119 Vare- og Industrilotteriet, Aim. dansk, Lakseg. 2 Kl gi C. 1290,1823 & 1839

Pris 2 Kr. Med Registerudhugning 2 Kr. 30 Øre.

Losnings- & Lastningsentreprenører. Stevedores — Arrimeurs — Stauereibetriebe

Lovpligtig Ulykkesforsikring, (se : Ansvarsforsikring ; l Ily kkesforsikring).

København: Andersen Skjold Strandg. 1 Kl g C. 11501 Brandt Hans Islands Brygge 26 [si g Cent. 5606 & 5647 Forenede Handels- & Oplagspladser, De, Akts., Strandg. 25 Ej) ★ C. 1621 Havnearbejdernes Aktieselskab Hyltebjerg Allé 88 Vanl. g Da. 1786 Jensen & Rasmussen KalvebodBrygge38[3gl By 2218 Jørgensen Holger Admiralg. 27 Kl g) ★ Cent. 9394 Nielsen ’ s Jul. Stevedoreforr., Akts., Bække- skovv. 13 Brh. g Damsø 1188 Pedersen Alex Falkoner Allé 21 (E gi Go.4559 Aarhus: Aarhus Losnings- og Pakhusforretning ved Emil Gade Kovnog. 2 Havnen g 6701 A arhus Stevedore Co. Mindet26 g465&466 Aarhus Stevedore Co. AARHUS Telefon 465 & 466 Telegram-Adresse „Labore u Oprettet 1897 Medlemmer af DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Aarhus Stevedoreklub, Akts.Børsen gi 5087 & 5086 Forretningsf. N Eskesenpriv.QAabyhøj 187 Losning, Lastning & Spedition. Hassing & Drescher Havneg. 4 g 1971 Esbj erg: Stevedor-Kompagniet, Akts.Havneg.83g56 Statsgi 8 Haderslev: Clausen C Havnen 4 g 439 & 440 Hansen IC gi 19 - Telgradr.„ Majtsand. u

Luftbeskyttelsesmateriel. Protection Material. Anti-Aircraft — Material pour la defence antiadrienne — Luftschutzmaterial. København: Arp Viggo N-Frihavnsg. 22 |ø] g C. 8879 & 0b. 803 - Kollektive Bumfiltre. Botved A P, N-Voldg.l6K g C.10320&12820 Specialitet: Gassikre Beskyttelsesrum efter Rorsystemet. Christensen Christian & Co. Ryesg. 3 El g C. 7649 & No. 4204 Gas og Sprængstyksikre Døre. Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, Akts., Frihavnen [øl gl ★ C. 10045 Lokal 17 DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, COMPAGNIE MADSEN, A / s FRIHAVNEN ® TLF. ★ CENT. 10045 LUFTVÆRNSMATERIEL Fabriken Ambi Ryesg. 60 [ø] gl ★ C. 3603 LUFTV&RHSMATERIÅIER BESKYTTELSESRUM

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker